ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

Garīgā Visuma vēstījums Zemes dvēselēmVēstījums ir parādījies sakarā ar čenelingu no Ercenģeļa Lucifera aktīvu izvietošanu vietnē “Преображение[1]” un periodiskajām diskusijām ap šo tēmu. Nika.

Mēs sveicam jūs un ceram, ka mūsu skaidrojumi, kuri būs, kā vienmēr, vērsti ar vārdiem un piedāvātajām shēmām pie jūsu zemes prāta, vienlaicīgi nesīs ļoti daudz informācijas jūsu sirdij. Mums ļoti gribētos, lai jūs, lasot vai klausoties mūsu atbildi Nikai, vērstos pie paša dvēseles, kura ļoti labi zina un saprot notiekošo notikumu būtību. Ercenģeļa Lucifera tēma ir pacelta arī agrāk, un mēs gribam apstiprināt, ka paša Ercenģeļa Lucifera lēmums ir, un, kā teiktu jūs, Viņš ir izmiesojies, jeb atgriezis sevi Gaismā. Jeb to var iztēloties citādāk, kā atgriešanos kopējā Radītāja enerģijā, 13-tā līmeņa enerģijās jūsu shēmās. Turp, kur pilnībā tiek nodzēsta iepriekšējā individualitāte, un pēc savas būtības iepriekšējā enerģija aiziet kopējā “enerģētiskajā katlā” pilnīgai izšķīšanai tajā un pilnīgai pārveidošanai.

Tālāk ir vērts atgādināt notikumu, kurš notika ar to dievišķo pētījumu atzarojumu, kurš sākās no patiešām cienījamas būtības, ļoti stipra un spēcīga Ercenģeļa, pilna ar dinamiku un kustību, pilna ar vēlēšanos atrast pilnīgu jaunu, neatkarīgu eksistences placdarmu visumā un enerģijas avotu. Mēs esam runājuši ar jums jau par to, ka Ercenģeļa Lucifera lēmums tika pieņemts ar Visa Radītā Sapratni, un viņa idejas saņēma atbalstu. Tā sākās interesanta un jauna vēsture Radījumā. Un, pēc savas būtības, tika saformēti jauni apstākļi attīstībai – dualitātes apstākļi. Mums ir jāpasvītro tagad, ka duālās eksistences apstākļi nav pamata apstākļi eksistencei visumā.

Iespēja izmantot dualitāti eksistē pie dažiem noteikumiem, kuri bija Radītāja noteikti šī virziena eksistencei. Vispirms, tie ir izvēles brīvības noteikumi, kuri arī eksistē ne visur visumā. Otrkārt, dualitātes izmantošana iespējama tikai zemos apziņas līmeņos, tā kā tieši tur iespējams izdarīt jaunu eksistences avotu meklējumu mēģinājumus. Tas bija bezprecedenta eksperiments. Šī planēta ar pašas lēmumu un Garīgo Skolotāju lēmumu nolēma uzņemties apziņas duālās eksistences apstākļu pieredzes izpētes misiju ar minimālu visa visuma iejaukšanos. Šīs vienošanās noteikumi tika ievēroti no Garīgā Visuma puses un no Radītāja puses.

Taču ir vērts atsevišķi pasvītrot, ka visa Radījuma daudzveidība savā nospiedošā stāvoklī eksistē Mīlestības enerģijās un duālās apziņas neesamībā. Un tas dod ļoti lielas pēc savas būtības iespējas daudzveidīgai izpausmei jaunradē. Vieglas un priecīgas Radīšanas ar domu un, izmantojot Radītāja Mīlestības enerģiju, procesus izmanto viss visums savā attīstībā augstāk par tiem līmeņiem, kuros eksistē tagad arī šī planēta. Tas ir, dualitāti izmanto tajos Materiālā Visuma līmeņos, kuri eksistē 3-jā apziņas līmenī (3 AL).

Kas tad iznāca šī eksperimenta, kurš bija Ercenģeļa Lucifera un to, kas aizgāja ar viņu, uzsākts, rezultātā. To visu tagad aktīvi studē un pēta viss visums. Un tagad, es domāju, mums vajag izdalīt galveno, ko nepieciešams jums saprast tam, lai noskaidrotu notiekošo notikumu būtību tajos apstākļos, kuros eksistējat jūs tagad. Vispirms jums ir vērts saprast, ka Radītāja enerģija – tas ir bezgalīgas pilnveidošanās ceļš, kurš bāzējas uz Viņa radītiem formu un Mīlestības radošās izpausmes bezgalīgas attīstības un bezgalīgas paplašināšanas Principiem un Likumiem. Šķēršļu tādai attīstības formai, kura dominē visā visumā, neeksistē.

Taču Lucifera, kurš ir Radītāja mīlēts ne mazāk kā visi pārējie Viņa Radījumi, eksperiments tika pieņemts. Taču, dabiski, tika izvirzīta virkne noteikumu tā veikšanai, pēc savstarpējas vienošanās. Un galvenais noteikums bija tāds, ka viņa eksperimentam bija jādod jauni impulsi, jauni varianti attīstībai. Pats nosaukums “Tumšā Ass”, kuru mēs tagad izmantojam, ir saistīts ar to, ka Radītāja enerģiju izmantošanas neesamība – bija tas noteikums, kuru uzstādīja sev Ercenģelis Lucifers. Tā parādījās vārds “tumšs”, kurš pēc savas būtības nozīmē tikai Gaismas neesamību. Viņiem bija nepieciešams atrast enerģiju savai attīstībai un savai eksistencei. Un atrast to patstāvīgi.

 Un vēl viens svarīgs noteikums, kurš eksistēja un kurš tika Radītāja ar Mīlestību un interesi pieņemts – tas ir tas, ka viņiem bija jāiekļaujas Radījuma eksistences pamata globālo eksistences likumu koncepcijā. Runa iet par bezgalīgas attīstības un pilnveidošanās procesiem.

Izveidojusies Tumšā Ass radīja savu hierarhisko struktūru, savus pētniecības centrus un bāzes Materiālajā Visumā. Un, pēc savas būtības, spēja izdarīt to tikai Radījuma tālās nomalēs, kur Gaismas varenība un spēks nevarēja nodzēst viņus pilnībā. Jūsu shēmās tas ir 3-šais matērijas līmenis un 3-šais apziņas līmenis. Tādejādi mēs gribam pasvītrot atkal, ka dualitātes apstākļus iespējams izmantot tikai zemākajos Radījuma līmeņos. Un pie noteikuma, kurš tiek uzstādīts kā duālās eksistences balsts, – izvēles brīvības. Tā tika izveidotas struktūras, kuras eksistēja ārpus Mīlestības enerģijām un tika sauktas par ‘tumšajām”, un sastādīja ļoti nelielu visa dievišķā Radījuma daļu. Vienlaicīgi eksistēja kā vienmēr viss Radījums Mīlestībā un Gaismā, kurš izmantoja šīs enerģijas savai attīstībai.

Dabisks ir arī tas, ka tajos līmeņos, kuros atnāca dualitāte, dvēselēm parādījās interese pārbaudīt sevi un pamēģināt sevi pilnīgi jaunos apstākļos. Un atradās pietiekami liels skaits dvēseļu, kuras pieņēma šos noteikumus un gāja uz iemiesojumu ar savu vibrāciju pazeminājumu, gāja uz iemiesojumu šajos apstākļos. Tādejādi sākās jūsu iespēju izzināšana dualitātes apstākļos.

 Taču mums ir jāatzīmē pretēji tam, ko tagad jums mēģina iestāstīt, dvēseles sākotnēji ir Gaisma, viņas ir Radītāja enerģiju daļa, viņas ir Mīlestības enerģija, un viņām piemīt īpašības, Radītāja nodotas viņām “pēc izskata un līdzības”. Dvēseles, kuras gāja uz duālās eksistences apstākļiem, palūdza Radītājam šīs enerģijas nostiprināšanu šajos līmeņos, pieprasīja noteiktas aizsardzības pakāpes un garantijas iespējai nepazust šajos līmeņos. Un tās tika dotas. Neviens nenāca šurp ar vēlēšanos aizspēlēties tā, lai neatgrieztos pie sava sākotnējā stāvokļa, neatgrieztos pie sava Avota.

Iegremdēšanās zemu vibrāciju līmeņu apstākļi un dualitātes un izvēles brīvības apstākļi – tas ir ļoti liels pārbaudījums, taču visas dvēseles bija pārliecinātas, ka viņas spēs iziet to. Mums ir jāpasvītro, ka Ercenģelis Lucifers arī nesprauda sākotnēji dvēseļu dievišķības iznīcināšanas mērķus. Viņš negrasījās sacensties ar Radītāju. Viņš patiešām gribēja pilnīgi jaunus apstākļus novatorismam un jaunus apstākļus jauniem pētījumiem. Taču tie notikumi, kuri sāka izvērsties ap Tumšo Asi un viņu darbu, noveda pie daudziem skumjiem rezultātiem. Un, tā kā šī planēta bija viens no laukumiem ļoti aktīvai un koncentrētai pieredzei dualitātē, šeit pārstāvēti ļoti daudzveidīgi dievišķās dvēseles aspekti tajos apstākļos, kuri šeit radīti.

Kas ir jāpasvītro, vērtējot to pieredzi, kuru ieguva Lucifers un kura noveda viņu pie tā lēmuma, par kuru mēs teicām pašā sākumā. Viņiem neizdevās atrast pastāvīgu enerģijas avotu, kurš attīstītu šo jauno virzienu. Tā vai citādi, viņu struktūra arvien vairāk un vairāk sāka sniegties uz to, ka sāka parazitēt uz bezgalīgā enerģijas, nākošas no Radītāja caur dvēselēm dualitātes apstākļos, avota izmantošanas un izstrādāt daudzas tādas parazitēšanas shēmas. Viņu dinamiski attīstošās doma ļoti intensīvi sastrādāja dažādas parazitēšanas un civilizācijas uzturēšanas zemos apziņas līmeņos programmas tam, lai izmantotu šīs civilizācijas materiālai ražošanai un tādu parazitējošu programmu radīšanas pastāvīgā režīmā nodrošināšanai.

Tas nevarēja neizsaukt reakciju Garīgajam Visumam. Dvēseles, kuras atradās tik zemos apziņas līmeņos, guva ļoti sāpīgu eksistences dualitātē pieredzi un arvien biežāk un biežāk vērsās ar aicinājumu pēc palīdzības. Arvien vairāk un vairāk krājās pieredze, kuras rezultātā dvēseles zuda, sagruva vai nonāca ilgtermiņa slazdos, kuros viņas turpināja piegādāt enerģiju Tumšajai Asij, un attīstība nenotika. Mums jāatgādina, ka tā vētrainā darbības dinamika bez Mīlestības, kuru Tumšā Ass izmanto, bija nepieciešama viņiem tam, lai uzturētu sevi. Visumam, kurš eksistē Mīlestības enerģijās, nav vajadzīga tāda veida dinamika, jo Radītāja enerģijas – Mīlestības enerģijas, kuras izmanto visums, ir bezgalīgas un līst bezgalīgā plūsmā, apgādājot daudzveidīgo Radījuma formu eksistenci. Tumšajai Asij pastāvīgi bija vajadzīga ļoti aktīva tehnoloģiju un prāta attīstība Mīlestības Enerģijas neesamības apstākļos. 

Jo zemākas hierarhiskās struktūras eksistēja tajā, attālinātības no Radītāja nozīmē, jo lielāku aktivitāti viņiem vajadzēja paust, lai atrastu enerģiju. Un šī enerģija tika atrasta caur daudzām sarežģītām parazitēšanas struktūrām.

Dvēselei kā Radītāja enerģijas daļai nav grūtību atgriezties pie Avota un eksistēt augstākos līmeņos ārpus dualitātes apstākļiem un apstākļiem, kuri eksistē uz šī planētas. Taču tās daudzās piesaistes un slazdi, kuri šeit bija ierīkoti, nedeva viņai iespēju izkļūt no šī apļa. Kamēr eksperimenta noteikumi tika ievēroti, neviens nemēģināja ietekmēt eksperimentu vairāk, nekā tas norunāts vienošanās noteikumos. Taču pieredze parādīja, ka šis eksperiments arvien vairāk un vairāk nonāk strupceļā. Pēdējie notikumi parādīja, ka arvien augstākas Tumšās Ass struktūras līdz pašam augšējam, Radītājam pietuvinātam stāvoklim, ir sapratušas, ka eksperiments beidzas neveiksmīgi un ka notiek ļoti aktīva Tumšās Ass sagrūšana no šīs hierarhiskās struktūras apakšējām robežām. Ercenģelis Lucifers atzina, ka viņa idejai, attīstoties lejup, kaut arī tai bija pozitīvi attīstības struktūras elementi, taču tai ir lemta pašiznīcināšanās.

Kas tad ir priecīgs Ercenģeļa Lucifera eksperimentā? Ļoti mazs skaits dvēseļu, izejot 3 ML pārbaudījumus un eksistēšanu dualitātes apstākļos, spēja pārvedoties un iegūt pilnīgi jaunas īpašības, kuras ļoti nostiprināja Gaismu viņu dvēselēs, pateicoties duālo apstākļu pārbaudījumiem. Taču blakus efekts izrādījās ar ievērojami lielāku mērogu. Blakus efekts noveda pie tā, ka liels skaits dvēseļu saņēma impulsus uz iznīcināšanos. Liels skaits dvēseļu sāka destruktivizēties, zaudēt saikni ar Radītāju un savu iepriekšējo pieredzi. Un tieši par to Ercenģelis Lucifers, kuru mēs visi ļoti cienījām un mīlējām vienmēr kā novatoru, pats notiesāja sevi.

Radītājs netiesā nevienu, VIŅŠ prot tikai MĪLĒT, un arī nav vērtējumu “labi” vai “slikti” ārpus dualitātes visuma līmeņos augstāk. Viss, kas eksistē augstāk par 3-šo līmeni, eksistē ārpus duālā stāvokļa. Tur valda tikai Mīlestība, un tur nav klāt kaut kādu spriedumu vai nosodījumu. Tur visi lieliski saprot, ka Radītāja enerģija ir bezgalīga, tāpat kā bezgalīga ir attīstība, un neviena dvēsele neierobežo sevi jaunradē. Un viņa var izpaust sevi jebkurā un daudzveidīgā veidā, kurš rezonē ar Mīlestības Enerģiju.

Mums tagad ir vērts atgriezties pie tās situācijas apspriešanas, kura ir izveidojusies uz viena no dualitātes eksperimentālā laukuma, uz šīs planētas, kurā bija Radītāja atļauts līdz kritiskam brīdim (bet tas pēc savas būtības ir pašiznīcināšanās) neiejaukties tajos procesos, kuri notiek. Duālās eksistences uz šīs planētas apstākļos eksistēja sarežģīta pārvaldes sistēma, kura radās brīvās gribas Likuma apstākļos, ar pieredzes, kuru ieguva dvēseles šajos apstākļos, izvēli. Tā bija “tumšā”, “gaišā” vai “pelēkā” pieredze, un šīs eksistences apstākļos tika radītas planetārās pārvaldes struktūras, ar minimālu to spēku iejaukšanos, kuri, kā zina arī pats Ercenģelis Lucifers, ir pašas spēcīgākas visumā – tās ir Mīlestības Enerģijas. Izvēles brīvība paredzēja veselu vietējās eksistences likumu un noteikumu sakopojumu. Šo likumu un noteikumu ievērošanai sekoja visas dievišķās struktūras, un Radītājs caur daudzajiem saviem Garīgā Visuma pārstāvjiem vienmēr sekoja situācijai šeit.

Jūs zināt, ka uz šīs planētas ar Tumšās Ass pūlēm tika radīts tā saucamais “apakšējā astrāla slānis”, kuros tagad eksistē Tumsas Kņazi, kuri kā enerģijas avotu izmanto enerģijas, kuras nāk to cilvēku dvēselēm, kuras šeit mitinās ne vienu ciklu vien. Viņi caur dažādu iedarbības programmu izmantošanu pavērsa šīs enerģijas sevis piebarošanai. Daudzie netikumi un bailes tiek izmantotas par tiem diedziņiem, aiz kuriem tiek raustīta cilvēce tam, lai piebarotu un uzturētu šo struktūru. Vienlaicīgi Tumšā Ass, kura atradās arī ārpus šīs planētas, aktīvi izstrādāja arvien jaunas un jaunas shēmas parazitēšanai un nežēlīgai dvēseļu izmantošanai saviem personīgajiem mērķiem, sevis pašas uzturēšanai. Un ražoja tā to, pārkāpjot tos dievišķās Vienošanās un Lēmumus, kuri bija pieņemti pēc Ercenģeļa Lucifera un Radītāja saskaņošanas attiecībā pret šo eksperimentu. Šie pārkāpumi tika fiksēti ar lielu progresiju. Tas deva iespēju Radītājam slēgt šīs programmas vienu pēc otras.

Kad Ercenģelis Lucifers pieņēma lēmumu par savas darbības pārtraukšanu, Viņš veica viņa radītās struktūras analīzi, un viņš apzinājās, ka pēc savas būtības parazitēšana uz dievišķo dvēseļu enerģijām kļūst par galveno enerģijas avotu viņu eksistencei, un Viņš nosodīja sevi un pieņēma to lēmumu, par kuru mēs kārtējo reizi runājam. Taču Ass palika, un tās lieta palika. Tumšās Ass programmu aizvēršana tika veikta viena pēc otras, sagrūšanas procesi sāka prevalēt pār radīšanas un attīstības procesiem.

 Garīgais Visums un Gaismas struktūras ieguva iespēju arvien vairāk iejaukties šīs planētas darbībā situācijas noregulēšanai un balansa uzturēšanai. Tādejādi duālās attīstības eksperiments tajā hipertrofētajā, koncentrētajā veidā, kādā tas ir zināms jums šeit, bija beidzies. Tas bija Radītāja lēmums pēc tam, kad viņš bija saņēmis visu informāciju par visiem notikumiem, kuri bija notikuši šeit.

Tādejādi Tumšā Ass tika aizvākta no šīs planētas, un tas Gaismas spēku potenciāls, kurš iejaucās situācijas noregulēšanai un Radījuma pašiznīcināšanās apturēšanai, atbalstīja planētu izejas no šī eksperimenta procesos. Gaija pieņēma lēmumu iziet no dualitātes apstākļiem, iziet no eksperimenta apstākļiem ar Tumšās Ass klātesamību, un tā sākās planētas augšupcelšanās process. Tomēr apakšējā astrāla struktūras un tie, kas atnāca šurp ar Tumšo Asi no šīs planētas ārpuses, pagaidām ir te. Viņi netraucē Gaismai, jo visi saprot, ka Radītāja jauno spēcīgo enerģiju apstākļos viņiem nav iespējams eksistēt. Viņiem tika piedāvāts aiziet tajā, kas ir palicis vēl no Tumšās Ass, vai atgriezties pie savām civilizācijām, taču vairums no viņiem atteicās. Atsevišķi var pasvītrot, ka Tumšā Ass un dualitātes apstākļi ir izpausti ne tikai šajā 3-šā līmeņa Materiālā Visuma vietā.

Tādejādi viss, ko atveda šurp Tumšā Ass, ir palicis un eksistē tagad uz planētas. Eksistē Tumsas Kņazi un viņu sazarotā struktūra, eksistē tie enerģētiskie veidojumi, kurus viņi tika radījuši savas varas uzturēšanai un enerģiju atsūknēšanai caur cilvēkiem. Šeit eksistē arī sūtņi no citām 3-šā līmeņa Materiālā Visuma vietām, kuras aptver Tumšā Ass. Kad no šejienes tika vesta prom šī Ass, viņiem tika piedāvāts iziet kopā ar to, taču vairums no viņiem nepieņēma šo piedāvājumu un turpināja ticēt tam, ka uz šīs planētas ilgi vēl nekas neizmainīsies un ka viņiem izdosies turpināt šeit savu eksistenci un savu eksperimentu. Viņi aktīvi strādāja iespējas palikt šeit un turpināt iesākto lietu virzienā, viņi aktīvi turpināja vadīt apziņu cilvēkiem, vairums, no kuriem jau bija viņu iedarbības ietekmē un brīvprātīgi-piespiedu kārtā piegādāja viņiem enerģiju eksistencei. Viņi ļoti cerēja uz to, ka situācija neizmanīsies un planētai neizdosies iziet uz augšupcelšanās iespējas līmeni. Tā jau bija bijis, un šajā reizē bija cerība uz to, ka situācija neizmainīsies. Tomēr Lielās Padomes lēmums atbalstīja Gaijas lēmumu iziet no duālās eksistences apstākļiem. Un ar Gaijas vārdu nevarēja nerēķināties. Dualitātes apstākļi turpina strādāt šeit sākotnējo vienošanos ietvaros līdz planētas augšupcelšanai līdz 4AL.

Viņiem ir pēc savas būtības divi izvēles ceļi, un viņi to saprot. Viņu izvēle ir ierobežota: vai nu aiziet Gaismā un pilnībā pārveidoties Gaismā, vai arī pamēģināt tā vai citādi iziet no šejienes. Un viens no galvenajiem izejas no šejienes paņēmieniem – izmantot dievišķos kanālus dvēselēm, kuras brīvprātīgi pieņems lēmumu palīdzēt viņiem šajā procesā. Jūs visi atrodaties izvēles brīvības apstākļos, un jūsu izvēle tiek cienīta. Taču mums ir pilnīgi noteikti jāsaka jums, ka tās jaunās enerģijas, kuras nāk tagad uz planētu, neizbēgami atņems visiem Tumšās Ass pārstāvjiem iespēju piebaroties pēc tām shēmām, kuras viņiem eksistēja agrāk. Visas viņu programmas un struktūras nodzēsīs jaunās enerģijas pa etapiem. Un viņiem patiešām ir izvēle vai nu pārveidoties Gaismā, vai arī atrast paņēmienus izejai no šejienes.

Mums ir jābrīdina dvēseles, kuras slēgs tādas vienošanās ar viņiem, ka tajā gadījumā jūsu apziņas augšupcelšanās, augšupcelšanās kopā ar planētu nav iespējama. Jūsu aiziešana no šīs planētas notiks ne caur maigo augšupcelšanos un jūsu ķermeņa pārveidošanos, jūs vienkārši piešķirsiet savus enerģētiskos kanālus Tumsas Kņazu un daudzo Tumšās Ass pārstāvju aiziešanai, pie tam jūs paši pārvietosieties tās eksistēšanas sfērā, un kamēr tā eksistē, strādāsiet priekš tās. Tā ir jūsu izvēle, un neviens nenosodīs jūs par to. Aiziešana no šīs planētas būs jums parastā veidā – caur šī ķermeņa nāvi. Šajā gadījumā jūs atkal pamēģināsiet kā dvēseles atrast jaunus eksistences apstākļus ārpus Radītāja Gaismas un ārpus Viņa Mīlestības. Tas ir tas, par ko mēs gribējām pateikt jums šodien ar Mīlestību un cieņu pret jūsu izvēli. Taču mums jāatgādina jums par atbildību par jūsu pašu izvēli, jo tā daudzējādā ziņā noteiks jūsu tālāko pieredzi visumā. Ar Mīlestību un godbijību pret jums,
ES ESMU JEŠUA, ES ESMU ERCENĢELIS MIHAĒLS, ES ESMU MARIJA, ES ESMU ERCENĢELIS MELHISEDEKS, ES ESMU ERCENĢELIS GABRIĒLS, ES ESMU SANATS KUMARA.

Pievienots 22.01.2010
Izvilkumi no komentāriem.
24 Dream
Un tā, atkal pretrunas... Kā to saprast? Sākumā raksta:
“Dvēseles, kuras gāja uz duālās eksistences apstākļiem, palūdza Radītājam šīs enerģijas nostiprināšanu šajos līmeņos, pieprasīja noteiktas aizsardzības pakāpes un garantijas iespējai nepazust šajos līmeņos. Un tās tika dotas. Neviens nenāca šurp ar vēlēšanos aizspēlēties tā, lai neatgrieztos pie sava sākotnējā stāvokļa, neatgrieztos pie sava Avota.”
Bet pēc tam:
“Blakus efekts noveda pie tā, ka liels skaits dvēseļu saņēma impulsus uz iznīcināšanos. Liels skaits dvēseļu sāka destruktivizēties, zaudēt saikni ar Radītāju un savu iepriekšējo pieredzi.
Un vēl:
“Mums ir jābrīdina dvēseles, kuras slēgs tādas vienošanās ar viņiem, ka tajā gadījumā jūsu apziņas augšupcelšanās, augšupcelšanās kopā ar planētu nav iespējama. Jūsu aiziešana no šīs planētas notiks ne caur maigo augšupcelšanos un jūsu ķermeņa pārveidošanos, jūs vienkārši piešķirsiet savus enerģētiskos kanālus Tumsas Kņazu un daudzo Tumšās Ass pārstāvju aiziešanai, pie tam jūs paši pārvietosieties tās eksistēšanas sfērā, un kamēr tā eksistē, strādāsiet priekš tās. Tā ir jūsu izvēle, un neviens nenosodīs jūs par to. Aiziešana no šīs planētas būs jums parastā veidā – caur šī ķermeņa nāvi. Šajā gadījumā jūs atkal pamēģināsiet kā dvēseles atrast jaunus eksistences apstākļus ārpus Radītāja Gaismas un ārpus Viņa Mīlestības.”
Iznāk interesanta aina... Sākumā dvēseles pieprasīja noteiktas aizsardzības pakāpes un garantijas iespējai nepazust šajos līmeņos. Un tās tika dotas. Bet pēc tam iznāk, ka liels skaits dvēseļu sāka destruktivizēties, zaudēt saikni ar Radītāju un savu iepriekšējo pieredzi. Bet kur tad garantijas, kuras bija dotas?!! Jeb, kas tiek domāts ar šīm garantijām, ja tās īstenībā neko nedeva? Kas deva šīs garantijas un aizsardzības pakāpes nepazust?
Bet pēc tam vēl saka, ka tie, kas nespēs augšupcelties, pārvietosies uz Tumšās Ass eksistences sfēru, kamēr tā eksistēs, strādāt priekš tās... Bet kur tad garantijas un aizsardzības pakāpes??? Tās taču tika dotas!
 
27 Мона
Man arī viss tas nav saprotams. Un es pievienojos šiem jautājumiem. Ļoti daudz pretrunu!

28 Nica

Lasiet ar sirdi, bet ne prātu, un viss kļūs saprotams. Dvēsele domā un eksistē kvantiski. Jautājuma dziļuma sapratne ir apziņas kvantu daļā. Pamēģināšu paskaidrot priekš prāta, taču tas nebūs viegli. Garantijas, daļa no tām, izskatās kā Trīslapu liesma krūtīs, dvēseles kanāla bezdimensionalitāte un kvantiskums, saikne ar dievišķo saprātu ir kvantiska, sirds kanāls arī ir kvantisks. Ievēroji, ka visur ir vārds KVANTS? Jēgu var izteikt tajā, ka pat gribas brīvības apstākļos, ja projekcija uz materiālo pasauli atvienojas no kosmiskās dvēseles, mūsu kvantu daba paliek, jo viņa ir ārpus laika un telpas, un caur dievišķo saprātu (mēs – neatņemama viņa sastāvdaļa) viss VIENMĒR atgriezīsies Pirmavotā – Gaismā. JEBKURA IZVĒLE atgriezīs jūs Gaismā. Šī ķermeņa prātam saprast to ir grūti, taču, pat pazaudējot visu dvēseles pieredzi, pazaudējot visas piesaistes pie projekcijas uz materiālo visumu, mēs kvantiski saglabāsimies Pirmavotā. VISS IR TIKAI PIEREDZE. Saproti, dārgais, mēs patiešām esam Radītāja neatņemama daļa, šajā nozīmē mēs patiešām arī esam Radītājs, kurš izzina sevi.
 

37 Dream

Jā, visi, protams, ka kaut kad atgriezīsies gaismā, tikai tas var notikt pavisam ne drīz. Šeit runa gāja par to, ka dvēseles, kuras gāja uz duālās eksistences apstākļiem, pieprasīja garantijas iespējai nepazust šajos līmeņos. Un tās tika dotas. Neviena nenāca šurp ar vēlēšanos aizspēlēties tā, lai neatgrieztos pie sava sākotnējā stāvokļa, neatgrieztos pie sava Avota.
Bet iznāk, ka dvēseles, neskatoties uz garantijām, nonāca iemiesojumu virpulī nezin, uz cik ilgu laiku... Kas būs ar tām, kas neaugšupcelsies? Atkal iemiesojumu virpulī? Bet kur tad garantijas tam, ka dvēseles atgriezīsies? Kāda starpība, ka mēs kvantiski saglabāsimies pirmavotā, ja apziņa atrodas ne pirmavotā.
Tas ir tas pats, kā saņemt garantijas tam, ka brauksi komandējumā uz nedēļu, bet pēc tam nokļūt gūstā un iestrēgt tur uz miljoniem gadu...
 

41 KRUSHNY

Pilnībā atbalstu jūsu nesapratni. Vienkārši šajā čenā nāktos droši vien vārda “garantijas” vietā uzrakstīt, ka PIEŠĶĪRA dažas iespējas, lai “glābtos”, ne vairāk... Nu, un spērienu pa “zināmu vietu” dažreiz dod, lūk, ar tādiem cikliem kā precesionālā izlīdzināšana un galaktiskā pārbīde... Lidosi, nelidosi??? saucas)) droši vien neeksistē ideālu čenu... Lieta tā, kā prātam vajag izskaidrot ar prātu... sirds taču viņa ir tāda gaisīga.

37 Dream

Garantijas un iespējas ir divi pilnīgi dažādi vārdi, ar dažādu nozīmi. Šeit tieši gāja runa par garantijām. Tāpēc, ja tādās principiāli svarīgās lietās dvēseles apmāna un dod viņām jau iepriekš melīgas garantijas, tad tas vairs nav vienkārši visu iespējamo likumu pārkāpums, bet noziegums un genocīds, vērsts pret dvēselēm! Tad nu gan pieļaut ko tādu... Apsolīt atgriešanās garantijas, bet tā vietā iemest tumšo spēku ķetnās miljardiem dvēseļu... Pagaidām šajā svarīgākajā jautājumā tā arī nav devuši skaidru atbildi. Ar to nepietiek, tagad gatavo cilvēkiem jaunu zemi ar 3ML, kurp atkal sadzīs šos apmānīto dvēseļu miljardus...
***

33 KRUSHNY

“Tas bija Radītāja lēmums pēc tam, kad viņš bija saņēmis visu informāciju par visiem notikumiem, kuri bija notikuši šeit.” ----tā jūs vienkārši literārā valodā izteicāties... jeb patiešām informācija līdz radītājam nonāk ar aizkavēšanos? lai pat arī vienīgi tikai no mūsu pseido-laika projekcijas))
“Radītājs netiesā nevienu, VIŅŠ prot tikai MĪLĒT, un arī nav vērtējumu “labi” vai “slikti” ārpus dualitātes visuma līmeņos augstāk. Viss, kas eksistē augstāk par 3-šo līmeni, eksistē ārpus duālā stāvokļa. Tur valda tikai Mīlestība, un tur nav klāt kaut kādu spriedumu vai nosodījumu. Tur visi lieliski saprot, ka Radītāja enerģija ir bezgalīga, tāpat kā bezgalīga ir attīstība, un neviena dvēsele neierobežo sevi jaunradē. Un viņa var izpaust sevi jebkurā un daudzveidīgā veidā, kurš rezonē ar Mīlestības Enerģiju.” ----un vispār... es kaut ko nesapratu... ko nozīmē eksistēšana ārpus duālā stāvokļa augstāk par trešo līmeni? jūs par ko runājat? es atceros vecās derības dieviņus, kuri šurp nolaidās... ievērojiet, no līmeņiem augstāk par trešo... un ko viņi šeit sadarīja?) uz ko mācīja?) jahves visādi un jehovas... tie ir murgi... plus, lasot selu reičelu, nonāc pie secinājuma, ka viss nav tik gludi augstākajos līmeņos, kā jūs sakāt... minu citātus no viņa pēdējās grāmatas “Nibiru ēteriskajos un zvaigžņu līmeņos mitinās 5-9-tā blīvumu humanoīdi un ne nehumanoīdas būtnes. Pagātnē viņu rases pārstāvji, parasti saukti par Annunakiem, daudz reižu ietekmēja cilvēku evolūciju. Par Annunakiem eksistē daudz negatīvas preses. Tāpat kā visām citām rasēm, šo būtņu apziņa variējas, un, protams, bija Annunaki, kuri pieņēma lēmumus padziļināt cilvēku sāpes un ciešanas. Taču atļaujiet atgādināt: četros zemākajos līmeņos līdzīgs pievelk līdzīgu, un, lai cilvēki izjustu citas rases negatīvu ietekmi, viņu apziņā kaut kādā līmenī jau ir jāatrodas negativitātei.” jūs iedomājieties tajā... kas tad iznāk... 5-9 līmeņu humanoīdi var pieņemt lēmumus padziļināt cilvēku sāpes un ciešanas?)) kaut kā tas ne neiet kopā ar rezonēšanu ar mīlestības enerģiju, kā jūs, nika, sakāt... dibinātāji selam reičelam ne pārāk stipri tad arī dala 3 un 4 līmeņus, bet jūs krasi nodalāt 3 no ceturtā, sakot, ka tur viss ir tip top un ka tas jau būs ārpus dualitātes...))) ņemot vērā visu augstāk teikto, es vispār nesaprotu... ko nozīmē ārpus dualitātes?)))
Plus pie visa interesanti, bet vispār, ko nozīmē atrast eksistences avotus ārpus radītāja enerģijām?)) jūs vispār paši saprotat, par ko rakstāt?) grūti noticēt, ka lucifers bija tāds muļķis... lai nenoprastu... ka tā (enerģija) neeksistē ārpus radītāja it kā... ārpus viņa mīlestības... es pat to saprotu... bet, lūk, kāpēc viņi tā nolaida muļķi... man nav saprotams...) nav brīnums, ka viņiem nācās parazitēt... pašsaglabāšanās instinkts taču strādā)))
Un, lūdzu, nesakiet, ka mūsu prāts nevar kaut to saprast... nevar burtiskā nozīmē... iespējams... taču saprast tā, lai nerastos jautājumi atkal taču no šī “duālā”, kā jūs sakāt, prāta, es domāju, ir pilnīgi iespējams... vajag vienkārši izskaidrot sakarīgi... un vispār... pietiek spēlēt visādas neizteikšanas līdz galam... būtu izstāstījuši visu, kā ir... nu padomā tikai, cilvēki pabaidīsies... pabaidīsies un pārstās, kas vēlēsies augšupcelties... bet man, lūk, nepatīk, ka ir noklusēšanas starp mums... brāļi un māsas?)

34 Rozalia

Atvainojiet, bet eksistē daudz apziņas līmeņu... KRISTUS-APZIŅĀ nav dualitātes...
Pajautājiet savam Dievišķajam Es, un viņš Jums atbildēs, ja vēlēsies...

33 KRUSHNY

es nenoliedzu eksistenci ārpus dualitātes... taču augstāk es minēju dažus piemērus... un zināt, man no tā, ka tās būtības nedomā duālās kategorijās, vieglāk nekļuva...
***

55 Vodoleii

Ļaudis! “Ja es nebūtu tik slikts, no kurienes jūs zinātu, ka jūs esat tik labi”. Ja Lucifers nebūtu mūsu Cienīts, tad mēs neietu viņam līdzi uz šo eksperimentu. Tas, ko sadara cilvēki, tas ir, mēs, nevienam dēmonam pat “galvā nevarētu ienākt”. Bet bez tumšās puses diez vai mēs spētu novērtēt Gaismu. Nav ļaunuma bez labuma. Dzelzi kaļ ar uguni, tā kā būsim pateicīgi tumšajai pusei par salīdzinājumu un izvēli. Viss priekš mums, mīļajiem, bet, uz ko mēs esam spējīgi, izlemt tikai mums.
***
Tulkotāja komentārs
Šī ir tā reize, kad arī man liekas, ka vēstījums uzdod vairāk jautājumu, nekā dod atbilžu. Pievienotie komentāri par to liecina. No savas puses piebildīšu, ka pastāv zināma pretruna prātā starp to, kas ir vēstīts par Lucifera dvēseles likteni, un to, ko mums ir vēstījuši citi, cienījami manā uztverē, avoti.
Pirmkārt, 2011. gada 6. oktobris, Natālijas Koteļņikovas čenelings ar Erceņģeli Luciferu Rīgā “Nākošais solis” (http://www.magnitiduha.info/archives/2388).
Otrkārt, Gaļinas Uzunovas grāmata “Люцифер. Реабилитация[2]” (http://www.adonaya.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=69&task=view.download&catid=4&cid=13&lang=ru)
Novēlu katram lasītājam uzdot sev, savai dvēselei, jautājumu, kura informācija ir dziļāka.
Ar Mīlestību un Gaismu!
Jānis Oppe