sestdiena, 2011. gada 24. septembris

Erceņģeļa Metatrona vēstījums caur Džeimsu Taiberonu: Dzīvnieku apziņa...Dzīvnieku apziņa: kaķu un suņu dievišķība.
Svētie Kaķveidīgie


2011.gada 31.jūlijs
http://metta.ucoz.com/publ/arkhangel_met
No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa


Sveicināti, Meistari!


Es Esmu Metatrons, Gaismas Valdnieks, un es apskauju jūs šajā brīdī. Ar mani kopā ir Eņģeļu Valstības, Augšāmcelto Meistaru, Kosmiskās Gaismas Padomes un Sīriusa-Plejādiešu Alianses labvēlīgo Būtņu klātbūtne. Mēs sveicam jūs, ikvienu no jums, šeit, šajā beznosacījumu mīlestības „tagad” momentā.


Dārgie, ar izpratni par to, ka jūs šeit atrodieties, lai mācītos, mēs jums sakām, ka „Polārās Zemes Universitāte” ir īpaši paredzēta cilvēka dvēseles attīstībai. Polārās Zemes izglītojošā procesa apmācības kurss un darbības vieta ir faktiski uzskatāmi par Omni-zemes versiju, kas radīta un kopradīta Dievišķajā Saprātā. Tā ir ar nodomu veidota ilūzija, tā ir apzinātas domas radīta un nevar tikt sagrauta. Ņemiet to vērā. Tas nenozīmē, ka jums nav pienākums rūpēties par Zemi un atbalstīt viņas valstības, - patiesībā tā ir daļa no apmācības.


Zemes Plāna mērķis – ir jūsu dvēseles attīstība. Zeme atbalsta šo misiju, Dievišķo Plānu, pēc vienošanās un visas Zemes valstības ir daļa no tā. Attiecīgi, mēs jums sakām, ka eksistē citas Dievišķā Saprāta Būtnes, kurām ir jāatbalsta cilvēce jūsu mērķa sasniegšanā šeit, uz Zemes. Tās ietver Meistaru-Būtnes no daudzām sfērām. Dažas jūs apmeklē, lai atbalstītu un, protams, viņi ierodas pilnīgā avatāru apziņā.


Tomēr ziniet arī, ka eksistē labvēlīgu Meistaru-Būtņu versijas, kuri pēc vienošanās, ir izvēlējušies izpausties dažādās zemākās formās, lai atbalstītu cilvēci.


Šie dzīvnieku valsts pārstāvji uz Zemes atrodas šeit, lai jūs atbalstītu. Daļa no šī procesa iesaista viņu Zemes Plāna izpausmes „Grupu” Apziņā. Visdziļākā dzīvnieku „es” dimensija pastāv nevis individualitātes līmenī, bet kā daļa no kolektīvās visus sugu grupas apziņas, un šis augstākais līmenis, pēc būtības, neatrodas dualitātes apmācībā.


Tātad, mēs runājam šajā tikšanās reizē par Svētajiem Kaķveidīgajiem no Sīriusa A.


Svētie Kaķveidīgie un Suņveidīgie – tās ir neticamas būtnes, kuras ienes/sniedz milzīgu atbalstu laukam un ieplānotajai Cilvēces evolucionārajai izaugsmei.


Kaķveidīgie – Dievišķais Saprātīgums, pilnībā attīstīts, lieliski apzināts savā kristāliskajā izpausmē. Viņi ir uzskatāmi gan par Sīriusa-Plejādiešu Alianses, gan arī tā, ko varētu saukt par Nibiru Meitaru Padomes locekļiem. Abas no kurām ir iesaistītas apzinātas planētu un planetāro rasu, kas gatavojas iziet nākamajā savas attīstības līmenī, evolūcijas virzībā.


Kaķveidīgie


Kaķi – ir Kaķveidīgo, kuri cēlušies no Sīriusa A, paveids. Viņi ir Būtnes, kuras ienāca Zemes Plānā, sākot ar senajiem laikiem, noteiktās lomās un formātos. Viņu versijas tagadējā fiziskajā formā Zemes Plānā atrodas tajā, ko varētu dēvēt par Kaķveidīgo un Suņveidīgo ģimeni.


Šie fiziskie formāti Zemes Plānā atrodas šeit, lai jūs atbalstītu, un savā fiziskajā matricā ir uzskatāmi tikai par daļu no viņu sīriusiešu dabas apziņas.


Tieši tāpēc kaķveidīgo izpausmes uz zemes atrodas grupas dvēseles formā un tām šeit nav jāattīstās, kā sugai, bet drīzāk jāatbalsta zeme un jāpalīdz cilvēcei attīstīties. Lielākā daļa viņu apziņas atrodas augstāk par/virs Zemes Plāna līmeņa. Dzīvnieki no kaķveidīgo dzimtas orientējas galvenokārt ēteriskajā jeb slēptajā antimatērijas sfērā.


Viņu pilnīgā apziņa pastāvēja un izpaudās Lemūrijas, Atlantīdas un agrīnajā Ēģiptes laikmetā.


Svēto Kaķveidīgo Meistari tika iesaistīti gēnu inženierijā Attīrīšanās Templī (kas atradās Poseidas salā) Atlantīdā Zelta Laikmeta Vienotā Likuma laikos. Tas tika darīts visai pozitīvā un labvēlīgā veidā vēl pirms tam, kad līdzīgu tehnoloģiju traģiski nepareizi pielietoja ārieši Beliala Dēli bēdīgi slavenajā krišanā Atlantīdas laikmeta beigu posmā.


Meistari-Kaķveidīgie no Sīriusa A un Meistari-Vaļveidīgie no Sīriusa B ir pieredzes bagāti gara integrēšanā fiziskajā matērijā. Tas ir izpausts ne tikai dzīvības spēka piešķiršanā fiziskai matērijai, bet arī apziņas augstāko čakrālo līmeņu apvienošanā fiziskā matricā Mer-Ka-Na līmeņa daudzdimensionalitātē.


Šī spēja strādāt ar cilvēci enerģētiskajos terminos - iesaista augstāko čakru un augstāko kristālisko-gaismas ķermeņu aktivāciju. Tas ir apziņas augstākais līmenis – Kristus apziņa – un Vaļveidīgie ir uzskatāmi par Kristāliskajiem Meistariem. Viņu atjaunotā loma uz zemes ietver palīdzības sniegšanu, lai mainītu magnētisko polaritātes režģi uz Kristālisko Režģi.


Jautājums Metatronam: Vai Tādejādi Būtnes no Sīriusa B ir sākotnējās ūdens būtnes, bet Kaķveidīgie – ir no Sīriusa B?


Metatrona atbilde: Apdzīvotības sfēra uz Sīriusa B pirmām kārtām ir ūdens un Vaļveidīgie, delfīni un vaļi ir uzskatāmi par ūdens iemītniekiem. Tomēr pat viņiem ir pietiekami augsti attīstīta apziņa, lai izpaistu formu, kas var vienlīdz labi mājot gan ūdens sfērās, gan arī tajā, ko varētu dēvēt par zemi.


Radniecīgās zvaigznes – Sīriusa A dzīvības formām ir citādāka izpausme nekā Vaļveidīgajiem. Uz Sīriusa A pastāv Humanoīdu Dzīvība (Zvaigžņu Sēklas), kā arī Svētie Kaķveidīgie un Suņveidīgie. Viņi visi – ir Dievišķā Saprāta Būtnes, kuras ir mainījušas dzīvības formas, atbalstot/uzturot Zemes Plānu.


Tās visas savstarpēji mijiedarbojas ar jūsu planētu daudzos līmeņos un neskaitāmās formās.


Jautājums Metatronam: Jūs pieminējāt, ka tikai cilvēki iziet dvēseles evolūciju uz planētas Zeme. Vai tad delfīniem un vaļiem nav arī augsts apziņas stāvoklis un evolūcija?


Metatrona atbilde: Svētajiem Vaļveidīgajiem patiešām ir augsts attīstības statuss. Taču viņi uz Zemes nav tāpēc, lai attīstītos. Viņi jau ir attīstīti. Tāpēc saprotiet, ka viņi šeit, uz Zemes atrodas tāpēc, lai atbalstītu zemi vienlaicīgi palīdzot cilvēcei. Vaļveidīgie fiziski atrodas šeit, lai noenkurotu enerģiju Zemes ūdeņu daļās, lai veicinātu planetāro līdzsvaru un atvieglotu pārmaiņas no magnētiskā uz kristālisko.


Ēteriskā, nefiziskā, „Zelta delfīna” atgriešanās – tie ir Svētie Vaļveidīgie pilnā avatārajā Meistarībā, tiešā veidā palīdzot cilvēcei attīstīties Kristāliskās Mer-Ka-Na laukā.


Kaķveidīgie palīdz cilvēcei fiziskajā izpausmē, taču palīdzēja arī ēteriskajā, ne fiziskajā Avatārajā Meistarībā, īpaši Atlantīdā, Centrālamerikā un Ēģiptē.


Kaķveidīgo fiziskās formas un izpausmes dzīvnieku pasaulē atrodas zemākā formā. Viņi ir šeit, lai palīdzētu jums emocionālajās un mentālajās sfērās. Tā ir mūsu šodienas sarunas galvenā tēma par Kaķveidīgajiem kaķu un suņu izpausmē.

Jautājums Metatronam: Esmu ieintriģēts ar jautājumu par Kaķveidīgajiem un Suņveidīgajiem no Sīriusa A. Vai Jūs runājat par kaķiem un suņiem? Vai varat izskaidrot to sīkāk?


Metatrona atbilde: Noteiktas sugas to, kurus varētu saukt par mājas kaķiem un suņiem, ir patiešām unikālas un to izcelsme ir no Kaķveidīgajiem un Suņveidīgajiem. Viņi spēlē noteiktas lomas, palīdzot cilvēkiem. Kaķu „mājas” versijas ģenētiski tika izprojektētas Atlantīdas Zelta Ēras laikā.

Gēnu inženierija tika Sīriusiešu-Plejādiešu Alianses labvēlīgi radīta un ir uzskatāma par ārkārtīgi lietderīgu rīcību, kā tika norādīts, lai palīdzētu cilvēcei, kad tā vairāk nostiprinājās Zemes Plānā.


Tālāk, tam, ko jūs saucat par suņveidīgajiem un kaķveidīgajiem, ir tas pats avots; tiem abiem ir Kaķveidīgo Zvaigžņu Sēklu izcelsme. Kaķi un suņi – dažādas fiziskās formas no viena un tā paša avota.


Kaķveidīgie no Sīriusa A ir uzskatāmi par pilnībā apzinātām kristāliskajām būtnēm. Viņi ir apvienoti vienotā grupas apziņā un tomēr viņi saglabāja aspektuālās individuālās īpatnības ar lielu harmonisko lauku. Grupas Lauks grib palīdzēt cilvēcei jūsu Visumā un citos.


Kaķi un suņi


Kā kaķi, tā arī šīs izcelsmes suņi kalpo kā enerģētiskā palīdzība cilvēkiem, kuri viņus aprūpē. Gan vieniem, gan otriem piemīt spēju apvienot savus enerģētiskos laukus ar cilvēkiem un ir spējīgi kļūt par savu saimnieku individualitāšu fragmentiem. Tieši tāpēc daži no viņiem var sākt izpaust savu saimnieku fiziskās īpašības, lai gan šis īpašais aspekts ir biežāk sastopams ir suņiem.


Suns izstaro ārkārtīgu lojalitāti un beznosacījumu mīlestību. Iesvētīšana, kuru enerģētiski saņem cilvēks, var palīdzēt dažādos veidos. Suņi kļūst gan par kompanjoniem, gan par aizstāvjiem. Dzīvnieks no Kaķveidīgo dzimtas, kaķis, atrodas daudz vairāk ēteriskajā sfērā (nemateriālajā) savā apziņas laukā. Tieši tāpēc daudzas iepriekšējās sabiedrības pielūdz Kaķveidīgo formas – Jaguāru, Lauvu, Tīģeri un Pumu.


Šīs būtnes ir labi informētas par ēterisko sfēru domformām un piedāvā slepenu spēku un aizsardzību. Mājas kaķis ir spējīgs spēcīgi aizsargāt savus saimniekus no nelabvēlīgām domformām un negatīvām enerģijām. Noteiktām suņu sugām arī piemīt šīs spējas, taču daudz dziļāk tā ir izpausta Kaķveidīgajiem.


Vibrāciju Dziedināšana


Kaķu murrāšana ir ļoti noderīga dziedināšanā, atjaunošanā un cilvēka auras aizsardzībā. Kaķu mistiskais aspekts ir ticis atzīts jau senos laikos. „Tempļa kaķi” tika izmantoti daudzās senajās sabiedrībās, kā svētvietu sargi. Kaķi tāpat arī bija vēlami dažādu aborigēnu un mūku kopienu mistiķu, dziednieku un šamaņu partneri, sabiedrotie un aizstāvji.


Aitu suņiem un citām līdzīgām suņu sugām piemīt līdzīgas pazīmes ekstrasensorās un mistiskās sfērās. Tieši tāpēc gan kaķiem, gan suņiem piemīt ievērojami paplašināta spēja sajust un redzēt daudz lielākā dimensionalitātē nekā cilvēka acs.


Kaķu un suņu kalpošana terapeitiskajā darbā ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, nedziedināmi slimiem pacientiem, depresīviem un padzīvojušiem cilvēkiem privātajās sanatorijās – tie ir labākie piemēri viņu dziednieciskajām spējām. Dziedināšana, izmantojot pet-terapiju tiek atzīta aizvien vairāk un vairāk. Tā vēl ievērojami plašāk paplašināsies nākotnē.


Kaķi redz augstāk par redzamo gaismu un faktiski var redzēt cilvēka auras lauku, cilvēka elektromagnētisko lauku un visus enerģētisko emanāciju veidus, kas ir neredzami cilvēka acij. Plašais spektrs, kuru kaķi uztver gaismas laukos, ir pilnībā pārsteidzošs. Kaķi redz kā fiziskās matērijas apgabalos, tā arī antimatērijā.


Kaķiem piemīt arī unikāla spēja palīdzēt cilvēkiem ne tikai viņu sapņu un sapņojumu valstības interlūdiju labākā izpratnē, bet viņi arī spēj palīdzēt jums daudz skaidrāk izprast esošos sapņus, citiem vārdiem sakot, viest lielāku skaidrību miega stāvokļa laikā.


Suņi atrodas vairāk matērijas apgabalā izjūt un sajūt auras lauku, un patiesībā viņi ir ārkārtīgi spējīgi izprast cilvēka emocionālā lauka tiešo rezonansi.


Turklāt, Suņveidīgie, suņi, ir spējīgi palīdzēt cilvēkiem labāk saprast viņu jūtas un emocionālos blokus, un palīdzēt cilvēkiem strādāt caur viņiem labāko līdzsvara stāvokli. Mēs runāsim vairāk par šīm pazīmēm vēlāk šīs sarunas gaitā.


Suņu – pavadoņu akliem cilvēkiem kalpošana – ir vēl viena kalpošanas joma, kurā izveidojas ļoti ciešas saiknes. Suņi ir spējīgi „sajust” un viņi patiešām saož slimības smaržu cilvēku ķermenī, viņi bieži vien mēdz apgulties uz cilvēku slimajām vietām un nodod enerģiju, lai palīdzētu pārlīdzsvarot nelīdzsvarotības apgabalus. Viņi arī domās projicē cilvēkā slimības apzināšanos tiešā telepātiskā komunikācijā.


Kaķi sniegs līdzīgu pakalpojumu, taču tur cilvēka nelīdzsvarotība tiek novērota vizuāli. Kaķis redz cilvēka auras lauku ļoti skaidri, spilgti un detalizēti izgaismotu. Slimie apgabali kaķim šķitīs bezkrāsaini. Kaķis bieži vien apgulsies uz šiem apgabaliem/vietām, murrājot un izplatot līdzsvarojošu frekvenci un gaismu, lai palīdzētu to pārlīdzsvarot.


Unikālā apvienošanās ar cilvēku apziņu


Kaķveidīgo un Suņveidīgo versijas, kuras ir kaķi un suņi, ir tikai pilnās apziņas fragments un savu sīriusiešu aspektu enerģētiskais spektrs. (Версии Кошачьих и Собачьих, которые являются кошками и собаками - всего лишь фрагмент полного сознания и энергетический спектр своих сирианских аспектов). Tomēr šī forma ir izstrādāta, lai būtu tieši tāda, jo šīs būtnes var kļūt tik ļoti saistītas ar cilvēkiem, kuriem tās kalpo, ka starp cilvēku un „mājdzīvniekiem” var attīstīties trīsdimensionālā apziņa, kas ir ārkārtīgi lietderīgi cilvēka attīstībai.

Suņu un kaķu Zemes apziņa vairāk ietekmē domāšanas paternus ar spēcīgiem instinktīviem palaišanas mehānismiem. Viņu DNS ir izstrādāta tā, ka viņiem piemīt unikāla un dievišķi ieplānota spēja kļūt savienotiem, ieprogrammētiem ar cilvēku, ar kuru viņi strādā. Kad tas notiek, šīs būtnes spēj telepātiski saņemt domformas, ko sūta viņu saimnieks. Tāpat, kā cilvēks var domās ieprogrammēt dzīvo kristālu, tas pats notiek, lai gan citā formātā, ar suņiem un kaķiem. To varētu nosaukt par cilvēka individualitātes aspekta formēšanu kaķī vai sunī. „Mājdzīvnieki” ir spējīgi šajā gadījumā palīdzēt cilvēkam kā fiziski, tā arī emocionālā veidā. Nodrošinot komfortu, enerģiju, dziedināšanu, draudzīgu saskarsmi, slimību atpazīšanu, auras lauku pārrāvumu aizzīmogošanu un nodrošinot aizsardzību fiziskajā un ēteriskajā sfērās.


Daudziem cilvēkiem ir mājdzīvnieki, kaķi un suņi, kas viņiem palīdz strādāt ar bloķējumiem. Viena no visizplatītākajām parādībām – ir tā, ka šīs Būtnes palīdz jums atmodināt jūsu spēju izpaust mīlestību. Ļoti viegli ir izpaust un sniegt mīlestību mājdzīvniekam, un daudziem tas ir daudz vieglāk, kā izpaust mīlestību un labestību attiecībā uz citiem cilvēkiem.


Atkarībā no cilvēka, šāda bloķēšana var notikt daudzu iemeslu dēļ.

Ļoti bieži, kad cilvēki kļūst vecāki, bērni aizbrauc, dzīvesbiedrs nomirst un sākas šķietams dabisks depresijas periods, ko izraisa ilūzija par vientulību. Mijiedarbība ar mājdzīvniekiem var atmodināt mīlestības plūsmu caur maigu piesaisti. Šī barojošā/atbalstošā mijiedarbība atmodina pašu dzīvības spēku vientuļajā saimniekā un rodas mīloša savstarpējā saikne, kas ir patiesi atveseļojoša.


Mēs jums sakām, ka pastāv daudz lielāks mērķis un gudrība labprātīgā Kaķveidīgo un Suņveidīgo līdzdalībā, nekā tas tiek atzīts.


Trešais lauks starp cilvēkiem un mājdzīvniekiem


Kad caur mijiedarbību veidojas šī trešā apziņa, tā paplašina abu pušu lauku. Tā sevī atmodina īpašības, kādas nevienai no iesaistītajām pusēm pirms tam nav bijušas. Citiem vārdiem sakot, tā paplašinās, tā izstiepj apzināšanās emocionālo lauku un patiešām apvienojas trešajā apziņā, un tas rada atgriezenisko saikni un maina abu [cilvēka un mājdzīvnieka] individuālo apziņu. Mājdzīvnieki atver/atklāj jūsu spēju palikt „pozitīviem”, ļaujot sev izpaust mīlestību, un jūs, tā teikt, „mācāties” to - vienlaicīgi uzņemot lielāko daļu viņu dievišķās sīriusiešu apziņas vēstījumu.


Jūsu gatavība sadarboties ļauj tam sasniegt savu noteikto mērķi un notiek būtiska attīstība no abām unikālā lauka, kas radīts starp jums abiem, pusēm. „Mājdzīvnieks” darbojās grupas apziņā līdz tam, kad apvienojās ar cilvēku, un viņa individualitāte tika noformēta saiknē/sasaistē ar cilvēku. Vai jūs saprotat?


Jautājums Metatronam: Vai Jūs sakāt, ka dzīvnieki nav individualitātes, ja viņi nav apvienojušies ar cilvēku, lai noformētu „apziņas apvienošanos” ar cilvēkiem?


Erceņģelis Metatrons: Var teikt, ka – jā, tieši to mēs sakām. Taču paskaidrosim, mēs nesakām, ka dzīvniekiem nav individuālu aspektu līdz apvienošanas pabeigšanai. Ikviens ir uzskatāms par iemiesojumu fiziskajā ķermenī un patiešām - līdz kaut kādai pakāpei ir pakļauts gravitācijas īpatnību iedarbībai, kādas ir sastopamas astroloģiskajās ietekmēs visā dzīvajā uz zemes. Savvaļas dzīvnieki tāpat ir pakļauti dabiskajam sugu izdzīvošanas instinktam un viņi to izpauž atbilstoši apkārtējai videi.


Taču viņi operē pilnībā un tikai grupas dvēseles „apziņā” līdz, kamēr nenotiek unikālā apvienošanās ar cilvēku/cilvēkiem.


Tā ir apjomīga mijiedarbība un tā būvē individuāli apvienotu apziņas fragmentāciju, kas spēj pāraugt atsevišķā apziņā un identitātē. Taču mēs nesakām, ka dzīvniekiem bez apvienošanās nav „grupas” mērķa.


Grupas mērķis transformējas individuālā „kalpošanā” paplašinātajā laukā cilvēkam mijiedarbojoties ar mājdzīvnieka „grupas” dvēseli, kas izpausta atsevišķā kaķī vai sunī.


Tā rezultātā cilvēciskā mijiedarbība rada individuālu identisku lauku mājdzīvniekā. Tāpēc, tā teikt, dzīvnieks piekrita būt labvēlīgi „ieprogrammēts savienojumā” ar mentālo lauku, emocionālo lauku un cilvēka personību visu visaugstākajam labumam.


Tā tiek radīts trešais lauks un šis trešais lauks – ir cilvēka apziņas fragments, kurš, kā redzat, sniedz labumu abiem. Tomēr galvenais mērķis ir tāds, lai sniegtu labumu cilvēkam. Un tā ir ļoti īpaša kalpošana, kuru sniedz Kaķveidīgie. Bet pastāv izvēle no Kaķveidīgo puses – vai nu pieņemt cilvēku, vai arī nepieņemt. Un, kad šī saikne ir abpusēji atzīta, liela grupas dvēseles loma var sekmēt apvienošanos, un gudrība, aizsardzība un dziedināšana var tikt sniegta cilvēkam no „mājdzīvnieka”. Tāpēc saprotiet, ka šī trešā apvienošanās ir uzskatāma par kanālu, kurš ir ļoti svarīgs, taču rodas savstarpējas vienošanās gadījumā.


Atlanti, lemūrieši un ēģiptieši, jo īpaši sadarbojās ar Kaķveidīgajiem aizbildniecības un gudrības nodošanas ziņā. Ēģiptes Tempļi satur daudzus hieroglifus/rakstuzīmes, kas attēlo Kaķveidīgos – kaķu galvu un cilvēku ķermeņu un ekstremitāšu esamība apvienojumā ar apgaismības „Saules Diskiem”. Sfinksa – tieši pretēji ir cilvēka galvas un Kaķveidīgā ķermeņa apvienojums.


Jautājums Metatronam: Kā konkrēti kaķi un suņi piedāvā cilvēkam aizsardzību? Vairāk/labāk apzinoties citas dimensijas?


Erceņģelis Metarons: Jā, noteikti esot daudz vairāk noskaņotiem uz citām sfērām, kuras ir, kā mēs skaidrojām, daļēji neredzamas cilvēku fiziskajām sajūtām.


Aizbildnība noteiktās formās, kā aprakstīts Sīriusa Būtņu „versijās mijiedarbībai ar cilvēku”, notiek pilnīgā veidā un ne tikai caur atklājot to, ko varētu nosaukt par „negatīvām enerģijām”, bet arī neitralizējot šīs visai nelabvēlīgās enerģijas ar spēcīgu labvēlīgu, mīlošu enerģētisko vibrāciju, kuras Sīriusa Kaķveidīgie nodod cilvēkam, projicēšanu. Sīriusa Būtnes precīzi diagnosticē, kas ir nepieciešams cilvēkam, un virza vajadzīgo vibrāciju, lai palīdzētu saimniekam.

Jūs ne vienmēr atzīstat, ka radiet auras pārrāvumus, kad kļūstat nospiesti vai ārkārtīgi apbēdināti. Šie stāvokļi formē negatīvos laukus, kuri atver jūs nelabvēlīgām elektromagnētiskām piesaistēm, kuras spēj enerģētiski novājināt.


Kad kaķis murrā, tā ir lielas labsajūtas vibrācija un šīs vibrācijas frekvences labi dziedina un spēj izkliedēt negatīvos laukus, tos neitralizējot. Analoģiski, kad suņi rotaļājoties lēkā un skraida, bieži priecīgi riņķojot, viņi, tāpat kā delfīni, formē enerģētiskos virpuļus, kas spēj attīrīt enerģijas, un projicē „virzītu” vibrējošu frekvenci, kas ir ārkārtīgi noderīga apkārtējiem, ne tikai dzēšot negatīvās vibrācijas, bet arī radot vairogu, lai nepieļautu to [negatīvo vibrāciju] atgriešanos.


Kad kaķi „patrulē” pa istabas, mājas vai pagalma perimetru, viņi tāpat arī izstaro aizsargājošu lauku.


Mēs jums teiksim, ka Kaķveidīgajiem un Suņveidīgajiem, kaķiem un suņiem ir viens un tas pats avots – Sīrius A, lai gan viņu izpausmes uz Sīriusa A ir pilnībā attīstītas. Kā mēs jums teicām, šo būtņu mājas versijas – faktiski ir fiziskie formāti, ko ģenētiski projektējuši sīriusieši, lai palīdzētu cilvēcei veidod, par kuriem mēs runājām.


Jautājums Metatronam: Izskaidrojiet, vai jūs sakāt, ka kaķu un suņu izcelsme ir no viena un tā paša sīriusiešu avota?


Erceņgelis Metatrons: Augstākajā izcelsmē un avotā – jā. Kā kaķiem, tā arī suņiem ir viens un tas pats avots, viņi ir izpausti fiziskajā pasaulē no pilnībā attīstītiem Sīriusa A Kaķveidīgajiem.


Uz Sīriusa Kaķveidīgie- ir mirdzošas dievišķas saprātīgas Krsitāliskas-Gaismas Būtnes, nefiziskas no jūsu skatupunkta raugoties, kas izpaužas Kristāliskās Gaismas formās.


Mēs minējām, ka Kaķveidīgie vairakkārt ir izpaudušies uz jūsu planētas pilnā avatāru Meistarībā, lai jums palīdzētu. Kaķveidīgie – ir meistari gara un fiziskuma savienošanā, viņi palīdzēja sākotnējā pilnas DNS ķēdes radīšanā cilvēcei. Cilvēku rases savā DNS satur vairāk Sīriusa Kaķveidīgo aspektus, nekā citus. Pats atlētisms un kustīgums, kas izplatīts dažos cilvēkos, - tas ir viens no aspektuālajiem piemēriem.


Jautājums Metatronam: Interesanti, ja viņiem ir viens un tas pats sīriusiešu izcelsmes avots, tad kāpēc suņi dzenā kaķus?


Erceņģelis Metatrons: Suņi parasti dzenā kaķus līdz tos panāk. Taču panākot kaķi, viņi parasti pagriežas pretējā virzienā un dara to diezgan fiksi! (smiekli)


Mēs teiksim, ka reālajā nozīmē suņi un kaķi – tā ir vienas un tās pašas frekvences inversija, kad tās ir izpaustas Zemes plānā. Vispārīgi runājot, Kaķveidīgie, mājas kaķi, ir tendēti vairāk būt introverti, bet Suņveidīgie, suņi, ir vērsti uz āru, viņi ir ekstraverti. Viņu frekvences – pirmajā gadījumā ir vērstas uz iekšu, bet pēdējā – vērstas uz āru, un dabiski, piesaista viena otru .... nevis atgrūž. Jūs konstatēsiet, ka kaķi un suņi, kas audzināti un dzīvo vienās mājās, attīsta īpašas mīlošas saiknes.


Tas notiek paplašinātā veidā, kad dzīvniekiem bija iepriekšējās iemiesošanās, kurās noformējās individualitātes ar cilvēkiem fragments. Piemēram, kanālam (Džeimsam Tiberonam) ir 2 kaķi un 2 suņi. Viņi sadarbojas un veido dziļu saikni un visi četri – ir divu cilvēku aspekti. Mēs piebildīsim arī, ka viens no suņiem, sieviešu dzimtes, iepriekš ir biežāk bijusi kaķis nekā suns.

Svētie Kaķveidīgie savā Zemes izpausmē ir saglabājuši savu unikālo spēju darboties vienlaicīgi iekšējās un ārējās pasaulēs daudz vairāk, nekā cilvēki. Jebkurā mirklī, kad jūs novērojat Kaķveidīgo fiziski materiālo izpausmi, viņi ir būtnes vienādi apzinātas, pilnībā izpaustas vienlaicīgi arī citos dimensionālajos plānos. Diezgan bieži viņi mijiedarbojas/sadarbojas citās sfērās, tai pat laikā, kad fiziski pastāv/eksistē šajā [sfērā].

Apziņas lineārie filtri


Lai gan arī cilvēki vienlaicīgi eksistē citos līmeņos, cilvēki, atrodoties 3D, nevar interpretēt citu sfēru frekvences skaidri un secīgi, izmantojot tikai fiziskās smadzenes. Prāts, kas ir uzskatāms par smadzeņu iekšējo ekvivalentu, var laiku pa laikam just daudz vairākas jebkura šāda notikuma dimensijas caur pēkšņas intuīcijas vai apzināšanās kristāliski-elektrisku sprādzienu, kurš nevar tikt adekvāti atspoguļots vārdiskā līmenī. Kristāliski-elektriskie impulsi, kas tiek uztverti jūsu trīsdimensionālajā sistēmā, ir tikai niecīga daļiņa no plašās Kosmosā esošās kristāliski-elektriskās sistēmas.


Cilvēka fiziskās smadzenes patstāvīgi gandrīz nemaz nav spējīgas precīzi uztvert un atšifrēt frekvences, kas ir augstākas par polaritāti. Nav iespējams tikai ar fiziskajām smadzenēm aptvert neaptveramo kristāliski-elektriskā potenciāla sarežģītību un dimensiju, un patiesību par to, kā tā eksistē. Un, lai gan tās [frekvences] ir pilnībā pieejamas Mer-Ka-Na caur mūsu augstāko saprātu, nefiziskie līmeņi nav tikai ar cilvēka smadzenēm pieejami, drīzāk tiem ir jātiek attīstītiem Mer-Ka-Na ar prāta starpniecību(И хотя они вполне доступны в Mer-Ka-Na через высший ум, нефизические уровни недоступны одним только мозгом в человеке, скорее они должны быть развиты в Mer-Ka-Na посредством ума).


Tādejādi mēs jums sakām, ņemiet vērā, ka jūsu Dievišķā Saprāta un apziņas patiesā izcelsme, mūžīgais avots un spēks nekad nav sakņojies fiziskajā pasaulē. Ikviens cilvēks eksistē citās pasaulēs, dažādās realitātēs un citās dimensijā, un personība, kuru jūs dēvējat par sevi, - ir tikai neliela daļa no jūsu vienotās būtības. Filtru dēļ, kas raksturīgi fiziskajām smadzenēm, jūs spējat fokusēties uz materiālo pasauli ap jums un tas ir tas fokuss, kurš jums gala rezultātā ļauj apgūt/pārvaldīt fizisko plānu.


Mēs jums apliecinām, ka filtrēšanai ir mērķis, jo, ja fiziskās smadzenes ar viņu ego-personību netiktu aizsargātas un tādejādi būtu pilnībā informētas par pastāvīgo visaptverošo telepātisko komunikāciju gūzmu, kas patiesībā to apdraud, tām būtu ļoti grūti saglabāt pašapziņu/pašapzināšanos lineārajā uztverē. Tieši ego-apziņas/apzināšanās dēļ jūsos ir spēcīga patiesa fiziskās sfēras izpratne, jo jūs fiziskajā pasaulē atrodieties ar noteiktu mērķi. Taču mēs atkārtojam, no augstākas perspektīvas raugoties, tā nav jūsu patiesā būtība Kosmosā.


Turklāt – fiziskumā cilvēku smadzenes vienkārši nav pielāgotas, lai lineārajā režīmā spētu saprast signālus, kas nāk no augstākām dimensijām. Jūsu standarta smadzenes nespēj tos nolasīt. Smadzenēm šie impulsi šķiet haotiska nesakarīgu mirgojošu tēlu plūsma. Ego-personības smadzenes, kas bāzētas uz lineāro laiku, nespēj uztvert datus/informāciju, kas nav balstīti uz secīgu laika brīžu nepārtrauktību.


Interesanti, ka dzīvnieku pasaule, īpaši Kaķveidīgie, to spēj.


Tāpēc tā ir aksioma, ka Kaķveidīgie un daži Suņveidīgie patiešām efektīvi strādā citos savietojamos plānos, mēs jums sakām, ka tieši tāpēc liels skaits apzinātu sabiedrību šīs Būtnes tika atzinušas par Glabātājiem. Tieši tāpēc suns ries, bet mājas kaķis ātri reaģēs uz enerģijām, kas nav redzamas cilvēka acij.


Jūsu akadēmiķi saprot, ka pastāv gaismas spektri. Jūs tāpat arī saprotiet, ka „vidusmēra” cilvēks spēj fiziski redzēt tikai šaurā spektrā, ko jūs dēvējat par „redzamo gaismu”. Kaķveidīgie un daži Suņveidīgie spēj vērot (un sajust) daudz plašākā sensorajā diapazonā. Mēs jums sakām, ka fiziskā matērija pastāv/eksistē arī spektrālajos viļņos. Tāpēc matērijas spektri variējas.


Jūsu fiziskās realitātes sistēma Zemes plānā ir gandrīz tikpat plaša un sarežģīta nosacītā salīdzinājumā ar daudzām citām. Dimensijas, kas dotas šauram fiziskās matērijas spektram, dod tik tikko manāmu mājienu par daudz augstāku, nefizisko dimensiju pārpilnības variantiem (Измерения, данные узкому спектру физической материи, едва лишь намекают на изобилующие варианты более высоких нефизических измерений). Jūs pagaidām vēl neatzīstat nefiziskā dabu jūsu pašu Galaktikā un vēl mazāk Kosmosā. Mēs jums sakām, ka Visumi var eksistēt molekulas iekšienē, un citas Zemes versija likumīgi līdzāspastāv tur, kur jūs tagad sēžat, lasot šos vārdus.


Dzīvnieku pasaule: aizmirstie skolotāji


Šīs būtnes, kuras patreizējos terminos tiek uzskatītas par „dzīvnieku pasauli”, ir bijuši cilvēku skolotāji daudz lielākā mērā, nekā jūs tagad to atzīstat.


Būtnes, kuras jūs saucat par dzīvniekiem, darbojas lielākā saprātīgumā, lai gan matricas domāšanas paternos tas ir unikāli formatēts attiecībā uz dabisko Zemes plāna aspektu.


Aspektuālā līmenī, daudz plašāk, nekā jūs šobrīd to izprotat, dzīvnieku pasaule atrodas šeit pēc vienošanās, lai atbalstītu cilvēci daudzos līmeņos. Viņu Zemes plāna, kā universitātes cilvēces attīstībai, sapratne ir izvērsta no viņu Meistarības Avota.


Viņu mentālā paterna formāts zemes izpausmē ir tāds, ka cilvēkus viņi uzskata par zināmā mērā nevainojamiem. Lai gan cilvēce patiešām uzņemas milzīgu atbildību attiekties pret dzīvnieku pasauli ar cieņu, dzīvnieku pasaule neuzliek vainu cilvēkam. Viņu uz Zemes izvēlētais mentālais formāts ir tādā veidā formatizēts, ka vaina nav izpausme, kas tajā būtu klātesoša. Drīzāk tas ir instinkta paterns un labvēlīga spēja sniegt beznosacījumu atbalstu.


Viena no atšķirībām starp Kaķveidīgo dzimtas kaķu un suņu izpausmēm ir tāda, ka suņi vairāk nekā kaķi atrodas fiziskajā sfērā. Kaķi daudz vairāk atrodas antimatērijas ēteriskajā laukā, tai pat laikā, kad suņi daudz vairāk atrodas matērijā. Suņi vairāk reaģē uz tiešu jūsu emociju frekvenci, tai pat laikā kaķi – vairāk reaģē uz vibrāciju un gaismas emenācijām [emanācija ir materiāls veidojums, kas faktiski ir it kā


cilvēka ķermeni aptverošs enerģētisks mākonis]. Suņi jutīs un reaģēs uz dusmām un vainu daudz materiālākā veidā, nekā kaķi. Kaķi nespēj just vainu, un vēloties atdalīties no cilvēku emocionālajiem viļņiem, kaķi var šķist atsvešināti.


Dzīvnieku totēmi

Dzīvnieku pasaulei piemīt daudz pilnīgāka, plašāka apziņa un izpratne par citām apzinātām Zemes valstībām un tai vienmēr ir piemitusi spēja mācīt to cilvēcei. Tagadējos laikos jūs diemžēl lielā mērā esiet aizmirsuši, cik daudz jūs bijāt iemācījušiem no visām dzīvnieku pasaules būtnēm. Cilvēce nomadu sabiedrībās un kultūrās daudz iemācījās par ārstniecības augiem un pārtiku, vērojot dzīvnieku uzvedību mijiedarbībā ar augu valsti. Cilvēce rūpīgi vēroja, no kādiem augiem vajag izvairīties un kādus audzēt. Jūs mācījāties izdzīvošanas un sociālās uzvedības metodes, ne tikai novērojot dzīvniekus, bet arī pa taisno telepātiski ar tiem sazinoties.


Daudz agrākos tapšanas laikmetos cilvēce daudz tuvāk identificējās un izprata saprātu un gudrību, ko piedāvā dabiskie instinktīvie dzīvnieku pasaules paterni un atzina tos par gudriem skolotājiem. Un rezultātā viņi [dzīvnieki] identificējās ar cilvēci un mijiedarbojās ar cilvēci patiesi lieliskā veidā/pakāpē.


Dzīvnieku Gari jeb Totēmi, kas tika atzīti un godāti kā Amerikas iedzimto gudrības nesēji, ir uzskatāmi par augtākā grupas kolektīva piemēru to daudz augstākā ārpusplanētas apziņā, ēteriski izpaustā, lai palīdzētu cilvēcei.


Zināšanas un intuitīva dzīvnieku pasaules komunikācija ar dzīvās Zemes Elementāļiem un Devu apziņu, minerāliem, Uguni un Gaisu – skaidra apzināšanās, kura varētu sniegt lielu palīdzību, dodot cilvēcei pa tiešo signālus šajos zemes pārmaiņu laikos.


Jautājums Metatronam: Jūs iepriekš ziņojāt, ka Kaķveida Zvaigžņu Sēklas ir uzskatāmas par apziņas avotu kā Zemes kaķu, tā arī suņu sugu dzīvniekiem. Vai visi dzīvnieki Zemes plānā ir cēlušies no Sīriusa A, no Kaķveidīgo Zvaigžņu Sēklām?


Erceņģelis Metatrons: Nē. Sīriuss A ir uzskatāms par humanoīdu un Kaķveidīgo dzimteni. Sīriuss B ir Svēto Vaļveidīgo, delfīnu un vaļu dzimtene. Delfīnam un valim piemīt tas pats instinkts, ka zvaigžņu kaķveidīgajiem.


Sīriuss – tās nav vienkārši divas fiziskas dubultzvaigznes kosmosā ar rotējošām planētām. Tā ir vibrāciju frekvence pasaulei, kas ir sasniegusi Kristālisko Pacelšanos. Tā ir svēta debesu rezonanse un esības veids ievērojami paplašinātas apziņas robežās. Sīriuss ir visu dimensiju iekšienē – gan fizisko, gan nefizisko.

Zvaigzne Sīriuss – ir portāls un vārti uz citām dimensijām un Kaķveidīgie, Hatori un Vaļveidīgie atrodas šeit dažādās matricu izpausmēs, lai palīdzētu cilvēcei pieaugt apziņā, lai izlīdzsvarotu Zemi un atrastu savu ceļu mājup. Sīriusieši – ir šīs dievišķās mīlošās enerģijas uztvērēji un raidītāji.


Citi dzīvnieku pasaules locekļi zemes izpausmē ir cēlušies no dažādiem avotiem. Piemēram, zirgs – no Arktūriešu avota. Zirgi arī spēj formēt trešo apziņu, apvienojoties ar cilvēkiem, taču tikai nedaudziem cilvēkiem realitātē tai ir pieeja.

Dzīvnieki patiesi ir bijuši jūsu skolotāji, lai gan viņi nav izvēlējušie jūsu „cilvēcisko” attīstības ceļu. Kā mēs jau teicām, dzīvnieku pasaule atrodas uz planētas ne tāpēc, lai attīstītos par paplašinātām dvēselēm, bet drīzāk, lai atbalstītu cilvēku dvēseles paplašināšanos.


Mēs jums apliecinām, ka cilvēce nebūtu izvirzījusies priekšplānā kā bioloģiska suga, ja nebūtu šo dzīvnieku pasaules Būtņu. Neapšaubāmi, dzīvnieku pasaulē tādi dzīvnieki, kā: govis un dažās citas zīdītāju sugas, zivis un putni, atrodas šeit pēc vienošanās, lai sniegtu cilvēcei iztikas avotu. Vai jūs pārsteidz, ka tas notiek pēc vienošanās? Un, lai gan tas neattiecas uz izskatāmo tēmu, Augu Valstības apziņa arī ir bijusi milzīgs atbalsts cilvēcei, daudz vairāk veidos, nekā vienkārši pārtikas avots un skābekļa devējs.


Mājdzīvniekiem ir labvēlīgs mērķis, izvēloties to zemes izpausmes. Kaķveidīgajiem un Suņveidīgajiem ir unikāla loma cilvēku partnerattiecību aspektā. Tas notiek pēc augstākas vienošanās par „kalpošanu”. Un mēs pievienosim paplašinātu spēju formēt ģenētiski pastiprinātu „individualitātes apvienību” Kaķveidīgo izcelsmes mājdzīvniekā.


Mijiedarbība


Daudzi cilvēki atklāj, ka var vieglāk mijiedarboties ar „mājdzīvniekiem”, nekā ar citiem cilvēkiem. Mājdzīvnieki neiebilst, viņi mīl bez nosacījumiem. Kaķveidīgie un Suņveidīgie velta sevi palīdzībai cilvēkiem, nonākot saskarsmē/sastopoties ar emocionālo bloķēšanu un izolāciju, īpaši, kad cilvēki kļūst veci un vientuļi.


Gan kaķi, gan suņi bieži vien iemāca cilvēkus no jauna mīlēt un atvērt savas sirdis. Suņi ir piesaistīti cilvēku emocionālajam laukam, kaķi – cilvēku psihiskajam plānam/mentālajam laukam. Gan vieni, gan otri ir uzskatāmi par Kaķveidīgo dažādām izpausmēm, taču abi ir fokusēti uz palīdzības sniegšanu jums, abiem piemīt unikāla spēja formēt fragmentēto saimnieka personības aspektu.

Kad cilvēks formē individualitātes fragmentācijas saplūšanu ar Kaķveidīgajiem vai Suņveidīgajiem, šī enerģija var unikālā veidā attīstīties un bieži pāriemiesoties vai no jauna pievienoties/piesaistīties citos iemiesojumos vai arī vienā un tajā pašā iemiesojumā, lai turpinātu palīdzēt saimniekam. Tādejādi cilvēkam var būt viena un tā pati enerģētiskā viņa kaķa vai suņa būtība 70 gadu laikā vairākos secīgos kaķa vai suņa ķermeņos.


Piemēram, divi kaķi, kuru saimnieks pašlaik ir kanāls [Džeims Tiberons] ir bijuši kopā ar viņu citos ķermeņos un ir bijuši pieradināti leopardi iepriekšējā iemiesošanās reizē Ēģiptē.


Jautājums Metatronam: Mājdzīvnieki bieži vien kļūst par ģimenes locekļiem un ir kā bērni saviem saimniekiem. Un, kad viņi aiziet, saimnieki ir pilnībā sagrauti. Vai var tā pati mājdzīvnieka dvēseles būtība nekavējoties pār-iemiesoties, ja īpašnieks iegādājas jaunu mājdzīvnieku?


Erceņģelis Metatrons: Mājdzīvnieka „individualitātes apvienošana” pēc būtības ir cilvēka-saimnieka unikāla daļa, [viņa] individualitātes fragments. Kad mājdzīvnieks fiziski nomirst, apvienošanās fragmenta apziņa paliek līdzās ēteriskajos plānos, lai turpinātu saikni ar cilvēku. Cilvēks bieži spēj sajust, pat redzēt vai izjust dzīvnieka būtību pēc tam, kad tas ir veicis pāreju vai pat, ja tas ir aizbēdzis vai pazudis. Īpašnieks var sazināties ar apvienoto individuālo būtību un tā patiešām pār-iemiesojas, atkal ieiet jaunā mājdzīvnieka ķermenī. Labāk ir paņemt jaunu mājdzīvnieku 2-3 nedēļu laikā pēc aiziešanas un, lai tas būtu tās pašas sugas, kā iepriekšējais. Drīzumā iepriekšējā mājdzīvnieka rakstura iezīmes un spējas spilgti izpaudīsies jaunajā ķermenī un attiecības un atbalsts turpināsies.


Gala rezultātā jaunais mājdzīvnieks – tā ir cita suga un cits astroloģiskais paterns, kopīgās iezīmes var nebūt uzreiz ieraugāmas, taču apvienotā būtība un atbalsts būs no tā paša avota. Ir būtiski to saprast.


Noslēgums

Šajos laikos noteiktās aprindās ir moderni uzskatīt cilvēci par lielu alkatīgu Zemes un tās valstību - īpaši dzīvnieku, augu un minerālu valsts sagrāvēju.


Tā pat dažās „New Age” aprindās ir populāri uzskatīt cilvēku par augstprātīgu patērētāju, kurš piemēslo zemi, sagrauj Dabiskās Zemes Valstības uz nākotnes uzkrājumu rēķina.


Mēs šeit papildināsim, ka daļa no tā ir patiesība un izmaiņas ir vajadzīgas. Mēs neatbalstām nepiemērotu un bezatbildīgu cilvēces rīcību attiecībā uz šo problēmu. Lieta ir tāda, ka daži, kas vēlas to labāko, jūt, ka viss ir neglābjami zaudēts, ka izmaiņas uz labo pusi nenotiks.

Tajā pat laikā, kad apvienotā izlēmība veikt pārmaiņas uz labāko ir svarīga, fokusēšanās uz bezcerību var būt bremzējoša. Tas nav pareizi „Jaunās Zemes” radīšanai. Fokusēšanās uz bezcerību un izmisumu rada bezcerīgu izmisumu.


Tāpēc mēs jums piedāvājam cerības apgaismību.


Mēs vēlamies norādīt, ka Zeme – ir dinamiska jūsu patreizējās individuālās un kolektīvās domas projicēšanas izpausme jebkurā laika momentā. Cilvēce vienmēr ir Zemes un Omni-Zemes kop-radītāja visās tās iespējamās realitātēs.


Mēs jums sakām, dārgie Meistari, Zeme – ir lieliska ar nodomu radīta ilūzija, kuru pilnībā ir radījusi doma.
Cilvēce masveidā šobrīd neapzinās to faktu, ka JŪS esiet Zemes pieredzes kop-radītāji.


Pastāv citas iespējamo realitāšu versijas hologrāfiskajās „laika programmās”, kurās apgaismotā Augšāmceltā cilvēce brīnišķā harmonijā godina cits citu, Zemi un visas tās valstības. Duālā Zemes plāna programmēšana ir saprātīgi un dievišķi izplānota. Attīstība caur šīs pieredzes „Izmēģināšanas un kļūdīšanās metodi” ievēro apmācības ātrumu.


Tomēr mēs jums sakām, ka patiesībā jūs nespējat sagraut Zemi.


Jūs variet un jūs radīsiet Plaukstošu Zemi caur pozitīvu fokusu uz tās izpausmi, nevis fokusējoties uz izmisumu, par to, ka tas vēl nav noticis.

Nekas nav ticis atņemts nedz Zemei, nedz arī kādai no Zemes Valstībām – Minerāliem, Augiem un Dzīvniekiem, kas nebūtu pilnībā saskaņots, pilnībā atļauts realitātes lineārās drāmas hologrammā.


Jums reti ienāk prāta, ka dzīvnieku pasaules apziņa ir ienākusi fiziskajā pasaulē un zemes formā pēc izvēles un, ka šādu dzīvnieku apziņai bija labprātīga izvēle attiecībā uz vienošanos atbalstīt cilvēci, esot pilnībā informētiem par nelabvēlīgaijiem potenciāliem uz cilvēces attīstības pakāpieniem un nezināšanas stadijām/posmiem, kamēr cilvēce attīstīsies lielākā apzinātībā.


Tuvākajā nākotnē cilvēce nonāks pie apzināšanās un ne tikai godinās dzīvnieku pasauli, bet vienlīdz godinās, atzīs un patiesi MĪLĒS viens otru un brīnišķo Zemi, kas jūs lolo. Tas notiks. Radiet to!!!


Es Esmu Metatrons un es dalos ar jums šajās Patiesībās. Jūs tiekat mīlēti.
Un tā tas ir.


http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?&f_tid=3438530
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?&f_tid=3447079