piektdiena, 2012. gada 17. februāris

Ješua "Par fizisko ķermeņu izmaiņām"Dārgais Ješua, atbildi, lūdzu, pie transmutācijas, kā izmainās cilvēka fiziskais ķermenis? Ja var, pārveidošanās secību.
Paldies.

Es sveicu tevi, dārgā, ar mīlestību un godbijību! Tu uzdevi jautājumu, kurš sāk satraukt ļoti daudzus no jums, tā kā daudzi no jums dažādā pakāpē ir sabojājuši savus ķermeņus to izmantošanas procesā. Tas ir normāls process, un tas atbilst tam apziņas līmenim, kurā jūs iegremdējāt sevi, lai pilnībā iegrimtu dzīvē un saprastu visu situāciju uz planētas lielo pārmaiņu priekšvakarā, saprastu no iekšienes pilnā mērā. Vispirms es gribu atzīmēt, ka vairumu no tām ķermeņu problēmām, kuras jūs saņēmāt, jūs saņēmāt mērķtiecīgi, tas ir, tas ietilpa dzīves izzināšanas programmās. Neievērojama daļa jūsu bojājumu bija sakarā ar dažiem jūsu priekšstatiem, izkropļotām uztverēm, kurus jūs nevarējāt pārvarēt ilgu laiku. Tas arī ir dabisks process tam matērijas līmenim (ML) un apziņas līmenim (AL), kurā jūs atradāties.

Taču pienāca pārmaiņas, kuras jūs kopā ar planētu piesaucāt, un šīs pārmaiņas nes plaša mēroga izmaiņas. Jūs jūtat, ka šīs pārmaiņas maina jūs vispirms iekšēji, tās maina jūsu apziņu, tās maina jūsu domu orientāciju, un šis jaunais virziens arvien vairāk aiznes jūs no vecajām dzīves uztveres, sevis un savas vietas šajā pasaulē uztveres koncepcijām. Jūs arvien vairāk sākat domāt globālās kategorijās, un tas arī ir tas apziņas paplašināšanas process, par kuru mēs ar jums vairākkārt jau esam runājuši. Apziņas izmaiņas process – tas ir process, kurš iet pa priekšu visām izmaiņām, kuras notiek zemākās vibrācijās. Tajā skaitā vibrācijās, kuras jums ir realitāte un kuras ir matērija.

Jūsu ķermenis ir materiālās pasaules daļa, un tas rezonē tajās pašās frekvencēs, kādās rezonē arī pasaule, kura ir jums apkārt. Pateicoties vienādai rezonansei ar apkārtējo pasauli, jūsu ķermenis redz un sajūt visu tādu, kādu jūs tagad visu uztverat. Tieši tāpēc jums ir šķērslis jebkurš priekšmets (siena, koks, cita cilvēka vai dzīvnieka ķermenis utt.). Pateicoties vienam vibrāciju līmenim visam, kas ir jums apkārt un jūsu ķermenim-nesējam tajā skaitā, jums ir iespēja sajust visu un uztvert ar sajūtu orgānu palīdzību. Tieši viens vibrāciju līmenis nodrošina jums šo apkārtējās pasaules cietības sajūtu, kaut gan ar jūsu paplašināto apziņu jau ir zināms, ka materiālā pasaule ir ilūzija. Tikai pateicoties tam vibrāciju starpslānim, kurā atrodas jūsu ķermeņi-nesēji, jums ir iespēja izmantot sajūtu orgānus. Es saku jums par to tam, lai jūs saprastu to izmaiņu pirmcēloņus un pašu mehānismu – kā notiks izmaiņas matērijā.

Un tā, tā kā jūs atrodaties sfērā ar noteiktu vibrāciju frekvenci un esat tur ar ķermeni-nesēju ar pieskaņotu vibrāciju frekvenci šai vibrāciju sfērai, jums ir iespēja redzēt, dzirdēt, sataustīt utt. Ja jūs maināt materiālā visuma noteiktas sfēras vibrāciju frekvenci un pārvietojat šīs vibrācijas uz zonu ar augstāku frekvenci, tad jūs iegūstat matēriju ar citām īpašībām un parametriem, un jums vajag citu ķermeni-nesēju, pieskaņotu veiktajām izmaiņām. Tieši šo jauno īpašību, kuras iegūs matērija kvantu pārejas laikā, dēļ un tam, lai jūs varētu izzināt jau jaunu matērijas veidu, jums ir nepieciešams izmainīt eksistējošo ķermeni. Saistībā ar to, ko es jums tikko teicu, jums ir nepieciešams saprast, ka šī kvantu pāreja tiek veikta uz augstākām vibrācijām un jūs paceļaties no 3ML uz 4ML, un tas ir jauns matērijas veids, un jums vajag jaunu ķermeni-nesēju, kurš šim 4ML atbildīs.

Tālāk jums ir svarīgi saprast, ka enerģija, pateicoties kurai eksistē materiālais visums un viss visums – tā ir Avota dievišķā enerģija, un tās pamats ir Mīlestība. Šī enerģija pastāvīgā, nepārtrauktā režīmā tiek padota uz visām visuma eksistējošajām sfērām. Kad jūs pārvietojaties no viena līmeņa uz citu, tā pati dievišķā Mīlestība nodrošina jaunās pasaules kārtības eksistenci jaunajā pēc īpašībām matērijā. Taču tam, lai jums būtu saprotams par notiekošo pārvietošanos, tad teiksim tā, ka dievišķās Mīlestības enerģijas daudzums tiek ielikts lielāks vai, var teikt, ka plūsma ir intensīvāka matērijā, par kārtu augstākā. Lai kā es neteiktu, mēģinot paskaidrot to jūsu prātam, taču jēga aprobežojas ar to, ka matērijas izpētei un tās uzturēšanai ir nepieciešama pastāvīga dievišķās Mīlestības plūsmas kustība, nepieciešama šīs dievišķās Mīlestības plūsmas pārvadīšanas matērijā struktūru uzturēšana.

Bez šīs jaunās matērijas jaunās telpas radīšanas, dievišķās Mīlestības enerģijai tāpat nepieciešams uzturēt kā jaunās matērijas, tā arī ķermeņu-nesēju tās izzināšanai visas jaunās īpašības. Un tā, izmainītais ķermenis – tā ir nepieciešamība pie kvantu pārejas, tāpat kā izmainītās apziņas nepieciešamība. Jums būs jāatrodas harmonijā ar to pasauli, kurā jūs nonāksiet pie kvantu pārejas.

Nav šaubu, ka kvantu pārejas laikā mainās ne tikai tā materiālā substance, kurā jūs atrodaties tagad, bet arī notiek dievišķās Radīšanas ar jūsu palīdzību un caur jums tajā skaitā process, un tieši tāpēc jūs esat Līdz-Radītāji. Tieši tam jūs sākāt savas izmaiņas un pārveidošanās, tieši šim procesam jūs sākāt apziņas pacelšanu un nostiprinājāt savu apziņu augstākos vibrāciju slāņos.

Jūsu mērķis – atvest uz matēriju caur savas apziņas pārvietošanu un nostiprināšanu augstāk pēc frekvences tās nepieciešamās Mīlestības enerģijas jaunās dievišķās frekvences Līdzradīšanas procesam. Dabiski un likumsakarīgi ir tas, ka, paceļot apziņu un sākot izpildīt Līdzradītāja jauno darbu, jūs ne tikai paplašināt savu apziņu, bet arī transmutējat savu ķermeni. Kādam nolūkam? Jūs pārvadāt jaunu augstāku vibrāciju enerģiju ne tikai caur savu apziņu, jūs pārvadāt to matērijā caur saviem ķermeņiem.

Kādā veidā tiek padota dievišķā enerģija caur jums? Tam, lai rastos jūsu sapratne no tā līmeņa, kur jūs atrodaties tagad, mēs atkal izmantosim jums saprotamas shēmas. Ja iedomājamies visu radīto lodes veidā, tad Dievs priekš jums atrodas šīs lodes nomalēs vai aiz tās robežām, taču jūs atrodaties dziļi iekšienē. Vārdu sakot, jo zemākas vibrācijas, jo arvien vairāk tās tuvojas šīs lodes centram. Jūs, atrodoties 3ML, atrodaties iekšā, lodes centrā. Tagad tam, lai pārietu uz jaunu, augstāku matērijas līmeni (4ML), jums nepieciešams paplašināt matērijas zonu un pārvietoties uz to, un tā pēc mūsu shēmas būs vairāk attālināta no lodes centra kā vieta, kur jūs atradāties līdz tam. Tādai jūsu apziņas ietekmes zonas pārvietošanai un paplašināšanai un tās nostiprināšanai jums ir nepieciešamas kolosālas enerģijas. Tā ir shēma, un tā, protams, daudzējādā ziņa ir nosacīta, jo viss ir daudz daudzveidīgāk un sarežģītāk, taču mēs izmantojām to jūsu uztveres ar prātu uzlabošanai, atbildot uz jautājumu, kas tad notiek pašreizējā laikā ar jums un planētu.

Tam, lai atvestu šurp tās kolosālās enerģijas, kuras nepieciešamas jaunajai Radīšanai un jūsu mitināšanās zonas paplašināšanai, lai savāktu visu nepieciešamo šai pārvietošanai, jums ir jātuvina apziņa tuvāk enerģētiskās lodes nomalēm mūsu shēmā, jānostiprina viņa un jārada koridori enerģijas iesūknēšanai jaunās Radīšanas sfērā. Pēc tās shēmas, kuru jums agrāk mēs ar Niku devām (ANL[1]), paši zemākie ANL atrodas tuvāk jūsu lodes centram, bet ANL=12 atrodas uz lodes robežas. Paceļot savu apziņu no lodes centra uz tās nomalēm, jūs paplašināties un iegūstat arvien lielākas apziņas paplašināšanas iespējas. Pārvietojoties no centra augstāk, jūs apģērbjat jūsu gaismas ķermeņus, jo pārvietošanās augstāk bez tiem nav iespējama. Un, lūk, jūs spējāt nostiprināt savu apziņu augstāk, noenkuroties tur, un jūs sākat būvēt koridorus, pa kuriem jūs padosiet jauno dievišķo Radīšanas enerģiju.

Shēmās, kuras mēs izmantojām agrāk, – tās ir jūsu maigās augšupcelšanās struktūras. Uzbūvējot tādu koridoru, katrs no jums kļūst reāli strādājošs jaunās realitātes Līdz-Radītājs, jo no šī brīža jūs sākat iesūknēt caur sevi un savu ķermeni jaunās enerģijas jaunās Radīšanas zonā.

Dabiska un saprotama kļūst nepieciešamība izmainīt ķermeni, jo augstāku vibrāciju pārvadīšana eksistējošajā 3ML līmeņa matērijā, izmantojot neizmainītus ķermeņus, vienkārši sabojās tos, sadedzinās un nodarīs dvēselei, tajā mītošai, daudz neērtību un ciešanu, jo visu sajūtu kompleksu ķermenis jums nodrošina kā agrāk. Tieši tāpēc pilnīgi noteikti var teikt, ka jūsu ķermeņu transmutācijas (dziļu izmaiņu) process sākās vienlaicīgi ar kvantu pārejas procesu, un tas norit tajā pašā režīmā, kurā norit galvenais process – pa augšupkāpjošu līkni. Kad planēta un jūs pieņēmāt lēmumu par pāreju un jūs nodrošinājāt nepieciešamo minimumu tās veikšanai pirms dažiem gadiem, tad arī sākās lēnas, gandrīz nemanāmas izmaiņas jūsu ķermeņos pa pēdām apziņas izmaiņai. Šajā laikā daudzi no jums jau šīs izmaiņas fiksē sevī pilnīgi noteikti. Protams, tas viss notika jums lēni jūsu uztverē caur 3ML laika linearitāti, taču patiesībā visuma mērogos tas ir ārkārtīgi īss brīdis, ļoti nosacīti var salīdzināt jūsu uztverē ar “sekundes tūkstošdaļām”. Šo nosacītību nosaka tas, ka 3ML laiks ir lineārs, patiesībā laiks viss ir vienā punktā, un tur tā, var teikt, nav (jūsu sapratnē no šejienes).

Savu ķermeņu izmaiņas jūs, protams, ievērojāt un ievērojat, un uztverat bieži tās kā savārgumus, slimīgus stāvokļus no nesaprotamiem iemesliem un tml. Daudzi no jums procesu uztver kā visai sāpīgu un nogurdinošu gan psihiski, gan fiziski. Daudzus tas biedēja ar nesaprotamas izcelsmes pārsteigumiem un prāta nespēju vismaz kaut ko saprotami jums paskaidrot. Protams, viss pārgāja un pāriet visiem dažādi, jo gan jūsu ķermeņu stāvoklis, gan apziņas stāvoklis, gan jūsu dvēseļu un ķermeņu programmas ir dažādi. Jaunās enerģijas caursit bloķētos vecos enerģētiskos kanālus un rada jaunus, spējīgus pārvadīt jaunās frekvences enerģijas. Visas izmaiņas notiek sekojošā secībā: apziņas izmaiņas un paplašināšanās – jūsu fiziskā ķermeņa smalko ķermeņu izmaiņas – fiziskā ķermeņa izmaiņas. Pašreizējā etapā daudzi no jums iziet jau smalko ķermeņu aktīvas izmaiņas ar sākušos fizisku ķermeņu izmaiņām stadijas. Paceliet apziņu, paplašiniet to, un tādā veidā jūs mainīsiet savas smalkās struktūras (kristalizēsiet tās), bet pēc tam jūs pamanīsiet izmaiņas, kuras notiks ar jūsu fizisko ķermeni.

Tā kā kvantu pārejas pīķis nepielūdzami tuvojas, jūs, visi, kas izvēlējās pāreju, arvien straujāk augšupcelsiet apziņu un veiksiet visas nepieciešamās izmaiņas, tajā skaitā arī fiziskajiem ķermeņiem. Kas tad notiks ar jūsu ķermeņiem? Vispirms jūs sajutīsiet, ka sāk mainīties barošanās sistēma un jūsu priekšrokas. Jums arvien mazāka būs vajadzība barības vielu patēriņā caur jums pierasto jūsu ķermeņu gremošanas sistēmu, un vajadzība pēc barības samazināsies. Vienlaicīgi jūs pamanīsiet, kā ieslēgsies jaunas, daudziem no jums nezināmas elpošanas sistēmas, caur kurām jūs uzņemsiet dzīvības enerģiju ķermeņa uzturēšanai ar prānas (prāniskā barošanās) palīdzību, un citas sistēmas, kuras ražos visas nepieciešamās vielas jūsu ķermeņa iekšienē bez barības lietošanas, bet tikai, pateicoties jauniem elpošanas procesiem. Šie procesi nebūs jums biedējošs pārsteigums, tie ieslēgsies dabiskā veidā un pakāpeniski katram, personīgi viņam vajadzīgajā laikā, un šos procesus nevajag mēģināt vadīt ar prātu. Jūs pakāpeniski pamanīsiet, kā mainīsies jūsu elpošana – tās ritms, dziļums, cikliskums, jūs sāksiet atzīmēt sev, kā jūs izbaudāt pašu elpošanas procesu. Tālāk ar jūsu ķermeņiem notiks sekojošais: pēc tam, kad visa jūsu ķermeņu barošanās sistēma un fiziskā ķermeņa barošanās un tā uzturēšana izmainīsies un kļūs enerģētiski tīra un sabalansētāka, atbilstošāka tieši jums, jūs pilnībā atbrīvosieties no liekā svara vai pārliecīga kalsnuma problēmām, atbrīvosieties no dažādām slimībām un ķermeņa trūkumiem. Jūs tādejādi iegūsiet pilnīgi ideālas sākotnējā ķermeņa šablona proporcijas, un svara kategorija kļūs jums pilnīgi ideāla. Jūs kļūsiet nepakļauti saslimšanām, no kurām agrāk cieta cilvēce un cietīs tie cilvēki, kuri nepieņēma lēmumu mainīties un izvēlējās nepiedalīties pārejā. Jūs baudīsiet jaunas sajūtas no vesela, vingra, brīnišķīga ķermeņa-nesēja, kāds tas bija domāts jums un kurš cieta no zema apziņas līmeņa, neskatoties uz stiprām iekšējās aizsardzības sistēmām.

Tālāk daudzi no jums sāks sajust neparastu ķermeņa vieglumu, tā bezsvara stāvokli. Tas notiks, kad notiks visas telpas izmaiņa, magnētisko un citu planētas lauku izmaiņa. No šī brīža jums parādīsies redzams daudziem ar fiziskā ķermeņa acīm mirdzums apkārt jums, un tā intensitāte pakāpeniski augs. Šis mirdzums īpaši būs pamanāms pustumsā un noteiktā apgaismojumā apkārt. Šis mirdzums apņems jūsu ķermeni kā oreols. Tādā veidā, mani dārgie, notiks jūsu ķermeņu izmaiņa. Jūs, Līdzradot jaunu realitāti, radīsiet arī savas sākotnējās attīrītās ķermeņu-nesēju formas, radīsiet jaunas šo ķermeņu barošanās sistēmas un radīsiet jaunu brīnišķīgu Radību – Jauno Zemi, par kuru jūs tik daudz sapņojāt ar Līdz-radītāja Mīlestību un prieku.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 05.08.2009 . Nika
 tulkoja Jānis Oppe


[1] ANL – apziņas nostiprināšanas līmenis (Tulk. piez.)