trešdiena, 2012. gada 21. novembris

Mēmā dziesma


Vai tā ir par šo laiku, kad katrs cilvēks pats meklē savas dvēseles dziesmu ?
Kad līdz šim laikam, līdz beidzās dualitāte, cilvēka dvēsele bija mēma ?
 
RAIMONDS PAULS - NORA BUMBIERE un VIKTORS LAPČENOKS - Mēmā dziesma / Mute Song – 1990
 
http://www.youtube.com/watch?v=H9Z8sJJJzPc
~4 min
 
Mēmā dziesma
 
Pār mani mēma debess plešas,
Un mēma, mēma pļava zied.
Kāpēc es atkal esmu bešā,
Kāpēc man vajag tukšā iet?
 
Kāpēc man vajag iet un meklēt
To balsi, kura pelnos dun?
Klau, vēji maldās dziļi eglē,
Un vijole tur raud kā suns.
 
Piedz.
   Ej un dedz,
   Sadedz savu balsi meklējot.
   Tikai savu balsi vienīgo,
   Tikai savu balsi, balsi to.
 
Pār mani liecas mēmi zari.
Bet varbūt tās ir stabules,
Un es kā mēmais, es kā mēmais.
Bet ja nu jūra esmu es.
 
Un ja nu viss ir dzīvs un ziedošs,
Un pelnos vīru kori dun,
Un ja nu dvēsele dzied eglē,
Un savu likteni smilkst suns.
 
http://www.dziesmas.lv/d/Mema_dziesma_-_Viktors_Lapcenoks_Nora_Bumbiere_-_Raimonds_Pauls_-_Janis_Peters/3255