ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

Erceņģelis Gabriēls 14.-21.aprīlis/2011

Mīļie!
 
Gribētu šodien runāt par Mīlestības īpašības alķīmiju. Ik reizi, kad jūsu ceļā ‘nostājas’ kāds pārbaudījums, jums tiek piedāvāta iespēja un jums ir jāizdara izvēle- vai nu rīkoties tā, kāds patiesībā neesat, vai izvēlēties transmutēt* šo situāciju Mīlestībā. Tā ir alķīmija, mani mīļie. Kad sastopaties ar pārbaudījumu vai jebkādu izaicinājumu, tad pilnīgi vienmēr pastāv iespēja mainīt cilvēku sajūtas un pacelt tās augstākās vibrācijas, tieši tas arī tiek saukts par alķīmiju.
 
Alķīmija ietver sevī apzinātu prāta, domu un sajūtu lietošanu- lai radītu kaut ko augstāku un labāku. Kur vien ir nesaskaņas, tur pielietotais alķīmijas process rada mieru. Kur valda ienaids, tur alķīmijas process rada piedošanu. Pielietojot alķīmijas procesu dusmu brīžos, tie pārtop par harmoniskām situācijām. Katrā brīdī pastāv iespēja mainīt sajūtu un domu virzienu- no zemākām vibrācijām uz augstākām, uz augstākās Mīlestības zeltu. Katru dienu jūs, mīļie, praktizējat šo alķīmijas veidu, tikai visbiežāk nenosaucat to alķīmijas vārdā, bet tieši tas ir īstais un pareizais vārds Tiem, kuri atrodas uz Debesbraukšanas* ceļa.
 
Visas zemākās vibrācijas pašlaik tiek pārvērstas augstākā to kopijā. Uz visas Zemes, katrā planētas dzīves aspektā tiek dotas varenas iespējas- dziedināt, pārtraukt un izbeigt visu to, kas izsaucis tik daudz sāpju, ciešanu, nesaskaņu un konfliktu tūkstošiem gadu garumā. Tas viss atrodas alķīmijas procesā, mīļie, un katra jūsu izdarītā izvēle, ar jūsu paši spēkiem un palīdzību, maina situāciju, tādēļ esiet vienmēr Gaisma, nevis reaģējiet no zemākajām sajūtām vai domām. Cilvēcei un visam, kas mīt šajā evolūcijas laikā uz Zemes, ir piešķirta kāda varena dāvana. Augstās Kosmiskās enerģijas, kas šobrīd burtiski tiek lietas lejup cauri Zemes atmosfērai, dod iespēju un ļauj katram cilvēkam atklāti un skaidri pacelt sevi uz Dievišķā Es līmeni.
 
Un tā kā jūs šobrīd ikviens tiecaties pārveidot visu to, kas neesat patiesībā, jo tas paceļas no jūsu Būtības pašiem dziļumiem, tad ziniet, ka veicat ļoti vērtīgu ieguldījumu un kalpojat visai cilvēcei; izvēloties rīkoties augstākās vadības iespaidā un vadībā, jūs tādējādi pārveidojat zemākās īpašības no to zemākajām kopijām, kas lidinājušās un piesūcinājušas Zemes atmosfēru, augstākās īpašībās un aspektos. Dualitātes plāni patlaban kļūst neskaidri un viss tas, kam reiz bija izteiktas pretējas un ekstrēmas polaritātes savā izpausmē un manifestācijā, tagad kļūst grūtāk izšķirams, jo patlaban parādās aizvien vairāk pelēko laukumu, kur alķīmija jau sevi ir parādījusi un mainījusi polaritāti tiecoties uz augstāko realitāšu vienotību.
 
Tieši tas tagad notiek, šajā varenajā tagad brīdī, un cilvēces lielākajai daļai sniedz lielāku integrāciju un vienotību, lai sagatavotu tos izpausties, izteikt sevi augstākos apziņas un izturēšanās līmeņos. Šī tendence turpināsies šajā un nākamajā gadā; tiks veikts nekad agrāk nepieredzēts mēģinājums vest cilvēci visu kā vienu uz tādu vibrāciju frekvenci, kas ļaus iesākties nopietnam Debesbraukšanas procesam katrā indivīdā. Vēl daudz darāmā, bet jau veiktas daudzas iestrādes. Tā kā jūs jau pavisam noteikti esat savā Gaismā un esat nolēmuši dzīvot Jaunajā Zemes realitātē, tad tas rada iespaidīgas domformas, kas sāk pārveidot vecās masu apziņas domformas, tās cilvēci turējušas ierobežojošos žņaugos, novecojušos un dzīvot nespējīgos uzskatos jau daudzu gadsimtu garumā.
 
Ikdienā stabili ir ienākušas pārmaiņas un katra jūsu fiziskā ķermeņa šūniņa tiek transformēta augstākā kārtībā un funkcijās. Tie, kuri lasa šos vārdus, atrodas priekšgalā visam tam, kas pavisam drīz notiks- masveida kustība pretim Dievišķajam un atcerēšanās par visu, kas jums Apziņā ticis bloķēts, tas viss taps vieglāk saprotams un beidzot tiks pieņemts. Cilvēce atrodas visu iespēju upes krastā, šīs iespējas ir lielumā un vērienā neierobežotas. Jūs visi esat vienlīdzīgi spējās, jo esat to jau darījuši agrāk uz citām planētām, kas šobrīd jau ir Debesbraukušas. Mīļie Kosmiskās Gaismas un Mīlestības iezemētāji, nākotnē turieties pie augstākās Gaismas un ideāliem!
 
Es atstāju jūs manā Mīlestībā, pārdomājot tikko teikto.
 
ES ESMU erceņģelis Gabriēls
 
©2011 Marlene Swetlishoff Marlēne Svetlišofa
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   http://www.therainbowscribe.com/
Thank you for including the above website link when posting this message.
Tulkoja Māra Brante 
*transmutēt- pārtapt, pārvērst fiziskajā plānā
*Debesbraukšana ir kustība augšup un jebkuras apziņas paplašināšanās un tās vibrāciju paātrināšanās paliekot fiziskajā ķermenī.