piektdiena, 2012. gada 30. marts

Ješua "Par otro sauli"JEŠUA Pieņemts 23.12.2009. caur Nika
 
Ješua, pastāsti par otro sauli – kad tā parādīsies? Tās loma un ietekme? Kādas enerģijas tā nesīs? Tas būs Jupiters vai tā būs tā centrālā saule, par kuru tik daudz runā visos čenelingos? Un, vai būs mums nakts pie divām saulēm? Kāpēc tu nekad nedod nekādas meditācijas savos čenelingos? Paldies par tavām rūpēm par cilvēkiem un paldies Nikai...
Es sveicu tevi ar Mīlestību un godbijību! Otrā saule, par kuru tu jautā, – tas ir tas principiāli jaunais gaismas objekts, kurš parādīsies pārveidotajā Saules sistēmā tās augšupcelšanās un pārvietošanās pa attīstības spirāli pie Centrālās Galaktiskās Saules (CGS) procesā. Un šo lomu jūsu pārveidotajā Saules sistēmā, kura tiks pārkārtota, izpildīs tā planēta, kura kustas jūsu Saules sistēmā zem Jupitera nosaukuma.
Tas ir debesu objekts, kurš būs pārvadītājs pilnīgi jaunas kvalitātes enerģijām, nepieciešamām pārveidotajai cilvēcei 4-jā un 5-jā apziņas līmenī (4AL un 5AL) un 4-jā matērijas līmenī (4ML). Tas ir tas objekts, kurš sūtīs jums jaunas kvalitātes enerģijas. Es nosauktu tās par enerģijām, uzturošām jūsu radošo potenciālu. Jupiters tagad aktīvi gatavojas pārveidojumiem, un ar šo jautājumu ir aizņemti liels skaits dažādu galaktisko dienestu un to visuma garīgo dienestu, kuri atbild par šo objektu.
Tam, lai paskaidrotu, man ir jāsaka jums nedaudz par Saules sistēmu tajā veidā, kādā jūs to zināt. Tā Saule, kuru jūs pazīstat, ir pēc savas būtības enerģētisks portāls, padodošs šurp Radītāja enerģijas, padodošs visas programmas, nepieciešamas tam, lai tiktu uzturēta Saules sistēma tajā dimensijā, kurā tā eksistē – 3 ML un 3 AL. Tas ir tas, kas nodrošina Saules sistēmas eksistenci un nodrošina tās eksistenci tajā veidā, kurā jūs to pazīstat. Šis portāls ir atvērts no CGS.
Pēc tās, jums atvērtās informācijas, kura jau eksistē, jūs zināt, ka jūsu Saules sistēmā bez jums eksistē arī civilizācijas, kuras atrodas augstāk pēc apziņas līmeņa, bet eksistē citās dimensijās. Kā piemēru šajā gadījumā var minēt Venēru. Šīs civilizācijas eksistē jūsu Saules sistēmas ietvaros citos blīvumos, kuri arī vienmēr ir klātesoši, tā kā jebkura sistēma ir daudzdimensionāla, un tādai ir vairāki šķērsojumi ar citiem līmeņiem. Un tur, tajās augstāk attīstītajās civilizācijās, tajā skaitā arī uz jūsu planētas, Radītāja enerģiju nepieciešamo kvalitāti tā apziņas līmeņa uzturēšanai, kurā eksistē tie, kas šeit neredzami jums ir klātesoši, nodrošina dažādi reaktori un kristāli, kuri ražo nepieciešamās kvalitātes enerģiju.
Sakarā ar Saules sistēmas un jūsu planētas augšupcelšanās procesiem, un pilnīgi jauna matērijas līmeņa uzturēšanai un jauna apziņas līmeņa uzturēšanai nepieciešamas Mīlestības enerģiju papildus īpašības. Enerģiju, kuras uzturētu jaunos pārveidotos materiālos ķermeņus, kuras uzturētu jauno radošo potenciālu, kurš eksistēs cilvēkam. Sakarā ar to bez jūsu Saules, kura arī ir izmanīs savas programmas un izmainīs enerģiju spektru, kurš ies no viņas uz visu 4-tā līmeņa Saules sistēmu, parādīsies vēl viens objekts, par kuru mēs arī runājam tagad. Tā ir otra Saule – Jupiters, kurš piegādās noteiktu enerģiju spektru jaunā cilvēka radošā potenciāla realizācijai.
Ne tikai jūsu planētas cilvēka, bet arī saprātīgās dzīvības, kura parādīsies uz citām planētām, arī 4-tā līmeņa, augšupceltajā Saules sistēmā. Tām civilizācijām, kuras tur attīsties, arī būs vajadzīga šī enerģija. Tādejādi jaunajā Saules sistēmā jaunajā attīstības vijumā atradīsies divi spoži objekti, kuri izstaros enerģijas un programmas, kuras nodrošinās saprātīgās dzīvības tālāko attīstību pārveidotajā Saules sistēmā. Kad notiks otrās Saules ieslēgšana? Tas daudzējādā ziņā ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies jūsu garīgās attīstības procesi. Otrās Saules – Jupitera – ieslēgšana, iespējams, notiks 2011.gadā. Taču tas nevar būt precīzs datējums, tā kā tagad ar to darbu, kurš tiek veikts uz jūsu planētas un Saules sistēmā, šie ieslēgšanas datumi koriģēsies. Jauna pēc īpašībām objekta, jaunas zvaigznes ar pilnīgi jaunām enerģijām parādīšanās ir aicināta atbalstīt augšupceļošās dvēseles, atbalstīt augšupceļošos cilvēkus, atbalstīt viņu ķermeņu pārkārtošanās, atbalstīt viņu radošo potenciālu un atbalstīt viņu jaunās iespējas viņu pārveidotajos ķermeņos.
Centrālā Saule, par kuru tu jautā, es domāju, runa iet par Centrālo Galaktisko Sauli (CGS) – tas ir objekts, kurš atrodas jūsu Galaktikas centrā. Tas ir pamata objekts, apkārt kuram kustas pārējās Saules sistēmas un pārējās zvaigznes, kā jūs tās zināt. Tā pārvietošanās uz jūsu planēta ir neiespējama. Jūs pa spirāles vijumu pārvietosieties tam arvien tuvāk un tuvāk, attīstoties un pārejot no līmeņa uz līmeni.
Un tā, jūsu Saules sistēmā uz 4 AL un 4 ML tiem cilvēkiem, kuri augšupcelies uz jauno planētu, priekš viņiem būs klātesoši divi spīdekļi, kuri būs pārveidoti enerģiju un programmu spektrā. Bez zināmā jums sistēmas galvenā spīdekļa – Saules, parādīsies papildus spīdošs objekts, otrā Saule, kura izstaros gaišzilas krāsas enerģiju, un tas būs Jupiters, kurš paliek jaunā līmeņa Saules sistēmā.
Vai būs nakts pie divām Saulēm? Lieta tā, ka apstākļi pārveidotajā Saules sistēmā būs citādi, pavisam citādi būs iekārtota dzīve uz planētām. Kā es jau teicu mazliet augstāk, uz citām planētām parādīsies saprātīga dzīvība, ar kuru jūs aktīvi sadarbosieties, tāpat kā sadarbosieties aktīvi ar visu visumu. Apkārt jaunajai planētai parādīsies pilnīgi jauns slānis, atšķirīgs no tā, kuru jūs zināt tagad. Dienas un nakts maiņa notiks ar jauna aizsardzības slāņa palīdzību, kurš parādīsies līdz ar divu jaunu loku parādīšanos apkārt planētai, kuri nodrošinās aizsardzību un pilnīgi jaunas īpašības planētai un visiem tās iedzīvotājiem. Vēl viena papildus slāņa apkārt planētai parādīšanās tādejādi tiks regulēta, un tas nodrošinās dienas un nakts maiņu, pie kuras jūs esat pieraduši.
Kāpēc es nedodu nekādas meditācijas savos čenelingos? Es uzskatu, ka jūs ļoti daudz esat nodarbojušies ar visdažādākajām garīgās attīstības tehnikām, kuras nāk no prāta. Un tas nav nepareizi, ko varētu kritizēt. Taču laiki strauji mainās. Jūs esat iegājuši planetārās augšupcelšanās procesā, un tās metodikas, kuras jūs izmantojāt agrāk garīgajai attīstībai, kļūs par palīg-metodikām, bet ne galvenajām. Jūs varat pielietot tās vai nepielietot, taču orientieris jūsu apziņas augšupcelšanai, jūsu ķermeņa pārveidošanai, pārbīdās.
Tās metodikas, kuras aktīvi pielietoja dažādas garīgās skolas uz planētas, pakāpeniski zaudēs savu nozīmību. Priekš jums ļoti paātrinās laiks, un pārveidošanās sasniegšana ar metodikām no prāta palēninās jūsu procesus tieši tādēļ, ka šīs metodikas kļūst arvien mazāk efektīvas ilgstošas to pielietošanas nepieciešamības dēļ. Procesu straujums un jūsu matricas laika parametru saspiešanās neatlaidīgi norāda jums uz to, ka jūsu pārveidojumi visi notiks jūsu sirds līmenī.
Tādejādi jums ne īpaši vajadzīgas tagad kaut kādas tehnikas maigās augšupcelšanās stāvokļa uzturēšanai. Jums tam nepieciešams vēlēties iegremdēties paša sirdī. Meditācijas, kurs jūs pielietojat, var tik pielietotas kā saskaņošanās ar jaunajām vibrācijām, kuras pie jums atnāk ar jaunajām enerģijām, jaunajām programmām, kuras ļoti intensīvi tiek padotas tagad caur CGS un caur jūsu Saules sistēmas Sauli. Taču šīs meditācijas tā paša iemesla dēļ, kuru es norādīju augstāk, kļūs arvien īsākas un īsākas.
Jaunajos apstākļos viss mainās, un ieiešana meditatīvā stāvoklī, tas ir, stāvoklī, kad jūs varat atslēgt savas pašreizējās domas, ievērojami paātrināsies, un jūsu meditācijas no daudzām stundām var pāriet uz meditācijām dažu minūšu laiku. Un tā jums būs pietiekami tam, lai sasniegtu harmonisku stāvokli un sāktu uztvert informāciju, kura ielikta jūsu sirds līmenī, ielikta jūsu anahatas kompleksa līmenī. Un jūs varēsiet sazināties ne tikai ar savu dvēseli, bet arī ar saviem garīgajiem audzinātājiem.
Veiciet korekcijas, mani dārgie par tām izmaiņām, kuras notiek tagad apkārt jums un ar jums. Veiciet korekcijas un esiet gatavi mainīties. Neturieties pie vecajiem priekšstatiem un vecajām metodikām, kuras ir eksistējušas te gadsimtiem. Es negribu teikt, ka šīs metodikas ir sliktas, tās ir nospēlējušas ļoti svarīgu lomu noteikta cilvēku slāņa apziņas stāvokļa uzturēšanai, un tas ir atstājis milzīgu ietekmi uz visas planētas un visas jūsu planetārās sistēmas stāvokli. Tas bija ļoti svarīgi un vajadzīgi toreiz. Taču izmainījušies laiki maina ļoti daudzas pieejas, maina ļoti daudzus orientierus. Tagad jums ir ievērojami vieglāk un vienkāršāk iegūt tos efektus, kuri tika sasniegti agrāk daudzos gados un ilgstošās meditācijās.
Es vēlu jums veiksmi tajos pārveidojumos, kuri notiek tagad uz planētas un notiek ar jums. Es zinu, ka uz kādu laiku jūs varat just zināmu apjukumu no tām ātrajām pārmaiņām, kuras notiek jūsu iekšienē, notiek ar jums. Tas viss notiek pēc jūsu ieplānotām programmām pēc un pēc jūsu ieplānotiem scenārijiem. Un galvenais, ko jūs varat tagad priekš sevis izdarīt – tas ir uzticēties dzīvei un iet uz paša sirdi. Tā kā tur jūs zināt un saprotat ievērojami vairāk, nekā zina un saprot jūsu prāts. Esiet gatavi tam, ka tās zināšanas, kuras eksistēja jums priekšstatos līdz šim laikam, pārcietīs ļoti lielas izmaiņas. Esiet tam gatavi, tā kā jaunā nepieņemšana radīs jūsos bailes, kuras traucēs jums maigās augšupcelšanās procesos un pieslēgšanos planetārās augšupcelšanās procesiem. Ar Mīlestību pret jums un visdziļāko godbijību!
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 23.12.2009. Nika
 
tulkoja Jānis Oppe