ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Visums vienmēr teiks JĀ


a20.02.2012 Erceņģelis Uriēls caur Jennifer Hoffman
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule
 
Nav nekā tāda, kas jums tiktu liegts, un ja jūs nevarat ieraudzīt savā dzīvē savu ieceru īstenošanos – tas nav tā dēļ, ka jūs nebūtu Avota uzklausīts, ka jūs nebūtu pabīdījis enerģiju, vai arī nebūtu Visuma atbalsta cienīgs. Tas ir tā dēļ, ka jūsu Garīgais un jūsu materiālais nav savstarpēji saskaņoti. Garīgais reprezentē enerģētisku noskaņošanos, materiālais izpaužas materiālā rezultātā. Visuma atbilde VIENMĒR ir „JĀ”, taču materiālais rezultāts ne vienmēr atbilst šim Garīgajam , jo tas paredz/pieprasa JŪSU PAŠU centrēšanos UZ TO – ko jūs tikāt lūguši. Un kad jūs neredzat rezultātu, ko bijāt gaidījuši – paskatieties, vai PAŠI bijāt centrējušies uz savu nodomu, jo Visums VIENMĒR atbild jums „JĀ”.
 
Jūs VIENMĒR manifestējat NO SAVA NODOMA, bet ne vienmēr tas pilnībā atbilst tam, ko jūs bijāt nodomājuši manifestēt. Jūs lūdzat finansiālu pārpilnību, bet jūsu uzskati un domas fokusējas ... UZ TRŪKUMU ... Līdz ar finansiālu pārpilnību jūsu dzīve varētu izmainīties, jūs būtu spējīgi atbalstīt citus finansiālā ziņā, jūs būtu spējīgi realizēt savu loloto Sapni, un tas varētu izmainīt jūsu saistības un attiecības ... Nodoms ir, bet te nav fokusēšanās. Enerģija vienmēr atsaucas uz jūsu pieprasījumu, taču jūs PAŠI ne vienmēr CENTRĒJATIES UZ TO, KO JŪS LŪDZAT.
 
Jo ciešāk jūs pietuvojaties augstāku dimensiju dzīvei – jo vairāk jūs savienojaties ar Radīšanas enerģiju. Kaut arī jūs varat manifestēt daudz ātrāk – jums tik un tā esat saskaņā ar Visuma likumiem, kuri nosaka manifestēšanu un līdz-radīšanu. Visums vienmēr atbalstīs katru jūsu vēlmi, taču jums ir jābūt CENTRĒTIEM UZ SAVAS VĒLMES PIEPILDĪJUMU – lai jūs nebūtu vīlušies tanī, ko ieraudzīsiet kā piepildījumu. IKVIENS NODOMS TIEK PIEPILDĪTS. KĀDA IR JŪSU NODOMA PATIESĀ DABA? KĀDA ENERĢIJA TO UZTUR? Priekš jums tā var būt kā mistērija, taču tā nebūt nav mistērija priekš tām enerģijām, ar kurām jūs sadarbojaties.
 
Atrasties tuvāk Gaismai un Augstākām Dimensijām – tas nozīmē arī – PASPILGTINĀT visas jomas, kurās jūs jūtaties atšķirti paši no savas Gaismas.
 
Tas var atklāties jūsu uzskatos, domās un sajūtās saistībā ar pagātnes bailēm vai dusmām. Šīs emocionālās enerģijas konkurē ar jūsu izteikto nodomu, un bloķē Radīšanas enerģiju plūsmu jūsu Augstākā Nodoma īstenošanai.
 
Kaut arī Visuma atbilde VIENMĒR ir „JĀ” – viņš tomēr atsaucas uz jūsu z e m ā k a j ā m enerģētiskajām vibrācijām. Kad jūs apzināties savas bailes un atlaižat tās, izprotat savus blokus un novācat tos, un kad jūs esat gatavi paust un piedzīvot savu visaugstāko nolūku un potenciālu – jūsu Garīgais un materiālais darbosies kā viens, un savienos jūs ar jūsu Augstāko Labumu.
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3987028