pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

Laiks dalīties jūsu mirdzumā


IR LAIKS DALĪTIES JŪSU MIRDZUMĀ
 
Erceņģeļa Mihaela vēstījums 2012.gada februārim
Saņemts caur Ronnu Herman
No angļu/krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Mīļotie Meistari, strukturētā, materiālā pasaule, ko cilvēce ir radījusi daudzu pēdējo gadsimtu gaitā, strauji sabrūk. Uzspiestās, ierobežojošās materiālās robežas un ierobežojumi tiek atstāti aiz muguras un aizstāti ar tolerantiem taisnīguma un vienlīdzības jēdzieniem. Nesakārtotās pārliecības/ticības, izkropļotie likumi un dogmatiskās reliģiskās mācības šobrīd tiek atkārtoti izvērtētas un tajās tiek atklāti trūkumi, tai pat laikā, kad masas nokrata ierobežojošās važas un meklē atklātās patiesības un Paš-Meistarībai paplašināšanas iespējas.
 
Bēdas, upuri un ciešanas, ko simbolizē krustā sišana, ir pagātnē. Triumfs, prieks un spēks, būs garīgo centienu uzmanības centrā un augstāko pasauļu svētlaime būs pieejama tiem, kas iegūs spējas pastāvēt daudz smalkākos apziņas laukos augstāk par ceturto un piekto dimensijām. Tas, kas jūs gaida šajās izslavētajās valstībās, dārgās Sirdis, atrodas ārpus jūsu visdrosmīgāko sapņojumu robežām. Mīlestības/Gaismas ieplūšana palīdzēs jums harmonizēt jūsu emocionālo dabu tādā veidā, lai jūs varētu iziet daudzlīmeņu ceturto dimensiju ar vieglumu un grāciju. Mērķtiecīgas gara spējas un pieeja jūsu Svētajam Saprātam ir vajadzīgas, lai jūs veiksmīgi ienāktu un izietu piektās dimensijas apakšlīmeņus. Ir būtiski, lai jūs regulāri praktizētu prāta attīrīšanu ar augstāku Gaismas frekvenču palīdzību.
 
Atgādiniet sev pēc iespējas biežāk: Kādam mērķim tas kalpo – turēšanās pie veciem aizvainojumiem un kaitīgiem incidentiem?” Tagad ir vairākas realitātes, no kurām izvēlēties. Agrāk vai vēlāk ikvienam cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš ir daudzdimensionāla būtne. Pieņemiet šo patiesību, ka jūs esiet nemirstīgi, un sāciet dzīvot pilnīgu dzīvi Mūžīgajā Tagad.
 
Attīstošamies pašapziņai ir nepieciešams īpaši koncentrēt domu, kas aizved pie augstākās apziņas. Jums ir jāattīsta un jāpilnveido savas apzinātās izvēles iespēju vispārpieņemtā, sašaurinātā Gaismas un ēnas spektra robežās. Nākotnes, daudz izsmalcinātākajā cilvēces realitātē, miers gūs virsroku un konflikti tiks atrisināti, izmantojot diplomātiju, jo ikviens mācīsies meklēt vislabāko risinājumu vislabākajam rezultātam. Sākumā/vispirms jums ir apzināti jāizvēlas pozitīvā alternatīva ierasto negatīvo atbilžu vietā. Pirms aizmigšanas, pārskatot jūsu dienā notikušo, iztēlojieties iespējamās augstākas frekvences alternatīvas un pakāpeniski negatīvie ieradumi pamazām izzudīs. Visi izpausmes aspekti sākas iekšēji. Koncepcijām jeb abstraktām idejām, kuras dzims, ir jāiziet inkubācijas periods, pirms tās kļūst par realitāti formu pasaulē. Atcerieties, ka visu jūsu dzīvju pieredzes ir rezultāts pretrunīgām/nesaskaņotām vai harmoniskām Jūsu frekvencēm, kuras jūs, apzināti vai neapzināti, izstarojat, jūs - savas materiālās realitātes radītājs.
 
Tā kā jūs gūstat panākumus jūsu dāvanu un meistarības atribūtu pieprasīšanas procesā, jūs konstatēsiet, ka vientulība ir ilūzija, ego impulss, ar ko caur ārēju stimulu vai mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, tiek meklēts līdzeklis baudas gūšanai un pašapziņas apliecināšanai. Tiekšanās pēc vienatnes kļūst par impulsa iedegšanu garīgiem meklējumiem. Jums ir jāizjūt vientulība, lai jūs uzzinātu, kas patiesībā esiet. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs formētu un uzraudzītu savas pašu domas, jo pastāvīga, nejauša prāta pļāpāšana, ja tam ļauj turpināties pietiekami ilgu laika periodu, kļūst par spēcīgām domformām. Tas līdzinās domas padziļinājuma gropītes izgrebšanai jūsu „prāta ieraksta aparātā”, jūsu zemapziņas prāts/ego prāts gala rezultātā pieņems šīs nejaušās domas par jūsu patiesību. Katrs cilvēks ir unikāls un šajā Dievišķības atmošanās procesā jūs pakāpeniski atlaidīsiet ego individualitātes ierobežojošo maskēšanos sev piemērotā laikā un veidā.
 
Cilvēce izdzīvo trijās apziņas plaknēs vienlaicīgi, lai gan lielākā daļa cilvēku neko pat nenojauš par šo faktu.
 
TRĪS ZEMĀKĀS ČAKRAS:
FIZISKAIS-MENTĀLAIS ĶERMENIS * Spēcīgas astrālas ietekmes un masu apziņas ticību modeļi ietekmē personību.
EMOCIONĀLAIS ĶERMENIS * Nosacīti impulsi no iepriekšējo dzīvju atmiņām un mantotās DNS kodējumi ir norma.
EGO VĒLMJU ĶERMENIS * Iepriekšējo un tagadējās dzīvju izstrādes kombinācija ir virzītājspēks, kas slēpjas aiz ego.
 
Tilts uz AUGSTĀKO APZIŅU IR SIRDS.
TRĪS APZIŅAS PLAKNES ATTĪSTĀS ŠĀDĀ SECĪBĀ:
EMOCIONĀLAIS ĶERMENIS SAJŪT caur Dvēseli/Svētās Sirds Centru.
MENTĀLĀ ĶERMEŅA APZIŅA attīstās/evolucionē caur Svēto Saprātu/Dvēseles apziņu.
GARĪGĀ APZINĀTĪBA kļūst par trešo komponenti ar Dvēseles un VirsDvēseles Augstākā Es starpniecību.
 
Atkarībā no tā, kā jūs noskaņojaties daudz augstākām Gaismas frekvencēm, jūs pierodat pie Svētās Uguns Elpas plūsmas, kuru esiet nosaukuši par Dzīves Upi/Mīlestību/Gaismu. Šajā nevaldāmajā Dzīves Upē ir klātesošs kodēta, slēpta, varena, mirdzoša zināšanu plūsma. Tas ir radošā ģēnija kods, tomēr, lai saņemtu pieeju šim iedzimtajam spēkam, jums ir jāpieslēdzas Svētā Saprāta gudrībai.
 
Mēs gribētu arī atgādināt, ka jūsu rokas ir vieni no visaugstāk attīstītākajiem sakaru kanāliem ar jūsu smadzenēm, jo ēteriskie ģeneratori-kristāli ir iebūvēti jūsu plaukstās. Tie tika izstrādāti tādejādi, lai būtu vieni no visspēcīgākajiem jūsu fiziskā ķermeņa elektromagnētiskajiem impulsiem. Lūk, kāpēc tie, kuri ir aktivizējuši vai attīstījuši dziedinošo spēku savās rokās, ir tik veiksmīgi dziedināšanas mākslā. Nākotnē jums piemīt potenciāls pārveidot atmiņu šūnas iekšienē jūsu pirkstu galos tādejādi, ka jūs spēsiet saņemt piekļuvi apzinātai un zemapziņas informācijai caur pieskārienu.
 
Labs vingrinājums būtu turēt kristālu, kuru jūs paši esiet ieprogrammējuši kā dziedināšanas kristālu-ģeneratoru, vienā jūsu rokā, tai pat laikā koncentrējoties uz dziedināšanas spēju aktivizēšanu jūsu plaukstās. Izmantojot Bezgalīgās elpas īstenošanu, koncentrējieties uz Gaismas Adamantisko daļiņu sūtīšanu/uztveršanu jūsu plaukstās. Jūsu plaukstas var kļūt ļoti siltas vai sākt tirpt. Iespējams tas var prasīt zināmu laiku, lai sajustu šīs sajūtas, tomēr pakāpeniski jūs iegūsiet spēju sūtīt dziedinošo Radītāja Gaismu noteiktām sava ķermeņa daļām. Dziedināšana nākotnē paredz Ap-Gaismotu, enerģisku dziednieku esamību, kuri spēs saviem pacientiem nosūtīt lāzeram līdzīgu Dievišķās Gaismas dziedinošo staru. Reiki un citas enerģētiskās prakses balstās un šīm senajām, ezotēriskajām zināšanām.
 
Jūs, Zvaigžņu Sēklas, atmostieties izpratnei par sava pašu debesu mantojumu, kas tika iekodēts sēklu atomu kristālos un tiek glabāts jūsu Svētajā Sirdī. Ziniet arī, ka drosmes un lieliskuma vēsture ir ieausta vardarbīgā un nereti nogurdinošā cilvēces evolūcijas ceļojumā. Jūs izejat ektrasensoro spēju un augstākas apziņas spēju atjaunošanas pieredzi, kas nav tikusi lietota daudzu gadsimtu gaitā. Tomēr būs vajadzīga apņemšanās un pūles, lai atvērtu aizzīmogotās durvis uz jūsu Svētā Saprāta iekšējo gudrību. Ir ļoti svarīgi, lai jūs laiku pa laikam mācītos uzticēties savai iekšējai vadībai. Mīloša un pateicīga sirds attīra apziņu un rada līdzsvarotību un dvēseles mieru. Tie kļūst par pastāvīgu Esības Stāvokli, nevis par vienkārši nejaušu pieredzi.
 
Tas ir acīmredzams ikvienā šīszemes esības aspektā, ka cilvēce atmostas no iepriekšējo gadsimtu ilūziju sapņa atkarībā no tā, kā atsvaidzinošā Dievišķās apziņas Gaisma caurauž visu Radīto. Katrai Dvēselei ir savs unikāls kods Dievišķā Dimantiskā Kodola Šūnā. Šis kods satur ideālo rezonansi jeb harmoniju ikvienam iemiesojumam. Viens no brīnumiem atkārtotā jūsu Enerģētiskā Paraksta salīdzināšanā ar jūsu Dvēseles Dziesmu ir tas, ka saskaņotās frekvences sāk rezonēt Dzīvās Gaismas plūsmām, kuras savieno jūsu Dvēselei ar daudziem citiem jūsu Augstākā Es fragmentiem. Šajā brīdī, pa īstam sākas jūsu pacelšanās process. Jūs vēl joprojām nespējat apjaust, ka esiet cieši saistīti ar visiem jūsu Augstākā Es aspektiem. Viena no pārsteidzošākajām atskārsmēm ir tā, ka jūs esiet lieliskas daudzdimensionālas Gaismas Būtnes aspekts.
 
Vēlreiz atgādinām jums par šo nozīmīgo faktu: Visss Radītas atrodas pastāvīgā kustībā no iekšas uz āru īpašās vibrāciju figūrās, kuras mēs dēvējam par enerģētiskajiem parakstiem jeb ENERĢĒTISKĀ TOŅA OKTĀVĀM. Jūs tiekat identificēti pēc jūsu Enerģētiskā Paraksta un jūsu Dvēseles Dziesmas, kuri nosaka jūsu auras lauka Gaismas spožumu. Jūsu enerģētisko parakstu veido jūsu fiziskā ķermeņa frekvences trešās-ceturtās dimensiju telpā/izplatījumā. Līdzsvarotas frekvences no virs ceturtās un piektās dimensijām glabājas jūsu Es Dvēselē un kļūst par daļu no jūsu Dvēseles Dziesmas. Mīļotie, nostipriniet šo domu cieši savā prātā. Eksistē neskaitāmi apvienotie apziņas lauki. Jūs atrodieties pieslēgšanās procesā daudzo apvienoto apziņas lauku magnētiskajai enerģijai. Jūs sākat saskaņoties ar Dievišķās Gribas, Dievišķās Gudrības un Dievišķās Mīlestības vibrācijām.
 
Tuvākajā nākotnē mēs vēl runāsim par Dievišķajiem stariem šim ApakšVisumam un par to, kā Dievišķais Plāns tiek labots un kā tas ir krasi mainījies cilvēces nākotnes attīstībai. Dievišķais plāns mainās no sadalīšanās/atdalīšanās eksperimenta un dualitātes - uz jaunu apvienošanās, integrācijas un paplašināšanās realitāti.
 
Atļaujiet atsaukt jums atmiņā šo ļoti svarīgo informāciju attiecībā uz TRIM GALVENAJIEM DIEVIŠĶAJIEM STARIEM UN ČETRIEM PAKĻAUTAJIEM, jo tieši ar tiem cilvēce pagātnē, šī ApakšVisuma pieredzē tika ap-STAR-ota.
 
* PIRMĀ DIEVIŠĶĀS GRIBAS MENTĀLO VIBRĀCIJU STARA ENERĢIJA NO MŪSU DIEVA-TĒVA VISPIRMS TIEK IEVADĪTA AURAS LAUKĀ, UN TAD TĀ AKTIVIZĒ DZĪVĪBAI SVARĪGUS GALVAS CENTRUS UN ČAKRAS, PIRMS FILTRĒ VISU PĀRĒJO FIZISKO ĶERMENI.
 
* OTRĀ MŪSU DIEVA-MĀTES MĪLESTĪBAS UN LĪDZJŪTĪBAS VIBRĀCIJU STARA ENERĢIJA VISPIRMS TIEK IEVADĪTA AURAS LAUKĀ UN PĒC TAM PLŪST UZ KAKLA/TĪMUSA UN SIRDS ČAKRĀM, PIRMS FILTRĒ VISU PĀRĒJO FIZISKO ĶERMENI.
 
* DĒLA/MEITAS TREŠĀ STARA UN TĀ ČETRU APAKŠSTARU ENERĢIJA AKTIVIZĒ PRĀTA VIBRĀCIJAS, IZPLŪST PA AURAS LAUKU, KONCENTRĒJAS UZ SAULES PINUMA AKTIVIZĒŠANU UN PĒC TAM TRAUCĀS PA ATLIKUŠO ČAKRU SISTĒMAS DAĻU. SAULES PINUMU VAR NOSAUKT PAR FIZISKĀ ĶERMEŅA SMADZEŅU CENTRU. TREŠĀS/CETURTĀS DIMENSIJU SFĒRĀS TAS IR EMOCIJAS ATTĪROŠAIS CENTRS.
 
ČETRI APAKŠSTARI IR ATRIBŪTI, TIKUMI UN ĪPAŠĪBAS, KAS VAJADZĪGI JŪSU KOPRADĪTĀJU MISIJAS VEIKŠANAI MATERIĀLAJĀS SFĒRĀS. DIEVA-APZINĀTĪBAS SEPTIŅU STARU INTEGRĒŠANA UN HARMONIZĒŠANA IR VIENS NO VISSVARĪGĀKAJIEM SOĻIEM PACELŠANĀS PROCESĀ.
 
Jums ir apzināti jāizveido pašiem savs GAISMAS CENTRS, lai pieprasītu/saņemtu savu SAULES-KUĢI. SAULES KUĢA TRIĀDI VEIDO DIEVIŠĶĀ DIMANTA KODOLA BRILJANTA ELEMENTS + JŪSU DVĒSELES GAISMA UN JŪSU SVĒTĀS SIRDS GAISMA, KAS KOPĪGI RADA JŪSU AURAS LAUKA GAISMAS MIRDZUMU.
 
Pat, ja jūs pagaidām nespējat saņemt piekļuvi daudz varenākiem, izsmalcinātākiem augstāko sfēru vibrāciju paterniem, tomēr visu Staru un Dieva-Apzinātības līmeņu rezonējošās frekvences ietekmē ikvienu no jums, kā arī Zemi ikvienā jūsu dzīves mirklī.
 
Čakru sistēmai piemīt spēja gan uztvert/magnetizēt, gan izstarot. Jo augstākas frekvences paternus jūs spējat uztvert/uzņemt sevī, jo ātrāk un pilnīgāk jūsu čakras griezīsies, tādejādi izstarojot spēcīgāku un augstāku frekvenču paternus caur jūsu fizisko ķermeni un uz āru pasaulē. Enerģija vienmēr ir kustībā. Radītais vienmēr ir kustībā. Vienīgā pauze mēdz būt tikai jauna Radītā NEKUSTĪGUMA PUNKTĀ.
 
Dažu pēdējo gadu laikā termins „Zemes Eņģeļi” ir kļuvis par vispārpieņemtu garīgi orientētos paziņojumos un čenelingu vēstījumos. Lielākas skaidrības labad, tas var nozīmēt jebkuru Dvēseli, kura neatlaidīgi tiecas sasniegt Paš-Meistarību, lai viņš/viņa spētu stāties Pasaules Kalpotāju rindās. Eksistē daudzas svētītas Dvēseles, kuras ir piekritušas iemiesoties uz Zemes, lai kļūtu par Erceņģeļu pārstāvjiem, kuri izStaro Divpadsmit Lielo Dieva Apziņas Staru enerģiju šajā ApakšVisumā.
 
Atcerieties: svarīga jūsu misijas uz Zemes daļa ir palīdzības sniegšana zemāko dimensiju Gaismas palielināšanā. Mēs, eņģeļu valstības pārstāvji, darbojamies šeit, lai palīdzētu jums iziet cauri šiem evolūcijas un lielo pārmaiņu laikiem viegli un graciozi, tomēr jums ir jālūdz mūsu palīdzība, jo mēs nevaram pārkāpt jūsu brīvo gribu. Atgūstiet savu likumīgo vietu kā Gaismas Meistari, dārgie, un atcerieties, tā kā jūs integrējat Gara zināšanas un Apgaismības Patiesību, mēs lūdzam jūs iznākt priekšā un dalīties jūsu gudrībā.
 
Mēs vienmēr esam līdzās, lai virzītu, aizsargātu un iedvesmotu jūs, taču galvenokārt, LAI MĪLĒTU JŪS.
 
Es Esmu Erceņģelis Mihaels
 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3833806