ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Ammas 282. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Nu jau ir pagājis krietns laiks kopš tu atbrīvoji savas čakras no upura apziņas.
Vai atceries, ka lūdzu, lai tu kalendārā atzīmētu 90. dienu, skaitot no brīža, kad pabeidzi atbrīvošanās darbu no upura apziņas?
Pievērsies tagad 165. – 192. nodarbībām un atkārto tajās paveikto vēlreiz.
Šim atkārtošanas darbam tu vari atvēlēt vienu stundu.
Tu būsi pārsteigts, cik daudz atbrīvojamā tu tagad spēj atbrīvot, - tas viss pateicoties darbam, ko esi paveicis kopš 192. nodarbības.
To, ko tu tagad atbrīvo, bija dziļi iesēdies tavās čakrās.
Pienācis īstais laiks no tā visa tikt vaļā. Apsveicu, ka esi nogājis šo ceļu!
Līdz nākamai nodarbībai ...


Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins