trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ilarions 20.-27.marts/2011

Mīļie!
 
Saulgriežu enerģijas sniegs atbildes uz jautājumiem, kas jau labu laiku gulējuši jūsu sirdīs un prātos. Nāks skaidrība, jūs kā no kalna gala spēsit pārskatītu ielejā notiekošo, skatoties uz visu no augstākas perspektīvas. Patiesībā, tāds ir nākamais solis, nākamais Augšāmcelšanās procesa līmenis- skaidrība. Kopā ar skaidrību nāk sapratne un lielāka apjēga par visu notiekošo, sākot jau ar jūsu inkarnēšanos šajā un citās dzīvēs.
 
Mīļie, Gaisma ir te, un tā ir paliekoša. Paies kāds laiks līdz tas kļūs acīmredzami, bet ar katru brīdi jau tagad vērojat, kā mainās apkārtne un apkārtējie cilvēki, aizvien mazāk ieklausoties tajos virpuļos, ko rada jūsu ziņu mēdiji. Viņu ceļš diemžēl ir baiļu ceļš. Tie, kuri neskatās ziņu raidījumus un zemo vibrāciju filmas, ir konstatējuši, ka spēj saglabāt līdzsvaru un balansu daudz ievērojamākā pakāpē nekā tie, kuri neieklausās mūsu sacītajā. Jūs tāpat zināt, ka viss ir kārtībā.
 
Domas un rīcība noskaidrosies, jūs izstarosiet ticību sev un savām pieaugošajām spējām. Uzplaukstot savām spējām, nāks arī pazemība, iekšēji taču zināt- saņemot šādas dāvanas, tajās ir jādalās ar citiem un nepaturēsiet tās pie sevis tikai tāpēc, ka baidāties spīdēt. Jūs vienkārši BŪSIET tas, kas esat patiesībā, un kļūsiet par magnētu citiem, kuri tagad sāks saskatīt un pamanīt jūsu Gaismu.
 
Jūsu apziņā ienāks Zemes dzīvju laikos uzkrātais viedums un apgūtās mācības; pa Zemes virsu sāksiet staigāt vieglumā un cieņā pret to Vareno Garu, kas mājo šīs brīnumainās planētas iekšienē. Par aizrautīgu Kaisli kļūs Tās atjaunošana, jūs alksit pēc iespējas ātrāk atjaunot Zemes agrāko varenību, to, kāda Tā bija pirms uzsākās dualitātes eksperiments. Jūs dedzīgi labosiet visas Zemei un tās iedzīvotājiem nodarītās kļūdas un pārestības.
 
Pārsteidzoši īsā laikā notiks visa atkal atgriešana savās vietās, apspiestās patiesības atgūšana. Pilnīgi visās Zemes dzīves jomās tiks atklātas agrāk slēptās lietas. Nekas vairs nebūs noslēpjams no citiem. Laika pilnība atklās itin visu, tāpēc šobrīd jātrenējas pacietībā un izturībā, pilnīgi ticot Dievišķajam Plānam, tas palīdz cilvēcei turpināt virzību uz priekšu Mīlestībā, mierā, harmonijā un labestībā.
 
Kad visiem kļūs zināma patiesība par to, ka cilvēce ir nākusi/dzimusi no Zvaigznēm, tajā brīdī zemi pārņems varena un liela kolektīvā atcerēšanās, tajā brīdī iesāksies ātrs un straujš progress. Mainīsies šobrīd pazīstamā dzīve, jau tagad to maina esošie notikumi, nāks daudz mīlošākā sabiedrība, kas rūpējas par ikvienu, par Zemi, par tās valstībām. Mīlestība ir vislielākais Visumu spēks un Mīlestība VALDĪS.
 
Ejiet Gaismas, Mīlestības, vienotības un miera ceļu, katrā lietā ievērojiet Zelta Likumu; un, jums atbildot, Visums jūs svētīs un nesīs dziedināšanu, pārpilnību un mieru Pasaulei.
 
Līdz nākamajai reizei...
 
ES ESMU Ilarions
©2011 Marlene Swetlishoff Marlēne Svetlišofa
Permission is given to share this message as  long  as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and  Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message. 

Tulkoja Māra Brante