otrdiena, 2012. gada 7. februāris

Ješua "Par pirmā viļņa veselības stāvokli"Ar mīlestību, Ješua un Nika! Ješua, gribētos iegūt informāciju par to “pionieru” veselības stāvokli, kuru ir 144000 un citi ar viņiem, šajā mūsu lineārā laika brīdī. Interesanti, kā ietekmē vibrāciju pacelšanās frekvence šo cilvēku bioloģiju? Kādus diskomforta simptomus fiziskajos un emocionālajos ķermeņos vairums šo cilvēku izjūt? Kādas notiek izmaiņas (acīm redzamas) fiziskajā ķermenī? Cik ilgi veselības stāvokļa pasliktināšanās viņiem tiks novērota?
Paldies.

Es sveicu tevi, dārgā, un pateicos tev par šo jautājumu. Tas ir ļoti interesants jautājums, un atbilde uz to attieksies vispirms uz to tēmu, kuru izvirzīji tu – tas ir veselības stāvoklis tam pirmajam vilnim – 144000 GD, tam minimumam, kurš bija nepieciešams tam, lai jūs pieņemtu lēmumu un atbalstītu planētu tās vēlmē veikt šo pāreju. Es atbildēšu uz šo jautājumu, bez tam es atbildēšu uz jautājumu par dažādiem vibrāciju pacelšanas simptomiem un, kā tas ietekmē cilvēku bioloģiju.

Man vispirms ir jāatzīmē, ka visi zemieši, visi, kas atrodas uz šīs planētas jebkurā statusā, skolotāju vai to, kas nāk šurp kā novērotāji, vai to, kas ir pirmais vilnis, otrais vilnis, trešais vilnis, statusā, visi, kas nāk šurp kā novērotāji vai kā koordinatori, kā “notiekošo notikumu korespondenti”, visi viņi ir pakļauti dievišķo likumu un principu, kuri eksistē visumā, darbībai, viņi visi ir pakļauti arī pastāvīgo un pagaidu noteikumu par atrašanos uz šīs planētas iedarbībai. Ļoti liela daudzveidība ir lomām, kuras spēlē visi tie, kuri ir iemiesojušies tagad uz planētas šajā unikālajā laikā.

Visi bez izņēmuma un neatkarīgi no statusa un no līmeņa, no kura ir atnākusi šurp iemiesojumā tā vai cita dvēsele, visi spēlē pēc vieniem noteikumiem, un visi pakļaujas vieniem un tiem pašiem likumiem. To ir ļoti svarīgi visiem apzināties, tāpēc ka jūsu sapratnē priviliģētu atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu esamība, – tā ir izkropļota uztvere, piemītoša šai matērijai un 3-jam apziņas līmenim. Priviliģēts stāvoklis patiesībā neeksistē, un, ja dvēsele nonāk un nolaižas materiālajā visumā vienā, otrā vai n-tā vietā, uz viņu vienmēr darbojas tie apstākļi vai tie noteikumi un tie likumi, kuri eksistē visumā, un tie īpašie vai lokālie likumi, kuri eksistē tajā vai citā vietā. Tas ir likums bez izņēmumiem, un citādi būt nevar.

Vienīgais, kas jūs visus atšķir, un tas, ar ko jūs atšķiraties cits no cita pēc iespējām un pēc spējām, to nosaka tikai jūsu personības īpašības un tās vibrācijas, kuras jūs spējāt izpaust, atrodoties šajā līmenī. Tas ir, tās vibrācijas un tās enerģijas, kuras jūs paši spējāt atnest uz šo vietu, uz šo materiālo visumu, izmantojot savu iespēju personīgo neierobežotību un plašumu, kuru atver jums apziņas pacelšanās. Tieši tas atšķir cilvēkus vienu no otra un atšķir viņu iespējas kaut ko darīt matērijas apstākļos.

144 tūkstoši, par kuriem tu runā, tas ir tas skaits, kurš daudziem ir zināms, kurš ir nepieciešams kā minimums tam, lai veiktu izmaiņas uz šīs planētas, globālas izmaiņas, kosmiska mēroga izmaiņas.

No 144 tūkstošiem 138637 cilvēkiem nav nekādu problēmu ar veselību, un viņu fiziskā ķermeņa stāvoklis atrodas to rādītāju robežās, kuri atļauj bez problēmām veikt tos darbus, kurus viņi ir piesaukti veikt. Tiem dažiem tūkstošiem, kuri neiegāja to cilvēku skaitā, kuriem nav nekādu problēmu ar fizisko veselību, ir šīs problēmas tādā vai citādā mērā. Pamatā tās ir saistītas ar to, ka vairumam no viņiem tieši tādi eksistences apstākļi ietilpa viņu iemiesošanās programmā. Daļa no viņiem atrodas invalīdu ratiņos, daļai no viņiem ir citas problēmas, pietiekami lielas ķermeņa problēmas, taču tās ir viņu personīgās problēmas, saistītas ar viņu personīgiem pētījumiem, un tās nav karmisku atstrāžu sekas. 146 cilvēki no šī skaita nav spējuši līdz galam iziet karmisko atstrādi un izjūt tagad pietiekami depresīvas mācības šīs karmas atstrādē. Viņiem palīdz tikt galā ar šīm problēmām, ja viņi lūdz palīdzību. Taču visi šie procesi tiks pabeigti līdz šī gada beigām, un viss šis pirmais vilnis, visi 144 tūkstoši tā vai citādi atrisinās šīs problēmas.

Tās vibrāciju frekvences, kuras pārvadīja un pārvada šie cilvēki, bet viņiem pašlaik ir pieslēgušies jau vairāk par 2 milj. 380 tūkstošiem cilvēku no otrā viļņa un daļēji no trešā viļņa, kuras piedalās planetārās pacelšanas procesā un jaunu enerģiju iesūknēšanas šeit procesā, tās pieskaņojas fizisko ķermeņu iespējām. Jauno enerģiju pārvadītāju ķermeņi pārdzīvo izmaiņas samērā ar jaunu frekvenču padošanu uz planētu un samērā ar viņu iekļaušanu darbā ar tām frekvencēm, ar kurām viņiem nākas strādāt. Tā vibrāciju frekvenču pacelšanās, kura notika un notiek, frekvences maiņas uz augstāku priekšvakarā veic izmaiņas lauka līmenī, fizisko ķermeņu līmenī, DNS līmenī.

Es saprotu tavu norūpētību attiecībā uz pirmo vilni, jo 144 tūkstoši – tie ir tie cilvēki, kuri nāca šurp ar neizmainītu ķermeņu bioloģiju, bez tām izmaiņām, ar kurām šurp nāca jau otrais un trešais vilnis, tā saucamie “jaunie bērni”. Un tās fiziskās slodzes, kuras nācās pārdzīvot viņu ķermeņiem, tās, protams, tika pārnestas nedaudz smagāk, nekā šīs slodzes pārnes otrā vai trešā viļņa jaunie bērni.

Taču kādā veidā tas izpaužas fizisko ķermeņu līmenī? Cik rāda analīze, vairums no tiem, kas sāka šos procesus, izgāja cauri diezgan sāpīgas un stingras fizisko ķermeņu attīrīšanas periodiem, kad viņi sajuta dažādus savārgumus un dažādus slimīgus stāvokļus, kad mēs rekomendējām viņiem vairāk atrasties pie dabas un atpūsties, atslābināties, meditēt, relaksēt, kad mums nācās ķerties pie operacionālas iejaukšanās veikšanas caur smalkajiem plāniem un veikt fiziskā ķermeņa stāvokļu korekciju. Jā, tas dažbrīd nebija viegli, taču tās bija pārejošas grūtības, un tās noteikti beigsies – visas tās izmaiņas, kuras jūs novērojat sevī, saistītas varbūt ar nelielām to vai citu jūsu ķermeņu fizioloģisko sistēmu darba kļūmēm.

Uzdrīkstos apgalvot jums, ka katrs no pirmā viļņa darbiniekiem tiek ļoti rūpīgi novērots un kontrolēts no smalkās pasaules puses. Katrs no jums tiek ļoti vērīgi novērots, tai skaitā jūsu fiziskā ķermeņa stāvoklis, un, ja ārējo faktoru iedarbībā notiek kaut kādi nevēlami efekti, tad jums palīdz tos izlabot, izlabot no smalkajiem plāniem.

Neviena no medicīnas iestādēm nespēj nodrošināt jums tādu pastāvīgu jūsu stāvokļa kontroli, kura tiek veikta ar mīlestību, goddevību un patiesu cieņu pret jūsu darbu. Šo kontroli veic no smalkajiem plāniem koalīcijas Galaktiskie spēki, kuri ir klātesoši planētas smalkajos plānos, un eņģeļi, un daudzi spēki, kuri darbojas planetārajā līmenī. Ticiet man, planētai ir ļoti daudz jūsu ķermeņu izdziedināšanas iespēju, un tieši tādas pašas iespējas ir tām tehnoloģijām, kuras ir apkārt Zemei klātesošajām civilizācijām, un šī palīdzība, daudzplānu palīdzība, tiek sniegta jums no turienes.

Un tu tagad vari nodomāt, ka palīdzība taču tiek sniegta smalko enerģiju līmenī un netiek sniegta palīdzība konkrētam ķermenim, tas ir, netiek veikts darbs ar konkrētu orgānu, kā to dara jūsu mediķi. Taču tas darbs, kurš tiek veikts no smalkākiem plāniem, tas ir smalkāks un mērķtiecīgāks darbs, un tas ir efektīvāks. Ja, pieņemsim, notiek jūsu sirds un tās stāvokļa kontrole un ir rādītāji, ka vajadzīga iejaukšanās, tad operācija, veikta ar šo orgānu no smalkajiem plāniem, spēj izlabot visus tos trūkumus un visas tās vainas, kuri ir jūsu fiziskajai sirdij. Operācija, veikta smalkajā plānā, projicējas uz fiziskās sirds līmeni, un notiek šī orgāna pašizdziedināšana. Tādā veidā jums labo daudzas fizioloģiskās sistēmas jūsu ķermeņos, un šis darbs tiek veikts pastāvīgi.

Pienāks laiks, un šis laiks daudziem no jums sāksies no šī gada beigām un ilgs apmēram līdz 2011. gada vidum, kad mēs novērosim skaidras jūsu ķermeņu fizioloģiskas izmaiņas un jūs varēsiet redzēt tās reāli ar savām fiziskajām acīm. Skatoties spogulī, jūs ieraudzīsiet, kā jūs mainīsieties un kā mainīsies jūsu ķermenis, un jūs redzēsiet, kā augs jūsu pašu spēki un jūsu pašu iespējas to ķermeņa funkcionēšanas trūkumu korekcijā, kuri tā vai cita iemesla dēļ parādās jums matērijā. Jūs visi to ieraudzīsiet pašā tuvākajā laikā. Maz tas, ka jūs ieraudzīsiet, jūs izmantosiet to. Es ceru, ka šī informācija, savietota ar informāciju par izdziedināšanu ar jūsu DNS dievišķo šablonu piesaisti, dos tev atbildes uz taviem jautājumiem. Ar visdziļāko cieņu un Mīlestību

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.07.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe