trešdiena, 2012. gada 18. janvāris

Ješua"Par radošā potenciāla atvēršanu jaunajos apstākļos"


 

Sveiki, Ješua un Nika, sakiet, bet popularitāte – tā ir karma? Jo ir taču slava slavas dēļ, bet ir vēlēšanās, lai tavu daiļradi pazītu pēc iespējas vairāk cilvēku. Un kāpēc tie, kuri grib slavu slavas dēļ, to dabū, bet patiesi radītāji nevienam nav pazīstami? Piekrītiet, ka tas ir svarīgi, tāpēc ka tieši sabiedrībā populārā kultūra – tas ir civilizācijas attīstības līmeņa rādītājs. Tad būs izmaiņas dzīves kultūras sfērā? Vai izmainīsies cilvēku gaumes un vajadzības pēc pārejas?

Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos par šo jautājumu.
Tev ir pilnīga taisnība, runājot par to, ka sabiedrības kultūras stāvoklis un vajadzības pēc tā vai cita daiļrades veida jebkurā sabiedrībā, jebkurā civilizācijā atspoguļo vispārējo garīguma stāvokli un pauž tos noskaņojumus un tās domas, kuras mīt cilvēku galvās šajā laikā. Es saprotu tavas bažas attiecībā pret to, ka vispārējais kultūras līmenis, kurš eksistē tagad jūsu sabiedrībā, neapmierina attīstošos cilvēkus, tas neapmierina viņu iekšējās vajadzības. Individualitātes trūkums un domas dziļuma trūkums, vai vispār radošas domas trūkums tajos izklaides veidos, kuri jums tagad tiek piedāvāti un kuri ir tagad populāri, – tie spēj apmierināt zombētas apziņas stāvokli, un tieši tāds stāvoklis ir klātesošs ļoti lielam cilvēku skaitam uz planētas.

Aizvērta apziņa, kura dzīvo tikai ar sava ķermeņa vajadzībām, vibrē ar noteiktu uztveres frekvenci, un šīs uztveres frekvences ir saistītas ar tām vajadzībām, ar kurām dzīvo ķermenis. Masu kultūra, kura tiek piedāvāta tādiem cilvēkiem, vibrē ar to pašu frekvenci, uz kuras atrodas tādu cilvēku domas un visas vēlēšanās. Tas viņiem ir tuvi un saprotami, tas atrod atsaukšanos viņos, jo viņi vibrē ar vienu frekvenci.

Ja cilvēks ir atvēris savu apziņu, ja viņš attīstās, – viņu nevar apmierināt tās vibrācijas, kuras piedāvā viņam masu kultūra aizvērtai apziņai. Tā var viņu tikai kaitināt un novest izbrīna stāvoklī – kā kaut kas tāds var būt pieprasīts? Starpība ir tikai uztverē un apziņas stāvoklī. Tieši tāpēc tā saucamā “popkultūra”, kura tagad vēl prevalē jūsu sabiedrībā, daudzējādā ziņā atbilst sabiedrības apziņas stāvoklim. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses – tā uztur šo zombētības stāvokli.

Cilvēka organisms un cilvēka smadzenes ir ierīkoti tādā veidā, ka to zombētu stāvokli var uzturēt noteiktā līmenī. Tas ir, it kā radīt šauru vibrāciju koridoru, kurā tiek novietota šo cilvēku apziņa, un viņi mitinās šajā vibrāciju koridorā un šajā fonā. Un, pat ja viņi vēlētos iziet no šīs viņus ierobežojošās telpas, tad ir nepieciešama zināma piepūle, lai pārvarētu šo masveida ietekmi. To izdarīt viņiem ir sarežģītāk, nekā, ja viņi atrastos atsevišķi no šīs ietekmes.

Tas, kas aktīvi uzspiež viņiem šo popa kultūru, tas, kas diriģē visus šos procesus, tas, kam ir un kurš izmanto naudas masas enerģiju šī procesa regulēšanai, ļoti labi zina par to un ļoti labi izmanto šo iespēju.

Taču jebkurš daiļrades veids, kuru jūs labi pazīstat, – mūzika, glezniecība, literatūra, ja tas satur sevī pietiekami spēcīgu vibrāciju potenciālu un stipru domu, tas spēj sasist to domāšanas stereotipu un zombētību, kas eksistē sabiedrībā, tas spēj sasist to vibrāciju zemfrekvences kanālu, kurā atrodas sabiedrības apziņa. Mākslas spēks ir ļoti dižs cilvēku apziņai. Ja ir iespēja ielikt caur daiļradi milzīgu enerģētisku potenciālu, ielikt radošu domu, ielikt stipru radošu emociju, tad tāda ietekme būs līdzīga apziņas sprādzienam un tās atbrīvošanai no važām. Es teicu agrāk, kas viss, kas eksistē tagad un tiek veco enerģiju uzturēts, tas neizbēgami tiks jauno enerģiju sagrauts, un tas ir tas process, kas notiek pēc Zemes labāko pārstāvju – augsta garīguma īpašnieku – pieprasījuma, un tas ir globāls process. Uz planētu tagad nāk pilnīgi citas kvalitātes enerģijas, pilnīgas un stiprākas vibrācijas, tās spēj, pārvarot veco enerģiju pretestību, aizstāt un nomainīt tās. Un šis process nepielūdzami notiks, un tas notiek.

Jūs tagad novērojat tikai epizodiski jūsu enerģiju ietekmi, taču, ja jūs ieskatīsieties tajā, kas notiek jūsu sabiedrībā un matērijā uzmanīgāk, tad jūs pamanīsiet, ka šie procesi kļūst aktīvāki, tie kļūst biežāki un pieņemas spēkā. Jūs tagad novērojat veco un jauno enerģiju pretim stāvēšanu dažādās dzīves sfērās, un jūs vienlaicīgi varat novērot, kā jaunā asni parādās jūsu sabiedrībā, un tie parādās vispirms cilvēku domās. Jūs novērojat arī, kā jaunās kultūras asni izdīgst vecajā augsnē veco enerģiju darbības lielajā laukā.

No vienas puses norit veco enerģiju aizstāšanas ar jaunajām globālie procesi, bet vienlaicīgi šie procesi projicējas uz visiem dzīves līmeņiem matērijā, un šie procesi notiks katrā jūsu dzīves līmenī. Tas attiecas uz jūsu sabiedrības ekonomisko dzīvi un visām citām dzīves sfērām, tajā skaitā arī jūsu radošo spēju izpausmes sfērā. Nevajag izsamist un nosodīt vecās enerģijas, tās neizbēgamā veidā aizies un tiks nomainītas ar jaunajām enerģijām. Netērējiet spēkus un enerģiju tam. Tās tiks nomainītas ne vienkārši ar abstraktu jēdzienu “jaunās enerģijas”, bet tiks nomainītas ar pilnīgi konkrētiem darbiem un konkrētiem projektiem, konkrētām izpausmēm un pieejām daiļradē.

Tiks pieprasītas pilnīgi jaunas enerģijas, viss slepenais kļūs atklāts, un šis process nevar būt atrauts no jums, jo tas ir arī jūsu iekšējais process, tas ir jūsu iekšējais aicinājums uz izmaņām. Tas notiks caur jums un caur jūsu daiļradi tajā skaitā. Jūs jau tagad varat novērot procesu, kad jūsu uzmanības zonā parādās pilnīgi jauni cilvēki visās dzīves sfērās, jauni politiķi, jauni zinātnieki, jaunas zinātniskas izstrādes un jaunas pieejas veco problēmu risinājumam. Jūs jau tagad varat novērot, kā parādās jaunu muzikālu skaņdarbu lieliski izpildītāji, varat novērot daudziem no jums nepierastus spēku un enerģiju, ko viņi izstaro, varat novērot, kā parādās pēc spēka un dziļuma spēcīgi dziesmu teksti, vārsmas un proza, kuri ir sākuši lauzties pie sava skatītāja, jo ir parādījies pieprasījums pēc kultūras un daiļrades jaunas kvalitātes. Parādās pieprasījums, un kultūras darboņi, kuriem vēl pieder šī telpa un kuri cenšas to diriģēt, viņi nevar izvairīties no šī jaunā pieprasījuma.

Situācija briest, tai papildus pieplūst jaunās enerģijas, tā briest dažādos līmeņos. Tas ir kā mazi jaunā perēkļi, kuri parādās, un tas viss briest ne vienkārši kaut kur, tas briest jūsos tajā skaitā, un tieši caur jums tiks parādīts jaunajai pasaulei. Es ieteiktu jums negausties par to daiļrades veidu slavu un popularitāti, kas vēl atrod atsaukšanos zombētās apziņas vidē, bet sakoncentrēties jūsu iekšējam radošumam. No tā, cik patiesa būs jūs pašizteiksme, cik tā būs tīra savos nodomos, cik tā atspoguļos jūsu iekšējo vēlmju un nodomu skaistumu, cik jūs varēsiet atklāt savu iekšējo potenciālu, cik sekmīgi jūs spēsiet atrast sava radošā potenciāla izteiksmes formas, cik jūs spēsiet atrast garīgos spēkus parādīt to pasaulei, tik tā būs stipra un tik piesaistīs sev jaunās enerģijas atbalstam.

Jūs tagad atrodaties periodā, kad vecās enerģijas vēl nav aizgājušas, bet jaunās nav nostiprinājušās pietiekami stipri. Tas ir diezgan sarežģīts jūsu dzīves periods, nedrošības un šaubu periods, apjukuma periods, taču jums vajag to pārdzīvot, orientējoties uz tām jūtām un tām cerībām, kuras jūs piesaucat notiekošajām izmaiņām. Jo stiprāk un mērķtiecīgāk jūs sakoncentrēsieties uz savu iekšējo skaistumu un ģenerēsiet sevī jaunas brīnišķīgas idejas jebkurā jūsu darbības veidā, jo intensīvāk nāks pie jums jaunās enerģijas atbalstam. Tā jūs ietekmēsiet jūsu pašu idejas un savas izpausmes attīstību, taču ietekmēsiet arī globālos procesus, notiekošus uz planētas.

Nekrītiet izmisumā, mani dārgie, turiet savu dvēseļu gaismu spožu, mācieties priecāties par dzīvi, neņemot vērā ārējos apstākļus. Tās izmaiņas, ko jūs audzējat sevī, – tās noteikti pienāks. Es saku jums to ne tādēļ, lai jūs mierinātu, es saku jums to tam, lai paskaidrotu par pārmaiņu uzbūvi visumā, kā šie procesi formējas un norisinās, kā tie iegūst globālu raksturu. Tā ir iekārtota pasaule, un tā strādā dievišķie likumi. Lūk, kāpēc es jums saku: izmaiņas, kuras pienāks – ir neizbēgamas, un šo procesu ātrums un atnākšanas intensitāte jūsu reālajā dzīvē ir tieši atkarīga no katra no jums. Es aicinu jūs saprast šo mehānismu un apzināti paust sevi tādā veidā, lai veicinātu notiekošās izmaiņas.

Es novēlu jums atrast sevi jaunajā dzīvē. Meklēt sevi, meklēt savas pašizpausmes un pašizteiksmes formas. Neskatoties uz apstākļu spiedienu, kuros ilgu laiku atradās planēta, un neskatoties uz tiem apstākļiem, kuros atrodaties jūs visi tagad, jūs nekad neesat pārstājuši un nepārstāsiet būt brīnišķīgas dievišķas radības. Jūsu uzdevums ir tāds, lai atklātu šo skaistumu sevī un parādītu to pasaulei savā savdabībā un radošajā mirdzumā.

Jums, atrodoties matērijā, ir unikāla iespēja paust sevi radošuma izteiksmes materiālajā formā. Tas ir viens no tiem momentiem, kura dēļ jūs nākat šurp. Jūs nākat iegūt sava iekšējā skaistuma projicēšanas matērijā pieredzi. Un, ja augstākās sfērās jebkura radoša doma realizējas momentāni, tad matērijā šis process ir izstiepts laikā. Tas prasa pūļu pielikšanu, tas prasa pārvarēšanas, pacietību, mīlestību, patiesumu, gribu, mērķtiecību un veselu kopumu citu garīgu īpašību. Tas vienmēr ir bijis jums interesanti, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc jūs tiecaties atnākt uz materiālo visumu.

Vēl viena svarīga doma jums mūsu sarunas noslēgumā. Tikko kā cilvēka apziņa iziet no zombētības stāvokļa, bet tas noteikti notiks ar nospiedošu skaitu cilvēku uz planētas, tāda cilvēka apziņa atkal iegūst spēju just patiesumu, patiesīgumu, pamostas spēja atdalīt neīstumu un atrauties no tā, un tāpēc jums ir ļoti svarīgi tagad nedomāt par slavu un popularitāti. Jums ir nepieciešams sakoncentrēties uz pašu nolūku tīrumu, patiesumu un tādā veidā piedot spēku jūsu radošuma produktam, un ar to ātrāk atnāks pie jums slava un popularitāte. Tādā kvalitātē jūs būsiet cilvēku ar pamodušos apziņu pieprasīti.

Panākumus jums, mani dārgie! Es mīlu jūs un zinu, ka visas jūsu idejas un visi jūsu radošie plāni, nākoši no jūsu sirds dziļuma, noteikti būs pieprasīti. Tagad ir liela iekšēja darba laiks, jūs tagad uzkrājat pašu spēku un skaistumu, lai parādītu to visiem jau tagad un pa augošu līkni pašā tuvākajā nākotnē.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 10.07.2009. Nika

 tulkoja Jānis Oppe