sestdiena, 2012. gada 14. janvāris

"Kļūstiet par eņģeļiem, kuri jūs esat"


No hiperjutīguma uz augstu jutīgumu

 

Kļūstiet par eņģeļiem, kuri jūs esat,

autors Gerrits Gilens

 

Daudzi cilvēki ir hiperjutīgi. Viņi nevar izturēt troksni, agresiju un mūsdienu sabiedrības trauksmaino tempu. Bieži viņi cieš no psihosomatiskiem traucējumiem un bezmiega. Tas, ko citi cilvēki uzskata par pašu par sevi saprotamu, piemēram, saviesīgu ģimenes vakaru, viņiem ir smags darbs. Vienkārši darīt to, ko citi uzskata par pilnīgi normālu, bieži viņiem izvēršas par katastrofu.

Bērnībā viņi bieži ir nesaprasti un nenovērtēti. Tā kā viņiem ir grūti pastāvēt par sevi un tā kā viņi viegli aizsapņojas, skolas laiks viņiem ir smags pārbaudījums. Karjeras veidošana un veiksme pēc sabiedrības standartiem bieži priekš viņiem nestrādā. Viņi atrodas vairāk vai mazāk sabiedrības perifērijā. Piedalīšanos tās galvenajās aktivitātēs viņi uztver kā nogurdinošu un iztukšojošu. Visa tā dēļ viņu priekšstats par sevi pašiem ir ne visai pozitīvs. Viņi bieži jūtas nepārliecinoši un sliktāki kā citi. Viņu domas ir drūmas un var griezties pa apli bezgalīgi.

Protams, tēls kaut kur ir pārspīlēts, taču daudzi cilvēki spēs (daļēji) atpazīt sevi tajā. Bet tagad aprakstīsim dažas pozitīvas hiperjutīgo cilvēku īpašības. Viņi dod priekšroku mieram un klusumam un alkst dzīvot harmonijā ar apkārtni. Viņi ir jutīgi pret skaistumu, īpaši pret dabas skaistumu. Viņi ir ļoti uzņēmīgi pret garīgo un atvērti tam. Viņiem ir bagāta iztēle. Sev pašiem par izbrīnu, viņi pievelk sev cilvēkus ar kaut kādām problēmām, kuri meklē viņos vadību.

Kas notiek ar tādiem cilvēkiem? Atbilde ir, ka viņi ir ne (tikai) hiperjutīgi, viņi ir augsti jutīgi. Faktiski viņi ir maskēti eņģeļi.

Kas tas ir – augsta jutība?

Katra dzīva būtne izstaro noteiktu vibrāciju jeb auru: ziedi, Saule, cilvēki, dzīvnieki, augi, kā arī cilvēku sabiedrība kopumā. Jūs esat augsti jutīgs, kad jūsu vibrācija, jūsu aura, ir tīrāka un smalkāka kā cilvēku sabiedrības vibrācija.

Iedomājieties mirdzošu, brīnišķīgu eņģeli, kurš nolaižas no debesīm, lai piedzimtu cilvēka ķermenī mūsdienu metropolē. Eņģelis ar grūtībām tiek galā ar apkārtējās pasaules troksni, haosu un nejēdzību. Kur ir dabas mierīgums un skaistums, kur ir puķes? Kur ir dziļa iekšēja zināšana un sajūta vienotībai ar kosmosu? Eņģelis jūtas noguris un atstumts. Apkārtējā pasaule nerūpējas par viņu un neatzīst viņu. Eņģelis sāk domāt, ka ar viņu kaut kas nav tā, krīt skumjās un depresijā. Tā kā viņš nejūtas šeit mājās, viņš aizbēg un neskaidri skumst pēc citas realitātes. Cilvēki ap viņu sāk uzskatīt viņu par sapņotāju, kurš nevēlas skatīties dzīvei sejā. Viņa gaisma pavājinās. Tur, kur agrāk viņš bija augsti jutīgs, tagad viņš kļūst hiperjutīgs.

Jūs esat pārsteigti, kāpēc šis eņģelis ir iemiesojies uz Zemes?

Daudz eņģeļu iemiesojas uz Zemes, un katram no viņiem ir savi paša motīvi tam, lai būtu šeit. Taču, ir viens galvenais – palīdzēt Zemei. Pateicoties visu šo eņģeļu klātbūtnei, cilvēku sabiedrība kopumā pieaudzē gaismu un jutību. Eņģeliskā klātbūtne paceļ pasaules vibrācijas. Īpaši labi tas notiek, kad eņģeļi atceras, kas viņi ir, un viņu pārliecība par sevi atjaunojas. Tad viņu gaisma patiešām mirdz.

Tagad iedomājieties, ka jūs tad arī esat šie eņģeļi. Ko jūs varat izdarīt, lai iemirdzētos no jauna, lai transformētu jūsu hiperjutību augstā jutībā?

Solis 1 – Saprotiet, ka jūs esat eņģeļi.

Saprotiet, ka jūs esat eņģeļi, un nebaidieties parādīt to. Ticiet savai pašu gaismai, savām radošajām iespējām un pārvariet savas bailes izpaust sevi. Tas ir pirmais solis.

Kā jums to izdarīt? Svarīgi ir būt saiknē ar garīgo. Skatieties uz pasauli no garīgās perspektīvas, atcerieties mīlestības un skaistuma ārpuslaika valstību, no kuras jūs esat radušies un kurai piederat. Jūs vienmēr esat saiknē ar šo smalko, ēterisko realitāti.

Tagad izdariet vēl vienu lēcienu un patiešām noticiet, ka tā ir šeit. Tajā brīdī, kad jūs tai pieskaraties, jūs pieskaraties savam paša iekšējam kodolam un sākat saprast, kas jūs esat īstenībā. Jūs atceraties, ka jūsu apziņa ir mūžīga un ka tas ir brīnišķīgs gaismas un radošuma avots.

Tajā brīdī, kad jūs jūtaties daļa no valstības, kura ir jūsu īstenās mājas, sabiedrības spriedumi par jums daudz mazāk apgrūtina jūs. Jūs saprotat, ka jūsu atrašanās šeit ir tikai uz laiku un ka šī drudžainā, haotiskā sabiedrība vienreiz izzudīs, atbrīvojot vietu harmoniskākai, mierīgākai un laimīgākai sabiedrībai. Ko par jums domā un ko no jums gaida pašreizējā sabiedrība, jau vairs nav tik svarīgi. Būtiskāk ir tas, ko jūs grasāties šeit izdarīt, kā taisāties izpaust savu gaismu šajā pasaulē.

Caur savas rašanās sajūtu jūs iededzat savu paša gaismu. Tai piemīt radošas un pārveidojošas īpašības. Jūs ievērosiet, ka jūsu apkārtne sāks savādāk jums atbildēt. Dzīve sāks plūst vieglāk, un cilvēki sāks uztvert jūs nopietnāk. Jūs esat izdarījuši pirmo fundamentālo soli hiperjutīguma pārveidošanā augstā jutīgumā.

Solis 2 – Apzinieties savu vīrišķo enerģiju.

Jūs spējat pa īstam dot savu gaismu citiem tikai, ja jūs spējat NE-dot to. Ja jūs nespējat teikt cilvēkiem “NĒ”, jūsu “JĀ” ir bez nozīmes. Iemācīties uzstādīt robežas un pastāvēt par sevi ir kritiski svarīgi. Ja jūs to nedarāt, jūsu enerģija tek bezdibeņa bedrē, un jūs pastāvīgi jūtat vājumu un iztukšotību.

Lai to novērstu, jums ir jāieiet kontaktā ar jūsu vīrišķo enerģiju. Daudziem cilvēkiem ar slieksmi uz garīgumu ir izveidojies negatīvs vīrišķās enerģijas tēls. Tā asociējas ar vardarbību, apspiešana un agresija neskaitās garīgas. Tādas negatīvas attieksmes pret vīrišķo enerģiju rezultātā daudzi cilvēki ar slieksmi uz garīgumu un hiperjutīgi cilvēki jūt bezspēcību un nespēj pastāvēt par sevi.

Atrisinājums ir sapratnē, ka vīrišķajā enerģijā kā tādā nav nekā nepareiza. Disbalans starp vīrišķo un sievišķo enerģijām – lūk, tas, kas rada problēmu. Uzskatot vīrišķo enerģiju par zemāku, sliktāku, daudzi cilvēki vājina savu pašu spēku. Īpaši tas ir raksturīgs jutīgām sievietēm. Tieši tad, kad jūs ejat caur garīgās izaugsmes procesu, pirmām kārtām ir svarīgi būt saiknē ar savu vīrišķo enerģiju.

Tikko, kā jūs esat izdarījis pirmo soli un apzinājies, kas jūs esat īstenībā, jūs enerģētiski esat atdalījis sevi no jūsu apkārtnes. Jūsu gaisma kļūs pamanāma. Tas pievilks jums to, ko es saucu par enerģētiskajām dēlēm. Tie ir cilvēki vai citas būtības, piemēram, organizācijas, kurās jūs strādājat, kuras barojas ar jūsu enerģiju. Viņi atņem jūsu enerģiju, neko nedodot pretī. Ja jūs nespējat aizsargāt sevi tādā apkārtnē, jūs esat iestrēguši.

Šajā brīdī jums jāizmanto savs vīrišķais spēks. Pieņemiet savu vīrišķo spēku, jūsu iekšējo vīrieti, un noticiet viņam. Atļaujiet viņam ielikt jums rokās šķēpu, kurš pārcirtīs visas saiknes starp jums un visu, kas atņem jūsu enerģiju.

Izplatīts klupšanas akmens, kurš stāv šī šķēpa prasmīgas izmantošanas ceļā, ir vienlīdzības jēdziens. “Mēs visi esam vienlīdzīgi, un tāpēc man nav jāatdala sevi no citiem, bet jādalās ar viņiem tajā, kas man ir.” Zināmā mērā vienlīdzības ideja ir pareiza. Dvēseles līmenī visi mēs esam vienlīdzīgi. Taču manifestācijas līmenī tas tā nav. Daži cilvēki spēj vairāk paust savas iekšējās gaismas mirdzumu kā citi. Taču, neatzīstot to, mēs dodam dēļu enerģijai rīcības brīvību. Īpaši tiem cilvēkiem, kuri izstaro vairāk gaismas un kuri daudz var piedāvāt citiem, ir jāaizsargā sevi. Apzinieties, kam jūs dodat savu enerģiju. Ne katrs ir gatavs saņemt to, ko jūs piedāvājat. Neatļaujiet cilvēkiem un organizācijām, kas neatbilst jūsu vibrācijām, izvazāt pašu dārgāko jūsu velti. Izmantojiet tam jūsu vīrišķo enerģiju.

Solis 3 – Saprotiet, ka Māte-Zeme ir jūsu draugs.

Daudzi hiperjutīgi cilvēki jūt sevī pretestību dzīvei uz Zemes. Šo pretestību daļēji izsauc tas, ka viņi nejūtas mājās mūsdienu rietumu sabiedrībā.

Sabiedrības enerģija neatbilst viņu pašu enerģijai, un viņi jūtas sabiedrības atstumti. Viņi gribētu aiziet. Zemapziņā viņi atceras savu garīgo mantojumu un alkst atkal būt “mājās”. Viņi grib atgriezties debesu valstības mierā un harmonijā, kuri tik asi kontrastē ar cilvēku sabiedrības šodienas troksni, bailēm, agresiju un bezpersoniskumu.

Reizē ar šo pretestības dzīvei uz Zemes sajūtu, jutīgiem cilvēkiem ir arī intuitīva atmiņa par to, ko viņi ir pārdzīvojuši savās iepriekšējās iemiesošanās. Bieži viņi atnes sev līdzi atmiņu par kariem, vajāšanām un citām agresijas formām. Viņi atceras, ka jau ir centušies atnest labo uz Zemi un tikuši par to atstumti.

Šīs pretestības pārvarēšanai ir svarīgi atdalīt sabiedrības enerģiju no pašas Zemes enerģijas. Lai to izdarītu, atrodiet sev klusu, skaistu vietu dabā. Aizejiet uz turieni darbdienā, kad tur ir kluss. Sajūtiet tās enerģiju, rāmumu un mieru. Atveriet tai savu sirdi un sajūtiet visas tur klātesošās enerģijas. Bez jums vēl eksistē dabas gari, tādi kā fejas un elfi, kuri ļoti cieši strādā ar pašu Zemi. Tagad sajūtiet pašu Zemi. Tā ir Zeme, pie kuras jūs atnācāt, un kura stiepjas pie jums un grib atbalstīt jūs. Atveriet savu sirdi tās enerģijai un mīlestībai.

Ieejot šajā saiknē ar Zemi, jūs varēsiet patiešām ieņemt savu vietu un izstarot savu gaismu šajā pasaulē. Jūs spējat izmainīt šo pasauli un padarīt to vēl brīnišķīgāku. Uz Zemes jums eksistē vieta, kur jūs varat justies mājās. Šī vieta kļūs par bāku ar gaismu, kura izmainīs pasauli ap jums.

Hiperjutīgi cilvēki slēpjas no pasaules, augsti jutīgi brīvi izstaro pasaulē savu gaismu.

Solis 4 – Izmantojiet sievišķo enerģiju, lai kļūtu vēl jutīgāks.

Jūsu sievišķā enerģija palīdz saprast starpību starp to, ko nozīmē baidīties no kāda un mīlēt kādu. Tā palīdz jums ieskatīties zem maskas, kuru kāds nēsā, un ieraudzīt viņa ievainojamību. Sirdī visi mēs esam labi. Katrā sirdī dzīvo Dievs. Jūs varat izmantot savu iekšējo sievišķo enerģiju tam, lai kļūtu vēl jutīgāki, lai, izmantojot savu empātiju, patiešām noliktu sevi otra vietā.

Sapratne iekšienē par otru var palīdzēt jums saprast viņa nepatīkamu izteikumu un apvainojošas uzvedības izcelsmi. Var jums palīdzēt atlaist to.
Tas kļūst iespējams, kad vīrišķā enerģija jūsu iekšienē ir pietiekoši stipra, lai aizsargātu jūsu sievišķo pusi. Kad otra cilvēka vārdi jūs ievaino, bieži tas attiecas ne uz pašiem vārdiem, bet uz mūsu pašu pārāk jutīgu to interpretāciju. Bieži cilvēki nemēģina jūs aizskart, bet vienkārši pļāpā kaut ko, kas neattiecas uz jums personīgi. Jūsu vīrišķā enerģija var palīdzēt jums neuzskatīt, ka tas viss attiecas personīgi uz jums. Jūsu sievišķā enerģija palīdzēs jums saprast, kas īstenībā notiek ar otru cilvēku. Izmantojot sievišķo jutības velti, mēs varam tagad ieraudzīt milzīgu gaismas daudzumu šajā tumšajā pasaulē ap mums. Kļūstot vēl jutīgākiem, mēs veicam vēl vienu soli pie sirdīm cilvēkiem ap mums, kuras bieži ir siltākas un gaišākas, nekā mēs domājam. Kad mēs pamanām gaismu otra sirdī, tā sāk spīdēt spožāk.

Vēl augstāka jutība strādā divos virzienos. Tā ne tikai dod jums dziļāku otra cilvēka izpratnes sajūtu, bet palīdz arī viņam labāk iepazīt jūs. Viņš jūt jūsos kaut ko jutīgu, siltu un brīnišķīgu, ko nav pamanījis agrāk. Kad jūs atzīstat otru, viņš atzīst jūs. Tā jūs sākat justies mājās uz Zemes.


Būt eņģelim – nozīmē būt līdzsvarā.

Katrs cilvēks atdod un saņem. Lai paliktu garīgi un fiziski vesels, mums jāatrodas līdzsvarā ar mūsu apkārtni. Atdošanas plūsmai un saņemšanas plūsmai jābūt sabalansētām. Tajā brīdī, kad mēs izstarojam vairāk mūsu gaismas, pārejam no hiperjutības uz augstu jutību un kļūstam par eņģeļiem, kuri arī esam, atdošanas plūsma palielinās. Mēs izplātām ap sevi radošu, brīnišķīgu gaismu un dalāmies tajā ar mūsu apkārtni, bieži neapzinoties to. Enerģija, kuru mēs atdodam pasaulē, grib atgriezties pie mums (fiziskas) pārpilnības formā.

Tas rada problēmas daudziem jutīgiem cilvēkiem. Hiperjutīgi cilvēki bieži netic tam, ka viņu dzīve var būt brīnišķīga un bagāta. Viņi jūt, ka tas būs nepareizi, ka viņi nav tā vērti, un, tādejādi, bloķē saņemšanas plūsmu, kura vēlas atnākt pie viņiem. Reliģiozās tradīcijās, kuras māca, ka labāk atdot nekā saņemt, ka gūt apmierinājumu ir grēcīgi, atbalsta tādu domāšanas līniju. Bailes un šaubas aiztur dabisku pārpilnību, kura ir gatava satikt jūs jūsu ceļā.

Esiet pret to uzmanīgi. Pārbaudiet sevi. Vai patiešām jūs esat atvērti tam, ko Visums gribētu jums dot, visu šo mīlestību, kura šeit ir priekš jums. Līdz tam brīdim, kamēr jūs nepateiksiet “Jā” tam, ko Visums grib jums sūtīt, jūs pa īstam nepateiksiet “Jā” sev pašiem, visiem jums. Un tad pieņemšanas plūsma jūsu dzīvē kļūs jums dabiska.

© Gerrit Gielen
www.jeshua.nethttp://www.jeshua.net/lv/