pirmdiena, 2017. gada 8. maijs

SAULES RATI - SATJA SAI BABA caur Sergeju Kanaševski


SATJA SAI BABA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr (7(32) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2017.
Satja Sai Baba (pie dzimšanas vārds Satja Narajana Radžu; 1926. 23. novembris - 2011. 24. aprīlis) neoinduistu reliģiskais līderis un draugs. Savu sekotāju cienīts kā brīnumdarītājs, Dieva iemiesojums induismā.
Satja Sai Baba bija viena no ievērojamākajām figūrām indiešu garīgajā, sociālajā un politiskajā dzīvē. Piesaistīja lielu daudzumu sekotāju: no prezidentiem un premjerministriem līdz ievērojamiem aktieriem.
Venesuelas Nacionālā asambleja savā deklarācijā nosauca Bhagavana Šri Satja sai Babu Mahatma līdz ar Mahatmu Gandiju un Māti Terēzi. (No Vikipēdijas/

"Mēs, pēc savas dabas, laika un telpas neierobežoti, jo mūsu īstā būtība bezrobežīga, nemainīga un nepārejoša..."
*****
"Es atnācu ne pārkāpt vai iznīcināt ticību, bet pārliecināt katru ar savu ticību, tā, lai kristietis kļūtu vēl labāks kristietis, musulmanis - vēl labāks musulmanis un induss - vēl labāks induss". /Satja Sai Baba/
Satja Sai Baba mācīja, ka cilvēciskās būtības pamats Dievišķs. Tieši cilvēkā esošās dievišķās būtības pamodināšanu Satja Sai Baba uzskatīja par savu galveno misiju uz Zemes. Cilvēka dzīves mērķis ir šīs dievišķības apzināšanās un tieša ceļa atjaunošana pie Dieva. To var panākt, vadot morālu dzīves veidu, nesavtīgi kalpojot visiem cilvēkiem, sevišķi trūkumcietējiem, un attīstot sevī mīlestību un cieņu priekš visām dzīvības formām. "Dievs - tas cilvēks mīnus vēlēšanās", - teica Satja Sai Baba. Vēlēšanās neļauj cilvēkam iet taisni pa ceļu pie dievišķības un, pirmkārt, apzināties visu cilvēku vienotību, piederību vienai "kastai". Pacelt cilvēcisko apziņu augstāk par eksistējošo naida, ļaunuma, vardarbības un karu sindromu un glābt pasauli no nelaimes var tikai atdzimstot cilvēces brālībai caur Vēdām, Šastri un visām reliģijām ar viņu labo vēsti dharmu (taisnīgumu) priekš cilvēciskās rases atbrīvošanas no Sansaras Riteņa (dzimšanas un nāves cikla, iepriekšējo dzīvju grēku izraisītām). Satja Sai Baba aicina cienīt atšķirības star ticībām un atzīt to iedarbīgumu līdz tam laikam, kamēr tās nedzēš vienotības liesmu. /VIKIPĒDIJA
/

Namaste, draugi mani! Sveicinu jūs, ejošus augšupceļā uz Pasaules Gara kalnu virsotnēm. Sveicināti Augšupcelšanas Kristāli. Par kristāliem ieminējos ne nejauši. Projektā "AUGŠUPCELŠANA" jūs radāt kopā ar Kristāliskām Gaismas Būtnēm. Un jau daudz zinat par kristāliem un to īpašībām... Atceraties, ja uz kristāliskām struktūrām iedarbojas ar skaņu, vibrācijām, tās sāk mainīt un sarežģīt savu struktūru, savu uzbūvi? Taču gribu lai jūs zinat: Kristāli, sarežģījot savu uzbūvi paši sāk izstarot augstas vibrācijas un mainīt apkārtējo telpu. Taisnību sakot, tieši tas notika jūsu darbā ar Lemūriešu Kristāliem (LK). Kādu laiku jūs aktivizējāt tos, paceļot kritālisko struktūru vibrācijas. Pēc tam paši kristāli sāk izstarot augstas vibrācijas un nodot evolucionārās programmas priekš jūsu pasaules. Kas līdz ar to notika? Cilvēki - arī kristāliskas būtnes. Smalkajos plānos jūsu ķermeņi lielā mērā sakārtojas ar dažādu un daudzveidīgu kristālisku struktūru saplūšanu, savienošanu. Kad jūs paaugstinājāt LK vibrācijas, sarežģījās jūsu kristālisās struktūras. Bet jūs sākāt aktīvi mainīt apkārtējo telpu. Tas pats notika ar daudziem jūsu pasaules cilvēkiem. Viņu smalkmateriālās struktūras komplicējās, un viņi sāka aktīvi ietekmēt apkātējo vidi. Ja cilvēkā dzīvo Gaisma un Labestība, viņš iedarbojas uz apkārtējo telpu ar Gaismas un Labestības enerģiju. Ja cilvēkā vēl daudz tumsas, naida, viņš uz pasauli iedarbojas negatīvi, destruktīvām enerģijām.
Protams, ne tikai Lemūriešu kristāli kļuva iemesls tam, ka izmainījās, sarežģījās cilvēku smalkmateriālās kristāliskās struktūras. Jūs zinat: aktīvi mainās visas Zemes Kritāliskās struktūras, attīstās planetārie Kriestāliskie Režģi. Kā rezultāts - rodas jauni smalkmateriālie lauki. Un tie maina katru cilvēku, visu cilvēcisko sabiedrību kopumā. Tanī skaitā, cilvēks saņem spējas vairak ietekmēt apkārtējo pasauli kā kristāliska būtne, spējīga paaugstināt vai pazemināt pasaules vibrācijas, darīt šīs vibrācijas tīras, dzīvībradošas, vai otrādi, negatīvas, destruktīvas. Un lūk, rodas kopējais smalkmateriālais lauks, kur tiekas dzīvībradošās un destruktīvās enerģijas. Un šis lauks ietekmē pasaules stāvokli, nosaka, kā tam eksistēt, kā attīstīties. Nosaka cilvēces un katra cilvēka viņā, likteni.
Ko tas nozīmē? Vispirms, aug katra cilvēka atbildība par pasaules likteni. Ja agrāk cilvēks varēja skatīties televizora ekrānā, nodrebināties par negatīvām ziņām un iesaukties: "Ak, Dievs! Cik pasaule šausmīga!? Bet ko es, maziņš cilvēciņš, viens varu izdarīt?" Tad tagad cilvēks aicināts uzzināt: viņš spējīgs ieiet Zemes smalkmateriālajā laukā un, kā kristāliska būtne, pozitīvi noskaņota, ienest tur savas dzīvībradošās enerģijas un programmas. Tā iespēja, iespēja cilvēkam ietekmēt apkārtējo pasauli, cilvēciskās sabiedrības apziņu, tagad palielinājās daudzkārt, pateicoties tieši tam, ka izmainījās cilvēka iekšējie, smalkmateriālie ķermeņi un struktūras. Jaunajā evolucionārajā ciklā, uz kura sliekšņa cilvēce jau nostājās, cilvēki saņēma jaunas Radītāju iespējas no Smalkā Plāna. Palielinās ne tikai jūsu dabīgās spējas, tādas kā gaišredzība, skaidrdzirdēšana. Daudzkārt pieaug jūsu Dzīves Radītāja iespējas. Un tas daudzējādi realizējas caur jūsu sakariem ar Zemes kriestāliskiem laukiem. Un tagad šie lauki vēl kļūst arī ugunīgi-kristāliski. Uguns šajos laukos ienes evolucionārās programmas. Viņa tos dara daudz pilnīgākus, spējīgus, lielā mērā, radīt kopā ar cilvēku, ar cilvēku kolektīviem.
Vai pārmaiņas skars visus cilvēkus, vai tikai tos, kuri apzinās notiekošo jūsu pasaulē, kuri iet garīgās attīstības ceļu? Protams, pārmaiņas skar visus. Bet svarīgi saprast, ka ietekmi uz pasaules attīstību, lielā mērā, spējīgi izdarīt tie, kuri tagad apzināti rada savu ugunīgumu un kristāliskumu. Ugunīgums - tās, pispirms, transformācijas un Pārveidošanas programmas. Kristāliskums - spēja izpaust, realizēt iespējas, Pārveidošanas programmas. Tagad es gribu, lai jūs precīzi saprastu, par ko runājam. Mūsdienu cilvēku civilizācija tūkstošgadu laikā attīstījās, vispirms, fiziskās, mentālās un astrālās matērijas līmenī. Attiecīgi, visattīstītākie ķermeņi cilvēkiem bija fiziskais, mentālais un astrālais. Cilvēki mainīja fizisko pasauli, mainīja savu apziņu, attīstīja spējas sajust. No tā atkarībā, tad arī izveidojās visa jaunrade. Cilvēki domāja, plānoja, sapņoja, iemiesoja savus sapņus dzīvē, fiziskajā matērijā. Viss tas tika veikts ar cilvēku rokām, galvu un sirdi. Tagad sākas jauns evolucionārs cikls, kad tikai ar rokām, galvu un sirdi jau par maz priekš pasaules drahmas izpildīšanas. Pienāca laiks aktīvi attīstīt citas cilvēciskās spējas. Un, kā sekas, apzināti attīstīt citus ķermeņus, kuri bija vāji pieprasīti agrāk. Runāju par ķermeņiem psihiskiem, temporāliem, ugunīgiem un ēteriskiem. Bez mūsdienīgi attīstīta psihiskā ķermeņa cilvēks nevarēs pilnvērtīgi radīt kopā ar savu Augstāko "ES". Tādēļ ka jaunajā evolucionārajā ciklā priekš cilvēces attīstības jau nepietiekami tikai četrdmensionālā cilvēka Sapņu un Fantāziju. Nepieciešams viņa Augstākā "Es" Dievišķs Augstākais Sapnis. Bez mūsdienīgi attīstīta temporālā ķermeņa (Laika ķermeņa) cilvēks nevarēs pilnā apjomā neitralizēt iepriekšējo iemiesojumu karmiskās kļūdas, iziet no sansaras riteņa un harmonizēt savu pagātni, tagadni un nākotni. Bet tas sevišķi nepieciešams pārejā no viena evolucionāra cikla citā. Vēl vairāk, bez jauniem temporāliem ķermeņiem cilvēki nevarēs saņemt enerģiju atbalstu no savas nākotnes. Bet sakari ar nākotni nepieciešami - tā, kā arī ar pagātni. Tādēļ ka eksistējošais "šeit un tagad" jūsu harmoniska nākotne, kas pēc evolūcijas rezultātiem neizbēgama, spējīga sūtīt jums energoinformāciju priekš jūsu tagadējās dzīves harmonizēšanas un efektīvākas attīstības.
Ugunīgais ķermenis - tur jaunās enerģijas koncentrēšanās, jaunas evolucionāras programmas. Bez mūsdienīgiem ugunīgiem ķermeņiem, cilvēks nevar saņemt ne enerģiju priekš savas harmoniskas nākotnes dzīves, ne jaunākās mūsdienīgas evolucionārās programmas. Ugunīgais ķermenis rada dažādas smalkmateriālas struktūras, matricas, kuras spējīgas pieņemt jaunas programmas, nākošas pie jums tagad no dažādiem avotiem - no Lielās Centrālās Saules, no citu Galaktiku zvaigžņu sistēmām un Galaktikas Piena Ceļš planētām, no pašas Mātes Zemes. Ja jaunās struktūras, jaunās matricas neveidojas - programmas paliks nepieprasītas. Cilvēks, neradošs un neattīstošs ugunīgos ķermeņus, paliek cilvēks aizejošās ēras, vecā cikla cilvēks.
Un, lūk, tagad - atkal par kristāliem. Cilvēka ēteriskais ķermenis, tagad ejoša garīgās attīstības ceļu, nodarbojošos ar gaismas praksēm, viekārši caurstrāvots dažādu kristālu, kristāliskām struktūrām. Vairākumā tas sastāv no sarežģītiem kristāliskiem sietiem, veidojumiem, kas ir smalkmateriālie dažādu līmeņu lauki. Tādēļ, radot kopā ar Kriestāliem, ar Kristāliskām Būtnēm, pārveidojot kristāliskos sietus (smalkmateriālie kriestāliskie lauki), jūs aktīvi transformējat savu ēterisko ķermeni. Ēteriskais ķermenis, tā vai citādi, mijiedarbojas ar visiem citiem matērijas veidiem. Iepriekš jūs shēmā attēlojāt septiņus matērijas veidus, septiņu ķermeņu veidus piramīdas veidā no toriem. Pie tam, violetais tors (vismazākais) - ēteriskā matērija, zilais - ugunīgā matērija, gaišzilais - temporālā, zaļais - psihiskā, dzeltenais - astrālā, sarkanais (vislielākais) - fiziskā.
ZĪMĒJUMS Nr 1. HORIZONTĀLI NOVIETOTA PIRAMĪDA NO SEPTIŅIEM TORIEM. SHĒMA CILVĒKA SEPTIŅU ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBAI.
Protams, shēma nosacīta, par cik ēteriskais ķermenis nenodalīts ne no viena ķermeņa veida. Līdz ar to, tas reāli atspoguļo mijiedarbības pakāpi starp mūsdienīgā cilvēka ķermeņiem. Fiziskais ķermenis aktīvi mijiedarbojas ar mentālo un astrālo ķermeni. Tādēļ shēmā pie sarkanā tora (fiziskais ķermenis) pietuvināti oranžāis (mentālais ķermenis) un dzeltenais (astrālais ķermenis). Astrālais ķemenis cieši saistīts ar psihiko ķermeni (zaļais tors). Temporālais ķermenis (gaišzilais tors) cieši mijiedarbojas ar psihisko ķermeni un ugunīgo ķermeni (zilais tors). Ēteriskajam ķermenim (violetais tors) visciešākā mijiedarbība ar ugunīgo ķermeni. Atkārtoju: ēteriskais ķermenis mijiedarbojas ar visiem sešiem citiem ķermeņiem. Bet mēs radījām shēmu, lai apzīmētu mijiedarbības pakāpi starp mūsdienu cilvēka ķermeņiem. Cilvēka dzīvības procesu norises laikā, viņa jaunrades procesā, bet sevišķi, cilvēkiem izpildot garīgās prakses, mijiedarbības līmenis starp ķermeņiem spēj mainīties. Shēmā to nosacīti var attēlot ar toru pārvietošanas palīdzību. Tā, piemēram,, kad cilvēks izsaka tīru nodomu gaismas darba veikšanai, viņa psihiskais ķermenis aktivizējas, burtiski, kļūstot lielāks un tas it kā mainās vietām ar ugunīgo ķermeni, izejot caur temporāliem laukiem (caur temporāliem ķermeņiem). Var stādīties priekšā, kā shēmā zaļais un zilais tors mainās vietām, atbilstoši izmainās arī izmēri. Pie tam, mūsu psihiskā matērija saņem iespēju ciešāk kontaktēties ar ēterisko matēriju. Bet ko tas nozīmē praksē? Ēteriskā matērija ciešāk saistīta ar piecām dimensijām. Tādā veidā pastiprinās jūsu sakari ar jūsu augstāko "Es", ar augstāko Pasauļu Skolotājiem un ar visu piecdimensiju matēriju. Ne visi gaismas Darbinieki saprot, kas slēpjas aiz vārdiem "tīrs nodoms", kuru jūs izmantojiet gaismas darbu, meditāciju laikā. Dotajā gadījumā tīrs nodoms - tas sakrālais sirds nodoms, kuru jūs izsakiet kā iemiesotas personas līmenī, tā arī sava Augstākā "Es" līmenī. Tīrs nodoms nevar nodarīt nevienam ļaunumu, tādēļ, ka tas - Dievišķs nodoms, izteikts priekš visu un visa Labuma. Tīrs nodoms - tas ne vienkārši vēlēšanās, kas koncentrējas jūsu astrālajā ķermenī. Tā - psihiskā ķermeņa aktivācija, kas ir jūsu Dievišķā Sapņa un Dievišķās Jaunrades sakrālā telpa. Pie tam, jūsu psihiskais ķermenis var burtiski mainīties vietām ar ugunīgo ķermeni, bet var aktivizēties citas struktūras formā, kas tagad rodas/dzimst cilvēces garīgajam avangardam - garīgi attīstošamies cilvēkiem, Gaismas Meistariem, Gaismas Darbiniekiem. Līdzīga struktūra eksistēja cilvēka Daudzdimensionā Ķermeņu Kompleksā daudzās iepriekšējās civilizācijās, attīstošās jūsu pasaulē līdz tagadējai cilvēcei. Tagad šī struktūra dzimst un attīstītās jūsu ķermeņos - to, kuru acis lasa šīs rindas. Kādreiz mēs šo struktūru saucām "Surji Rati" ["Колесница Сурьи"] vai "Saules rati" ["Солнечная колесница"]. Tās shēma:
ZĪMĒJUMS Nr 2. "SURJI RATI". SHĒMA ČETRDIMENSIONĀLO UN PIECDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBAI (DAŽĀDU MATĒRIJU VEIDU).
Dotā shēma atspoguļo četrdimensionālo un piecdimensionālo ķermeņu mijiedarbību tiem, kuri tagad aktīvi nodarbojas ar gaismas darbību. Struktūras centrs - divas spoguliski atspoguļotas piramīdas (divi tetraedri). Tetraedru iekšienē zīmes "X" - Kristus Monogrammas, kuras simbolizē POLIPASAULES SMALKMATERIĀLOS GĒNUS. Šie gēni apvieno ceturtās un piektās dimensijas energoinformācijas dažādus veidus. Tagad pievērsiet uzmanību elepsoīdiem toriem pa kreisi. Katrs no tiem simbolizē vienu no matērijas veidiem, vienu no septiņiem galvenajiem cilvēka ķermeņiem. Pēc būtības, tie - tie paši tori, kurus mēs izpildījām zīmējumā Nr1. Tikai toru izmēri citi un tie izvietoti citādi. Tori, pa labi attēlotie, simbolizē piecdimensiju matēriju un ķermeņus. Bet ievērosim, ka tie attēloti pretējā kārtībā. Svarīgi tūliņ pievērst uzmanību: "Surji ratos" ēteriskais četrdimensiju ķermenis mijiedarbojas... ar piecdimensiju smalkmateriālo ķermeni. Cilvēks, radošs jūsu pasaulē, dzīves enerģiju koncentrē savā ēteriskā ķermenī un saņem iespējas līdzpieskarties, savstarpēji sadarboties ar piecdimensionālo, smalkmateriālo fizisko matēriju. Bet tas nozīmē, ka viņš, daļēji var pakāpeniski radīt savu smalkmateriālo fizisko piecdimensiju ķermeni, kurā dzīvos vienā no piektās dimensijas pasaulēm pēc savas Augšupcelšanās. Tomēr, "Surjas rati" ļauj ne tikai radīt savu personīgo piecdimesiju fizisko ķermeni. Cilvēks caur savu četrdimensiju ēterisko ķermeni un caur smalko fizisko matēriju saņem iespēju... savstarpēji sadarboties ar visiem piektās dimensijas galvenajiem ķermeņiem un matērijām.
Lūk, stādaties priekšā: jūs sakoncentrējāt dzīvības enerģiju savā četrdimensiju ēteriskajā ķermenī un nosūtījāt to piektās dimensijas smalkmatēriālajā fiziskajā matērijā. Tālāk tā var virzīties piecdimensijas mentālajā matērijā (zīmējumā Nr 2 oranžais tors pa labi), astrālajā matērijā (dzeltenais tors pa labi), psihiskajā (zaļais tors pa labi), temporālā (gaišzilais tors pa labi), ugunīgajā (zilais tors pa labi) un piecdimensiju ēteriskajā (voletais tors pa labi). Izejot caur visiem matērijas veidiem, jūsu dzīvības enerģija, agrāk koncentrēta ēteriskajā ķermenī, izpilda reizē vairākas funkcijas. Galvenā - tā četrdimensiju un piecdimensiju matēriju apvienošana. Tā - ceturtās un piektās dimensijas polipasaules attīstība. Jūsu pasaule pēc simtgades, lielā mērā, kļūs tieši POLIPASAULĪGA, apveltīta {обладающим ?} četrdimensijas un piecdimensijas matēriju parametriem. Un tas - obligāts priekšnosacījums priekš pasaules Augšupcelšanas piektajā dimensijā. Tas ir, vispirms polipasaule "4-5", pēc tam piecdiemsniju īpašību iemantošana visiem matērijas veidiem. Cita funkcija - piektās dimensijas programmu izpausme ceturtajā dimensijā, jūsu pasaulē. Jūsu dzīvības enerģija, izejot caur visiem matērijas veidiem, bagātinās ar piektās dimensijas programmām. Un šeit, lūk, lūdzu jūs, mani draugi, atkal atgiezties pie mūsu shēmas (zīmējums Nr 2). Visa energoinformācija koncentrējas piecdiemsnijas ēteriskajā ķermenī (violetais tors pa labi), pēc tam dodas jūsu fiziskajā ķermenī vai vispār - četrdmensijas fiziskajā matērijā.
Mana iemiesojuma laikā jūsu pasaulē Satja Sai Baba, man bija daudzas struktūras manā Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā, kuru pagaidām šo laiku cilvēkiem nav. Tanī skaitā, es aktīvi izantoju "Surji ratus" priekš fiziskās matērijas materializācijas. Līdz šim laikam cilvēki strīdas par to, vai Satja Sai Baba mācēja, patiešām, īstenot Vibhuti (svēto pelnu) un dažu citu priekšmetu materiālizāciju. Jums, Gaismas Darbiniekiem, nav par to šaubu, ka materializācijas process iespējams. Daudzi no jums iemiesojās ne reizi vien civilizāciju pārstāvjos, kuri materializēja priekš dzīves visu nepieciešamo. Un ne ar tehnoloģiju palīdzību, bet tieši pateicoties gaismas praksēm. Priekšmetu materializācijas process - vispirms, tā energoinformācijas koncentrācija savā četrdimensionālajā ēteriskajā ķermenī. Bet tālāk tā - prasme nodot energoinformāciju piecdimmensionālajā fiziskajā matērijā. Šeit tavas idejas, enerģijas iemanto smalkmateriālās struktūras. Pēc tam tās papildinās un attīstās astrālos un mentālos piecdimensiju ķermeņos. Tavs četrdimensiju psihiskais ķermenis burtiski saplūst ar piecdimensiju psihisko ķermeni. Sāk aktīvi darboties temporālās un ugunīgās programmas. Un, lūk, - četrdimensiju ēteriskā energoinformācija kļūst piecdimesiju ēteriskās matērijas (ēteriskā ķermeņa) ieguvums/īpašums. Bet piecdimensionalitātes piecdimensiju ēteriskajam ķermenim ir neierobežotas spējas ietekmēt četrdimensiju fizisko matēriju un pat...RADĪT TO. Tādēļ ka visi četrdimensiju matērijas veidi savā laikā bija PIECDIMENSIJU ĒTERA radīti/dzemdēti. Piecdimensionālais ēteris bija izpausts četrdimensionalitātē, jūsu pasaulē. Piecdimensionālā ēteriskā matērija arī tagad ir apveltīta ar spējām izdalīt "Es" fizisko četrdimensionālo matēriju. Tieši tādēļ shēmā "Surja Rati" violetais tors pa labi pietuvināts sarkanajam toram pa kreisi. Tā apzīmēta piecdimensiju ēteriskās matērijas tuvināšanās ar četrdimensionālo fizisko matēriju. Cilvēka uzdevums - iemācīties aktivizēt psihisko ķermeni tā, lai tas apvienotu visu četrdimensiju ķermeņu informāciju ēteriskajā matērijā. Pēc tam jāprot nodot ēterisko energoinformāciju piecdimensiju smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī. Daudziem no jums šis ķermenis jau ir. Tālāk, piektajā dimensijā, jūsu plānam palīdz jūsu Augstākais "Es". Viņš koncentrē jūsu tīrā nodoma enerģiju piecdimensiju ēteriskajā ķermenī. Pēc kā jūsu fiziskais ķermenis kļūst MATERIALIZĀCIJAS ENERĢIJAS PĀRVADĪTĀJS. Citiem vārdiem sakot, caur jūsu fizisko ķermeni var izpausties piektās dimensijas programmas, kā rezultāts - vienu vai citu priekšmetu materializācija.
"Suji rati" - ne statistiska stuktūra. Tā pakāpeniski maina savas formas. Un mūsu shēma - tikai viens no momentiem tās dzīvības procesu norisē. Bet priekšmetu materializācija - svarīga, taču ne tās galvenais uzdevums.
Ar šīs Dieva-Radītāja dāvanas palīdzību cilvēks spēj mainīt, attīstīt savu daudzdimensionālo ģenētiki uz pastāvīgas eergoinformācijas apmaiņas pamata starp ceturto un piekto dimensijām.

Mēs ar jums izzinājām torus apkārt piramīdai, saprotot, ka tie - četrdimensiju un piecdimensiju matēriju veidu simboli un vienlaicīgi - cilvēka ķermeņi. Tagad vērsīsim savu skatu piramīdas iekšienē. Jūs tur redzat zīmes "X" - Kristus monogrammas. Tās izvietotas starp toriem ( matēriju veidiem vai ķermeņu veidiem). Augšā - viena Kristus monogramma, pēc tam rinda no trīs monogrammām. Zemāk - rinda no piecām monogrammām. Centrā - deviņas monogrammas. Pēc tam viss spoguliski atspoguļojas lejup. Ko ar sevi sniedz katra monogramma? Katra monogramma ir polipasaules gēna simbols. Zīme "X" kas izvietota augšā, starp sarkano toru (četrdimensiju fiziskais ķermenis) un violeto toru (piecdimensiju ēteriskais ķermenis) iekrāsoti sarkanā un violetā krāsā. Divkrāsaina Kristus monogramma, tātad, polipasaules gēna simbols. Tas - ēteriski-fiziskais polipasaules gēns. Tas - četrdiensionālās fiziskās un piecdimensionālās ēteriskās matērijas apvienošanas auglis. Starp oranžo toru (četrdimensiju mentālais ķermenis un mentālā matērija) un zilo toru (piecdimensiju ugunīgais ķermenis un ugunīgā matērija) trīs zili-oranžas zīmes "X". Tur formējas trīs polipasaules gēni, kuri apvieno četrdimensiju mentālo matēriju un piecdimensiju ugunīgo matēriju. Ugunīgums, kā jau mēs atzīmējām augstāk, vispirms, tās - Pārveidošanas programmas. Un šīs ugunīgās Pārveidošanas programmas ar "Surji ratu" palīdzību tagad ieiet, lielā mērā, tieši cilvēka apziņā. Aizejošā cikla cilvēka apziņa pārveidojas Jaunās Ēras cilvēka apziņā, kur cilvēkiem arvien vairāk sāks attīstīties garīgais sākums, nostiprināsies cilvēka saikne ar Dievu-Radītāju. Starp dzelteno toru (astrālā matērija un astrālais ķermenis) un gaišzilo toru - piecas dzelteni-gaišzilas Kristus monogrammas. Tie pieci polipausaules gēni, kas apvieno četrdimensiju astrālo matēriju un piecdimensiju temporālo matēriju. Var teikt ka šajos gēnos kopā tiekas jūsu četrdimensionālās sajūtas un piecdimensionālais Laiks. Liekas, ne tās vistuvākās izpratnes. Sajūtas un Laiks... Laiks un sajūtas... Bet tagad teiksim tā: LAIKA SAJŪTAS. Vai PIECDIMENSIONĀLĀ LAIKA SAJŪTAS. Ievērojāt, kā tūliņ iemantojam svarīgu nozīmi?
Patiesībā, astrālā matērija spēlē svarīgāko lomu jaunās temporālās matērijas formēšanā jūsu jaunajos Laika ķermeņos. Pateicoties astrālajai matērijai jūsu iekšienē, spējīgas rasties un izplatīties tādas jūtas kā... MĪLESTĪBA. Bet patiesais Laiks vienmēr balstīts uz Mīlestību. Tieši tādēļ piecdimensionālais Laiks ienāk jūsu pasaulē un tieši caur astrālo matēriju. Tas, kurš spējīgs spēcīgāk, brīnišķīgāk mīlēt, tas arī varēs, agrāk par citiem, saformēt savā DĶK polipasaules astrāli-temporālos gēnus. Tieši tāds cilvēks, izejot uz augstu jūtu līmeni, varēs savstarpēji sadarboties ar Laiku. Ne vadīt to - nē! - bet tieši savstarpēji sadarboties ar viņu. Viņš var to paātrināt, var to palēnināt. Var arī darīt to sfērisku, radošāku, dzīvībradošu...
Un, lūk, mēs pievirzījāmies mūsu struktūras centram. Starp diviem zaļiem toriem - deviņas Kriestus monogrammas. Tie - deviņu polipasaules gēnu simboli, kuri apvieno četrdimensiju psihisko matēriju (ķermeni) un piecdimensiju psihisko matēriju (ķermeni). Dotajā gadījumā Kristus monogrammas, ne divkrāsainas, bet vienas krāsas - zaļas. Ar to pašu mēs pasvītrojam psihiskās matērijas polipasaules gēnu sevišķumu. Un vispār - cilvēka psihiskās matērijas un psihiskā ķermeņa sevišķu lomu viņa Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā. Ja cilvēka ēteriskais ķermenis spējīgs koncentrēt citu matērijas veidu energoinformāciju, tad psihiskais ķermenis spējīgs izdarīt ietekmi uz visiem citiem ķermeņiem kā Garīgais vadošais Centrs. Vispirms jau, tieši caur cilvēka psihisko ķermeni ar viņu runā Gars. Priekš jums negaidīti, pareizi? Ja runāt nosacīti un tēlainībai izmantot tautoloģiju, tad var paziņot: psihiskā matērija pati nemateriālākā (STAJA SAI BABAS SMAIDS). Vispār kategorija materiāls-nemateriāls ļoti nosacīta. Viss atkarīgs no subjekta. Tas, kas priekš vienas pasaules būtnēm nemateriāls, priekš citas pasaules būtnēm - vairāk kā materiāls. Lūk, tagad padomājiet, stādaties priekšā... Jūs varat radīt fiziskā ķermeņa tēlu. Tas ķermenis cilvēka vai jebkura priekšmeta tēls. mentālā matērija jums var asociēties, piemēram, ar smadzenām. Astrālā matērija - ar sirdi... Runājot par laiku, jūs varat stādīties priekšā pulksteni... Runājot par uguni - ugunskuru. Pat ēterisko ķermeni jūs varat stādīties priekšā tā, kā kāda cilvēka caurspīdīgu dubultnieku... Tie - visi tēli. Taču tie, tā vai citādi, saistīti ar izpratnēm, par kurām runājam. Bet, lūk, psihiskā matērija... Tur, droši vien, tēlu izvēlēties grūtāk... Piekrītat?
Bet kādēļ viss? Tieši tādēļ, ka psihiskās matērijas izpratne pie jums "vismazāk materiāla". Taču tieši caur psihisko matēriju pie jums atnāk tas, ko jūs vienā vārdā nosauciet: "GARĪGUMS". Jūs domājiet, ka savu garīgumu pasmēlāties, uzzinājāt par Dievu no grāmatām, filmām, no citiem cilvēkiem? Par Dievu jūs uzzinājāt no Dieva, kurš jums nodeva Dievišķo energoinformāciju caur cilvēkiem, grāmatām, filmām - pateicoties aktīvi darbojošamies matērijai. Tad, kādu priekšstatu īsti sniedz psihiskā matērija? Tā līdzīga energoinformatīvam laukam, kurā savienotas visas... dimensijas. Lūk, skataties... Prāts, apziņa taisa robežas, dod raksturojumus, nosaka līdzības un atšķirības. Bet psihiskā matērija - tā... Fantāzija un Sapnis. Vai Sapnim ir robežas? Protams, nav. Bet ar Fantāzijas palīdzību var radīt to, kā jūsu pasaulē pagaidām nav, novākt robežas, apvienot, šķietami neapvienojamo. Tatad, Fantāzija un Sapnis - tas, plašā vārdu nozīmē, Dieva Plāns, kas apvieno visu Vienotā Esamībā. Bet psihiskā matērija - tas ne tikai plāns, ne tikai visuaptveroša informācija, bet arī dzīvībradoša enerģija. Psihiskā matērija izpaužas, tādēļ, ka Dievišķa pirmenerģija, kas rada dzīvību/dzīvi visos esības līmeņos, arī realizējas dažādi dažādās pasaulēs un dimensijās. Kā jūs domājiet, kur psihiskās matērijas starpība starp ceturto un piekto dimensiju? Starpība tikai vienā - pietuvinātībā Dievišķam Avotam. Jo augstāka dimensija, jo tur plašākas iespējas, Dzīves/Dzīvības dažādas puses, jo tuvāk psihiskā matērija Dievišķam Dzīvībradošam Sapnim, kas ir Mīlestība un Labums [Благо] priekš visa esošā, priekš visām dzīvības formām Visumā. Tādēļ psihisko matēriju var noteikt kā matēriju visvairāk saistītu ar Garīguma Avotiem un kā vienīgo Dievišķo dzīvībradošo, bezrobežīgo pirmatnējo enerģiju un informācijas lauku. Pirmatnējo - tātad, galveno un sākotnējo.
Deviņus psihiskos polipasaules gēnus saista cilvēka psihiskais ķermenis ar piecdimensiju psihisko matēriju.
Kad uzmanību pārvietosim uz shēmas (zīmējums Nr 2.) apakšējo daļu, atklāsim šeit spogulisku attēlu. Tas simboliski atspoguļo, kā četrdimensiju temporālais, ugunīgais un ēteriskie ķermeņi savstarpēji sadarbojas ar piecdimensiju fiziskiem, mentāliem un astrāliem ķermeņiem. Šeit eksistē pieci polipasaules gēni, kuri nodrošina četrdimensiju temporālā un piecdimensiju mentālās matērijas mijiedarbību. Trīs polipasaules gēni mijiedarbojas četrdimensiju ugunīgā un piecdimensiju astrālās matērijas līmenī. Un, protams, par ko jau teicu augstāk, četrdimensiju ēteriskā matērija ar polipasaules viena gēna palīdzību aktīvi mijiedarbojas ar piektās dimensijas smalkmateriālo fizisko matēriju.
Struktūra "Surji rati" ne nejauši nosaukta rati. Energoinformācija tur burtiski rit pa apli, pa riteni/ratu. Piemēram, četrdimensiju cilvēks rada domu tēlu (aktivizējas mentālā matērija), ieliek tur savas jūtas (astrālā matērija), Izsaka tīru nodomu (psihisā matērija), domtēls izpaužas laikā (temporālā matērija), iemanto attīstības programmas (ugunīgā matērija). Ēteriskā četrdimensionālā matērija kristalizē, koncentrē visus matērijas veidus, pārveido tos priekš materializācijas, izpausmei pasaulē. Shēmā, tādā veidā, mēs caurskatījām kreiso pusi no augšas lejup no oranžā tora līdz violetajam. Un lūk, tālāk cilvēka ēteriskais ķermenis sāk aktīvi mijiedarboties ar piektās dimensijas fizisko matēriju. Piecdimensiju fiziskā matērija (sarkanais tors pa labi) uzsūc/uzņem četrdimensijas koncentrēto ēterisko energoinformāciju. Tālāk, piecdimensiju ugunīgais ķermenis ieliek šo energoinformāciju savās programmās. Piecdimensiju temporālā matērija attīsta programmas augstākos laika līmeņos. Piecdimensiju psihiskā matērija nodomu paaugstina, dara Dievišķīgu, spējīgu atbalstīt evolucionāros procesus. Piesātina energoinformāciju ar dzīvībradošo enerģiju. Tālāk, energoinformācija, atnākusi no četrdimensionalitātes, papildinās ar piecdimensiju astrālo matēriju. Tā papildinās ar jaunām idejām mentālās matērijas līmenī. Un lūk, pēc tā visa energoinformatīvā pakete koncentrējas piecdimensiju ēteriskajā matērijā, kas... sāk izpaustes kā fiziskā četrdimensiju matērija. Tādā veidā, no violetā tora labajā pusē tā nododas sarkanajā torā pa kreisi. Aplis noslēdzas. Īstenībā, notikumi bieži vien attīstās citādi. Ideja izpaužas piektās dimensijas cilvēka mentālā ķermenī. Un tad energoinformācija virzas it kā citā virzienā. Un atkal iziet pilnu ciklu.
Mēs izsaktījām "Surji rati" struktūru vienā no evolūcijas etapiem. Tā viņa strādāja tiem cilvēkiem, kuri bija gatavi radīt ar tās palīdzību. Tomēr tagad izveidojušies apstākļi priekš dotā matērijas kompleksa attīstības - ņemot vērā to, ka tagad veidojas citi esamības apstākļi, jaunā evolucionārā ciklā.
Izsakot tīru nodomu, aktivizējot savu psihisko ķermeni, jūs tagad varat īstenot daudz ciešāku savstarpējo sadarbību ar piektās dimensijas matēriju kompleksu. Tanī skaitā, ar - saviem Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa piecdimensiju ķermeņiem. Ja agrāk polipasaules ģenētika, polipasaules gēni it kā pievilka vienu pie otra dažādu dimensiju, dažādus matērijas veidus, tad tagad viss principiāli mainās. Mūsu kopīgais uzdevums - cilvēku uzdevums, kuri dzīvo ceturtajā dimensijā, un cilvēku uzdevums, kuri dzīvo piektajā dimensijā - panākt to, lai polipasaules ģenētika ieietu mūsu ķermeņos /ķermeņu iekšienē/. Tādēļ tagad, izsakot tīru nodomu, priekš šī procesa īstenošanas, mēs pārveidosim "Surji ratu" struktūru. Domās nosūtiet enerģiju uz augšējās un apakšējās piramīdu virsotnēm (zīmējums Nr 2). Bet pēc tam - koncentrējam enerģiju tur, kur piramīdu pamatnes saskaras. Mēs tās it kā saspiežam no kreisās un labās puses pie pamatnes. Pakāpeniski transformējam piramīdas struktūrā, kas tagad pēc formas atgādina smilšu pulksteni. Bet pēc tam... sākam rīkoties! Domās mēs polipaaules gēnus ievietojam toros. Sākumā pārvietojam vienu "X" zīmi četrdimensiju mentālajā ķermenī (oranžais tors no kreisās, zīmējumā Nr 3), citu Kristus monogrammu - gaišzilajā torā (piecdimensionālais ēteriskais ķermenis).
ZĪMĒJUMS Nr 3. SHĒMA, ATSPOGUĻOJOŠA POLIPASAULES GĒNU IEPLŪŠANU CILVĒKU ĶERMEŅOS.
Pēc tam, Kristus divas monogrammas ievietojam dzeltenajā torā pa kreisi (četrdimensiju astrālais ķermenis), divas - gaišzilā torā (temporālais piecdimensiju ķermenis). Četras Kristus zīmes novirzām zaļajā torā pa kreisi un tikpat zaļajā torā pa labi. Tā mēs ievietojam polipasaules gēnus mūsu psihiskajos ķermeņos... Pēc tam divas Kristus zīmes ievietojam gaišzilā torā pa kreisi (četrdimensiju temporālais ķermenis) un divas zīmes "X" - dzltenajā torā pa labi (Piecdimensiju astrālais ķermenis). Pa vienai Kristus monogrammai nosūtām zilajā torā pa kreisi (ugunīgais četrdimensiju ķermenis) un oranžajā torā pa labi ( (mentālais piecdimensiju ķemenis).
Tādā veidā, dabūjām jaunu "Surji ratu" struktūru. Šī shēma atspoguļo polipasaules gēnu ieiešanu cilvēka ķermeņos.
Kā redzam shēmā, polipasaules gēni iegāja dažādos cilvēka ķermeņos. Bez polipasaules gēna mums palika tikai ēteriskie un fiziskie ķermeņi (sarkanie un violetie tori). Kādēļ? Svarīgi saprast, ka šie ķermeņi spēlē īpašu lomu. Eteriskā un fiziskā matērija pašas nevar apveltīties polipasaules gēniem, par cik ēteriskā un fiziskā matērija izpilda dimensiju turētāju {держателей ?} funkcijas. Tās - dimensiju materialitātes pamats. Piemēram, ja tieši tagad, jūsu fiziskajos ķermeņos ievadīt, tieši polipasaules gēnus, saistošus ceturto un piekto dimensiju, tad... jūs tūliņ sāksiet pārejas procesu piektajā dimensijā. Un otrādi, ja piecdimensiju cilvēka ķermenī ievadīt tādus polipasaules fiziskos gēnus, viņš sāks sablīvēties un iemantot četrdimensiju īpašības. Tas pats notiks, ja līdzīgi polipasaules gēni nokļūs ēteriskajos ķermeņos. Tādēļ ka tie uzreiz aktivizē tos pašus pārejas procesus fiziskajos ķermeņos - savu programmu īpatnību spēkā. Tanī pat laikā, sakari, savstarpējā sadarbība starp fiziskām un ēteriskām matērijām, nepieciešama. Un tā īstenojas ar četrdimensiju fiziskās matērijas un piecdimensiju ēteriskās matērijas polipasaules gēna palīdzību (shēmā - sarkan-brūnā "X" zīme augšā) , kā arī - ar piecdimensiju fiziskās un četrdimensiju ēteriskās matērijas polipasaules gēna palīdzību (brūni-sarkanā "X" zīme lejā).
Par cik visi matērijas veidi savstarpēji saistīti, tad īstenojas ne tikai "horizontāla" mijiedarbība starp dažādiem matērijas veidiem un dažādiem ķermeņiem, bet arī "vertikālā". Nākošajā shēmā (zīmējums Nr 4) tas apzīmēts ar varavīkšņotu pavedienu palīdzību, savītu kopīgā spirālē.
ZĪMĒJUMS Nr 4. VARAVĪKŠŅOTĀ SPIRĀLE APVIENO CENTRĀLOS POLIPASAULES GĒNUS.
Viens pavediens - četrdiensijas septiņi matērijas veidi, otrs pavediens - septiņi piecdimensijas matērijas veidi. Spirāle no diviem pavedieniem energoinformatīvi apvieno septiņus gēnus, kurus var nosaukt kā centrālos polipasaules gēnus. Šie gēni nodrošina visu ceturtās un piektās dimensiju ķermeņu mijiedarbību cilvēka DĶK. Izsakiet tīru nodomu centrālo polipasaules gēnu apvienošanai ar pavedienu palīdzību no varavīkšņotās spirāles.
Pēc tam, kā polipasaules gēni iegāja jūsu ķermeņos, bet centrālie gēni savienojas ar varavīkšņoto pavedienu palīdzību, apvienošanās turpinās. Visi ķermeņi it kā saaug savstarpēji, sāk savstarpēji aktīvi sadarboties. Enerģija, kas agrāk veidoja "smilšu pulksteni" no piramīdām, sāk transformēties elipsoīdā struktūrā un koncentrējas mūsu "Saules ratu" centrā. Shēmā, tori tuvinās un apvienojas caur centrāliem polipasaules gēniem. Tā veidojas jaunā "Surji Ratu" struktūra, kuru cilvēki var izmantot mūsdienu jaunajā ciklā.
ZĪMĒJUMS Nr 5. "SURJI RATI PRIEKŠ JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ CIKLA. SHĒMA RADOŠA MŪSLAIKU CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSA ENERGOINFORMATĪVĀ LAUKA PAMATUS (Lasītāju uzmanībai! Uz Žurnāla vāka shēmu var redzēt krāsainā izpildījumā).
Pievērsiet uzmanību, ka divu bijušo piramīdu zelta enerģija ("smilšu pulksteņa") koncentrējās elipsā starp ceturtās un piektās dimensijas psihiskiem ķermeņiem. Psihiskās matērijas loma jaunajā evolucionārajā ciklā pieaug. Vēl vairāk, tā kļūst centrālā. Svarīgi, lai piektās dimensijas Cilvēka Sapņi un ceturtās dimensijas Cilvēka sapņi būtu vieni/vienoti un balstīti uz Dieva-Radītāja Sapņiem, Dievišķā Garīgumā. Svarīgi, lai Dievišķā Dzīvībradošā enerģija kļūtu pamats priekš cilvēku Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa. Tas palīdzēs dimensiju un pašauļu satuvināšanai.
Ar savu nodomu tīrību, ugunīgumu un savu Sakrālo Siržu kristāliskumu aktivizējiet jaunos "Surji ratus" savā Sakrālās Sirds Telpā. Un zinat, ka no šī brīža polipasaules ģenētikas attīstība jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā pāriet uz kvalitatīvi jaunu līmeni. Jūsu ķermeņos dzimst polipasaules gēni. Tā - patiesi dižena Velte. Un šodien es ar jums priekš tā, lai jūs varētu pieņemt šo patiesi lielo Velti, ko jums sagatavoja Gaismas Ģimene. Tad pieņemiet to. Pieņemiet ar Mīlestību un Pateicību...
Bet tagad nedaudz parunāsim par... Satja Sai Babu. Par manu šo iemiesojumu runā daudz. Daudzi cilvēki mani pieņēma ar sirdi. Un es tagad dzīvoju viņu sirdīs. Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem kļuva tuvināšana tā, ko cilvēki attālināja. Gaismas Ģimenes Vienota Garīgā Mācība līdz šim laikam izdalīta daļās. Un šīs daļas līdzīgas sasistas krūkas lauskām, kas savā laikā brīnumainā veidā obligāti atkal kļūs vesels un nedalāms. Runāju tagad par reliģijām, kas līdz šim laikam cilvēkus vairāk izdala. Daudz sava spēka, laika, enerģijas es veltīju tam, lai dzēstu šīs atšķirības. Novāktu robežas, kādu patiesībā nav. Šīs atšķirības Vienotā Garīgā Mācībā ienesa paši cilvēki - dažādos laikos, dažādu iemeslu dēļ. Es nesavienoju Austrumus un Rietumus, kā tas varēja šķist cilvēkiem. Es savienoju cilvēku sirdis ar Dievu, kurš viens. Un nekad es nedemonstrēju fokusus. Es devu piemērus, ka matērija - tā mūsu, cilvēku, Gaismas Būtņu, Dieva bērnu, turpinājums. Mana misija bija tieši Dievišķas Vienotības atmodināšana.
Mans zemes bhai [бхаи] (brālis), šo informāciju pieņemošais, pievērsa uzmanību tam, ka man bija pareģots datums pārejai citā pasaulē 2022. gads. Tomēr, kā zināms, es kalnu pasaulē pārgāju 2011. gadā. Pārejas termiņi, no šīs pasaules uz kalnu pasauli, var mainīties. Nebūt ne viss pilnībā ir iepriekš noteikts. Un mēs ne vienmēr visu zinām par savām misijām - pat tie, kuri iemiesojas, atnesot savu Garīgumu no visaugstākajām pasaulēm. Viegli būt būrvim. Grūtāk savu misiju izpildīt. Jūsu uzdevums - kļūt Radītājiem. Īstiem Radītājiem. Bet Radītājs - tas ir tas, kurš zina Visaugstākā Radītāja Plānu, kurš nāk pie saprašanas Sirdī. Vai es savu misiju izpildīju? Es neuzskatu, ka pilnībā izpildīju. Bija daudz izdarīts. Bet daudz palika neizpildīts.
Kā jums zināms, jaunībā es kļuvu Garīgais aizvietotājs. Par to procesu jums tagad ziņo arvien vairāk un vairāk. Pilnīga Garīgā aizvietošana īstenojas tad, kad individuālā dvēsele, agrāk apgarojoša ķermeni, aiziet, bet viņas vietā atnāk dvēsele no augstākām pasaulēm. Tas notika arī ar mani. Es atnācu jau noformētā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā un sāku to attīstīt. Tomēr Daudzdimnsionālo Ķermeņu Komplekss, kur tu ieej kā individuāla dvēsele, satur daudz tās karmiskās enerģijas, kuru stāv priekšā atstrādāt Garīgajam aizvietotājam. Man vairāk paveicās strādāt un radīt tieši Augstākā Gara līmenī, kurš atnāca kā Skolotājs un Pasaules pārveidotājs. Bet es taču paliku arī cilvēks. Un kā iemiesotais cilvēks, es neatrisināju visus tos uzdevumus, kurus varēju risināt. Daudzējādi tieši ar to bija saistīta mana aiziešana agrāk par paredzēto laiku. Tikai lūdzu saprast: tas ne labi un ne slikti. Es iemantoju svarīgu pieredzi. Un tā man ļoti noderēs, kad es atkal iemiesošos. Es 2011. gadā pārgāju vēl arī tādēļ, ka... kā aktīvs garīgais līderis nevarēju turpināt savu darbību. Sevisķa Lielā Pāreja sākās 2012. gadā. Un tas, daļēji, raksturojas ar to, ka tagad jūsu pasaulē nav ļoti apjomīgu, spilgtu, garīgu līderu. Nav tā Viena, kurš teiktu: "Tikai es esmu tas, aiz kura pienākas iet. Tad sekojiet man". Kā domājiet, kādēļ tā? Tagad cilvēces garīgā attīstība iziet svarīgu tapšanas etapu. Garīgie līderi neatnāk no "ārienes", viņi dzimst jūsos. Garīgo līderu īpašības iestrādāt aicināti daudzi no tagad iemiesotiem, ejošiem augšupceļu. Jaunā Garīgā mācība nevar būt pasludināta kāda viena Cilvēka vai cilvēku grupas. Tā dzimst cilvēciskās sabiedrības iekšienē - dzimst smagi, mokās, pretrunās. Taču dzimst. Kad tā piedzims, noformēsies, iedegsies, iedzirksteļosies, kad iemirdzēsies pilnā spēkā, Dievišķā Gaismā, absolūt lielākais cilvēku vairākums pieņems to viegli un vienkārši, dabīgi. Pieņems ar sirdi un dvēseli, tādēļ ka tā - Viena/Vienota Garīga Mācība, ar kuru pazīstama katra cilvēka sirds un Augstākie "Es". Tā dzīvo katrā. Vajadzīgs vienkārši laiks, lai Vienotā Garīgā Mācība izietu virspusē un kļūtu dzīves pamats. Bet tas obligāti notiks jaunajā evolucionārajā ciklā. Tādēļ ka tas - katra cilvēka, visas cilvēces kopumā, attīstības Lielais Plāns. Tas - Viena Dieva Diženais Plāns, kas dzīvs katrā no jums. Un, kas rada caur mums, katrā no Zemes un visa Visuma pasaulēm.
Mani draugi! Gaismas Meistari Tagad jūsu priekšā jauni uzdevumi. Īstenojot savu garīgo Izaugsmi, attīstot savu meistarību, jums jau nepietiekami nest tikai Jauno zināšanu Gaismu cilvēku sirdīs un prātā. Jūs aicināti attīstīt savu garīgumu prasmē būt līderim, kas ietver to, lai citi cilvēki atzītu jūsu zināšanu un mācību patiesīgumu. Īsta Garīgā līdera prasme/drosme, ka viņš stājas ne tikai zināšanu, bet arī prasmju Avangardā. Jūs tagad aicināti ne tikai zināt, bet arī mācēt. Kad es saku "mācēt", ar to domāju arī jūsu individuālo gaismas meistarību, un arī kolektīvo. Ko jūs aicināti tieši MĀCĒT? Jūs varat paši kļūt SURJI RATI - saulainie rati, kuri pārnes Pārveidošanas programmas no augstākām pasaulēm jūsu pasaulē. Vispirms, jūs - pasaules dziednieki. Jūsu uzdevums - izdziedināt pasauli, darīt to harmonisku un viengabalainu. Un, lūk - laiks atgriezties pie tā, ar ko mēs sākām mūsu saziņu. JŪS IEMANTOJIET JAUNU UGUNĪGUMU UN KRISTĀLISKUMU. Jūsu Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss tagad aptverts ar tādiem energoinformatīviem laukiem, kuri spēj arvien vairāk un vairāk ietekmēt Zemes energoinformatīvos laukus, nosakot jūsu pasaules nākošo harmonitāti, viņas atbilstību jaunajiem evolucionārajiem parametriem. Jūs aicināti darboties jau ne tikai kā Apgaismotāji un ne tikai kā Gaismas nesēji. Jūs darojaties kā Pārveidošanas un Augšupcelšanas Pārstāvji. Jūs ar savu mūsdienīgo smalkmateriālo veidojumu palīdzību, spējat īstenot pasaules evolucionāro pārveidošanu un tās harmonizāciju. Soli pa solim. Jā, tas ne viekāršs, ilgstošs process. Taču rezultāti nekavēsies izpausties. Katrs no jums aicināts par to būt absolūti drošs.
Pasaules dziedniecība, obligātā kārtā, norit ar jūsu personīgo, individuālo dziedniecību. "Mācēt" - tas apliecina prasmi izdziedināt arī savu "Es", mani draugi. Izdziedināt savu fizisko ķermeni, savu personīgo dzīvi, jūs aptverošā cilvēku kolektīva dzīvi.
Lūk, kādēļ mēs ar jums tagad pārejam no vārda "zināt" uz vārdiem "zināt un mācēt". Tieši tādēļ, mani draugi, esmu nodomājis atgriezties pie jums atkal un atkal priekš tikšanās Žurnāla lappusēs, kuru tagad turat savās rokās. Es gribu panākt, lai jūs iemācītos daudz ko mācēt. Bet tādēļ - saku jums: uz tikšanos!
NAMASTE, draugi mani! Dievs jūsos! Un tas patiesi tā.
SATJA SAI BABA, kuru agrāk sauca arī citā vārdā.
01.11. - 04.11. 2016.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 7(32) 2016, Žurnāla El.adrese:
mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/fakc: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adres: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
--------
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_saules_rati/2017-05-04-2350
Turpinājums: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_saules_rati/2017-05-05-2352
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04. un 05. 05.2017.
Un:
https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04. un 05.05.2017.
Un arī:
myway@dvizhenietvorca.com /04. un 05.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.05.2017.