trešdiena, 2012. gada 8. februāris

Ješua "Par dziedniecību"Sveicu! Man ir jautājums sakarā ar izdziedināšanu... Es jau esmu lasījis čenus, taču, lūk, jautājums ir tāds... “Būt dziedniekam vai ārstam nozīmē: nest savā enerģijas laukā problēmas atrisinājuma enerģētisko frekvenci un piedāvāt to kādam citam.”
Ja viss ir tādā veidā, tad iznāk, “pieliekot” rociņu arī aizvākt slimību – tā nav izdziedināšana? Nika, lūk, tu taču mani dziedināji, kā tas notiek? Es jau mēģināju arī piepildīt cilvēku ar mīlestību, taču man vienmēr ir sajūtas, ka viņš nepiepildās, bet piepildās vienīgi “mans” redzējums it kā... Ka es mītu kaut kādā ilūzijā... Mēģinu ar gaismu dziedināt, ar mīlestību, piesaucu eņģeļus utt. un tml. Taču cilvēks nav izdziedināts... vai man vienkārši tā likās. Es nedaudz nesaprotu. Lūk, es pat sevi mēģinu dziedināt, bet mans celis vēl arvien sāp, jau mēnesi... pat vairāk, es lūdzu caur apzināšanos, es rakņājos, kāpēc kas un kā, taču vienalga nekādas virzības. Lūk, godīgi. Neko nesaprotu. Jeb tādā veidā dziedināt nevar, tad kādā veidā (ar mīlestību) tu dziedināji mani? Nu dīvaini! Un, ja runāt, iztēloties cilvēku... viņu smalkajā, apkampt viņu un izrunāt, es tevi mīlu, es tevi apkampju, es piepildu tevi ar gaismu un mīlestību, es dziedinu tevi utt. – tas ir patiesībā vai nē???? Pat, ja bez atļaujas, vai tad mīlestībai vajag atļauju? “Kad es dzīvoju uz Zemes, kaut kas plūda no manām acīm. Manas acis izstaroja enerģiju, kurai bija momentāns dziedinošs efekts uz cilvēkiem, atvērtiem tai.” – es mēģināju izdziedināt vienu zēnu, nu, viņš deva piekrišanu, es pieliku roku un sāku dot gaismas mīlestības plūsmas utt., arī eņģeļus piesaucu... taču viņam kā bija ne visai, tā arī palika. Nu, un sevi arī mēģināju. Nekas neiznāk...

Es sveicu tevi, dārgais! Tas ir ļoti labs jautājums, tā kā tas jums iegūst ļoti lielu aktualitāti. Jūs visi no iepriekšējiem mūsu čenelingiem un citiem kanāliem saņēmāt informāciju par to, ka jums tagad ir iespēja izdziedināties patstāvīgi. Daudzi no jums maigās augšupcelšanās procesā ir sasnieguši punktu, kad pašizdziedināšanās ir kļuvusi iespējama, tieši tāpat jūs esat sasnieguši brīdi, kad jūs spējat ne tikai pašizdziedināties, bet arī dziedināt, palīdzēt citiem cilvēkiem viņu problēmu atrisināšanā.

Un es lūdzu tevi pievērst savu uzmanību tagad maniem vārdiem, ka visi jūs izejat maigo augšupcelšanos. Un tu pilnīgi pareizi izrunāji citātu, kurš tev skanēja tava paziņojuma pašā sākumā. Būt dziedniekam sev un citiem cilvēkiem patiešām nozīmē nest savā laukā tādas enerģētiskās frekvences, kuras ļauj atrisināt problēmu.

Laikā, kamēr katrs no jums atrodas pietiekami zemā vibrāciju līmenī, dziedniecība un pašizdziedināšanās ir apgrūtinātas. Zemiešu lielākā daļa līdz šim laikam atrodas vibrāciju līmenī, kurš tagad ir pietiekami zems, un šis vibrāciju līmenis ierosina masu cita darba, kuru iziet šīs dvēseles. Tas līmenis nodarbojas ar karmisko uzdevumu atstrādi, dažādas dzīves ķermenī pieredzes vākšanu vai garīgās pieredzes, kuru tas iegūst, vākšanu.

Taču tas no jums, kurš ir pieslēdzies maigās augšupcelšanās procesam, tas no jums, kas ir sācis veikt apziņas nobīdi, tas nozīmē, ka šis cilvēks ir sācis savu iespēju pacelšanu vai paplašināšanu. Šis cilvēks ir sācis pārkārtot savu pasaules uzskatu, sācis savienoties ar augstas frekvences enerģijām, viņš ir sācis pārkārtot savu paša lauku un ķermeni jaunu frekvenču nostiprināšanai materiālā ķermeņa līmenī.

Tādejādi pa etapiem katrs no ejošiem cauri maigajai augšupcelšanai kļūst par arvien augstāku un augstāku enerģiju pēc vibrāciju frekvences ieguvējiem. Jo augstāka ir enerģiju vibrāciju frekvence, jo augstāks ir piepildījums un kvalitāte tai enerģijai, kura jums jau ir pieejama un kuru jūs varat izmantot, jo augstāka ir jūsu iespēja mainīt sevi un mainīt apkārtējo pasauli.

Frāzi “enerģiju vibrāciju frekvence” mēs lietojam ļoti plašā nozīmē, un šeit, es domāju, vajag paskaidrot, ka ar arvien augstāku vibrāciju enerģiju tiek domātas enerģijas, piepildītas ar arvien lielāku dievišķu īpašību izpausmi, arvien lielāka Dieva izpausme caur šīm enerģijām, un, jo augstāks šo enerģiju spēks. Un, jo augstāka ir šī frekvence, ja mēs tagad runājam par to dziedniecības, pašizdziedināšanās un ārējās dziedniecības kontekstā, tad šeit situācija attīstās analoģiskā veidā.

Jo augstāk jūs atrodaties savas apziņas paplašināšanas līmenī, jo augstāk jūs tur nostiprināties, jo stabilākas ir dievišķās enerģijas augstu frekvenču plūsmas, kuras iet caur jums, jo augstākas ir jūsu dziedinošās īpašības un iespējas. Tas attiecas arī uz pašizdziedināšanos, uz citu cilvēku izdziedināšanu. Tieši tajā ir tā starpība starp tavām un Nikas dziednieciskajām spējām, kurus tu pamanīji, vai manām dziednieciskajām spējām manas iemiesošanās laikos. Viss bija atkarīgs tikai no tā, kādas enerģijas un ar cik augstu frekvenci varēja un var pārvadīt katrs no mums.

Tādejādi, jūs varat savu dziedniecisko spēju novērtējumam izmantot tos parametrus, kurus jūs jau izmantojat – ANL (apziņas nostiprināšanas līmeni). Taču tas vien, ka jūs jau esat sasnieguši kaut kādu latiņu un nostiprinājušies šajā līmenī, nedod jums iespēju atrasties vienādā dziedniecības līmenī. Es pacentīšos paskaidrot saprotamāk jūsu prātam. Piemēram, jūs esat sasnieguši apziņas nostiprināšanas līmeni desmit (ANL=10). Tas dod jums iespēju pašizdziedināties un dziedināt. Starp citu, jāsaka, ka dziednieciskas spējas atveras cilvēkiem, viņiem sasniedzot ANL=9.

Taču ir gadījumi, un tādā veidā strādāja vairums dziednieku un strādā vairums dziednieku līdz šim laikam uz planētas – tie ir ļoti specifiski kanāli, kuri nostiprinājās cilvēkam bez viņa apziņas pacelšanas, un tās ir dvēseļu iemiesošanās specifiskas programmas. Tie ir agrākie palīdzības mehānismi vecajos apstākļos. Kā tas strādāja? Tā kā dziedināt vajadzēja, taču nebija enerģiju, kuras tajā brīdī varēja pārvadīt cilvēks, kurš neatradās augšupcelšanās stāvoklī, un planēta neatradās pārejas stāvoklī, tad uz cilvēku tika izveidots kanāls ar augstu vibrāciju enerģētiskajām frekvencēm, un šīs kanāls bija dievišķās enerģijas pieslēgums cilvēkam, un viņa iekšienē organizējās šie pārvadošie kanāli. Visbiežāk tas strādāja plaukstu līmenī un strādā plaukstu līmenī, izdziedināšana notiek ar rokām. Tā ir tā drošā sistēma dievišķo enerģiju pārvadītājam, ar kuras palīdzību viņš dziedināja. Tā ir tā sistēma, kura nodrošināja cilvēkam bez augšupcelšanās paust dziedinošas īpašības un veikt caur sevi dziedinošas dievišķās programmas. Šajā gadījumā dziedniekam uz rokām aktivizējās speciālas zīmes un caur viņa enerģētisko lauku un ķermeni tika izlikti speciāli kanāli, kuri padeva šo enerģiju no augšējiem dievišķajiem slāņiem, un tieši ar to palīdzību tika un tiek veikta izdziedināšana.

Tā notika dziedināšana līdz tam brīdim, kamēr nesākās maigās augšupcelšanās process. Kamēr jūs nebijāt pieņēmuši lēmumu par to, ka planēta augšupceļas, un par to, ka planēta pāriet augšupceļošās, veicošas pāreju uz augstākiem slāņiem kategorijā, un kamēr nebija pieņemts lēmums, ka visiem zemiešiem tiks piešķirta šī iespēja. Jaunajā situācijā, kurā izrādījāties jūs visi un kura tagad ir esoša, praktiski visi, kuri iziet maigās augšupcelšanās procesu, iegūst pilnīgas izdziedināšanās iespēju. Pašizdziedināšanās mehānismu caur paša DNS es jau skaidroju vienā no sarunām.

Analoģiskā veidā jūs pamazām iegūstat citu cilvēku dziedināšanas iespēju. Tā no līmeņa ANL=9 jūs iegūstat iespēju pieprasīt paša tīrus neizkropļotus sava personīgā ķermeņa-nesēja šablonus un novērst tā kaites. No ANL=10, ANL=11 un ANL=12 jūs iegūstat iespēju dziedināt sarežģītākas saslimšanas, un dziednieciskā spēja aug proporcionāli jūsu paplašināšanās pakāpei šajās frekvencēs.

Garām ejot man jāatzīmē, ka visi šie procesi ir saistīti ar visa garīgo problēmu, kuras bija, kompleksa izdziedināšanu, šajā gadījumā es runāju par karmiskajām atstrādēm. Tajā brīdī, kad jūs pienākat pie ANL=9, jūs faktiski tajā brīdī atstrādājat vai jums noraksta ilgtermiņa karmu, ar kuru jūs nācāt uz šejieni, vai arī jūs patstāvīgi šajā brīdī esat to atstrādājuši. Tā kā jūs turpināt dzīvot šajā matērijā, jums neapšaubāmi ir karma, taču tā nav smaga un ilgtermiņa karma. Kā to sauc Nika, tā ir tekošā, šī tekošā dzīves iemiesojuma, karma, un tā šajā laikā atstrādājas praktiski uzreiz, ar situāciju virkni, kurās jums palīdz nonākt jūsu eņģeļi un pavadoņi.

Par izdziedināšanas tehniku. Stingri ņemot, visa tehnika aprobežojas ar sapratni, ka katrs no tiem, kas ir sasnieguši noteiktu ANL un noteiktus vibrāciju raksturojumus, katrs no tiem, kas ir kļuvuši par pārvadītājiem augstfrekvences dievišķajām enerģijām, kuras, pēc savas būtības ir izdziedinošas, tas uzreiz automātiski iegūst dziedinošas īpašības, svarīgi, lai viņš tās izmantotu.

Kā izmantot šīs īpašības? Šeit ir svarīgi apzināties dažus principiālus momentus:
1. jūs nekad neizdziedināt pats personīgi, jums ir jāatceras, ka jūs esat dievišķu augstu vibrāciju enerģiju pārvadītājs.

2. jums ir jābūt patiesumam un nodomu tīrībai, tāpēc ka tieši no šīm īpašībām (Mīlestības īpašība un sapratne, ka ir Dievišķā Mīlestība), no šīs sapratnes dziļuma ir atkarīgi spēks un vibrācija plūsmai, kuru jūs piesaucat caur sevi.

3. jums ir labi jāatceras pirmie divi principi un jāpiesauc dievišķā gaisma konkrētai darbībai. Tas ir, ja jūs vēlaties izdziedināt sevi vai griezušos pie jums pēc palīdzības, tad jūs noskaņojaties uz plūsmu un paceļat savu apziņu pēc iespējas augstāk. No tā, kurp jūs spēsiet pacelt šajā brīdī savu apziņu, tieši no turienes, no tā līmeņa atnāks izdziedinošā plūsma. Un jums ir jāvēršas pie šīs plūsmas, ko jūs gribat iegūt no šīm enerģijām, ko ir nepieciešams izdziedināt jūsos pašos vai, ja jūs piesaucat plūsmu cita cilvēka izdziedināšanai, ko tad jūs gribat tur izdziedināt.

4. jums vēl ir nepieciešams zināt, ka, ja jūs neprotat noteikt diagnozi, kas tad ir noticis ar šo cilvēku, ja jūs neesat pārliecināti par iemesliem saslimšanām, kuras viņam ir, tad jūs vēršaties pie šīs plūsmas ar lūgumu harmonizēt savu lauku vai tā cilvēka lauku, ar kura dziedināšanu jūs nodarbojaties, un lūdzat harmonizēt visas plūsmas un likvidēt enerģētiskos iespīlējumus un blokus.

Lūdziet attīrīt viņa ķermeni un viņa lauku no bloķējošu enerģiju ietekmes. Jūs izsakāt vispārīgas, taču pietiekami skaidras vēlmes, ko tad jūs gribat iegūt no šīs enerģijas. Enerģijai ir pilnīgi skaidri jāsaņem uzdevums un lūgums, un no šī lūguma precizitātes un patiesuma ļoti daudz kas ir atkarīgs. Tieši tajā ir ietvertas, tajā skaitā, arī dziednieciskās īpašības cilvēkam, kurš strādā ar šīm enerģētiskajām plūsmām.

Attiecībā uz atļauju jebkuru dziedinošu manipulāciju veikšanai. Bez jebkādām šaubām, tam, lai veiktu pašizdziedināšanu, jums vajag pieņemt paša lēmumu, ka jūs gribat izdziedināties un no kā jūs gribat izdziedināties. Tam, lai pielietotu dziednieciskās spējas attiecībā pret citu cilvēku, tad viņam ir jāgriežas pie jums ar šo lūgumu, un tas nozīmēs, ka viņš ir gatavs pieņemt jūsu palīdzību un viņš tic jums. Un tas ir ļoti svarīgs moments, tā kā no tā, cik lielā mērā cilvēks tic un cik lielā mērā viņš ir gatavs pieņemt palīdzību, arī ir atkarīgs dziedinošais efekts. Tas ir atkarīgs no enerģijas, kuru pārvada dziednieks, spēka, taču tas vienlaicīgi ir atkarīgs arī no tā, cik lielā mērā cilvēks vēlas izdziedināties un tic paša izdziedināšanai. Tas ir abpusējs process. Tas, ka lūgumam jābūt, tas ir neapšaubāmi, tāpēc ka tā ir labās gribas likuma ievērošana, kurš darbojas uz jūsu planētas, un bez atļaujas dziedināt kādu nav ieteicams, citādi jums nāksies izjust uz sevis karmiskā likuma darbu.

Bet kā tad tās enerģijas, kuras jūs pastāvīgi nesat uz planētu, kā tad būt ar tām enerģijām, kuras jūs apzināti piesaucat uz planētu un pārvadāt planētai, visas situācijas, kura eksistē, izdziedināšanai? Šeit man ir jāpasvītro svarīgas domas, par kurām es jau runāju, taču es tās šeit atkārtošu. Vispirms, ir tas, ka jūs darbojaties šajā gadījumā pēc planētas lūguma un ar viņu kopā.

Planēta, kā saprātīga būtne, pieņēma lēmumu par augšupcelšanos, un viņa izteica lūgumu jums nodarboties ar viņas izdziedināšanu, un jūs ar to nodarbojaties, un šis process norit ļoti sekmīgi, tā kā šis process bija pēc abpusējas norunas. Kas attiecas uz cilvēku izdziedināšanu, kuri dzīvo uz šīs planētas, tad šajā gadījumā, tā kā izdziedinās planēta un tīrās planētas telpa, bet cilvēki ir visas šīs lielās enerģētiskās sistēmas daļa, tad cilvēki gūst iespēju izmantot to telpas tīrību un nevainojamību, kura ceļas un nostiprinās ap viņiem. Viņi gūst iespēju apzināties un pašizdziedināties, un dara viņi to lielākoties zemapziņas līmenī. Dara viņi to pēc pašu vēlēšanās, bet visiem, kas nevēlas izmantot radušās un pastāvīgi nostiprinošās garīgās un fiziskās izdziedināšanas iespējas, ir tiesības nedarīt to un neizmantot piešķirto iespēju. Šeit nav nekāda likuma pārkāpuma.

Mani dārgie, es vēlu jums pēc iespējas ātrāk apzināties jaunās, jums atverošās iespējas, veikt pārveidošanu sevī, savā apziņa, un iziet uz jauniem veselīgas un laimīgas dzīves līmeņiem!

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.07.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe