pirmdiena, 2012. gada 16. janvāris

Ješua "12 ANL iespējas"


12. ANL[1] iespējas


Sveicu tevi, dārgais Ješua! Vispirms, gribu pateikties tev par tavu atbalstu un tavu mīlestību! Tie patiešām ir nenovērtējami! Paldies tev!! Bet pajautāt es gribu par sekojošo: ir gaismas darbinieki, kuri sasnieguši ANL 12 un spējuši uzcelt tiltu ļoti augstu enerģiju pārvadīšanai uz šo plānu, daudzi citi tuvojas šai robežai. Saki, lūdzu, kādas iespējas atklājas, sasniedzot šo līmeni, un kā vislabāk izmantot tās kopējā labuma vārdā?

Es arī sveicu tevi, dārgais, ar prieku un godbijību! Vispirms, es gribu apsveikt tevi ar sasniegtajiem panākumiem, jo tas ir ļoti svarīgi ne tikai tev, tas ir svarīgi visai planētai. Tas ir svarīgi, parādoties katram cilvēkam šajā apziņas nostiprināšanas līmenī. Tās patiešām ir ļoti lielas iespējas, un tās atver ceļu tiešai radošo spēju, radošo iespēju izpausmei.

Parunāsim par tām iespējām, kuras atklājas. Vispirms, tu pareizi atzīmēji, ka enerģijas kvalitāte un vibrācijas, kuras tu vari pārvadīt uz matēriju – tās ir palielinājušās. Tas patiešām ir tā. Un šīm enerģijām ir ļoti liels spēks un ļoti liels potenciāls. Tas ir tas līmenis, no kura patiešām sākas Radīšanas izpausmes iespēja matērijā. Un tā, pirmā iespēja – tā ir iespēja Radīt. Otrā iespēja – tā ir iespēja turpināt aktivizēt savas paša personīgās iespējas. Jo matērijas pasauli mēs taču varam mainīt tikai caur sevi. Šo enerģiju pārvadīšanas tehnika, tā mainās neievērojami salīdzinājumā ar tām tehnikām, kuras jūs izmantojāt agrāk, un tā daudzējādā ziņā iet tagad jums zemapziņas līmenī. Visu, kam ir iespēja pārvadīt šī līmeņa enerģijas, uzdevums ir tāds, lai, vispirms, paceltu apziņu uz to līmeni, piesauktu šīs enerģijas un pārvadītu tās caur sevi matērijā. Ies tās viegli un brīvi, tā kā ir uzstādīts tiešs kanāls. Tam nav jāsasprindzina ne fiziski, ne garīgi.

Pats pirmais uzdevums, kurš ir šajā pārejas etapā, ir tāds, lai vienkārši pārvadītu šīs enerģijas šurp un piepildītu ar šīm vibrācijām visus līmeņus režģiem, kuri jau stāv uz planētas. Tādu režģu ir vairāki, un tie paplašina savu dimensionalitāti, ejot no augšas uz leju – tuvāk matērijai. Ir Kristus-apziņas režģis, tas ir bāzes režģis globālām izmaiņām matērijā. Ir uzstādīts diezgan daudz papildus režģu, kuriem piemīt specifiskas īpašības, kuras sagatavo planētu tam stāvoklim, kurā tai jāpāriet. Ir planētas magnētiskā lauka izmaiņas un tā korekcijas režģis. Tas ir režģis, kurš darbojas pastāvīgi, koriģē magnētisko lauku, lai, pieaugot te jaunām Gaismas vibrācijām, šīs izmaiņas noritētu plūstoši. Bez tam, šīs režģis ļauj veikt ļoti daudz principiāli jaunu procesu. Ir režģis planētas astrālo un mentālo līmeņu attīrīšanai no liela daudzuma emocionāli-mentāliem piesārņojumiem, kuri ir krājušies šeit ļoti ilgu laiku. Ir arī režģis, lai attīrītu enerģētiskās struktūras un dažas citas specifiskas konstrukcijas visu to globālo uzdevumu veikšanai, kuri stāv priekšā planētai un visiem tās iedzīvotājiem pārejas uz jaunu līmeni laikos. Tas ir ļoti liels un globāls darbs. Un šis darbs, kā jūs paspējāt pamanīt, norit pa etapiem. Šis process ir daudzdimensionāls un daudz-plānu. Šo procesu pavada kustība no abām pusēm. No vienas puses jūs turpināt savus pašu, personīgos apziņas nostiprinājumus uz augstāka līmeņa, no otras puses no visa visuma plāniem šurp tiek veikta padeve enerģijām, nepieciešamām visām izmaiņām. Samērā ar visas situācijas attīstību uz planētas, samērā ar šīs savstarpēji bagātinošās kustības turpināšanos pie izmaiņām, arī privātie uzdevumi sarindosies un tiks veikti pa etapiem.

Kā es atzīmēju augstāk, galvenais uzdevums, kurš tagad stāv jūsu priekšā – tas ir uzdevums nostiprināt caur jums visas šīs jaunās struktūras, kuras ir parādījušās uz planētas. Pārvadot šurp enerģijas, pat neiedziļinoties jūsu galvenā darba detaļās, jūs aizverat it kā vājās vietas, kuras eksistē uz planētas, notiek enerģiju izlīdzināšana. Un tas dod iespēju stabilizēt situāciju uz planētas kopumā, stabilizēt konflikta situācijas, kuras rodas starp vecajām un jaunajām enerģijām, ļauj veikt plūstošāku pāreju bez ievērojamām kataklizmām un zemes garozas krasām svārstībām, psihiskās enerģijas svārstībām, kuras rada šīs planētas iedzīvotāji. Tas palīdz izlīdzināt konfliktus visos līmeņos matērijā. Tas ir ļoti svarīgs darbs, kuru tagad veic iemiesotie Gaismas Darbinieki. Jūs esat sasnieguši ļoti daudz šajā ceļā. Jums jau ir izdevies izvairīties no ļoti nepatīkamām visdažādāko enerģētisko konfliktu sekām, taču šo darbu vēl vajag turpināt, un pēc iepriekšējiem vērtējumiem tas ir darbs gandrīz visam šim 2009. gadam. Tāpēc es iesaku, neiedziļinoties detaļās ar prātu, bet strādājot caur sirdi, vienkārši pārvadīt jaunās enerģijas uz planētu, un tās sadalīsies pašā vislabākajā veidā.

Es saprotu jūsu vēlēšanos darīt šo darbu apzināti. Jūsu apzinātība pieaugs, un es domāju, ka jūs jau to pamanāt. Izteikšu vienu piezīmi attiecībā uz to, kā jūs varat paātrināt savu apzinātību darbā. Vispirms, jums nav jāuztraucas par to, ka jūsu pārvadītās enerģijas tiks izmantotas citiem nolūkiem vai kaut kā neefektīvi. Es atkārtošos, sakot to, ka zemapziņas līmenī jūs ļoti labi zināt to, ko jūs darāt. Bez tam, eksistē vesela sistēma, kas nodrošina enerģijas optimālu sadalījumu, un to visu vada dievišķie likumi un sakrālā ģeometrija, lai jums būtu skaidrs, kā tas notiek. Sadaloties, Gaismas dievišķās enerģijas iet caur tām palīga struktūrām, kuras eksistē pie Kristus-apziņas galvenā režģa un par kurām mēs runājām augstāk. Visas šīs struktūras ir būvētas pēc sakrālās enerģijas likumiem. Caur jums ejošās enerģijas sadalās pēc rezonanses principa ar tām struktūrām, kas uzstādītas. Tādejādi, nav nepieciešams iejaukties ar prātu sadalīšanas procesos, jo visas uzbūves pati būtība nodrošina optimālu un dievišķu vadību.

Tālāk, kas jums jādara – tas ir, jāturpina paplašināt savu apziņu. Sasniedzot ANL 12, jūs vienkārši nostiprināties līmenī, augstā līmenī, līdz kuram ir noticis jūsu maigās augšupcelšanās process. Taču jūs vēl neesat atklājuši visas iespējas, kuras jūs iegūstat pie šīs uzkāpšanas. Man jāsaka, ka jums ir nepieciešams turpināt ne tikai pacelt, bet arī paplašināt savu apziņu. Šis līmenis ir daudzdimensionāls un pilns informācijas, kas attiecas uz pāreju un citu svarīgu informāciju, jums palielinās iespējas izmantot šo informāciju, apzināti saņemt to. Tāpēc, paplašinot apziņu, jums ir jāmācās jebkurā brīdī iegūt papildus informāciju un apzināt to.

 Jūsu smadzeņu iespējas, pabeidzot maigo augšupcelšanos, ir ieguvušas papildus iespējas. Jūsu smadzenes ir aktivizētas par dažām kārtām augstāk, nekā tās jums bija līdz augšupcelšanās sākumam. Tāpēc jūsu apzināšanos iespējas palielinās. Jums vajag turpināt, paplašinot apziņu un iegūstot informāciju, pāriet pie apzinātāka darba. Es iesaku jums krāt pieredzi šajā virzienā, turpināt attīstīties. Tas ir izkropļots maigās augšupcelšanās redzējums un jūsu uzskats, ka, kad jūs esat izgājuši uz līmeni ANL 12 un nostiprinājušies tur, jūs it kā būtu sasnieguši vēlamo jums. Jūs vienkārši esat ieguvuši pieeju, neierobežotu pieeju lielam daudzumam iespēju un informācijas. Jums jāatceras par to un jāmācās izmantot šīs iespējas. Tagad jums nevajag iedziļināties citu iespēju izpratnes procesā, kuras jums piešķirtas. Es paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, jums visiem ir dažādi uzdevumi, jūsu uzstādīti, un dažādi mērķi, jūsu privātie mērķi. Kad ir globāls mērķis, katrs no jums ir atnācis ar pilnīgi noteiktu programmu. Tā kā informācija un tā telpa un iespējas, uz kurām jūs tagad esat iznākuši, ir praktiski neierobežotas, jums katram ir nepieciešams iegūt tur to, kas nepieciešams jums sava personīgā darba izpildīšanai. Otrkārt, es iesaku koncentrēt jūsu uzmanību uz personīgo pieredzi, jums ir jāiemācās iegūt savu personīgo pieredzi un savas personīgās zināšanas tajā sfērā, kura ir nepieciešama jūsu programmas izpildīšanai. Treškārt, es jau agrāk esmu teicis par to uzdevumu, kuru jūs izpildāt tagad – pārejas planetāro struktūru nostiprināšanu.

Globālais uzdevums, kuru tagad izpildāt visi jūs – tā ir to struktūru nostiprināšana, kuras jau ir un kuras tiek turētas aktīvā stāvoklī caur jums. Ja runā tēlainā valodā, tad jūsu personīgās plūsmas, jūsu personīgās augšupcelšanās struktūras, tās it kā “nošuj”, rada velvi šo planetāro struktūru atbalstīšanai. Un tās arī piepilda šīs struktūras ar enerģiju, tās arī tīra un pārveido viņas, tās arī regulē viņas sarežģītāku darbu izpildei. Tas ir liels un ļoti svarīgs darbs, un es iesaku koncentrēties uz to. Nesteidzoties un pamatīgi nostiprināt iespējas pilnvērtīgam kontaktam ar savu Augstāko Es no jebkura augšupcelšanās struktūru līmeņa, kontaktu ar jūsu dvēseli un visiem, kas laiku pa laikam atrodas jūsu dvēseles kanālā, kontaktu caur sakrālo sirdi. Jūsu uzdevums tagad ir tieši jūsu paša stabilizācija, jums ir jāuzkrāj pašu personīgā varenība, spēks, apzinātība. Tas vēlāk ļoti noderēs jums jau apzinātu un ļoti svarīgu pārejas procesa attīstības uzdevumu izpildē.

Es pateicos tev par šo jautājumu, tā kā tas deva man iespēju pateikt jums par svarīgo un nepieciešamo. Tu pilnīgi pareizi atzīmēji, ka apzinošos Gaismas Darbinieku skaits pieaug, un to cilvēku daudzums, kuri sāk izmantot jūsu pārvadītās enerģijas, arī pieaug. Attiecīgi palielinās nepieciešamība pēc plānveida darba ar pašu struktūrām, savu iespēju apzināšanās un šī darba pārvešanas apzinātā gultnē. Tas arī ir tas kopējais labums, kuru jūs būvējat tagad. Būvējat sev un būvējat caur sevi visiem. Jums ir ļoti labas sekmes šajā darbā. Un es esmu laimīgs novērot jūs šajā laikā, novērot tos procesus, kuri notiek, pateicoties jums. Es bezgalīgi lepojos ar jums un esmu bezgalīgi laimīgs, ka es esmu ar jums šeit šajā brīnišķīgajā laikā. Es ļoti Mīlu jūs!

ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu blakus.
Pieņemts 06.04.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe


[1] ANL – Apziņas Nostiprināšanas Līmenis (Krieviski: УЗС - Уровень Закрепления Сознания) (tulk. piezīme)