svētdiena, 2012. gada 15. janvāris

Ješua"Saruna par ģimenēm un savstarpējām attiecībām"


Sveiki! Man ir tāds jautājums: Kas ir ģimene? Es domāju, ka ģimenē nedrīkst aizskart otra tiesības, vajag vienoties. Bet, ko darīt, ja uzskati ir diametrāli pretēji? Man ir negatīva attieksme pret laulību šķiršanām. Bieži tiek teikts, ka vajag pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir, ar visām viņa īpatnībām un rīcībām. Bet, ja cilvēka uzvedība izsauc nepieņemšanu, garīgas sāpes? Vai ir vērts aiziet laimes meklējumos, lai pat vienatnē?
 
Es sveicu tevi, dārgā. Es saprotu tavas sāpes, kuras skan šajā jautājumā, un es pateicos tev par šo jautājumu, tā kā šis jautājums arī daudziem no jums kļūst aktuāls. Kļūst aktuāls īpaši šajā laikā, pārmaiņu laikā, kad noteiktā kārtībā un kad jūs to sev ļaujat, jūs sākat izpaust sevi kā garīgas būtības, un tie eksistējošie attiecību modeļi, tajā skaitā arī ģimenē, ne tikai jūsu sabiedrībā, sāk pārdzīvot jūsos izmaiņas. Jo jūs taču sākat mainīties, un, attiecīgi, rodas šie jautājumi.
Man ir jāatbild tev, mana dārgā, ka sapratne par to, kas ir ģimene, katram cilvēkam vienmēr būs sava. Tāpat, kā eksistē arī tāds jēdziens, ka katram ir sava taisnība, un visiem šajā nozīmē ir taisnība.
Ģimene, tāpat kā jebkura struktūra, tiek būvēta uz zināmiem savstarpējo attiecību principiem, uz zināmiem savstarpējo attiecību modeļiem un tiem mērķiem, kurus sprauž šis veidojums. Sprauž vispirms priekš sevis, tās savienības iekšienē, kura ir izveidojusies. No tā, kādā garīgajā līmenī atrodas šī veidojuma komponentes, šajā gadījumā mēs runājam par ģimeni, ir atkarīgs tas, kāda būs ģimene un kādai tai jābūt pēc tavām domām.
Katram no jums noteiktā savas dzīves etapā ir savas noteiktas vērtības, noteiktas jūsu personības komponentes, un tas viss ir ļoti individuālas komponentes, kuras nosaka jūsu personību un jūsu izpausmi tajā sabiedrībā, kurā jūs atrodaties, tajā skaitā arī ģimenē. Tāpēc, lai cik neeksistētu viedokļu, kas ir ģimene un kāds ir tās uzdevums, šie viedokļi būs atkarīgi no jūsu personiskajām īpašībām, un tāds pats viedokļu daudzums būs klātesošs šī jēdziena definēšanā.
Tas ir tuvs tam jēdzienam, kuru mēs saucam par mīlestību. Cik daudz lielisku būtņu, atrodoties šeit iemiesojumā, ir devušas definīciju tam, kas ir mīlestība, tik daudz arī šī jēdziena šķautņu atvērās cilvēcei. Un tālu ne visiem mīlestības sapratne ir vienāda, ir saskanīga ar to, ko viņš jūt vai kā viņš iztēlojas ar savu prātu. Kā jēdziens “mīlestība” ir ļoti daudzšķautnains un ir ar attīstības pakāpēm, tā arī attiecībām ģimenē ir pilnīgi dažādi ģimenes radīšanas likumi, pilnīgi dažādas sapratnes. No tā, kāda sapratne par to, kas ir mīlestība un kas ir ģimene, būs klātesoša katrā no jums, tad arī būs atkarīga definīcija un visas piemītošās īpašības.
Saproti, mana dārgā, ka katram no jums ir pilnīgi noteikti uzskati par sevi un dzīvi, sava pasaules izpratne un savs pasaules uzskats katrā jūsu dzīves matērijā posmā.
Jūs ar savām domām un savu rīcību, savu pasaules uztveri pievelkat sev tos vai citus cilvēkus, kuri tad arī sastāda jums to apkārtni no citiem cilvēkiem, kuri eksistē apkārt jums. Jūsu ģimenes visbiežāk bāzējas uz priekšstatu, kuri ir katram no jums, kopību. Taču, tāpat kā katrs cilvēks, īpaši šajā ļoti dziļu un ļoti nopietnu pārmaiņu laikā, kuras notiek uz planētas, katrs cilvēks pilnīgi dažādi atsaucas šīm pārmaiņām, ar dažādu ātrumu sāk mainīt savu pasaules uzskatu un savu pasaules izpratni.
Ja ģimenē viens cilvēks sāk atrauties no otra pēc savas pasaules uztveres līmeņa, pēc sava garīguma līmeņa, ja viņš sāk atiet no materiālistiskiem priekšstatiem, uz kuriem aizsākās sākotnējās attiecības ģimenē, tad ko darīt šajā gadījumā? No vienas puses, jūs turpināt mīlēt šo cilvēku, ar kuru jūs eksistējat blakus, ar kuru jūs sastādāt savu ģimeni. Tad jūs pacentīsieties ievilkt viņu paša pārveidojumos un pievilkt viņu līdz tam līmenim, uz kuru jūs izejat šajā brīdī. Ja tas neizdodas, tad tas sāk kļūt jums par arvien lielāku sarežģījumu, rodas bezdibenis vienam otra sapratnē, kurš sāk atdalīt jūs.
Jūs sākat just, ka šis cilvēks neatbilst tam iekšējam stāvoklim, kurš eksistē jūsu iekšienē. Un, ja jūs jūtat, ka jums nav iespējams izmainīt otru cilvēku vai ievirzīt viņu tajā gultnē, kurā jūs atrastos tuvāk viens otram, lai tas bezdibenis, kurš aug no dienas uz dienu, neatdalītu jūs, ja jūs jūtat, ka jums neizdosies to izdarīt, tad visbiežāk pareizais lēmums mēdz būt šķirties. Šķirties šajā etapā, lai netērētu savus paša spēkus tam, lai vilktu otru cilvēku uz pasaules uztveres un pasaules izpratnes jaunu vijumu, kurš ir parādījies jums. Šajā nozīmē vientulība būs daudzējādā ziņā panaceja dvēseles izārstēšanai no gūtajām traumām, no tās negatīvās pieredzes, kura ir iznākusi tādā ģimenē.
Ģimene, kura pēc saviem priekšstatiem, pēc savām dzīves vērtībām arvien tālāk un tālāk atiet viena no otras ar savām daļām, brūk. Šajā gadījumā vislabāk ir pārtraukt cīņu un pārstāt nosodīt otru cilvēku. Pārtraukt virkni no neapmierinātībām un skandāliem, kuri neviļus rodas tādā ģimenē, kura sāk sadalīties pēc garīgās pazīmes, un turpināt attīstīties garīgi patstāvīgi. Šajā gadījumā jūsu paša personīgās izmaiņas spēs piesaistīt jums pilnīgi jaunu cilvēku, kurš ievērojam tuvāk stāv jums pēc dvēseles stāvokļa, un jūs vienmēr spēsiet atklāt sevī jaunas iespējas un pievilkt tuvu un svarīgu cilvēku savā dzīvē.
Kad jūs iestrēgstat vecajās attiecībās, kad jūs dažādu baiļu un sociālu priekšstatu dēļ sākat ierobežot sevi un aizturēt savu attīstību par labu tam, lai saglabātu savu ģimeni, – tādā veidā jūs neatrisināt savu problēmu. Jūs tikai attālināt šīs problēmas atrisināšanu, pie tam jūs paši iegūstat ļoti daudz garīgu traumu, kuras pēc tam jums nāksies ārstēt un kuras tālāk, tā vai citādi, ietekmēs jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Es iesaku šajā gadījumā, kad jūs, pielietojuši daudzus veidus, kurus jums saka priekšā jūsu dvēsele, kad jūs mēģinājāt izvest savu ģimeni uz harmonisku attiecību līmeni un neguvāt vēlamo rezultātu, pārtraukt cīņu. Ja jums ilgstoši neizdodas nodibināt harmoniju, es iesaku jums nebaidīties no izmaiņām un droši skatīties uz dzīvi, kura gaida jūs priekšā.
Nebaidieties mainīt savu dzīvi. Dzīve ir dievišķa, tā vienmēr ir mīlējusi un mīl jūs. Ja jūs maināties uz garīgās izaugsmes pusi, ja jūs sākat arvien vairāk un vairāk atbilst tām izmaiņām, kuras tagad iziet planēta, tad visa visuma visas enerģijas, kuras nāk tagad uz šo planētu, atbalstīs jūs šajā attīstībā. Atbalstīs tajā skaitā arī sevis izpaušanā personiskajās attiecībās, un dzīve noteikti uzdāvinās jums agri vai vēlu blakus cilvēku, kurš ne tikai atbildīs jūsu līmenim, bet uzdāvinās cilvēku, kurš veicinās jūsu attīstību. Tā, savstarpēji papildinot viens otru, jūs spēsiet iet pa dzīvi priecīgi, viegli un harmoniski, un tādas attiecības sagādās jums daudz prieka.
Kad mēs runājam par to, ka cilvēku vajag pieņemt tādu, kāds viņš ir, ar visām viņa īpatnībām un rīcību, tas nenozīmē, ka mēs runājam par to, ka jums ir ārkārtīga nepieciešamība eksistēt blakus tādam cilvēkam. Lēmumu par to, vai jūs atradīsieties vai neatradīsieties ģimenes savstarpējās attiecībās ar cilvēku, kurš kļūst jums arvien svešāks, šo izvēli veicat tikai jūs. Tikai jūs esat atbildīgi par šo izvēli, un tikai jūs nesat visu atbildības pilnību par savu lēmumu. Nevajag baidīties no atbildības. Gluži otrādi, vajag lepoties ar to, ka jums ir piešķirtas tādas dievišķas tiesības, – izvēles tiesības, tā kā jūs, kā dievišķas būtnes, vienmēr esat bijušas brīvas, un jums vienmēr ir bijušas izvēles tiesības. Un šīs izvēles tiesības aptver tajā skaitā visas cilvēciskās savstarpējās attiecības, tajā skaitā arī attiecības ģimenē.
Ja jūs jūtat, ka jūs saņemat arvien vairāk dvēseles traumu, ka jūs arvien vairāk iestrēgstat neharmoniskās savstarpējās attiecībās un tās nenes jums nekā attīstoša, nekā pozitīva, ja tās kļūst arvien disharmoniskākas, jums ir jāiet prom no šīm attiecībām. Viss jautājums šajā gadījumā ir ietverts tajā, kā iet prom. Es lūdzu jūs, mani dārgie, attiekties pret šo mūsu sarunas daļu ar uzmanību. Tā kā es gribu teikt jums, ka jums nekad nav jānosoda tas cilvēks, kurš kaut kādā jūsu dzīves brīdī neatbilst jūsu priekšstatiem par laimi un harmoniju. Taču tam, lai pilnībā atbrīvotos, tam, lai nepaliktu nekāds rūgtums dvēselē, tam, lai izārstētu visas tādās attiecībās iegūtās traumas, jums nepieciešams pieņemt to kā faktu, patiesi piedot visas tās nesaskaņas un visas tās negatīvās emocijas, kuras jūsos eksistēja. Piedot un mierīgi atlaist, atļaujot sev iet tālāk un meklēt harmoniskākas attiecības.
Jūs arī ar tādu soli, pilnu ar pieņemšanu un piedošanu, atļaujat otram cilvēkam realizēt viņa izvēles tiesības, atļaujat viņam iegūt savu pieredzi, lai kā jūs šo pieredzi nevērtētu. Vispirms, otra cilvēka kā dotuma piedošana un pieņemšana ir jums tas svarīgais elements, kurš atļaus jums atrast tās harmoniskās attiecības, tās skaistās un apbrīnojamās attiecības, kuras var eksistēt ģimenē, tieši tas atļaus jums atrast šīs attiecības. Ja jūsos iestrēgs un paliks aizvainojumi no iepriekšējām attiecībām, ja kaut kas no iepriekšējās pieredzes jūs nomāks, tad tas vienmēr būs klātesošs jūsu domās un būs klātesošs jūsu smalki-enerģētiskajos laukos, tad tas vienmēr kropļos jūsu uztveri, traucēs jūsu tālākai attīstībai, traucēs piepildīt jūsu vēlēšanos beidzot satikt to otru pusīti, kura atnesīs jums patiesu laimi. Harmonisku savstarpējo attiecību laimi tajos līmeņos, kuriem jūs esat gatavi šajā brīdī.
Pilna un patiesa piedošana atļaus jums atrast tādu cilvēku, ar kuru jūs spētu noiet visu jūsu zemes dzīvi priekā, sapratnē un visu jūsu pašu labāko īpašību izpausmē. Un runa iet ne tikai par jūsu personisko īpašību izpausmi, runa iet par to, ka tādās savstarpējās attiecībās atveras abu cilvēku labākās īpašības. Tieši harmoniskas savstarpējās attiecības, uzceltas uz savstarpēju cieņu un savstarpēju mīlestību, veicina visu labāko īpašību, kuras ielicis katrā cilvēciskajā būtnē Dievs, attīstību un atvēršanos.
Nebaidieties ne no kā mainīt savā dzīvē, nebaidieties pārmaiņu, tā kā ne visas pārmaiņas nes slikto. Jums katrā jūsu dzīves etapā ne vienmēr ir redzams, kas jūs gaida priekšā, kādi patīkami pārsteigumi no dzīves gaida jūs aiz tās kārtējā pagrieziena. Ja jūs turpināsiet neharmoniskas attiecības, ja jūs paši nonāksiet šā neharmoniskuma lokā, ja jūs šo neharmoniskumu uzsūksiet sevī, tā vietā, lai attīstītos harmonijā un priekā, tādā veidā jūs zaudējat tās iespējas, kuras varētu atklāt jums dzīve priekšā. Tikai jūsu izvēle katrā brīdī nosaka, kāda būs jūsu dzīve, tajā skaitā arī jūsu ģimenes dzīve.
Klausieties savu dvēseli, klausieties savu sirdi un tur atrodiet visas atbildes, tāpēc ka tieši tur jūs saņemsiet to pašu vienīgo un pareizo padomu, kurš nepieciešams jums katrā jūsu dzīves brīdī. Un tas būs vislabākais ceļš, kuru jūs varat noiet, atrodoties materiālā ķermenī, atrodoties iemiesojumā un dzīvojot uz šīs planētas. Es vēlu tev laimi, mana dārgā, es vēlu tev vīrišķību, es vēlu tev harmoniju visās savstarpējās attiecībās, kuras būs klātesošas tavā dzīvē. Tavs uzdevums ir tikai atļaut sev skaistas un harmoniskas attiecības, atstājot jebkuru neharmoniskumu savā dzīvē. Atlaid visu traucējošo ar tīru sirdi, mīlot, tam, lai nekad vairs neatgrieztos pie neharmoniskuma savā dzīvē.
Tikko kā jūs piedodat, tikko kā jūs atlaižat ar tīru sirdi, neatstājot vietu nekādiem aizvainojumiem, jūs tādā veidā pilnībā pabeidzat iepriekšējo pieredzi, un tā kļūst par ļoti svarīgu jūsu dzīves pieredzi, kura vēlāk nospēlēs pozitīvu lomu jūsu tālākajā dzīvē, jūsu tālākajās savstarpējās attiecībās. Ar Mīlestību un godbijību
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 25.09.09., Nika
tulkoja Jānis Oppe