pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

Vai mērķis ir pilnība?


Vai Mērķis ir Pilnība ???
29.08.2011 Erceņģelis Uriēls caur Jennifer Hoffman
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Pastāv cieša saistība jūsu ceļam – ar jūsu uzskatiem. Jūsu dzīves ceļojuma mērķis, jūsu dziedināšana, kuru esat nākuši šeit realizēt, ir ciešā saistībā – ar piedzīvojumiem, kurus jūs paši radāt, lai to īstenotu. Jūsu Augstākais Mērķis ir – visspēcīgākais aspekts, uz ko jūs esat spējīgi patreizējā brīdī. Tas ir daļa no jūsu Dvēseles individuālā kontrakta ar Avotu, un šinī ziņā Debesu radīšanai uz Zemes nav iespējams nekāds viens vienīgi pareizais ceļš priekš visiem. Katrs to dara savā tempā un savā laikā. Būt noskaņotam uz savu mērķi – nozīmē – būt pašam UZ SAVA CEĻA ikvienu brīdi – un tas arī ir VISS, ko jūs varat darīt. Un tas ir nevainojami.
 
Visums nekad nepieprasa no jums pilnību, jo tā JAU PASTĀV – visās lietās, visos laikos un visās nozīmēs. Vai gan jūs šaubīsieties par zieda pilnību, vai par okeāna pilnību? Tad kādēļ jūs uztraucaties par savu pilnību? Mērķis ir – pastāvēt/būt PILNĪBAI, bet tas nav piepildāms, kad jūs cenšaties kļūt „perfektāki”. Jums ir jāsāk ar to, ka jāapzinās sava pilnība, un jāzina, ka jūs pārvietojaties no viena sava pilnības aspekta uz nākamo, gluži kā zieds, kad tas aug. Jūsu mērķis ir – dziedināties, nevis būt perfektam. Pilnība nav sasniedzama, cenšoties būt labam, vai vislabākajam, cenšoties iegūt vairāk, vai būt visātrākajam. PILNĪBA – tas ir tas – kāds un kas jūs ESAT Dieva Acīs.
 
Jūsu mērķis ir BŪT savā pilnībā – visos laikos, pat tad, kad jūs jūtaties izbijies un apjucis, kad jūs uzskatiet, ka neesat vēl iedzīvinājis savu īsto potenciālu un neesat vēl pārliecināts par savu īsto mērķi. Jūs JAU DZĪVOJIET savā mērķī, un tas iekļauj sevī arī visas jūsu šaubas un bailes. Baiļu un šaubu pārvarēšana ir daļa no jūsu mērķa, gluži tāpat kā drosme pieņemt Sevi tādu, kāds esat – ikkatru brīdi. Vislielākā Dāvana, kuru jūs varat Sev dot – ir SAVAS PILNĪBAS ATZĪŠANA, lai jūs varētu fokusēties uz patieso savas dzīves mērķi – būt par Līdz-Radītāju kopā ar Garu.
 
Mērķis nav pilnības meklējumos, jo jūs JAU ESAT pilnība. Mērķis ir – SAVAS PATIESĪBAS meklējumos, un SAVAS Gaismas STAROŠANĀ, nebaidoties no kritikas un šaubām. KATRS jūs esat Dieva Gaisma, esat Dievišķās Gaismas un Beznosacījumu Mīlestības bāka – un TĀ IR JŪSU PILNĪBA. Jūsu mērķis ir – BŪT, kas jūs ESAT, STAROT savu Gaismu pasaulē, un GODĀT Sevi un visus Citus viņu pilnībā. Tad jūs spēsiet fokusēt savu enerģiju uz PAPLAŠINĀŠANOS – no viena sava pilnības aspekta uz nākamo, virzoties cauri laika un enerģētisko vibrāciju dimensijām, LAI NOSTĀDĪTU SEVI – SAVAS BŪTĪBAS PATIESĪBĀ, LAI ATRASTU PRIEKU SAVĀPILNĪBĀ, RADOT SAVAS DEBESIS UZ ZEMES.
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3836416