piektdiena, 2012. gada 20. janvāris

JaunBaltijas iekārtas dizaina konference 21-22. janvārī, Rīgā


JaunBaltijas iekārtas dizaina konference 21-22. janvārī, Rīgā 
Vieta  – Vijoļšķūnis, ieeja no Daugavas puses Mazā Krasta ielā 31, Rīgā 
(jauns likums- bez maksas ne izglītības iestādes, ne pašvaldības nedrīkst izīrēt telpas) 


Latviski un lietuviski. Konferences valoda būs arī krievu un angļu. 
21. janvārī 11-18.00 JaunBaltijas iekārtas dizaina svētki 
22. janvārī 11-15.00 JaunBaltijas dizaina struktūrvienību ekspertu pilnsapulce 


Baltijas Saules Fonds sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas nevalstiskajām organizācijām un folkloras grupām svin Baltu Tautas spēka sistematizācijas svētkus, strukturējot JaunBaltijas Tautvaldības iekārtas ekspertus organizētās valdēs. 21. janvārī meistarības studijas Tautvaldības sistēmās mijas ar dziesmām un dejām Dainu garā. Seminārā uzstājas gan Baltu Tautas eksperti, gan Burtnieki, gan sabiedrisko organizāciju vadītāji, kā arī Kursas Lamehs, Leišu Jagailis u c. 22. Janvārī notiek JaunBaltijas ekspertu pilnsapulce.


Balti ir pasaules mēroga nozimīguma sentauta – garīgās Goda un Patiesuma kultūras sargātāji – kas vispasaules krīzes apstākļos ir eksistenciāli būtiska kultūra dzīvības un auglības saglabāšanai uz Zemes. Savienojot sentēvu mantojumu ar modernajām zinātnēm, aktivizējot to augstāko vērtību ar Mīlestības enerģiju, mēs veidojam iespēju JaunBaltu iekārtai Latvijā, Lietuvā un Pasaulē. 


Pieteikuma DOC un Konferences PDF var lejuplādējiet LatvijasRepublika.INFO apakšlapā Kontakts, gan Latviski gan Lietuviski  http://www.latvijasrepublika.info/kontak….  AIZPILDIET PIETEIKUMU LĪDZ 19. JANVĀRIM un atsūtiet saules.fonds@gmail.com


Lai Baltu un citu Tautu meistarība rada tiesisku harmoniju jaunam Miera un Mīlestības Laikmetam!  


Gaidām Jūsu priekšlikumus un darītāju sarakstus JaunBaltijas Tautvaldības sistēmas izveidei, kā Satversmes 2. p. paredz, piemēram gan 
•    IT Institūtam (sertificēs Tautas labklājības stabilizācijas meistarībā), gan 
•    CentrālBankas atgūšanai Tautas pārvaldē 
•   Tautas Bankas izveidei (iespējams pat ar ikmēneša iztikas iemaksas kontiem visiem valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem),  
•    Latviešu Biedrības brīvvalsts laika Statūtu un darbības modeļa ar 800 filiālēm Latvijā atjaunošanai; citu tautību biedrību stiprināšanai 
•   Vispasaules Goda Tribunālam Administratīvā Genocīda Sistēmās (kriminalizē sistēmas un tajās iesaistītajiem garantē pilnveidojošas rehabilitācijas iespējas), 
•   Tautas Zvērināto Tiesai Civillietās, Krimināllietās, Satversmes Tiesā..., 
•   Pilsoņu Kongresa darbības atjaunošanai (minimālais laiks līdz Tautas valsti leģitimējošām vēlēšanām ir 9 mēneši, bet ticamākais jāatliek vēlēšanas uz gadu, izveidojot paralēlo valsts varas procesu, 11. Saeimai tad ir juridisks attaisnojums palikt pie nu jau daļējas varas vēl gadu) 
•  Tautas Kontrolei (kontrolē Vēlēšanu, Mēdiju, Tiesu, Universitāšu un Skolu, Valsts Kontroles, Saeimas, Drošības Policijas utt darbu), 
•   Tautas Mēdiju tīkla un TAAS datorprogrammai, kas ir trauks Tautas paškoordinācijai  
•   BSM datorprogrammai,  kas modelē augstākās iespejamās Tautas labklājības iekārtas, sadala resursus visiem , piedāvā pārskatus un kopsavilkumu visās nozarēs un ieteikumus kā balansēt Tautas kompetences attīstību pilnīgai Tautas aizsardzībai 
•    un citām BSM funkcijām ...  


Mīlot, Ditta Rietuma 
Baltijas Saules Fonda pr-s 
Tel. 298 110 64