otrdiena, 2011. gada 20. septembris

GRUPA caur Stīvu Roteru; Cik Maza ir Jūsu Pasaule

Vēstījums ierakstīts video: 27.08.2011
Šis vēstījums ir ticis atkārtoti caurskatīts un rediģēts GRUPAS vadībā, lai panāktu lielāku skaidrību rakstiskajā formātā, un publicēts:
Atgādinājumi no Mājām
** no Stīva ...**
GRUPA ņem mūs līdzi interesantā ceļojumā uz mūsu pašu personīgo Enerģiju Lauku. Viņi apgalvo, ka tas atspoguļojas – it visā, ko mēs darām, un tāpat arī – mūsu pasaules ekonomikā. Zināmā veidā GRUPA lieto jēdzienu „Mazā Pasaule”, lai pastāstītu – cik tomēr daudz mēs visi pieļaujam baiļu savā ikdienā. Tātad jautājums ir: Cik Maza ir Jūsu Pasaule?
Lai jums varens šis mēnesis! Ar ciešiem apskāvieniem –Stīvs
 
Sveicieni no Mājām
 
Šī ir diena ir ievērojama. Šeit klāt ir daļiņas, puzles gabaliņi, kuri sāk savietoties pa savām vietām jūsu Mazajā Pasaulē. Mēs sakām „Jūsu Mazā Pasaule”, jo šī ir viena no mazākajām planētām, kura atrodas mūsu redzeslokā, un kuru mēs palīdzam sargāt un uzmanīt, par cik – Visumā Spēļu ir daudz. Bet ŠĪ JŪSU SPĒLE – IR VIENĪGĀ, kurai nav bijis NEKĀDU NOTEIKUMU. Jūs bijāt nolēmuši atmest jebkādus noteikumus šinī Spēlē – lai spēlētu, un atrastu savu atspulgu, kurā redzams – Dievs – caur cilvēku acīm. Tāds bija jūsu nolūks. Jūs to uzsākāt – paslēpjot paši savu Spēku ... piešķirot savu Spēku LIETĀM – vairāk, nekā paši SEV. Tas darbojās ļoti labi zināmu laiku, bet tas, ko tagad jūs atklājat – tas ir tas, ka lielākā daļa no tā, kam jūs bijāt piešķīruši savu Spēku – ir TIKAI JŪSU SPĒKA ATSPOGUĻOJUMS. Tas faktiski ir tikai Spogulis, kurš palīdz izpaust jums jūsu Dievišķību caur šo fizisko Ķermeni uz šīs planētas.
 
Aizkara Pavēršana

Mēs redzam, ka „Kritiskā Masa” tagad ir sasniegta, un tas ir tas – kādēļ mēs uzskatām šo dienu par ievērojamu. Cilvēces Kritiskā Masa ir sākusi paturēt savu Spēku pie SEVIS – tā vietā, lai deleģētu vai atdāvinātu to kam citam. Tas nenozīmē, ka jums tādēļ noteikti būtu jāizmaina savas uzskatu sistēmas; tas nenozīmē, ka jums tādēļ noteikti jāsāk ieklausīties sevī, tomēr ... mums būtu žēl, ja jūs to nedarītu ... Tas vienkārši nozīmē nākamā līmeņa sasniegšanu, par cik Kolektīvā vibrācija tagad sāk saņemt un PATURĒT – PATI savu Spēku. Tas nekad nav noticis iepriekš – it īpaši – uz planētas, kur nav nekādu noteikumu, kā tas ir uz citām planētām. Tā gluži nav, ka tur viņiem būtu direktīvas, taču viņiem ir nolemtība [predetermination] dažādos veidos. Šīs citas planētas ZINA – KĀ TAS BEIGSIES, bet jūs nezināt. Tas tādēļ ļauj Dieva enerģijai izpausties – caur KATRU no jums bez izņēmuma, tomēr ļoti grūti cilvēkiem ir – NOTICĒT tam. Jūs esat iztērējuši tik daudz enerģijas, lai ATDOTU savu Spēku – kam LIELĀKAM, kā jūs uzskatījāt, nekā jūs paši – lai tagad ATKLĀTU, ka JŪSU PAŠU VARENĪBA – bieži vien ir ļoti rosinoša un pievilcīga daudziem no jums. Tagad arī pasaule sāk izmainīties tāpat. Viss tagad sāk pavērsties tā, lai jūs varētu – ne tikai ieraudzīt sevi jaunā gaismā, bet arī APZINĀTIES kādu mazu daļiņu no savas PATIESĀS RADĪTĀJA DABAS uz planētas Zeme.
 
No šīs Aizkara puses mēs ar mīlestību saucam jūs par Mazajiem Dieviem, kas staigā visapkārt ar nelielām klapēm uz acīm, uzgrūzdamies cits citam, un jautādami katram, kuru jūs satiekat – „Vai esi redzējis Dievu? Vai vari man pastāstīt par Dievu?”. JŪS EJAT, spēlēdami šo brīnišķīgo Spēli, NEZINOT – KAS JŪS PATIESĪBĀ ESAT. Tas izmainās, un šī Cilvēces daļa šodien ir sasniegusi Kritisko Masu. Tie, kas sāk APZINĀTIES savu Spēku – ATSVER visus tos cilvēkus, kuri pastāvīgi nodod (deleģē) SAVU Spēku – kam citam. Mēs neprasām, lai jūs atsakāties no savām uzskatu sistēmām, vai izmaināt kaut ko, kas bija darbojies JŪSU LABĀ. Tas, ko mēs gribam lūgt – lai jūs izdarāt vienu – LAI JŪS ATVERAT SAVAS ACIS, un UZZINAT – PATIESO DABU Tam, Kas Jūs Esat, un IETEKMI, kāda jums ir UZ PASAULI, un uz apkārtējiem cilvēkiem.
 
Izaicinājums
 
Daudzi no jums ir vēlējušies kļūt par tiem, ko mēs saucam par Gaismas Darbiniekiem. Vārds „GaismasDarbinieks [Lightworker]” ir izraudzīts nosaukums, kurš tiek dots katram, kurš vēlas izplatīt, IZSTAROT Gaismu uz šīs planētas. Daudzi ir nākuši ar šādu nolūku, un tagad – Durvis ir vaļā. Nebūs nekādas iespaidošanas, ja jūs izvēlēsieties neiet caur šīm Durvīm. Daudzi no jums ir ļoti izbijušies no šīm Durvīm, par cik tas nozīmē, ka jūs zaudējat savu iepriekšējo drošību, un kļūstat pamanāmi un viegli ievainojami. Un tomēr, dārgie – tieši tad jūs topat daudz spēkpilnāki. Tas notiek brīdī, kad jūs sākat justies savā ievainojamības stāvoklī tik komfortabli, ka jūs spējat sabalansēt savu Sievišķo/Vīrišķo enerģiju. Tas tagad notiek GLOBĀLI – pateicoties izvēlēm, ko katrs un ikviens no jums ir izdarījis savā dzīvē TIEŠI TAGAD.
 
Ūdens Pārdalīšana [Re-distribution]
 
Mēs vēlētos pieminēt vēl pāris lietas. Šeit ir liela ūdens pārdalīšana, kas notiek vēl joprojām, kā mēs sākotnēji tikām paredzējuši. Tas turpināsies vēl zināmu laiku, un tas ir tas, ka daudziem cilvēkiem būs problēmas ar ūdeni. Ir tikai trīs problēmas ar ūdeni: tā ir par daudz, tā ir par maz, vai arī tas ir stipri netīrs. Šīs trīs lietas jūs tad arī harmonizēsiet tagad, lai atrastu šo jauno pavērsienu, šo jauno vibrāciju uz planētas Zeme, kas liks tai kā vilciņam izmainīt savu rotācijas asi, lai sāktu vadīt/nest jaunu enerģiju. Jūs radāt pilnīgi jaunu dimensiju, kur Pilnvaroti Cilvēki varēs pastāvēt šajos pašos fiziskajos Ķermeņos, kurus jūs jau esat adaptējuši. Kļūst neparasti aizraujoši katrai Būtnei it visā Visumā to vērot, jo nekas tāds nekad iepriekš nav noticis. Jūs esat līderi šinī ceļā, un tādēļ visas acis no Visuma ir pievērstas planētai Zeme, un vēro katru pārbīdi, ko jūs veicat. Tas vēl tiks studēts eoniem gadu – kā planēta var izdarīt vibrāciju lēcienu kopā ar visām būtnēm uz tās – bez vajadzības to visu vispirms sagraut. Tas nekad iepriekš nav noticis, un mēs ceram, ka tomēr – neskatoties daudzām grūtībām, ko vairums no jums sastop savā dzīvē, veicot šīs pārmaiņas – jūs saprotat, ka jūs esat DAĻA NO TĀ VISA, un ka jūs JAU ESAT PALĪDZĒJUŠI noenkurot šo enerģiju šeit. Tas ir tas – kādēļ Kritiskā Masa ir sasniegta jau tagad. APSVEICAM! JŪS IEEJAT SAVĀ SPĒKĀ! Visbeidzot, mēs lūdzam jūs – PADALIETIES AR CITIEM, jo tas ir visvieglākais veids, kā pavirzīties.
 
Jūs vienmēr esat uzskatījuši, ka jānodod savs Spēks kam LIELĀKAM, nekā jūs paši, un ja jūs ejat kādu skolot, vai piedāvājat savus pakalpojumus – tad jums kaut kādā ziņā jābūt LIELĀKIEM. Mēs sākam jums, ka paradigma Skolotājiem ir tagad izmainījusies. Jūs vairs nevarat turpināt stāvēt uz pjedestāla, un joprojām vēl darboties efektīvi kā Skolotājs. Tas, kas tagad notiks, ir tas, ka visiem jums būs jāatrod jauna paradigma – kā atrasties LĪDZĀS saviem Skolniekiem, lai KOPĪGI iziet cauri lielai daļai grūtību un problēmu, kurām viņi iet cauri, un kurās JŪS MĀCĪSIETIES DAUDZ VAIRĀK, NEKĀ VIŅI – vairumā gadījumu. Kā Skolotājs – jūs izmantosiet savu ZINĀŠANU – lai pagrieztu to visu savādāk, un parādītu to citā veidā, kas lielākoties notiek jau tagad.
 
Arī Zeme pati iet caur balansēšanās problēmām savā rotācijā, kura tagad nedaudz izgājusi no līdzsvara. Tā nepavisam nav slikta lieta. Tā vienkārši ir jaunas vibrācijas apgūšana, kas rada jaunu dimensiju – ne tikai Zemes pastāvēšanai, bet arī visām būtnēm, ieskaitot tos vibrāciju līmeņus, ko mēs saucam par Cilvēkiem. Ikviena daļiņa uz Zemes pārvietojas uz šo jauno līmeni.
 
Tieši tagad jūs varat redzēt lielu daļu no cēloņiem un sekām tam visam. Tas, ko jūs piedzīvojiet – tam ir sakars ar ūdeni, kas pārdala sevi pa jaunam, atrodot sev vietu, kur tas ir nepieciešams uz šīs planētas – ne tikai lai sabalansētu planētas rotāciju, bet arī – lai atrastu labāko veidu – kā to uzturēt. Jūs sākat domāt pilnīgi jaunās konsekvencēs jau tagad, tādēļ daudzviet ir tā, ka ūdens nāk/iztek no zemes – tik svaigs, ka jūs to pildāt pudelēs, un sūtat pa visu pasauli. Tas izsauc harmonizāciju un sajaukšanos, kas ir ļoti maģiska, jo ūdens patiesībā ir – enerģija. Mēs zinām, ka jūs neklasificējiet to kā enerģiju savās zinātnes nozarēs, bet mēs to darām.
 
Viena no enerģijas īpatnībām un pazīmēm mūsu realitātē ir tā, ka enerģija nekad nebeidzas, bet tā vienkārši transformējas no viena stāvokļa uz citu – un tā ir absolūta patiesība arī priekš ūdens. Ūdens, kuru jūs dzerat no savām izgudrotajām neliela dizaina pudelēm – tas ir tas pats ūdens, ko ir dzēruši dinozauri. Tas ir tas pats elements, nesošs to pašu enerģiju, kura pārvietojas visur visā Visumā, jo tas neaprobežojas tikai ar Zemi vien – TAS IZPLATA MĪLESTĪBU – PA VISU VISUMU.
 
Ja jūs ieņemat šo ūdeni savā Ķermenī ar nodomu – gūt visa Visuma Mīlestību – uzminiet, kas notiks? Mazie Dievi, tieši tanī brīdī tas priekš jums arī tiek radīts !!! Tas ir veids – kā harmonizēties ar ūdens palīdzību, par cik tas radīs pārbīdes, lai atrastu šo jauno balansu. Nav vajadzīgs sagraut, lai panāktu balansu, un tieši ar to saskaras cilvēki tieši tagad. Tas, ko jūs nezinājāt, ir tas – ka jums ir NOZĪME šinī izmaiņu stabilizācijas procesā. Jūs domājat, ka uz planētas ir miljoniem cilvēku, un kāda gan var būt nozīme VIENAM? Mēs jums sākam – IKVIENAM no jums ir viss SPĒKS, kad jūs zināt – kā tam piekļūt, un jums ir zināšana – kā to lietot.
 
Līdzcietības Vibrācija Ķermenī
 
Tik daudz kas notiek pie ūdens pārdalīšanas, kad ūdens jūsu fiziskajā ķermenī sajūt LĪDZCIETĪBAS vibrāciju. Tas izsauc daudziem no jums apjukumu, nesaskaņas, arī emocionālas, un fiziskas problēmas, kas īpašā veidā piesaistās jūsu būtības centram. Tas ir tā, it kā jūs būtu pazaudējuši kādu daļu no savienojuma ar planētu Zeme; jūs pazaudējat savu pamatpieslēgumu. Iesākumā tas liekas brīnišķīgi – zaudēt pieslēgumu, bet tad jūs saprotat, ka ir ļoti grūti, ja nav savienojuma. Jūs atradīsiet jaunu veidu – kā savienoties, bet mēs vēlamies padalīties ar jums mazdrusciņ par jūsu cilvēciskās dabas uztveri šajos pārmaiņu laikos. Ir viegli redzēt to, ka jūs pārceļaties no viena līmeņa uz nākamo – līdzīgi kā jūs pakāptos augšup pa kāpnēm. Jūs esat paaugstinājuši savu vibrāciju, bet svarīgi ir arī saprast, ka brīdī, kad cilvēks tiek nobiedēts – viņš pakāpjas pa šīm kāpnēm atkal lejup. Vai jūs varat tur uzturēties? Nē. Daudzi teiks – „Ko es šeit daru? Man tūlīt jāturpina kāpt uz augšu pa kāpnēm. ” Jūs griežaties apkārt, un turpināt iet uz augšu. Daudzi no jums pārmet sev par šo pakāpšanos lejup pa kāpnēm. LūDZU, NEDARIET TO !!! Kurš gan no jums tiesātu Dievu ???
 
Tas, ko mēs lūdzam jums darīt – vienkārši atrast kādu vietu, kur pielietot savu enerģiju, un piesaistīt to; atrodiet tādu vietu, kur jūs varētu sniegt kaut ko no savas enerģijas kādam projektam vai konkrētai vietai, kur kāds cits cilvēks varētu to saņemt. Jūs varat noskatīties, kā pasaule aiziet jums garām, vai arī – varat noenkurot savu Mazā Dieva enerģiju uz šīs planētas – nesot un daloties ar savām domām atklāti ar citiem uz šīs planētas, – ar tiem, kas ir gatavi tās uzklausīt. Jums ir daudz lielāka nozīme, nekā jūs jebkad iepriekš varējāt iedomāties. Taču tik pat izplatīta ir arī atgriešanās pie vecajām uzskatu sistēmām, jeb nolaišanās lejup pa kāpnēm. Tāpat bieži gadās, ka cilvēki nobīstas, vai pazaudē savu savienojumu, un viņu pasaule saraujas, un paliek pavisam maza. Tagad šinī sakarībā ir daudz nesapratnes, tādēļ – ļaujiet mums padalīties ar savu redzējumu par to ar jums.
 
Cik Maza ir Jūsu Pasaule?
 
Kas notiek tad, kad cilvēkam nav kur pārgulēt, nav jumta virs galvas, nav naudas, nav ēdamā? Pēc būtības – šī cilvēka pasaule kļūst ļoti maziņa, un šinī gadījumā – viņa enerģija sakļaujas ļoti cieši ap viņa ķermeni. Te pagadās kāds, kurš iedod viņam segu. Tanī brīdī viņa pasaule nedaudz izplešas. Kad apmierinātas galvenās ēdiena un pajumtes vajadzības – šis cilvēks kļūst pavisam laimīgs. Bet nu šinī brīdī uzrodas ilūzija, kura ir ļoti izplatīta uz planētas Zeme. Ilūzija ir tāda – ja jau viena sega varēja padarīt jūs laimīgus, tad piecas segas – padarīs jūs piecreiz laimīgākus. Tas motivē jūs uzsākt vākšanu un krāšanu, bet parasti tam visam ir pavisam pretējs efekts, un drīz vien katrs atrod, ka viņa īpašumi faktiski pārvalda viņu pašu.
 
Tas ir brīdis – kad ikviens atrod prieku pie atbrīvošanās un atlaišanas. Paturiet prātā šo svarīgo patiesību: LAIMEI IR VAJADZĪGS ĻOTI MAZ. Apjukums rodas tanī momentā, kad kāds jūtas laimīgs, un viņš vēlas, lai tas tiktu ATKĀRTOTS visu atlikušo viņa dzīvi. ĪSTA LAIME var tikt piedzīvota – vienīgi TAGADĒJĀ BRĪDĪ. Mēģinājums to atkārtot – tā ir cilvēciska tendence, un tas tad arī notur jūs uz noteikta ceļa, kurš stipri vien ierobežo iespējas jums piedzīvot – kā ir – BŪT PAR CILVĒKU. Kā lai es pārliecinos, ka es būšu laimīgs visu atlikušo mūžu? Viss, ko mēs lūdzam jums – IEZEMĒJIET to šinī brīdī, TAGAD. SMAIDIET. Ļaujiet šai enerģijai plūst caur jums tieši tagad, un rītdiena parūpēsies par jums tādā veidā, ko jūs nekad nebūtu varējis iedomāties.
 
Mēs tāpat gribam padalīties ar papildus detaļām. Jūsu pasaules saraušanās – tiešā veidā atstāj iespaidu uz pasaules ekonomiku. Tas ir kā sprūds milzu palaišanas mehānismam, jo kad jūsu pasaule kļūst mazāka – jūs domājat vairs tikai par izdzīvošanu. Jūs netērējat vairs naudu, jūs neļaujat vairs plūst savai radošajai enerģijai, kā līdz šim. Jūs sašaurināt savu pasauli cieši ap sevi, un jūsu nākotnes izaugsmes plāni cieš neveiksmi. Daudzi pat nespēj neko domāt par nākamo gadu, un daži pat ir pievilkuši savu enerģiju sev vēl tuvāk, un domā – „Ko lai es šodien daru?” SAPŅOJIET !!! Tas ir tas, ko mēs jums lūdzam darīt. Ziniet, ka jums nav jāaprobežojas visu laiku ar vienu un to pašu. Sanāciet, un sapņojiet kopā, un padalieties ar saviem Sapņiem ar tiem, kas jums blakus, un jūs sāksiet pamanīt – kā Mazie Dievi var būt NOZĪMĪGI uz planētas Zeme. SĀCIET DARBOTIES UN IEKUSTINIET PLĀNU. Jūs visi spēlējat VIENU Spēli, visi nesat to pašu enerģiju. Jūs katrs to izpaužat nedaudz savādāk, nekā sākotnēji bijāt iecerējuši.
 
Cik Maza ir Zemes Ekonomika?
 
Mēs gribam īsi pieskarties pasaules ekonomikai. Mēs tikām uzsākuši šo Vēstījumu, sakot jums, ka šodien ir NOZĪMĪGA diena. Cilvēki, kuri ir uzņēmušies PATURĒT SAVU SPĒKU, ir beidzot PĀRSVARĀ pār tiem, kuri pastāvīgi atdod savas Pilnvaras citiem. Tas nozīmē, ka ideja ir UZTVERTA, un ka tā ir VISAI CILVĒCEI NEPIECIEŠAMA. Tā ir tāda, ka ikvienam Mazajam Dievam ir jāsāk pavērt Aizkars, lai ieraudzītu – Kas Viņš Ir, un jāsāk HARMONIZĒTIES ar CITIEM Dieviem. Savu Pilnvaru, sava Spēka apzināšanās un paturēšanas ideja ir iesēta auglīgā augsnē, un evolucionējošās Cilvēces izaugsme un nostiprināšanās būs ļoti strauja.
 
Pagātnē drošības ventiļi bija noņemti, lai pavērtu ceļu ātrākai izaugsmei. Tas bija tiešs mēģinājums pārliecināties par to – kā ir tad, kad katram no jums ir piecas segas. Tā rezultātā – jūsu ekonomikā ir BURBUĻI, kuri izraisa daudzas problēmas; Te ir darīšana ar vienu LIELU Burbuli, uz kura ir būvētas daudzas ekonomikas. Tas nozīmē, ka jebkura ekonomika ļoti viegli var izdarīt vairākus palēcienus augšup un lejup, jo šo Burbuli vairs nevar ierobežot neviena cita valsts vai kultūra, un tas skaidri sāk parādīties daudzās jomās. Šajos laikos visiem Zemes Pilsoņiem tiks dota iespēja – PĀRSKATĪT un SAKĀRTOT pēc svarīguma – savas VĒLMES un VAJADZĪBAS.
 
Mēs nesākam, ka jūs nevarat dzīvot Pārpilnībā. Patiesībā mēs ceram, ka jums būs KOMFORTABLI savā Pārpilnībā, jo patlaban, kad jūs nonesat Debesis uz Zemes – vienai daļai no jums ir sabojāta jūsu Pārpilnības koncepcija. Jūs joprojām vēl ticat trūkumam un ierobežojumiem, un daudzviet tas atspoguļojas Zemes ekonomikā. Kad visi jūtas komfortabli apmaiņas procesā – tad ir izaugsme un virzība, bet kad jūs iesaistāt sevi dažādās domās par izdzīvošanu – tieši to jūs pastiprināt, un tas ir tas, ko jūs radāt. Tātad, jautājums, ko mēs šodien uzdodam, ir tāds: Cik Maza ir Jūsu Pasaule? Ko jūs vēlaties darīt ar to?
Mēs to sakām viena ļoti vienkārša iemesla dēļ. Mēs tikām redzējuši vajadzību pēc nākamā kraha jūsu tirgus ekonomikā, lai ATBRĪVOTOS no šī BURBUĻA. Tagad mēs redzam kaut ko pavisam jaunu, un nesen redzējām pārbīdes tirgos, kuras norāda uz stipru vēlmi celt visu no jauna.
 
Ar to ir darīšana daudzās jomās, par cik daudzas no jūsu valdībām ir patiešām uz robežas, lai pazaudētu visu, bet īstenībā - tā nemaz nav. Nav nekā tāda, ko VALDĪBAI būtu jādara, jo šis Spēks nāk no jums katra bez izņēmuma. Jums tikai jāpalūkojas uz saviem lēmumiem savstarpējās attiecībās – lai redzētu – Cik LIELA ir Jūsu Pasaule: vai šo lēmumu es pieņemu vadoties no bailēm, jeb vai es to daru – vadoties no Mīlestības? Vai es meklēju iespēju savai izaugsmei, vai arī es uzskatu, ka par to jārūpējas citiem. Tad jūs atradīsiet – kādi ir jūsu PATIESIE motīvi. Daudzi no jums jau ir savākuši visas šīs segas, mājas, mašīnas, un vēl visādas jocīgas lietas savā dzīvē. Mēs nesākam jums, ka tas ir nepareizi, taču tas jūs nepadara daudzkārt laimīgākus, jo laime ir tieši NOTIEKOŠAJĀ, tieši TAGADĒJĀ Brīdī.
 
Tā ir ārkārtīgi maza daļiņa no tā piepildījuma, kas jums ir nepieciešams, lai jūs varētu izlikties par Cilvēku uz planētas Zeme – priekš sava Gara pavisam nelielām vajadzībām. Audzējiet šo daļiņu, strādājiet ar to, un vērojiet – kā jūsu pasaule sāk mainīties, jo mēs vairs neuzskatām, ka jūsu ekonomikai nepieciešams krahs. Jūs varat paskatīties nedaudz mazāk par mēnesi atpakaļ, un jūs redzēsiet tirgus pieaugumu un kritumu – atbilstoši gaidītajam. Kas to noteica? Visi gaidīja, ka ekonomika būs ļoti nomākta pēc nesenajām pārbīdēm, bet tas nenotika. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka šeit ir daudz Mazo Dievu, kas tagad nāk, un apzinās daudzas iespējas. Viņi ir tie, kas sāk domāt piecus gadus uz priekšu, kas sāk veidot kaut ko, kas izaugs, un pat arī tad, ja viņiem ir bail – viņi ievelk elpu, un ļauj savai pasaulei kļūt atkal lielākai. Tas palīdzēs jums apgūt savu Spēku. Sajūtiet pretestību. Sajūtiet savas problēmas un sajūtiet savas bailes. Bet nedzīvojiet ar tām.
 
Ar vislielāko godu mēs lūdzam, lai jūs izturaties cits pret citu ar cieņu, jo jūs raugāties acīs Dievam, kad lūkojaties kādam sejā. Lolojiet viens otru pie vismazākās izdevības, kas jums rodas, un spēlējiet labi kopā.
 
Espavo.
GRUPA