trešdiena, 2017. gada 24. maijs

“Sākumā slimību ielaižam domu līmenī”. Dziednieks Peipiņš nosauc dopingus veselībai

http://veselam.la.lv/2017/05/22/slimibu-sakuma-ielaizam-domu-limeni-dziednieks-peipins-nosauc-dopingus-veselibai/