pirmdiena, 2012. gada 9. aprīlis

Ješua "Vēlreiz par jums un jaunajiem laikiem"Sveicu Jūs, Ješua un Nika! Paši vislabākie novēlējumi Jums! Lūk, kāds jautājums mani satrauc. Kāpēc cilvēks nevar uzreiz redzēt fiziskajā plānā sava garīgā darba, savas maģijas rezultātus? Lūk, cilvēks garīgi aug, seko tam, par ko un kā domā, izsaka nodomus, atlaiž bailes, piedod, izjūt pateicību, sūta svētību Māmuļai-Zemei un, protams, ka gaida skaidru sava darba rezultātu, taču nevar ieraudzīt to tieši tagad. Man liekas, ka, ja cilvēks uzreiz varētu redzēt viņa izpaustos brīnumus, tas vēl vairāk paātrinātu attīstības procesu uz visas Zemes, cilvēki uzreiz aizmirstu par ienaidu un naidu, ja varētu redzēt, ka var radīt pasaku reālajā dzīvē. Paldies tev, Ješua, par atbildi, es vienmēr turu tevi aiz rokas. Nikai milzīga pateicība par viņas darbu.

Es sveicu tevi, dārgā, un pateicos par šo jautājumu. Es zinu, ka šis jautājums apmeklē prātus daudziem no jums, un es domāju, ka šīs atbildes meklējumos jums sen bija jāiegūst tā un jāsaprot tā, taču jautājums ir radies, un tas prasa atbildi. Pamēģināsim tikt skaidrībā par to, par ko tu runā.

Mana dārgā, es atgādināšu tev vispirms, ka pasauli jūs maināt caur sevi. Jūsu doma rada to realitāti, kurā jūs eksistējat. Katra no jums doma rada kolektīvo realitāti, bet kolektīvā realitāte ietekmē jūsu prātus tieši jūsu reālajā dzīvē.

 Es saprotu, ko tu domā ar “reālo dzīvi”, un ļoti labi saprotu visu dziļumu jautājumam, kuru tu tagad uzdod. Un tā, tā doma, kura vispirms ir svarīga šajā atbildē, tā ir doma, kura agrāk nav prevalējusi jūsu apziņā. Jums ilgu laiku iedvesa kolektīvā apziņa un atbilstošas struktūras, kuras nodrošina cilvēces krišanas uzturēšanu uz šīs planētas, ka realitāte ietekmē jūs, un jūs tādejādi eksistējat tajā. Jūsu sapratnē, kura bija izplatīta, jūsu dzīves, jūsu eksistences apstākļi diktēja jūsu realitāti, tai laikā, kad patiesība ir pilnīgi pretēja: jūsu domas formē jūsu realitāti.

Tā ir pirmā un ļoti svarīga doma, kurai es gribētu pievērst jūsu uzmanību. Es vairākkārt to esmu atkārtojis, tas tiek nodots arī pa citiem kanāliem. Jūs esat tās realitātes radītāji, kurā jūs atrodaties, un tas, ka jums ir izmainījuši jūsu domu vektoru uz tieši pretējo, taisni liecina par to, cik svarīga ir tieši šī patiesība. Kad jūs saprotat šīs idejas dziļumu, – par to, ka jūsu doma rada jūsu realitāti, jūs pilnībā pārkārtojat savas darbošanās vektoru un savas dzīves vektoru. Realitātes izmaiņa tiešā veidā ir atkarīga no tā, kādas domas jūs ražojat, kāds ir šo domu spēks, ar ko tās ir pamatotas. Es gribu teikt, ka, jo stiprāka ir jūsu ticība, jo tīrākas un patiesākas ir jūsu domas, jo vairāk jūs esat apzinošies, jo vairāk jūs ietekmējat jūs aptverošo pasauli. Tas, ka jūs neredzat to reālajā dzīvē, nozīmē tikai vienu: ticība, domu patiesums un tīrība ir nepietiekami jaunai radīšanai.

Jūsu pagaidām nav tik daudz uz planētas, to, kuri ir atgriezušies uz pareiza sapratnes vektora un mērķtiecīgi strādā šajā virzienā. Tam, lai jūs spētu izmainīt kolektīvo realitāti un kolektīvo apziņu, nepieciešams liels un ļoti spēcīgs darbs. Tas, ka uz planētas eksistē cilvēki, kuri uztur pareizo vektoru un kuri ļoti labi zina augstāk izskanējušo Patiesību – šie cilvēki vienmēr ir eksistējuši uz planētas, viņi uzturēja pietiekamu gaismas daudzumu dualitātes apstākļos, lai tā vienmēr prevalētu arī pār otru vektoru un nodrošinātu attīstību. Tieši tāpēc jūs spējāt pienākt pie tā punkta, kad planēta varēja ar jūsu piedalīšanos pilnībā izmainīt visas planētas un jūsu saules sistēmas attīstības vektoru. Jūs spējāt pieprasīt pāreju, ieiet šajā sistēmā. Tas ir viens no pierādījumiem, kuri jau eksistē.

Un kvantu pāreja – tā jau ir realitāte, kura ir, un jūs pakāpeniski sāksiet novērot izmaiņas, kuras notiks cilvēkos un uz planētas. Cilvēki ilgu laiku atradās garīga miega stāvoklī. Vairums cilvēku uz ilgu laiku atslēdzās no savas sirds un dzīvoja ar pilnīgi citām idejām. Tā kā jūsu doma bija vērsta pavisam citā virzienā, tad tā uzturēja to kolektīvās apziņas līmeni, kurš noveda pie jūsu realitātes liela skaita dažādām problēmām. Visi problēmu avoti atradās garīgajā plaknē. Jūs novērojāt pēdējos gados, cik krasi notika krišana, cik tā ieguva kroplīgas formas, un tas nevarēja jūs nesatraukt. Tie, kas uzturēja vismaz kaut kādā pakāpē savu sajušanu, savu pastāvīgo vēršanos pie dvēseles, pie savas intuīcijas, tie ļoti labi juta to turpinošos un kraso garīguma krišanu, kura bija novērojama.

Tās visas ir normālas un dabiskas situācijas, uzkrājoties negatīvam balansam. Taču dzīvei vienmēr ir taisnība, dzīve vienmēr ir dievišķa, tāpēc vienmēr pienāk brīdis, kad šī garīgā krišana saražo tādu zemu vibrāciju enerģiju daudzuma uzkrājumu, ka tiek izsaukts dievišķo mehānismu darbs pretimstāvēšanai šai disbalansējošajai ietekmei. Tādejādi šeit sapulcējās un iemiesojās dvēseles, kuras bija piesauktas izlīdzināt situāciju un paaugstināt garīgumu. Jūs esat no tiem, kas nodarbojas ar šo izlīdzināšanu, un tas ir milzīgs garīgs darbs, kuru jūs veicat. Ja tev tagad liekas, ka jūs neredzat sava darba rezultātus, ka jūs neredzat, kā mainās pasaule, tad tas nozīmē tikai vienu: jūs no šejienes pagaidām nespējat izanalizēt to grandiozo procesu ainu, kuri notiek.

Situācija mainās, taču tā mainās ne mazāk sāpīgi, kā notika un notiek izmaiņas katrā no jums. Tā noteikti mainīsies, un garīgi attīstošos cilvēku, cilvēku, kuri ir vērsušies pie savas patiesās dievišķās dabas skaits, viņu skaits kļūs arvien lielāks. Cilvēki modīsies un vairos savu garīgo varenumu. Tev nav vērts satraukties un bēdāties sakarā ar to, ka ne viss uzreiz izpaužas matērijā, ka jūs nespējat radīt pagaidām tos brīnumus, kurus jūs gaidāt. Taču jūs atrodaties procesā, kad katrs no jums, kurš atļaus sev izpaust maksimāli savu dievišķību, jūsu realitātē spēs paust šos brīnumus. Brīnumu paušanas iespēja atrodas jūsu dievišķības sfērā.

Mēs vairākkārt esam runājuši mūsu ar jums sarunās par to, ar ko un kā sākas jūsu dievišķā spēka izpausme. Apstākļos, kad jūsu dievišķās dvēseles, pēc savas būtības esošas ar brīnišķīgām iespējām un burvīgiem spēkiem, izpaustiem caur viņu dievišķību, viņas caur jums spēj ļoti daudz ko izmanīt, taču jūs maināt pasauli tikai caur sevi. Tam, lai jūs izmanītu realitāti, jums nepieciešams katram individuāli turpināt strādāt garīgi un paaugstināt savas iespējas, arvien vairāk un vairāk paust savu dievišķību. Ar šo pieaugošo jūsu dievišķības izpausmi mainīsies jūsu spēki un mainīsies jūsu iespējas. Krāsies tas gaišais enerģētiskais potenciāls, tās vibrācijas, kuras spēs reāli ietekmēt apkārtējo vidi. Nav iespējams izliet saldūdens glāzi sāļā okeānā un gaidīt, ka šis okeāns izmainīs savas īpašības.

Jums ir nepieciešams kļūt arvien saliedētākiem, stiprākiem, un katrs no jums spēj to izdarīt. Tajā ir jābūt jūsu tieksmei, jums nav jāšaubās, ka tieši tādā veidā notiek visas izmaiņas materiālajā pasaulē. Jūsu dvēseles labi zina to, es neatklāju viņām neko jaunu tagad. Jūsu dvēselēm, dievišķajām dvēselēm, kurām pašām par sevi piemīt visas iespējas radīt brīnumus materiālajā pasaulē, tam, lai izmainītu šo pasauli, pašām ir jāpaceļas uz saviem dievišķajiem līmeņiem un caur sevi jāizpauž sava dievišķība.

Mēs vairākkārt ar jums esam runājuši par to, ko jūs tagad veicat, nodarbojoties ar pašpilnveidošanos un garīgo attīstību. Vispirms jūs tagad attīrāties paši tam, lai atdzimtu garīgi, tam, lai paustu savu dievišķumu. Jums ir jābūt notīrītiem līdz mirdzošam spožumam, un tad jūs spēsiet pieņemt tās dievišķās vibrācijas, kuras likumīgi ir piederējušas jums vienmēr un kuras pieder jums arī tagad. Taču tam, lai tās pieņemtu un izpaustu sevī, izpaustu savas brīnišķīgās īpašības, kuras ir dotas jums sākotnēji, jums ir jāattīrās un jāpārvada uz materiālo plakni milzīgu daudzumu pilnīgi jaunu enerģiju, ar jaunu kvalitāti, un tieši šie procesi tagad arī notiek.

Es atgādināšu tev, dārgā, ka pie tā milzīgā iedzīvotāju skaita, kurš eksistē uz planētas, bija pietiekami ar 144000 garīgi atmodušos cilvēkiem, kuri apzināti piesauca izmaiņas un atbalstīja planētu tajās izmaiņās, kuras tagad notiek. Pavisam 144000 – tas ir tas minimums, kurš bija nepieciešams tam, lai sāktos šīs tāda mēroga izmaiņas. 144000 bija nepieciešami tam, lai palīdzētu visiem cilvēkiem, kuri šodien ir iemiesoti uz planētas, atdzimt garīgi, pamosties, iztaisnot savu vektoru un vērsties pie savas dievišķības. Es jau ziņoju arī par to, ka skaits cilvēkiem, kuri veic to šeit un tagad, jūsu realitātē un jūsu lineārajā laikā, negrozāmi aug. Uz šodienu tādu cilvēku skaits sasniedz jau 4,041 miljonu, un šīs process notiek plānveidīgi un pieaugošos tempos.

Viss visums ar satraukumu un visdziļāko prieku vēro visus procesus, kuri pie jums notiek. Jūs esat aizmirsuši, ka jūs arī esat tie paši dievi, kuri rada brīnumus uz šīs planētas, jūs esat aizmirsuši, ka jūs esat tie, kas arī ir Radītāja daļiņas, kurām Viņš piešķīris visas viņa īpašības. Tagad mēs izjūtam lielas pateicības un apbrīnas jūtas pret to darbu, kuru jūs veicat. Jūs mostaties pēc dziļa miega.

Tu runā par izmaiņām jūsu realitātē, tajā vidē, kurā jūs eksistējat. Šīs vides izmaiņas notiek caur jums, tā kā jūs veicat visas izmaiņas caur sevis izmaiņām. Vispirms izmaiņas jūs ieraudzīsiet savā paša apziņā, savā paša ķermenī. Jūs kļūsiet liecinieki, kā jūs, pateicoties tam milzīgajam iekšējam darbam, kuru jūs veicat, jūs pilnībā izmainīsiet savu pasaules uztveri un savu pasaules sapratni, jūs atlaidīsiet visas bailes, jūs piedosiet sev un visiem cilvēkiem. Jūs sapratīsiet, ka pēc savas būtības jūs visi esat vienoti un jūs visi esat mīlošas dievišķas būtnes, kurām sākotnēji pēc dievišķajām tiesībām ir visas iespējas un mehānismi tam, lai dzīvotu laimīgi un priecīgi. Jums ir šīs tiesības, taču jums tāpat ir izvēles tiesības, un tikai jūsu izvēle nosaka, cik intensīvi jūs veiksiet šos iekšējos garīgos procesus sevī, cik jūs spēsiet tos piesaukt, cik stipra un patiesa būs jūsu ticība pašu spēkiem, jūsu ticība pašu dievišķībai.

Zeme iziet tās izmaiņas, kuras jūs novērojat sevī. Viņa pati iziet attīrīšanās procesus un iekšējo pārmaiņu procesus, viņa pati atrodas augšupcelšanās procesā, un jūs esat vienoti ar viņu, jūs atrodaties vienotā enerģētiskā telpā. Jūs, tie, kas nodarbojas ar garīgo pilnveidošanos, garīgo atdzimšanu, jūs ar to pašu palīdzat viņai, tāpat kā viņa palīdz un atbalsta jūs. Tie ir savstarpēji bagātinoši, savstarpēji papildinoši procesi, grandiozi procesi, un es lūdzu tevi nekrist izmisumā un saprast, ka, kad jūs nolaižaties uz tāda zema līmeņa materiālo visumu, kad jūs nolaižaties uz blīvumu ar tik zemu apziņas līmeni, tad jūs lieliski saprotat, kurp jūs ejat, un jūs lieliski saprotat visus sarežģījumus, kuri jūs šeit gaida. Jūs lieliski saprotat, ka jūs nokļūstat telpas-lineāro koordinātu sistēmā, jūs nokļūstat jūsu ķermeņos, kuri pilnībā ir piesieti jūsu sistēmai un tieši tāpēc šeit eksistē gan telpa, gan laiks. Taču visuma mērogos šie intervāli neeksistē, un tas, ka jūs novērojat zināmu intervālu starp jūsu dievišķības izpausmi un garīgās atdzimšanas procesa, kuru jūs novērojat, sākumu, tas viss ir blīvāku matērijas slāņu inerces izpausme, un tas ir normāls, dabisks process.

Faktiski man jāsaka tev, ka šie procesi eksistē tikai jūsu apziņā, tie eksistē jums, kamēr jūs atrodaties jūsu ķermenī. Tikko kā jūs paplašināt savu apziņu līdz kvantu stāvoklim, jūs sākat saprast, ka visai augstāku rangu, kuri eksistē visumā, apziņai pēc būtības ir kvantu daba. Tad jūs ieraudzīsiet un sapratīsiet, ka tā laika linearitāte, kura eksistē matērijā, tā ir tikai jūsu uztvere. Patiesībā tās izmaiņas, kuras jūs tagad veicat savā ķermenī, savā apziņā, atrodoties šeit iemiesojumā, atrodoties jūsu ķermeņos-nesējos, jūs kvantu veidā sen esat paveikuši. Tagad jūs novērojat procesus, kuri atspoguļo šo jūsu izmaiņu nolaišanu no jūsu kvantu daļas uz materiālā visuma līmeni, uz, konkrēti, planētas un jūsu ķermeņu līmeni.

Taču tam, lai šīs izmaiņas notiktu, jums nepieciešams realizēt ļoti svarīgus noteikumus, kad jūs apzināti nonākat pie sapratnes tam, kas jūs esat patiesībā un kādā veidā notiek visi procesi. Jums no šī līmeņa ir jāpaceļas uz jūsu pašu kvantu līmeņiem un jāpiesauc šurp visas tās izmaiņas, kuras tur jau ir notikušas, bet šeit tās notiek lineārajā laikā. Dievišķās enerģijas palīdz jums šajā procesā, un jūs tagad caur savu kvantu apziņu esat piesaukuši šurp visas tās izmaiņas, par kurām mēs runājam, tās notiek, un tās izpaužas.

Domāju, ka, ja tu uzmanīgi paskatīsies uz pasauli, ja tu uzmanīgi paskatīsies acīs cilvēkiem un ja tu vērsīsies pat pie tā informācijas tīkla, kurš eksistē šodien jūsu informācijas telpā, tad tu pamanīsi, kā mainās šī telpa, – tas jau ir ļoti labi un skaidri pamanāms. Tas ir pamanāms pēc tā, ar kādu intensitāti arvien vairāk cilvēku pievēršas garīguma jautājumiem, cilvēku, kuri, liktos, bija tāli no šiem jautājumiem vēl pirms dažiem gadiem. Tu ieraudzīsi, kā daudzi cilvēki pamostas un sāk aizdomāties par to, par ko viņi pat nebija domājuši, ka sāks aizdomāties. Cik daudz parādās garīgās literatūras, cik daudz parādās jaunu čenelingu, cik daudz parādās jaunu cilvēku, kuri pieņem šos čenelingus. Cik parādās cilvēku, kuri pavisam citādāk sāk uztvert dzīvi, kā aug skaits cilvēkiem, kuri saprot pozitīvas domāšanas svarīgumu, cilvēkiem, kuri ir noguruši un nevēlas vairs ražot negatīvas domas, kuri grib realizēt sevi daiļradē, kuri grib dāvāt sevi pasaulei un kuri grib mainīt ne tikai sevi, bet arī mainīt šo realitāti. Tu taču pati arī esi tāds piemērs.

Nekrītiet izmisumā, mani dārgie, visi brīnumi jau ir paveikti, un tos esat paveikuši jūs, jūsu kvantu dievišķās sastāvdaļas. Jūs tagad atrodaties to nolaišanas uz materiālo visumu, to nolaišanas līdz jūsu ķermeņiem un līdz šai planētai, procesā. Un viss, ko jūs šeit atvedat, tas pakāpeniski izpaužas un pieaugošā tempā izpaudīsies, un šie procesi ir nepielūdzami. Tos uztur milzīgas pēc varenuma un plūsmas nebeidzamības neparasta skaistuma un neparasta spēka dievišķās enerģijas. Mēs jau vairākkārt esam atgādinājuši jums par to, ka visumā nav nekā stiprāka par Mīlestības enerģiju. Dievs ir Mīlestība, un tā enerģija, kura nāk tagad uz planētu, kura izsauc visas tās daudzās izmaiņas, kuras jūs skaidri vai ne pārāk skaidri jau ievērojat, visas šīs izmaiņas tiek veiktas, pateicoties šai enerģijai. Un atvedat viņu šurp jūs, pateicoties savai dievišķajai daļai, pateicoties savai dvēselei un tās kvantu daļai, kura ir Dieva daļiņa.

Jūs paši esat Dievs, mani dārgie, pateicoties šai daļiņai, un, jo vairāk jūs to sapratīsiet un apzināsieties, jo vairāk jūs to jutīsiet, jo vairāk jūs paudīsiet to sevī, jo ātrāk notiks tie procesi, kurus jūs tā gaidāt. Noteikti viss notiks, visi brīnumi tiks izpausti šeit, taču jums stāv priekšā priekš tā pastrādāt, garīgi pastrādāt, bez spriedzes, bez fanātisma, taču atbildīgi un ar mīlestību. Jums tagad ir jāizjūt arvien vairāk un vairāk prieka par to, kas notiek, tāpēc ka iekšēji jūs zināt, ka tas ir tas, ko piesaucāt jūs paši, piesaucāt ar savām domām. Jūs arvien vairāk izjutīsiet prieku un pateicību pašiem sev, savai dievišķībai par tām iespējām, kuras jūs atklājat sev, un šie brīnumi būs acīmredzami.

Kad es iemiesojos šeit, jo taču tādā pat veidā šeit darbojos es, tieši tādā veidā tika radīti tie brīnumi, kuri ir piefiksēti tajos avotos, kuri apraksta to, kas notika tajos laikos. Jums piemīt tās pašas spējas, un es vienmēr runāju par to, kad atrados šeit, un es runāju par to jums arī tagad. Jūs visi spējat radīt tādus pašus brīnumus, kurus jūs novērojāt manas iemiesošanās šeit laikos. Jūs visi esat Dieva bērni, un jums visiem piemīt tās dievišķās veltes, kuras ar beznosacījuma mīlestību jums tika dāvātas.

Paudiet sevī pašas labākās savas īpašības, uzticieties savai sirdij, uzticieties savai iekšējai patiesībai, skatieties biežāk savā iekšienē, paplašiniet savu apziņu, mainieties, un caur pašu izmaiņu izpausmi jūs arvien vairāk nostiprināsieties ticībā, ka jūs sava ķermeņa līmenī spējat radīt brīnumus.

 Tikko kā jūs spēsiet radīt brīnumus savā ķermenī, jūs spēsiet ļoti ātri mainīt to realitāti, kura eksistē. Ticiet man, jūs darāt to ļoti intensīvi, un, kad uzkrāsies nepieciešamā kritiskā masa, tad spēsiet ieraudzīt daudzas brīnumu izpausmes, un šis laiks nav aiz kalniem. Jūs visi dzīves laikā redzēsiet to, un katrs no cilvēkiem spēs ieraudzīt šīs izmaiņas. Cik katrs no jums spēs ielīksmoties par šīm izmaiņām, cik būs gatavs tās atbalstīt ar savu stāvokli, savu patiesumu, tīrību un savām pozitīvajām domām, tik skaidras būs brīnumu izpausmes jūsu dzīvē.

Tas bija jūsu lēmums, tās ir jūsu programmas, kuras strādā šeit, – es jums jau esmu teicis par to. Tās ir ļoti labas programmas, ļoti svarīgas programmas tam, lai iegūtu to pieredzi, kuru jūs visi gūstat šeit un esat guvuši. Tā ir ārkārtīgi svarīga pieredze jūsu dvēselēm un visam visumam. Jūs, kā dievišķas būtnes, esat mūžīgi, un tas darbs, kuru veic katrs no jums šajā līmenī, visuma mērogos un dzīves, kuru dzīvo jūsu dvēsele, mērogos, ir ļoti neliels, taču tas ir ļoti piesātināts tās pieredzes, kuru jūs krājat, ziņā. Tagad es iesaku jums gūt apmierinājumu, priecāties par tiem procesiem, kuri notiek, tāpēc ka tie ir jūsu pieredzes pabeigšanas procesi, tie ir rezultātu apkopošanas procesi, un jūs esat pelnījuši visa visuma apbrīnu, jūs esat apstiprinājuši ar tiem procesiem, kuri notiek, savu dievišķo statusu. Jūs paši pirmkārt leposieties ar to darbu, kuru jūs esat veikuši un veicat. Es mīlu jūs, mani dārgie, un es vēlu jums nešaubīties par sevi, nešaubīties par pašu garīgajiem pārveidojumiem. Jūs caur savas dievišķības izpausmi patiešām varat un radīsiet brīnumus, un to visu jūs ieraudzīsiet šajā iemiesojumā.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 28.08.2009. Nika


 tulkoja Jānis Oppe