sestdiena, 2012. gada 11. februāris

Garīgā suverenitāte


Senžermēna vēstījums caur Aleksandru Mahlimai un Danu Bennaku (Alexandra Mahlimay and Dan Bennack)
No krievu/angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
Tālāk sekojošais vēstījums ir daļa no „Dvēseles mērķa lasījumiem”. Tas tiek atkārtots ar klienta atļauju.
 
ES Esmu Senžermēns.
Kad jūsu cilvēciskais Es pāriet uz daudz augstāku savstarpējo attiecību līmeni ar jūsu Dvēseli, viņa [Dvēsele] ar jums sāk runāt par suverenitāti. Suverenitāte – ir galvenais jūsu Jaunā Es atribūts.
Suverenitāte izpaužas dažādos veidos. Dažiem cilvēkiem būt suverēnam – nozīmē būt savā dzīvē brīvam no ārējām ietekmēm un institūcijām. Citiem – tas attiecas uz naudu, varu vai stāvokli, kas atbilst vajadzībām un vēlmēm. Vēl citiem – suverenitāte – tā ir viņu izvēles brīvības nodrošināšana. Lielākajai daļai šādu cilvēku ir būtiski, lai viņiem pašiem būtu tiesības izlemt, ko viņi grib (vai negrib) darīt/iesākt ar savu dzīvi.
 
Garīgā suverenitāte
 
Kad jūs izvēlaties dzīvot Dvēseles izvēlētu dzīvi, jūs arī izvēlaties suverenitāti. Taču šai suverenitātei nav nekā kopīga ar politisko vai ekonomisko situāciju. Šim suverenitātes veidam ir garīgs raksturs.
 
Tad, ko gan tas nozīmē – būt garīgi suverēnam?
 
Vai tas nozīmē, ka jūs jūtaties esam augstāk par pārējiem? Ka jūsu apziņa ir vairāk attīstīta? Ka jums ir vairāk spēka, radošo spēju jeb autoritātes? Vai Dievs pirmām kārtām svēta tikai jūsu izvēli un uzklausa tikai jūsu lūgšanas un lūgumus?
Nē. Tas nenozīmē neko no minētā.
Būt garīgi suverēnam nozīmē tikai vienu – būt brīvam no ilūzijām, ka jūs esiet kaut kas, kas patiesībā neesiet.
 
Kad jūs esiet garīgi suverēni, jūs arī saprotiet, ka jūs esiet Dievs, bet nevis nepatiesa/viltota jūsu ego radītu personu kolekcija. Jūs ziniet, ka Dievs – tā ir jūsu dziļākā būtība, tik ļoti tuva jums, kā jūsu pašu sirds, un tāpēc jūs neļaujat sevi pievērst kaut kam citam. Jūs apzināties, ka jūsu esības mērķis uz Zemes – tā ir jūsu Dvēseles dzīves iemiesošana, balss un radošās izpausmes piešķiršana tam unikālajam apziņas fokusam, kas esiet Jūs, Dievišķā Saprāta iekšienē.
Kad jūs esiet garīgi suverēni – jūs esiet brīvi no ilūzijas, ka jūs esiet uzskatāmi par kaut ko, kas jūs patiesībā neesiet.
 
Ko nozīmē – būt suverēnam
 
Sākot pieņemt dzīvi, raugoties no jūsu Jaunā Es viedokļa, jūs mācīsieties izpaust daudzus jūsu Dvēseles suverenitātes aspektus. Daži nozīmīgākie no tiem ir – diženums/majestātiskums, autonomija, autorība, spēks un brīvība (Some of the most notable of these are majesty, autonomy, authorship, power, and freedom).
 
Diženums/Majestātiskums – kā Jauna personība jūs sajutīsiet savu diženumu/majestātiskumu dziļāk, nekā tas ir bijis iespējams jebkad iepriekš. Diženums – tas ir lielums un lieliskums, kuru jūsu Dvēsele pastāvīgi izjūt. Jūs sajutīsiet, ka dzīvojat majestātiski, kad pilnībā apzināsieties – Kas Jūs Esiet, kad jūsu prātā izzudīs pat vismazākās šaubas par to, ka mīlestība un labklājība – tās ir jūsu tiesības kopš dzimšanas.
 
Autonomija - būt autonomam - ir vēl viens jūsu Jaunā Es dzīves aspekts. Garīgā autonomija nenozīmē neatkarību no Dieva, bet tā nozīmē – Pašpārvaldīšanu. Garīgā autonomija nozīmē, ka Dievs, darbojoties kā jūsu dziļākais Es, dod jums spēku dzīvot jūsu dzīvi tā, kā jūs to vēlaties. Tā kā Dievs ir uzskatāms par augstāko autoritāti jūsu dzīvē, jūs neļaujat citiem sevi kontrolēt, un tas padara iespējamu dzīves izjušanu tādos veidos un paņēmienos, kādus jūs izvēlaties.
Dievs dod spēku jūsu izvēlēm, lai jūs pilnībā spētu izjust Kas Jūs Esiet. Jūsu Dvēsele zina to precīzi un izbauda to, tāpat, kā to spēsiet arī jūs, kļūstot par Jauno Es.
 
Autorība – kā Jauna personība, jūs uzzināsiet, ka esiet savas paša dzīves autors. Dievs jums ir piešķīris tiesības radīt savu dzīves pieredzi atbilstoši savām domām un pārliecībai. Jūs redzēsiet, ka Dievs jūs tajā atbalsta, veidojot Visumu ap jums tā, lai nodrošinātu jums vajadzīgo pieredzi.
Tā kā jūs apzinieties savu domu potenciālu, jūs esiet modri/vērīgi attiecībā uz patiesību. Jūs neielaižat savā prātā nekādas šaubas vai maldus par to, kas jūs esiet vai - kāda ir jūsu vieta pasaulē. Jūs esiet izvēlējušies piedzīvot/izjust Patiesību par sevi un neko vairāk. Jūs ziniet, ka izdzīvojot šo Patiesību, jūs iegūsiet vislabāko iespēju izjust prieku un Esības pilnību.
 
Spēks – tas ir vēl viens Dvēselē centrēta Es atribūts. Taču tas nav spēks tā vispārpieņemtajā nozīmē. Jūsu Jaunais Es nav ieinteresēts sava ceļa uztiepšanā. Tāpēc spēks nekādi nav saistīts ar dominēšanu vai manipulēšanu ar citiem. Patiess spēks – tā ir Spēja Radīt. Tik vienkārši tas ir.
Jūsu Jaunais Es saprot, ka būtības/esences pārvēršana matērijā/substancē ar saprāta radošā spēka palīdzību, ir vislieliskākā Spēle, kurai jūs esiet dzimuši. Jūs arī ziniet, ka jebkāda citāda jūsu talanta izmantošana novestu pie garlaicības un stagnācijas.
 
Brīvība.Suverenitāte sniedz jums brīvību dzīvot savu dzīvi tieši Tagad. Tieši šeit un tagad jūs varat gūt prieku no tā, ka jūs, kā Dvēsele, saņemat pārsteidzošu cilvēcisko pieredzi. Jūsu Jaunais Es ir noenkurots šajā izpratnē/apzinātībā. Kā Jauna Būtība, jūs varat/spējat virzīties cauri situācijai, kas iepriekš būtu jūs šokējusi, nesamulstot un paliekot mierīgiem. Jūs esiet bezbailīgi tomēr brīvi – un atsaucīgi mīlestībai - katram brīdim piemērotā veidā.
 
Vienotība – ļauj pastāvēt/darboties Suverenitātei.
 
Ir būtiski atcerēties, ka jūsu suverenitāte nenošķir jūs no pārējiem. To vienkārši nav iespējams izdarīt. Ikviena personība ņem dalību Dieva Dzīvē un visiem ir tiesības dzīvot pēc savas izvēles, tāpat kā jūs. Jūs esiet neatkarīgi savā izvēlē, taču esiet savstarpēji saistīti Dzīvē. Kad jūs to sapratīsiet, tad apzināsieties, ka jūsu suverenitāte darbojas tikai Dieva Vienotības ietvaros un tad jūs pārstāsiet radīt sev daudzas problēmas.
Kā var tik liels skaits cilvēku, pieņemot suverēnus līgumus, jebkad vienoties par kaut ko? Kur ir cerība par harmoniju tajā? Ir svarīgi atcerēties, ka eksistē tikai Viena Dzīve-Dieva Dzīve, kurā jūs visi esiet vienādi mīlēti. Katru reizi, kad jums ir jāpieņem lēmums, kas skar citus, - apzinieties to. Lūdziet, lai jūsu individuālās vēlēšanās atbilstu Dieva Mīlestībai un sniegtu vislielāko labumu/rezultātu visiem tajā iesaistītajiem. Nav nozīmes, kas tas ir. Vienkārši ticiet, ka tas atnāks.
 
Tiekot skaidrībā ar savām vēlmēm un realizējot tās visu vislielākajam labumam, jūs izpildāt vienīgo Radītāja norādījumu – „Mīliet cits citu tik stipri, cik vien spējat”. Atcerieties to, un garīgās suverenitātes atslēgas būs jūsu rokās.
 
 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3827420