sestdiena, 2011. gada 28. maijs

Čeldrons- planetārie jaunumi

13 May 2011 - 5:55am |  lightascension

Planetārie jaunumi

Šajā plānā jau sen pastāvējusi vajadzība pēc gaismas, kas atvērtos visā savā varenībā un ierautu mūs savā pārpilnībā un žēlastībā. Mēs esam tiekušies pēc gaismas daudzos dažādos veidos. Tagad ir pienācis laiks saprast šo un citas realitātes, meistarīgi attīstīt šos procesus un realizēt evolūciju.
Pienācis laiks ar sapratni sasniegt apziņas līmeni par to, ka vēlamies labāku pasauli.
Ar prieku šodien varu paziņot, ka šim plānam un planētai Zeme tā diena ir pienākusi. Zeme ir gatava ieiet noteiktās progresīvās vibrācijās, kas tiek sauktas par 5 dimensiju. Tas notiks pavisam drīz un noslēgsies divu gadu laikā. Daļa no šīs pārejas attiecināmas tieši uz Zemi, lai viņa pamazām spētu pielāgot savus smalkos ķermeņus augstākām gaismas vibrācijām. Tas tagad notiek.
Tā kā Zeme turpina tālāko attīstību, tad šis process sāk ietvert un aptvert arī visas uz Zemes mītošās formas, kas ir sasniegušās līdzvērtīgas vibrācijas. Un tas attiecas ne tikai uz minerāliem, elementāļu pasauli, upēm un kokiem, bet arī uz dzīvniekiem un insektiem, un tiem cilvēces un Gaismas Spēku pārstāvjiem, kuri sasnieguši šīs vibrācijas. Tas notiek tieši tagad. Daudziem iespējams ir sajūta, ka darbojaties divās pasaulēs, vai arī tāda sajūta, ka īsti neatrodaties šajā pasaulē. Tādas var rasties pārejas laikā no trešās uz piekto dimensiju. Tas nebūt var nenotikt un nenotiek vienā mirklī. Darbojas daudz maigāka pielāgošanās programma-, lai katra diena un katra nedēļa turpinātu jūs tuvināt jau reiz pazīstamām realitātēm un augstākajām pasaulēm 5. dimensijā un jūs sāktu pieņemt šo realitāti kā savu dzīvi. Tādā veidā katrā indivīdā visas bailes par nezināmo tiek maigi transmutēties par jaunu sapratni. Daudzi, kā jau teicu, iziet šo procesu tieši tagad. Būsiet arī pamanījuši, ka jūsu gulēšanas laiks un ieradumi ir mainījušies.
Tuvāko 12 mēnešu laikā ievērojami pieaugs to indivīdu skaits, kuri paaugstinās savas vibrācijas, arī tie „ieplūdīs” Zemes Mātes mīlošajās rokās un tad pielāgosies jaunajiem 5. dimensijas apstākļiem. Būs arī tādi, kuri nepaliks 5. dimensijas pasaulē, bet atgriezīsies mājās. Tas pārsvarā attiecas uz tiem, kuri šobrīd pārstāv Gaismas Spēkus uz Zemes.
Nākotne satur arī kādas agrāk neplānotas izmaiņas. Pati Zeme ļoti gludi un liegi ieiet jaunajā augstākās eksistences statusā, tomēr šajā brīdī viņa vēlas atstāt savu fizisko veidolu, ko tā lietojusi šeit un, kas nodrošinājis tās dzīvības formu izdzīvošanu.
Tas nozīmē, ka būs tādi indivīdi, kuri paliks kopā ar tās veidolu. Tie būs pārsvarā tie, kuri izvēlas mācību eksistences veidu, kāds nav iespējams 5. dimensijā. Šie nepārtrauktie sapratnes ceļi trešās dimensijas eksistencē, kas šajā plānā nākotnē arī būs krietni savādāki, nodrošinās to, ko meklē šīs būtnes, lai gūtu lielāku sapratni un evolūciju šajā visumā. Daļa indivīdu, kas paliek uz trešās dimensijas Zemes, meklēs vēl papildus citu pieredzi un pārcelsies uz citām planētām trešās dimensijas sistēmās.
Šobrīd pastāv tikai viens jautājums. Un tas ir – ko izvēlaties savai nākotnei, kādu nākotni sev izvēlaties? Ja jūtat, ka jūsu iekšējā vēlme ir meklēt 5.dimensijas plāna harmoniju, tad jums vispirms ir jāsaprot- jāatzīst, ka neskatoties uz to, ka 5.dimensijā vienmēr ir saņemama palīdzība un atbalsts par jūsu izdarīto izvēli, jūs katrs pats izlemjat savu likteni vienatnē, esat atbildīgs pats par sevi. Jums jāizlemj tagad un ar abām rokām jātver izvēlētā nākotne. Lai kopā ar Zemi ietu uz jauno dimensiju, nepārtraukti jācenšas un jāpaliek noteiktās vibrācijās- pieprasītajās vibrācijās, no šī brīža uz priekšu. Veids, kā to sasniegt, ir meklēt vienotību ar Gaismu. Tiecieties pēc augstākajām eksistences pasaulēm; tiecieties pretim eņģeļiem, gaismas realitātēm un pavadoņiem, lūdzot, lai jums tiktu dota katra iespējamā palīdzība un atbalsts, lai nonāktu līdz savam mērķim. Jums jāuzņemas kontrole par visu notiekošo pašiem. Tas nozīmē- pakļauties augstākajai Dievišķībai, kas atrodas jūsos. Tas nozīmē atbrīvot un iziet cauri tām aktivitātēm, kas gribētu jūs ievest blīvāku enerģiju laukos. Augstākās Gaismas pasaules ir noteikušas- tie, kuri meklē ceļu, tie galu galā vēlāk būs priecīgi par saviem centieniem un tagadējām pūlēm.
Tas nozīme, ka jums tagad ir jāsavienojas ar Dievu. Jums jāsaprot, ka patiešām esat Dievs. Kad to pieņemat, tad nāk zināšana un sapratne par to, ka jādarbojas kā Dievam- ļaujot sev plūst ar visa radītā skaistumu, ar visa radītā ātri plūstošo straumi; tā ved uz augstāko pasauļu eksistenci, kas piepildīta ar harmonijas skaistumu, līdzsvaru un prieku.

Ja tagad izvēlaties palikt trešās dimensijas eksistences platformā, tad instrukcijas jums būs nedaudz savādākas. Bet arī jums ir jāseko iedzimtajam iekšienē mītošajam virzības spēkam, kas meklē, lai atrastu un rastu atbildes tam visam, kas jūs apņem. Visums ir bezgalīgs un augstāko realitāšu patiesībās laiks neeksistē. Tāpēc nav tādu laika apsvērumu, kas būtu jāņem vērā. Jums tikai jāseko savam liktenim- tam, ko tagad paši izvēlaties.
Ienesiet mieru visās savās domās, neatkarīgi no tā, kādu nākotnes pasauli sev izvēlaties. Pilnīgi noteikti- visi ceļi ved vienā virzienā. Jūs tiksiet atkal apvienoti ar saviem mīļajiem, sapņojot sapņus, ko esat sapņojuši, ejot cauri mūžībai.
Un tā tas ir.
I Am Chaldron     Es Esmu Čeldrons
Čeldrons ir viena no Augstākajām Kosmiskajām Būtnēm, kura lika pamatus Atlantīdas Sākotnējam Plānam.
© Channelled by Sandy Stevenson 27th March 2011
Vēstījumu saņēma Sandija Stīvensone 2011.gada 27.martā
You are free to copy, distribute and display this article if it is credited to the author and is without alteration or taken out of context.

Tulkoja Māra Brante