piektdiena, 2011. gada 23. septembris

Solaras prognoze septembrim 2011

No SOLĀRAS prognozes SEPTEMBRIM 2011
Jūsu Jaunās Patiesās Dzīves Durvju Atvēršana
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule
 
Septembris ir Piedzimšanas mēnesis neskaitāmās sfērās – nesot dziļas, tālejošas izmaiņas – gan iekšējos, gan ārējos līmeņos. Šis ir mēnesis, kad DURVIS ATVERAS uz mūsu Jauno Patieso Dzīvi. Dažiem tas nozīmē – totālu pārdzimšanu.
 
Zaļā Gaisma uz mūsu Jauno Patieso Dzīvi beidzot ir iedegta, jo kad mēs stingri esam noteikuši savas Patiesības koordinātes – neskaitāmi elementi nostājas savās vietās. Daudz negaidītu, brīnumainu jaunu iespēju parādīsies mums šinī mēnesī. Ir gandrīz acumirklīga manifestācija tam, ko mēs vēlamies, un kas mums ir vajadzīgs. Lietas notiek viegli un korekti.
 
Mēs ieejam pilnīgi Jaunā Vidē – ar pavisam jaunām acīm, un svaigu skatienu. Pārsteidzoši savienojumi atnāk pie mums – pat bez nepieciešamības mums tos sameklēt. Daudz vairāk no Jaunās Navigācijas atklājas, un tā ir brīnišķīga. Tā apmāca mūs – kā DZĪVOT un FUNKCIONĒT – pastāvīgi mainīgā realitātē.
 
Daļa no Jaunās Navigācijas – ir atklājums, ka mums vairs NAV VAJADZĪGS MEKLĒT to, ko mēs visvairāk vēlamies, un kas mums visvairāk ir nepieciešams. Tā vietā – ja vien mēs stāvēsim PAREIZĀ LAIKA - PAREIZĀS VIETAS centrālajā punktā KĀ PATIESIE – tas viss vienmēr ATNĀKS PIE MUMS.
 
Meklējumu aspekta atlaišana savā dzīvē – tas ir liels atvieglojums. Mums vairs nav jāmeklē Kaut Kas ; mums vairs nav jāsavāc Vairāk Zināšanu; mums vairs nav jānēsā Nepiepildītas Alkas pie sevis. GAIDĪŠANAS LAIKS IR PAGĀJIS. Beidzot mēs varam atslābināties, un iekārtoties apziņā, kā Īstenie Patiesie, – ka mēs VIENMĒR esam PAREIZĀ VIETĀ - PAREIZĀ LAIKĀ.
 
Daudzi mūsu dzīves aspekti izrādās pavisam savādāki, kad mēs raugāmies uz dzīvi – ar jaunām svaigām acīm. Ir tāda sajūta, ka mēs būtu noņēmuši aizkvēpušu briļļu pāri no acīm, un beidzot varam REDZĒT – kas te īsti ir patiesībā.
IERAUDZĪT NEREDZAMO nozīmē – ieraudzīt to, kas jau ir bijis šeit, bet ko mēs neesam pamanījuši iepriekš. Šī NEREDZAMĀ IERAUDZĪŠANA pārvieto mūs uz nozīmīgi paplašinātu jaunu līmeni. Jo vairāk NEREDZAMĀ mēs IERAUGĀM – jo dziļāk Ultra Diženā Realitāte iespiežas mūsu tagadējā brīdī. Kad tas notiek – Aizkars paveras, un mēs atklājam daudz vairāk slāņu tam, kas patiesībā ir – paplašinātajā ŠEIT un TAGAD.
 
NEREDZAMĀIERAUDZĪŠANA notiek tad, kad mēs cieši esam noenkurojušies PAREIZĀS VIETAS - PAREIZĀ LAIKA centrālajā punktā. Kad mēs REDZAM NEREDZAMO – tas pievieno mirdzošas krāsas mūsu vienkrāsainajai vecajai dzīvei. Mūsu Jaunā Vide tiek piepildīta – ar jaunām detaļām, informāciju, elementiem, cilvēkiem, notikumiem, paaugstinātu uztveri, un dziļāku izpratni – kādas mums nebija bijis iepriekš. Tas padara TAGADĒJO BRĪDI – nesalīdzināmi daudz pilnīgāku, un bezgalīgi daudz nozīmīgāku.
 
Septembrī mēs sāksim ĪSTENOT šo ārkārtīgi paplašināto jauni uztveri – SAVĀ IKDIENAS DZĪVĒ. Un tas BŪTISKI izmainīs visu, ko mēs sajūtam un piedzīvojam. Tas nesīs mums piedzīvojumus, kuri atrodas ĀRPUS mūsu iepriekšsagaidītā, un kuri piepildīs mūs ar Brīnuma sajūtu un dziļu Pateicību. Un pārsteidzoši ir tas, ka visi to sajutīs – kā pavisam dabisku. Laiks mācībām un izpētei sen jau ir garām. TAGAD IR LAIKS – RĪCĪBAI. Laiks ir pienācis – IZMANTOT visu, ko esam apguvuši – lai izietu pasaulē kā Īstenie Patiesie, un padarītu savu Klātbūtni – PAMANĀMU.
 
Septembrī daudziem no mums būs sajūta, ka mēs pilnībā apgūstam sevi kā Īstenos Patiesos. Tas ir tādēļ, ka daudzas no Īsteno Patieso komponentēm jau ir šeit. Mēs ne tikai vienkārši parādāmies kā Īstenie Patiesie, bet mēs arī ieviešam, integrējam šo uzlaboto PATIESUMA stāvokli – visos savas dzīves aspektos. Tas izmaina VECO STĀSTU, kuru mēs bijām izspēlējuši mūsu vecajā evolūcijas labirintā, jo mēs uzsākam tagad PAVISAM JAUNU GRĀMATU jaunā evolūcijas labirintā, kas nesaistās vairs ne ar ko Iepriekš Zināmu. Šis ir laiks – mūsu JAUNAJAM STĀSTAM, kurš izstrāvo NO MUMS – pasaulē.
 
Tagad, kad Septembris atver Durvis TĀDAS DZĪVES VEIDOŠANAI, ko mēs PATIEŠĀM VĒLAMIES – mums ir jāatceras, ka mūsu Jaunā Patiesā Dzīve – ne vienmēr ir tāda, kādu mēs to bijām iedomājušies; taču tā ir TĀDA, kas mums patiešām ir vajadzīga – kādā ļoti dziļā līmenī. Arvien vairāk – dzīve kļūst par ATBILDI mūsu patiesajām vēlmēm, nevis par REAKCIJU uz mūsu darbību. Mums ir jāatlaiž visas savas gaidas, un vienkārši jāturas šī bangojošā Mega Kvantu Viļņa mugurā – ar savu DABISKO Meistarību. Mēs varam PACELTIES – savā Jaunajā Patiesajā Dzīvē. Beidzot mēs varam izdarīt TO – kas bija neaizsniedzams mūsu prātam, jo bija mūsu SIRDĪS – daudzus mēnešus un gadus, kad mēs zinājām – KO mēs patiešām vēlamies, bet baidījāmies to darīt, – jo tas likās „neloģiski”, vai arī kādas citas uz bailēm balstītas atrunas atturēja mūs.
 
Septembris nes atšķirīgu pieredzi dažādiem cilvēkiem. Ja jūs vēl joprojām vadāties no baiļu pozīcijām, vai arī no vecās pasaules duālisma, – tad jūsu Izlaidums vēl nav pienācis, un jums vēl ir pie kā piestrādāt. Ja jūs izejat no Īstenā Patiesā esības skatupunkta, tad Septembris solās būt SVARĪGU PĀRMAIŅU MĒNESIS, – kad viss mūsu priekšā paveras, un vienā mirklī nostājas pa vietām – ar brīnišķīgu vieglumu.
 
Tagad, kad Desmito Vārtu enerģijas ir noenkurotas – daudzi no mums beidzot IZIES ĀRPUS savām ierobežojumu čaulām, kas šķīra mūs no dzīvošanas ĪSTENI un PATIESI. Aizkars, kurš mūs apņēma – IZŠĶĪST. Daudzi tiks vēl ciešāk piesaistīti savām jaunizvēlētajām vietām. Septembris nes šo brīnišķīgo NOBEIGTĪBAS sajūtu, kad parādāmies MIRDZOŠI Jaunā Vidē – kā Patiesas Īstenas Dabiskas Būtnes
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?&f_tid=3443727