svētdiena, 2012. gada 5. februāris

Ješua "Kā sev nepievilkt negatīvu. Par reiki. Kundalini enerģija."


 

Man ir tāds jautājums. Ko tu vari ieteikt, lai mazāk ņemtu uz sevi negatīvās enerģijas? Man ir lieta, kuru es vēl neesmu sadziedējis. Otrais jautājums saistīts ar Kundalini Reiki. Vai tu vari pastāstīt par šo sistēmu?
Kādā mērā tas ir droši salīdzinājumā ar kundalini pamodināšanu parastā veidā? Cik lielā mērā atšķiras no klasiskā Reiki? Trešais jautājums ir saistīts ar matērijas inertumu. Es iedarbojos uz kādu situāciju, lai tā atrisinātos vislabvēlīgākajā, pēc augstākā labuma, veidā. Es saprotu, ka pats to esmu radījis, savas muļķības dēļ atvirzoties no maniem patiesajiem uzdevumiem, tagad šī situācija rada man problēmas. Ir jau pagājis diezgan daudz laika no sākuma brīža. Es saprotu, ka man te vajadzīga pacietība. Ko tu vari ieteikt tādā gadījumā?

Es sveicu tevi, dārgais, un atbilde uz pirmo tavu jautājumu ir vienkārša. Jūs pievelkat sev jebkuras enerģijas ar savu iekšējo stāvokli un savām domām, un, ja tu gribi ierobežot negatīvu enerģiju pieņemšanu uz sevi, tad tev vienkārši ir vērts atteikties no jebkurām negatīvām domām, negatīvām darbībām un jebkurām disharmonisku stāvokļu izpausmēm sevī. Un tādejādi tu nepievilksi sev tamlīdzīgas enerģijas, bet tava dzīve būs tavu domu un tava iekšējā stāvokļa atspulgs. Tu vari pievilkt sev negatīvas, pozitīvas vai jebkurus citus enerģiju veidus tikai caur iekšējo stāvokli.

Kas attiecas uz reiki, es varu pateikt tev, ka jebkuras sistēmas, kuras tagad ir izplatītas uz planētas, gandrīz visas izceļas no ļoti senām garīgām skolām un tām bāzes idejām, kuras tika ienestas caur šīm skolām. Diemžēl man jākonstatē, ka kaut kad tika izmainīta arī mana mācība, un tās interpretācijas, kuras notika pēc tam, stipri izkropļoja Kristus-apziņas ideju jēgu un patieso nozīmi. Tika veikti daži sagrozījumi, aizvietošanas un dažu jēdzienu nozīmju izmaiņa. Analoģiski notika ar daudzām garīgajām skolām, kad kaut kādas ļoti svarīgas idejas tika novirzītas sāņus no šīs garīgās mācības sekotāju uzmanības zonas, un, pretēji, mākslīgi tika izcelti daži citi aspekti un izpratnes. Galvenais mērķis, kurš tika pie tam uzstādīts, bija varas pār cilvēku prātiem iegūšana. Šis liktenis nepagāja garām arī senākajai garīgajai sistēmai reiki. Tamlīdzīgas darbības ar jebkuras garīgas skolas mantojumu un ar tās mācību, kuru tā pasniedz, noved pie tā, ka apzināti vai neapzināti notiek to enerģiju un to struktūru balansa sašķiebums, kuras dažreiz šajās garīgajās skolās tika būvētas gadsimtiem un tika nodotas ļoti saudzīgi un maigi.

Tā vaļīgā izmantošana un tā komercializācija, kura notika ap dažām garīgajām skolām un mācībām, tajā skaitā arī reiki, tā ļoti destabilizēja un disharmonizēja pašu mācību no vienas puses. No otras puses, kad šī mācība ieguva masveida raksturu un parādījās daudz struktūru, kuras apkalpoja skolas, piedāvāja apmācības sistēmas, notika tas, kas vienmēr notiek, kad jebkuru garīgu mācību izmanto tieši cilvēki – mērķu egoistiskuma un nodomu tīrības neesamības dēļ struktūras izkropļojas vēl vairāk un piesārņojas.
Ja nav saprasta mācības garīgā būtība, ja kaut kas ir palaists garām no viengabalainas sistēmas, ja ir noticis tas sašķiebums, par kuru es teicu augstāk, tad tas jau ienes disharmoniju tajās enerģijās, kuras tiek nodotas. Tas atgādina izliektu šablonu, salauztu šablonu, nobīdītu un bojātu dievišķo šablonu. Bez tam, cilvēkiem, kuri nokļūst šīs mācības nodošanas sfērās, visbiežāk jau ir šī iekšējā nobīde. Tālāk situācija pilnībā ir atkarīga no to cilvēku nodomu tīrības, kuri nodod zināšanas un enerģētiskos šablonus. Atkarībā no tā, kā rokās, un tiem konkrētajiem cilvēkiem, no kuriem šis mācības šablons nonāk, tas vai nu kaut kā izlabojas, vai arī iegūst vēl lielāku disharmonitāti vai vēl vairāk izkropļojas.

Man jākonstatē, ka no klasiskā reiki, no tās mācības, kura tika nodota uz planētu, šodien neizkropļoti ir palikuši apmēram 30-40% sākotnējo struktūru (dažādi atzarojumi ir novirzījušies dažādā mērā). Nodarboties vai nenodarboties katram no jums ar to vai citu garīgu praksi, kura jums tiek piedāvāta, jāizlemj jums un tikai jums.

Mēs vairākkārt esam teikuši jums par to, ka vispirms jums nepieciešams paust spēju just nodomu patiesumu attiecībā pret jums, just cilvēkus un tās skolas, kuras jums piedāvā kaut kādas mācības. Jums nepieciešams iemācīties novērtēt tās ne tikai ar prātu. Jūs novērtējat telpas, uz kurām jūs atnākat, skaistos sertifikātus, kurus izvieto uz sienām, un to dizainu, to reklāmas produkciju, ko jums piedāvā. Taču jums vispirms nepieciešams iemācīties just telpas enerģētiku un to cilvēku enerģētiku, kuri strādā telpā. Jums ir jāiemācās uzticēties savai intuīcijai, iekšējam stāvoklim, bet ne tai izkārtnei, kuru jums aktīvi reklamē.

Diemžēl, pateicoties tam, ka reiki ir ieguvis ļoti lielu komercializācijas aspektu un ienesis tādejādi daudz enerģiju, kuras izkropļo garīgās mācības nodošanas patiesumu un nodomu tīrību, pateicoties tam, ir sakrājies jau pietiekami daudz gadījumu, kad cilvēki, nonākuši šajā sistēmā, ir ieguvuši ne tikai palīdzību, bet arī ieguvuši ļoti sarežģītas problēmas, no kurām pēc tam viņiem nācās tikt laukā.

Izvēlēties vajag katram no jums, mācieties uzticēties savam iekšējam stāvoklim. Viss, kas notiek ar jums, tai skaitā arī, jums izvēloties garīgās skolas un tās tehnikas, pie kurām jūs vēršaties, – tās vispirms ir jūsu mācības un izredzes pilnveidot tos vai citus savas garīgās attīstības aspektus, taču uzskatiet to arī kā gadījumu iegūt pieredzi, kā atšķirt zināšanu un jums nodotās tehnikas patiesumu un to cilvēku patiesumu, kuri dalās ar jums zināšanā. Mācieties uzticēties tiem aspektiem jūsu dzīvē, kuros ar sirdi jūs neredzat slazdus sev, uzticēties tiem dzīves aspektiem, kuri spēs sniegt jums patiesu palīdzību jūsu attīstībā, bet ne izmantot jūs jebkuriem merkantiliem mērķiem, īpaši jebkuriem egoistiskiem mērķiem, tai skaitā, lai iedzīvotos.
Kundalini reiki – viens no virzieniem, kurš ir attīstījies pēdējā laikā piedāvāto pakalpojumu skaitā no šī virziena, un tas nes uz sevis zīmogu negatīvai ietekmei, kuru ir ienesuši cilvēki caur viņu maziskā ego izpausmēm. Viss tas atrod atspoguļojumu arī pie kundalini reiki enerģijas šablona, trafareta nodošanas. Jūs esat brīvi piesaistīt savai dzīvei un izvēlēties savā dzīvē visu, ko uzskatāt par vajadzīgu. Taču es aicinu jūs atbildīgi attiekties pret paša dzīvi, lai netērētu laiku ļoti lielu kropļojumu labošanai pēc tam. Mācieties just un atšķirt patiesību no meliem, tā, vēlreiz pasvītroju, ir viena no pamata prasmēm, kura jums nepieciešama.

Kas attiecas uz kundalini enerģiju, tad tā ir ļoti svarīga enerģija tam, lai jums vieglāk būtu iet cauri tiem procesiem, kurus tagad izejat jūs un iziet planēta – augšupcelšanās procesiem. Kundalini, tāpat kā jebkurš darbs ar enerģijām, necieš kņadu un steigu. Kundalini – tā ir saprātīga enerģija, viņa pati zina, kad un kā viņai darboties. Un, ja iejaukšanās šajā procesā notiek nemākulīgi, tas var ievērojami kaitēt jūsu ķermeņa stāvoklim un jūsu attīstības procesam. Esiet uzmanīgi ar visām metodikām un tehnikām, kuras jums tiek piedāvātas, un mācieties izvēlēties to, kas patiešām jums ir noderīgs.

Man dārgais, kas attiecas uz tavu trešo jautājumu, tad es tev teikšu, ka patiešām, jebkura situācija matērijā, kuru jūs neapzināti radāt sev, ietekmē jūsu dzīvi. Tavs trešais jautājums ir sava veida piemērs tam, par ko es tikko kā runāju. Kad jūs sākat rīkoties no prāta un pieļaujat daudz kļūdu, kuras vēlā apzināties, tad jebkuras situācijas izlabošana, šo kļūdu izlabošana aizņem diezgan daudz laika. Ko es varu ieteikt sakarā ar to, kas jau ir fakts, ka kaut kādas kļūdas tika pieļautas? Vispirms jums nepieciešams piedot sev par šo kļūdu un neuztvert to kā nelabojamu traģēdiju. Tas, ka jūs jau esat noskaidrojuši, ka esat pieļāvuši kļūdu, jau pats par sevi ir liels labums un jau svarīga pieredze jums. Tas nozīmē, ka jūs apguvāt mācību, kurā jums tika paziņots, cik uzmanīgam vajag būt, izvēloties vienu vai otru tehniku, un atbildīgam, pieņemot to vai citu lēmumu. Tā ir ļoti svarīga mācība, un, ja jūs iegūstat no tās labumu bez nosodījuma sev un otrai pusei, kura piedalījās šajā procesā, tad jūs pietiekami ātri spēsiet apgūt šo mācību līdz galam, un situācija pietiekami ātri izmainīsies.

Ja situācija nemainās, neskatoties uz to, ka jūs esat apzinājušies jēgu un iemeslu tai situācijai, kura jums bija, un, ja tā pietiekami ilgi neizpaužas matērijā, tas liecina ne par matērijas inertumu, tas liecina par jūsu apziņas inertumu un par jūsu ne visai augsto spēju šajā brīdī iedarboties uz šo situāciju.

Un šeit jums ir jāpievērš uzmanība dažiem svarīgiem aspektiem, jāuzdod sev daži jautājumi un jāatbild sev uz tiem maksimāli godīgi.

Vai jūs sev esat piedevuši par to negatīvo pieredzi, kura bija?
Vai jūs esat piedevuši visām pusēm, kuras piedalījās šīs pieredzes organizācijā jums, visiem tās mācības dalībniekiem, kuru pasniedza jums dzīve?
Cik patiesi un tīri ir jūsu pašreizējie nodomi?
Cik pareizi jūs izdarāt kārtējās izvēles tam, lai pavirzītos tālāk savā attīstībā un paaugstinātu savas personīgās vibrācijas?

Man pilnīgi noteikti jāsaka tagad tieši jūsu prāta uztverei: jūs jo ātrāk un efektīvāk ietekmējat situāciju matērijā, jo augstāk ir jūsu personīgā pilnība un jūsu vibrācijas! Tāpēc neieciklējieties uz risinājumu kaut kādai problēmai, kura jūs satrauc šajā brīdī, jums ir nepieciešama kompleksa pieeja sev un attīstības problēmām.

Neaizmirstiet par to, viss ir savstarpēji saistīts, un atrisināt kaut kādu problēmu nevar bez kompleksa darba visos virzienos. Tāpēc neiestrēgstiet domās par kaut kādas problēmas risinājumu, nenosakiet to savā galvā kā problēmu, tāpēc ka, kamēr jūs identificējat to kā problēmu, tā paliks jums kā problēma. Uzticieties dzīvei, attīstieties un priecājieties par dzīvi! Tas sekmēs jūsu kompleksu attīstību un visu sīko privāto problēmu, kuras ir parādījušās jums jūsu attīstības procesā, ātrāku atrisinājumu.
Ar Mīlestību, godbijību un pateicību par darbu
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.07.2009. Nika
tulkoja Jānis Oppe