piektdiena, 2012. gada 27. janvāris

Grāmata - "Gudrības Vārds 3"


Mūsu priecīgais jaunums: iznācis Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu trešais sējums latviešu valodā "Gudrības Vārds 3".
Tajā ir ievietoti visi vēstījumi, kas saņemti ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību no 2008. g. 13. marta līdz 2011. g. 26. jūnijam.
Līdz ar šīs grāmatas iznākšanu ir izdota visa caur Tatjanu Mikušinu no 2005. g. 4. marta līdz 2011. g. 26. jūnijam dotā Gaismas Skolotāju Mācība.
Bet - mums par lielu prieku vēstījumi ir doti arī pēdējā gadu mijā, un "Gudrības Vārds 4" tiek jau gatavots izdošanai.

informācija:
http://www.sirius-riga.lv
http://www.solvitasgramatas.lv/
http://www.gvbiedriba.lv

Lasīsim, mācīsimies un augsim - novērtēsim Dievišķo iespēju, kāda mums dota, - saņemt dzīvo, Dievišķo Mācību, ko Skolotāji devuši ar lielu Mīlestību un rūpēm par mums!
Lai mūsu pateicība Gaismas Skolotājiem un Tatjanai Mikušinai!
Lauma