ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Ješua "Par pašreizējiem notikumiem..."


Par pašreizējiem planetārajiem notikumiem un jūsu kopējā darba svarīgumu


Es ar Mīlestību un godbijību sveicu visus jūs, dārgie! Es esmu bezgala laimīgs un lepns par to milzīgo darbu, kuru jūs veicat. Mēs visas šīs dienas ar sajūsmu un lielu pateicību novērojam tos procesus, kurus varējāt izdarīt tikai jūs, jo atrodaties uz pašas tālākas Radījuma robežas, iemiesoti uz šīs planētas. Tikai jūs spējāt veikt tās darbības un atvērt tos procesus un programmas, kurus jūs atvērāt! Varējāt, paužot savu pirmatnējo dievišķību un patiesumu, Mīlestību un sirsnīgu pieķeršanos Zemei. Jūs dažreiz šaubāties sevī, ka tie jūs, bet neviens cits, spējāt izpildīt tāda mēroga darbības – es zinu to. Es atkal saku jums – to darījāt un darāt jūs, jo jūs esat dievi. Jūs visi esat dievi! RADĪTĀJS apveltīja visus jūs ar savām īpašībām dāsni un Mīlot, un jūs, paceļoties un tuvojoties VIŅA enerģijas kvalitātēm, izpaužat to spēku un varenumu, uz kuru esat spējīgi, esot apveltīti ar Radītāja Veltēm.

Šī mūsu mīlētās planētas vēstures unikālā perioda reālijas ir tādas, ka visi bez izņēmuma, paužot patiesu vēlēšanos un nodomu, var atgriezties pie savām Sākotnēm un izmantot dievišķās Veltes, izpaustas caur jūsu kvantu dabu un jūsu Dvēseli. Bet izpaužot šīs Veltes sevī, jūs ar zināmu izbrīnu konstatēsiet, ka galvenā jūsu īpašība – tā ir patiesa vēlēšanās būt derīgam visiem, un tikai tad jūs jūtat laimi visā tās pilnībā. Tāpēc tie no jums, kas ir sākuši izpausties savā dievišķībā mazliet ātrāk, tagad var palīdzēt tiem, kas ir ķērušies pie procesiem mazliet vēlāk. Un jūs palīdzat ne tikai cits citam, jūs palīdzat visam, kas ir uz planētas, un pašai Zemei.

Vienlaicīgi tie no jums, kas ir pabeiguši vai beidz augšupcelšanās procesus, var bez kaitējuma savam fiziskajam ķermenim piedalīties ļoti plašos bezprecedenta visuma mēroga pasākumos. Jūs taču atceraties – caur savu kvantu dabu jūs patiesi esat visi visā un viss ir jūsos! Visas jūsu nodzīvotās pēdējās dienas bija piepildītas ar apzinātu vai daļēji apzinātu darbu palīdzībā mūsu mīlētajai skaistulei Zemei un visiem Viņas garīgās kultūras dārgumiem, sakrālajām Zināšanām un Pieredzei. Notika sengaidīti un svarīgi notikumi. Vispirms, Zeme ar jūsu palīdzību pabeidza augšupcelšanās struktūru būvēšanu un nostiprinājās uz ANL=9. Tas ir visdižākais notikums, un to svinējāt ne tikai jūs, ne tikai pati planēta, bet viss garīgais Visums un Materiālais Visums. Es apsveicu jūs visus, mani dārgie, ar šo nozīmīgo notikumu!!!

Vienlaicīgi jūsu grupa aktivizēja Atlantīdas un Hiperborejas, Senās Ēģiptes un liela skaita Dārgumu krātuvju sakrālo zināšanu Glabātavas. Jūs, citu grupu, strādājošu uz planētas, skaitā atverat vistīrāko enerģiju, Zināšanu un Pieredzes vissenākos slāņus, noņemat bloķējumus un dodat iespēju šai rūpīgi glabājamai pieredzei būt pieprasītai, jo ir pienācis jūsu laiks un jūs atdzimstat savā pirmatnējā dievišķajā skaistumā no jauna! Jūs būvējat no tā visa vienotu planetāro augšupcelšanās portālu. Nekas netiks pazaudēts, un tie, kas gadsimtiem glabāja šīs Dārgumu krātuves, gavilē, un prieka asaras ir viņu acīs – viņi noslēdz grūtu un brīnišķīgu misiju.

Tā kā daudziem no jums saglabājies daudz neticības sev un daudz baiļu, es nedaudz paskaidrošu, kā notiek šie procesi. Kad jūs augšupceļaties ar apziņu vai tuvojaties maigās augšupcelšanās pabeigšanai, jūs iegūstat pieeju visiem saviem gaismas ķermeņiem un varat ar kvantu dabu pārvietoties ar apziņu ar šiem gaismas ķermeņiem pa visu visumu. Augšupcelšanās process nav noslēdzošs process, to pastāvīgi pavada bezgalīga paplašināšanās daudzdimensionalitātē, un tādejādi jūsu pasaules uztvere pat jūsu matērijas un jūsu ķermeņa-nesēja apstākļos mainās pilnībā. Jūs arvien vairāk maināt pasaules uztveri un sapratni, jūs atbrīvojaties no bailēm un ego, sākat domāt jūsu patiesās dabas – dievišķās dabas mērogos, jūs kļūstat mierīgas un bezbailīgas, atbildīgas un visu radīto bezgalīgi mīlošas būtnes, jūs esat ārpus jebkuras cīņas, un jūs atrodaties pastāvīgi Avota Gaismā (MĪLESTĪBA), izpaustā caur jums! Jūs ar cieņu attiecaties pret sevi un ar ne mazāku cieņu pret jebkuru būtni visumā. Jums ir pieejamas Patiesības, jums ir pieejamas iespējas no ļoti augstām garīgām sfērām! Tā izpaužas jūsu dievišķība.

Jums kļūst skaidrs, kā jūs strādājat no šī līmeņa un, atrodoties šajā ķermenī? Tieši, mani mīļotie, caur savas dievišķības apzināšanos un tās izpaušanu no savas iekšienes jūs noskaņojaties uz Avota frekvencēm, visus spēkus un iespējas jūs ņemat tur, un šis Avots ir neizsīkstošs. Un, jo stiprāk jūs izpaužat savas Radītāja dotās dievišķās Veltes, jo spēcīgāka ir jūsu iedarbība! Lūk, tādā veidā strādā arī Hermesa kanāla[1] dziedošā grupa, pārvadot vistīrākos uzstādījumus visiem procesa dalībniekiem konkrētu uzdevumu izpildei. Tādā veidā strādā visi procesu dalībnieki tādā pakāpē, cik viņiem tas ir pieejams.

Jūs veicat dāvāšanas aktus caur sevi šajos procesos, un, jo patiesāk šis process notiek, jo lielāku dievišķo spēku jūs izpaužat. Jūs visi ieguldāt savas individuālās ārkārtīgi svarīgās personiskās Dvēseles īpašības kolektīvajā vērienīgajā darbā, un tas ir ļoti svarīgi. Atcerieties, mani dārgie, es, un ne tikai es, jau esam teikuši jums, ka tuvojas kolektīvā darba un apzinātā darba laiks, jo tuvojas globālo izmaiņu laiks. Jūs tik ilgi tās gaidījāt, un, lūk, tās atveras caur jūsu atvestajām kvantu pārejas programmām. Ielīksmojieties, mani mīļie, un sajūtiet ar katru savu šūniņu, cik brīnišķīgs ir katrs noritošo pārmaiņu mirklis. Jo tas patiesi ir tā!

Mēs, viss Garīgais Visums, garīgi attīstītais materiālais visums, esam bezgala laimīgi vērot jūsu darbu un jūsu panākumus! Jūs esat ievērojuši, kā mēs pastāvīgi gatavojam jums patīkamus pārsteigumus un dāvanas, jo mums sajūsmā par jums ļoti gribas darīt to. Jūs dāvājat sevi bez slavas un pagodinājumiem un atļaujat ar to pašu dāvāt jums to, ko mēs varam dāvāt jums šajā laikā! Bet mūsu bezgalīgā Mīlestība, sajūsma par jums un godbijība ir bijušas ar jums visos laikos, un tām nav robežu.
ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 10.09.2009 caur Niku

tulkoja Jānis Oppe