piektdiena, 2012. gada 20. janvāris

Brīvā griba un tās izpausme krustā


Dievs, upurējot Daļu no Sevis, mums devis Dzīvību. Bet tas ir tikai viens no skaidrojumiem. Ir vēl citi.

Dieva Dēls un cilvēka dēls, ieslēgti vienā Sirdī, ir katrā. Katrs sevī nes Dievu, katrs ir Debesu Templis. Un ikvienā notiek nepārtraukta cīņa starp Dievišķo un cilvēcisko. Cilvēkā krustojas pasaules, un cilvēks, stāvot krustpunktā, var izvēlēties: iet kā uz leju, tā uz augšu. Krusts ir brīvās gribas un līdz ar to arī brīvības simbols.

Un nekad neviens nevar cilvēku pavilkt uz augšu bez viņa paša vēlēšanās un līdzdalības tajā.Tāpat neviens nevar piespiest cilvēku iet lejā.

Piemēram, pārsvītrots krusts simbolizē cilvēkiem atņemto brīvību.

„Brāļos Karamazovos” aprakstā par Lielo Inkvizitoru Dostojevskis Inkvizitora vārdā ticami stāsta, kā cilvēkiem atņēma brīvību, un kurš to izdarīja. Sarunā ar sagūstīto Kristu Lielais Inkvizitors stāsta, ka cilvēki cieš dēļ brīvās gribas, un tāpēc „mēs, jezuīti, atņēmām viņiem brīvību apmaiņā pret maizi un pārtikušu dzīvi”. Ar to pašu Inkvizitors pamato jezuītu izdarību likumību: ja reiz cilvēki cieš no pārliekas brīvības, tad brīvība – nav Dieva Dāvana, bet Viņa lāsts.

Viss patiesībā ir pavisam citādi: brīvība ir Lielā Dieva Dāvana, un jebkura brīvības apspiešana no Dieva attālina. Lai labāk cilvēks maldās, bet dara to pats, nevis it kā brien pareizā virzienā, citu skubināts. Brīvības atņemšana noved pie bojā ejas, pilnīgas iznīcības. Un krusts ir katra cilvēka brīvības simbols.
Katram ir iespēja pacelties spārnos un katram ir iespēja krist.

Un nekad neviens nelemj cilvēka vietā – lidot viņam vai krist. Un jo vairāk – nekad neviens viņa vietā nelido un nekrīt – kā vien viņš pats.

Brīvība cilvēku pārvērš par Cilvēku. Cilvēks nav dzīvnieks, jo dzīvniekam nav izvēles brīvība – iet pie Dieva vai nē. Dzīvnieks vadās pēc instinktiem, bet cilvēkam ir saprāts, lai būtu izvēles tiesības. Un izvēloties - viņš virzās uz priekšu vai atpakaļ.

Aizejot no Dieva, cilvēks cieš un iemācās izvēlēties vajadzīgos ceļus.
Ejot pie Dieva, viņš priecājas un saprot, ka tas ir vienīgais ceļš, ka citu nav.
Bet gan vienu, gan otru viņš izvēlas brīvi.

Ir svarīgi saprast, ka Dievs cilvēkam deva nevis saprātu, bet brīvību. Saprāts ir tikai brīvības sekas, lai šo brīvību apzinātos. Un tāpēc Īstā Dieva Dāvana ir brīvība, bet viss pārējais – tās sekas. Dieva dāvātā brīvība ir tā, kas dota no dzimšanas. Vērtīgs ir tikai tas, kas iegūts apzināti. Un tāpēc cilvēka patiesā brīvība, visvērtīgākā no visām iespējamām brīvībām, kuru tas izcīnījis, ir atbrīvošanās no tumsonības (nezināšanas).

Kristus teicis, ka tikai Patiesība cilvēku dara brīvu. Tāpēc, izprotot Patiesību, nonākam pie Dieva. Aizgriežoties no Patiesības, aizejam no Dieva. Dieva Augstākā Izpausme ir Patiesība, bet Augstākā Brīvība ir alkas pēc Patiesības, Kas ir Pats Dievs. Kurš alkst Patiesības, tas alkst Dieva.
Visas ciešanas ir no cilvēku tumsonības: jo mazāk būs tumsonības, jo vairāk būs zināšanu un - mazāk būs ciešanu.

Cilvēkam ir jāsaprot, ka izvēlas nevis viņa prāts, bet Sirds.

Īsta brīvība ir tad, kad cilvēks seko Sirdij, savai Sirdsbalsij. Pie tam – Tīras Sirds. Tiem, kam nav tīras sirdis, tie neprot pareizi izvēlēties. Viņiem nav šādu tiesību, jo tie nedraudzējas ar sirdi. Bet Tīra Sirds izvēlas, un To izdzirdējušais un Tai sekojošais nonāk pie Patiesas Brīvības.
Tāpēc Dieva Dāvana atrodas Sirdī, lai gan daudzi to piesavinājuši savai personībai, prātam vai saprātam, bet tā nav taisnība.

Sirds – ir Dieva Templis. Dieva Dāvanas atrodas Tur. Tāpēc Patiesa Brīvība ir Sirds alkas pēc Patiesības un tāpēc Sirdi nepieciešams klausīt.
 
fragments no grāmatas "Jaunas lappuses no Kristus"
http://www.draugiem.lv/group/16000829/?f_tid=3773693