trešdiena, 2012. gada 21. marts

Baltu tautai


·         31. mar 2011 
tev  nav  izvēles,
ir  jāiet  uz šīs  dzīves mēles,
tā ir kā skatuve, vien  spēlē,
tur  augšā  iedala  mums
šinī  dzīvē  lomas,
kad mēs tās izprotam,
ar  Dievu  saskan  mūsu domas,
ir ar  mums baznīca-Doma,
nez, kāda tai  ir  mūsu  dzīvē  loma?
ir   dievnami, mošejas,
ir  šaj  pasaulē  viss
un  mēs  esam 
 
uz  daudzkrāsainās  dzīves  sošejas,
kā  ejam, vai skrejam, vai  dejam,
vai   dziesmas spēku  dabā  smeļam?
ok  tairidi,  ok  tairidi  zelta  kokle  rociņā,
tā  skan  tautas  dziesmiņā,
ir  mūsu  senči  balti- viedi,
tiem  atveras  pat  maiju  ziedi,
ņem, latviet,  zelta  kokli  rociņā,
ved latvju  tautu  baltu  zenītā!
(A.U.)
Anita Urča