ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs

Vārda, uzvārda nozīmes analīze

https://jogasigulda.wordpress.com/sankhja-sastra-vediska-numerologija/varda-uzvarda-nozimes-analize/

Vārds – visbiežākā mantra cilvēkam. Vārds atspoguļo, kā mēs jūtamies sabiedrībā, kādu izvēli izdaram prātā, ko un kā domājam, no otras puses, kā mūs uztver. Vārds – tas ir mūsu ikdienas rīcības un šodienas Likteņa (karmas) atainojums, kuru veidojam un kādas sekas nākas izdzīvot šajā dzīvē. Uzvārds – ar ko persona atnāk šajā dzīvē, tā ir Karma – saknes, arī kolektīvā Karma (ciltskoks, ģimene, tauta, nacionalitāte). Vārds un uzvārds parāda, kā mēs izpaužamies, kā darbojamies dzīvē. Burti, viņu skaits parāda, kāda apziņas daļa aktivizējas, dominē, jo vairāk burtu, jo plašākas enerģētiskās iespējas.
Ja salīdzinam mūsu Dzīvi ar ceļojumu, tad cilvēka Vārds pielīdzināms tam, kā izvēlamies ceļu un maršrutu kartē, Uzvārds – kur un kā reāli ceļojam: kājām vai ar auto, vai lidojot, ko satiekam un kādus notikumus piedzīvojam. Tieši izvēle – mūsu domas un apziņa spēj būtiski ietekmēt ceļojuma galarezultātu un mērķa sasniegšanu vai nesasniegšanu.
Pitagora un Kabalas sistēmas BURTU formulu atšifrējumu balsta uz cipariem no viena līdz deviņi, haldiešu numeroloģija izmanto no viena līdz astoņi. Šajā sistēmā, skaitlis deviņi ir svēts skaitlis un ir atdalīts no citām ciparu vibrācijām, izņemot, ja tas ir attiecīgo vibrāciju kopums. Turklāt, konkrētā numeroloģijas sistēma (arī Vēdiskā numeroloģija) balstās uz skaitliskās vērtības vibrācijām, nevis kur burts ietilpst alfabētā.
Burtu skaitlisko vērtību tabula – A, I, J, Y, Q burtiem atbilst skaitlis 1 (viens)     /    B, C, K, R – 2 (divi)   utt.
1-SauleSūrja2-MēnessČandra3-JupitersGuru4-Rahu5-MerkursBudha6-VenēraŠukra7-Ketu8-SaturnsŠani
ABGDEUOF
ICLMNVZH
JKSTWP
YRX
Q
Latviešu valodas burti ar mīkstinājuma zīmēm tiek aprēķināti šādi:
Ā=AA,  Ī=II (divi i),  Ū=UU,  Ē=EE,   Ģ=GJ,  Ķ = KJ,  Ļ=LJ,  Ņ = NJ, Č=CH,  Š =SH,  Ž = ZH

PrātsFiziskaisEmocijasIntuīcijaSumma
PamatlicējsA 1E 5I 1, O 7, R 2, Z 7K 2
UzturētājsH 8, J 1, N 5, P 8W 6B 2, S 3, T 4, X 6F 8, U 6, Q 1, Y 1
NobeidzējsG 3, L 3D 4, M 4C 2, V 6
Summa
Šī tabula uzskatāmi atklāj Grahu (planētu) ietekmes jomas izvēloties Vārdu, uzņēmuma nosaukumu, piedzimstot vai apprecoties ar konkrēta ciltskoka uzvārdu:Lai lietas iesāktu, cilvēks ieliktu Pamatus un būtu lielā mērā pašpietiekams, vārdā vēlams Sūrja (Saule) burts A. Ja bērns dzimis datumos, mēnešos vai gados, kuros nav vieninieka vibrācijas (2., 3., 4. utt. datums, februāris, marts, aprīlis utt. mēneši, 2000., 2002., 2003., utt. gadi), kompensēt to varam ar Vārdu, tajā ietverot burtus A, E, N.Lai Nobeigtu darbus, nepieciešama Guru (Jupitera) enerģija – burti G un L
Emocijas un Intuīciju uztur planēta Čandra (Mēness) – burti R un B, kā arī K un C, kas atbalsta radošos meklējumus un talantus.
Piemērs: vārds LINDA ļoti raksturīga un atbilstoša PRĀTAM (loģikai, rīcībai, realizācijai), gan kā Pamatlicējam (burts A) uzsākot, gan Uzturēšanai (burts N) un Nobeigšanai (burts L)
Vārds
EDMUNDS satur lielu Fizisko Pamatlicēja un Nobeigšanas potenciālu (burti E, D, M)

Burtu summu nozīme

Vārda skaitli iegūst, saskaitot vārdā (uzvārdā) katra atsevišķā burta numeroloģisko vērtību. Vairāki vārdi – vairākas lomas dzīvē. Vēdiskajā numeroloģijā izmanto latīņu burtus, un tiem atbilst sekojoši skaitļi.

Katrā kolonnā ierakstam atbilstošo burta vērtību,
piemēram, vārdam un uzvārdam 
PĒTERIS BĒRZIŅŠ  – PEETERIS BEERZINJSH
Divciparu skaitļu vērtības tiek noapaļotas: skaitlis 33 ir 3+3=6, noapaļojot 6  /  skaitlis 15 ir 1+5=6 utt.

sankhja-shastra_vvediska-numerologija-1
PrātsFiziskaisEmocijasIntuīcijaSumma
Pamatlicējs5xE 25=72xI 2, 2xR 2, Z 7 kopā 13=4 2
UzturētājsP 8, H 8, J 1, N 5 kopā 22=4B 2, 2xS 6, T 4 kopā 12=3 7
Nobeidzējs 0
Summa 4 7 7 0 9
Kopējā skaitļu summa ir 9 (planēta Marss) – ideālists, dramatisks, īpašs, agresīvs, neatkarīgs raksturs. Ļoti enerģiski, visu laiku meklē piedzīvojumus.Pēterim B. ir tukša intuīcijas kolonna (pa vertikāli), tātad viņam nav intuīcijas (tai nepaļaujas), kā arī nobeigšanas rinda (pa horizontāli) – cilvēkam grūti nobeigt iesāktos darbus. To apstiprina lielais burtu skaits emociju kolonnā – veseli pieci: daudz pārdzīvojumu, jo emocionāla pasaules uztvere. Cilvēkam nestrādājot ar sevi, nāksies dzīvot kā vientuļniekam, ar daudz nerealizētiem sapņiem un aizvainojumiem sirdī.

Horizontālo rindu summu nozīme

1 – dominēšana2 – labi kooperācijai, partnerattiecībām3 – veiksme, tiek dots4 – spēcīga koncentrācija uz rezultātu, ņem visu pats5 – ļoti labi jebkurai darbībai; labi sarežģītām darbībām; dara cilvēku jūtīgu pret apstākļiem, situācijām6 – tieksme, darbības uz harmoniju, lai visi būtu apmierināti; ļoti labi jūt cilvēkus emocionāli7 – ļoti savdabīgi; netradicionāla, ļoti individuāla pieja; tikai no savas intuīcijas pozīcijām; momentāla saprašana būtībā, ja viss ir kārtībā, pretēji – viss ir pilnīgi pretēji8 – ļoti sarežģīta, stresaina, bet tas ir sistemātisks darbs; visu dara pats; vientuļš vilks; pret citiem tikpat nežēlīgs kā pret sevi darbā9 – impulss; nevar uzturēt un saglabāt

Vertikālo kolonnu summas nozīme: prāts, fiziskais, emocionālais, intuīcija

Prāts – kāda cilvēkam pieeja dzīveiFiziskais – cilvēka darbībaEmocijas – kā skatās uz dzīvi: caur emocijām vai nēIntuīcija – cik paļaujamies uz intuīcijuPamatlicējs – uzsākt, radīt, izveidotUzturētājs – uzturēt, strādāt, ievest kārtību Nobeidzējs – kā nobeidz lietas

Prāta vērtību kolonnas burtu skaitļu summa

0 – nemīl vai baidās pieņemt lēmumus; netic sev; neloģiski spriedumi; grūti mācīties; baidās strādāt ar konkrētu materiālu, situāciju; lido mākoņos1 – spējīgs uz orģinālām idejām; spēja uztvert jaunu informāciju un izdarīt orģinālus secinājumus; nemīl opozīciju un kad iebilst; neiecietīgs pret citu domām; uzspiež savas2 – dod iespēju savākt informāciju; iespēja mācīties; der sistemātiskam, piņķerīgam darbam; labi sastrādāties ar citiem; ideāls skaitlis darbam kolektīvā3 – atradīs izeju no jebkuras situācijas; viegli risina problēmas; spēlējoties atrisina; viegla, nenopietna pieeja, risinājumi, bieži virspusēji un nepareizi4 – ļoti praktiska pieeja; domā skaitļos un konkrēti; baidās no orģināliem risinājumiem, bet ļoti attīstīts veselais saprāts5 – ātrs prāts, daudzpusīgs, interesējas par visu vienlaicīgi, ātri maina intereses objektu; vienmēr kaut ko jaunu, neprot iedziļināties lietu būtībā6 – viņa apziņa ir orietēta uz citiem, viņu problēmām; ļoti labi saprot citus un atrast kopēju valodu ar viņiem ir viegli7 – pieņem lēmumus pats, pamatojoties uz savām domām; nepieņem citu cilvēku palīdzību, strādā patstāvīgi, neiesaista citus; lēmumus pieņem vienatnē; daudz saprot, bet nerunā par to; nemīl citu padomus8 – ļoti praktiski domājoši, stipri orientēti uz veiksmi, iet uz to; diezgan skopi; zin ko grib9 – ideālisms, negribēšana strādāt ar detaļām; ļoti dinamisks, līdz ar to virspusējs, tāpēc bieži viņus piemāna

Fizisko vērtību kolonnas burtu skaitļu summa

– nav iedvesmas; bez idejas, motivācijas, impulsa, emocijas strādāt nevar; ja labs garastāvoklis, tad labi, ja nē, tad nekā
1
 – dominēšana; pastāvīgi aizņemts ar praktisko darbību; ass savās darbībās2 – labi darbosies kolektīvā; var uzlabot, uzturēt procesu; kaut ko uzsākt – ne visai3 – neordināras darbības, artistiska; viegla, ekspansīva, bezrūpīga, nepacietīga darbība4 – ļoti darbspējīgi; nevar sēdžt bez darbības5 – labi darbam kolektīvā, ātri adaptējas; labi konkurencei; labi kritiskās situācijās, jo ātri pieņem lēmumu6 – vienādā mērā ir orientēta dzīvei ģimenē un ārpus tās; sabalansēts, gan uz citiem, gan uz sevi; tendence uz skaisto, tā meklēšana; iet palīgā citiem7 – darbojas individuāli, patstāvīgi, neiesaista citus, darbojas vienatnē; slikti strādāt kolektīvā; bieži viņus nesaprot; dīvaini; nemīl troksni, svētkus; pelēkais kardināls8 – orientēti uz praktisku darbību; viemēr sasniedz labus rezultātus savā darbībā; praktiski domājoši; vienmēr ir darbības plāns9 – ļoti enerģiskas, emocionālas darbības, orientētas uz praktisko rezultātu

Emocionālo vērtību kolonnas burtu skaitļu summa

0 – emocijas vai nu neattīstītas vai apspiestas; emocionāli grūti kontaktējas; depresijas; nav emocionālu prieku; citus nesaprot, citi nesaprot viņu
1
 – dominēšana; nospiest savu partneri uz ceļiem; interesē tikai savas emocijas2 – patoloģiska tieksma pēc attiecībām; ja kāda nav blakus, jūtas ļoti slikti; jūt citus; ideāla sieva, vīrs; cenšas apmierināt partneri3 – kaprīzi; viss, lai apmierinātu savas vēlmes, sapni; ļoti liela vēlme pēc mīlestības, arī paši spējīgi uz to4 – nopietns un ļoti lojāls; emociju kompleksi5 – ļoti virspusējas; nepastāvīgums jūtās, vienmēr meklē piedzīvojumus; brīvība6 – vairāk ieinteresēts savās emocijās, dzīvo tajās; orientēts uz ģimenes dzīvi; nebaidās atbildības7 – ļoti emocionāls, bet slēpj to; nemīl stāstīt par savām emocijām; dziļi personīgi pārdzīvojumi, kompleksi; pastāvīgi iekšēji strādā, cenšoties pēc pilnības8 – orientēti uz karjeru; emocijas saistītas ar darbu, citas otrā plāna; ļoti lielas prasības pret citiem, tieksme dominēt; var paļauties uz viņiem nelaimē9 – karstas, sentimentālas; ļoti iemīlas un orientēti uz uzticību

Intuīcijas vērtību kolonnas burtu skaitļu summa

1 – diezgan attīstīta; idejas atnāk pašas; labi prot izmantot2 – ļoti attīstīta; mēdija spējas var būt; viņiem nevajag analizēt; vislielākās problēmas: šaubas, dara pretēji intuīcijai3 – ne visai, bet tiek lietota diezgan efektīvi4 – ir un ļoti spēcīga, bet galīgi neizmanto; cenšas to ignorēt un darboties loģiski, praktiski5 – darba intuīcija; ļoti jūt cilvēkus un pieņem lēmumus no tā, bet bieži neuzticas tai; caur intuīciju atnāk pareizais lēmums, bet nepaļaujas un sāk apspriest ar citiem un čiks vien iznāk6 – vairāk paļaujas uz savām domām, intuīciju nekā citu7 – vienreizēja, kolosāla; lēmumi nāk no paša, vienmēr zina, ko darīt, bet neklausa to, pēc tam nožēlo; vairāk par citiem jūt cilvēkus; apziņas attīstība8 – virzība uz reālo dzīvi, tās reālijām, praktiska; citu vajadzības jūt ļoti labi; orientēta uz to, lai palīdzētu citiem9 – emocionāls raksturs; ja ir iedvesma, tad arī intuīcija ir; diezgan vāji attīstīta, jo daudz emociju0 – orietēta vairāk uz saviem refleksiem; materiāla, fiziska pieeja; arī garīgajam praktiska pieeja; grūti pieņemt abstraktas lietas, procesus; vai arī ļoti nepareiza intuīcija, līdz ar to nepareizi lēmumi

Vārda, uzvārda, jebkura savienojuma skaitļa nozīme:

1 – labvēlīgi, veicina veiksmi, popularitāti, veicina būt pazīstamam; labi māksliniekam, aktierim, politiķim; atstāj aiz sevis pēdas2 – duālisms, ievainojamība un maigums; grūti pieņemt lēmumu; biežas pārmaiņas dzīvē; kompromiss; labi attiecībām; biznesam, kur vajag nokārtot kaut ko; veicina sadarbību un attiecības3 – labs veiksmīgai dzīvei, veiksmei visur; veicina personīgo varu; daudzpusīgi attīstīts4 – pats sliktākais vārdam; ļoti daudz problēmu, pat ne no kā5 – labs vārds veiksmīgai, priecīgai dzīvei; popularitātei; materiālai veiksmei; attiecībām ar citiem6 – slikti, gandrīz ka 4, sevišķi sievietei attiecībās ar vīriešiem; vai nu baudu meklēšana, sekss, slikta reputācija, vai nekā, nav stabilitātes ar pretējo dzimumu; labi visam pārējam (darbā utt.); popularitāte, skaistums7 – nav slikti, bet daudz nozīmē pārējie cipari, sevišķi slikti 2, 1. Labi tiem, kas sāk dzīvē kaut ko pirmo reizi; labi okultismam, misticismam; padara cilvēku ar filozofiska prāta ievirzi, bet arī ļoti ievainojamu; draugi bieži uzskata par mazliet savādu; bieži ir savā pasaulē. Sociāla dzīvē notiek notikumi, kas vērš pie Dieva, misticisma.8 – mazliet grūts, bet normāls; Šani rada problēmu, bet cilvēks atrisina un iet uz priekšu, tāpēc var sasniegt daudz dzīvē; problēmas attiecībās, sociālajā dzīvē, kompleksi, var būt depresijas, var uztvert citu domas par viņiem neadekvāti, domā ka sliktāk9 – spēcīgi, bet ne ļoti labvēlīgi; nes sevī agresiju un problēmas ar pretējo dzimumu; dod spēku, agresiju, bezkaunību; labi tiem, kam vajag, lai viņu vārdu atcerētos
Vārda un uzvārda aprēķinu materiāls ar atbildēmNumeroloģija Sankhja Šastra_Vārds un Uzvārds
Ikviens var izdrukāt un aizpildīt tabulu, veicot analīzi patstāvīgi!

Skatīties kalendāro vārda dienu aprēķinus!
Aprēķinos saglabāti divciparu skaitļu numeroloģiskie rezultāti, kas ļauj analizēt un izprast noapaļoto summu iekšējo vibrāciju. Strādājot ar sagatavotām aprēķinu matricām, nodarbībās spējam iepazīt burtu un skaitļu kopējo vibrāciju saskaņu vai nesaskaņu, atklājot iekšējo pretrunīgumu, kas norāda pie kā strādāt, uz ko tiekties personai.
30.03.2017 Pēteris Bērziņš
30.03.2017 Pēteris Bērziņš.xlsx