piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Maigā Bio-enerģētika un Deju un kustību terapija grupā un individuāli


Sveicināti, 
aicinu Jūs uz dažādām nodarbībām DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJĀ un MAIGAJĀ BIO-ENERĢĒTIKĀ! 
Norise PIEKTDIENĀS, Rīgas centrā, Noliktavas ielā 5-308 (pie Nacionālā teātra/ Vanšu tilta). Nodarbības vada: Ieva Vāverniece. 
Darba plānā (sīkāka informācija PIELIKUMĀ un pēc pieprasījuma), PIETEIKŠANĀS: ieva.vaverniece@gmail.com, 29441983 


  *     Iepazīšanās semināri deju un kustību terapijā ATMOŠANĀS PAVASARIM 


20. aprīlis, 11. maijs, 1. jūnijs, 15. jūnijs, 17.30-20.00, cena 7 Ls/ par reizi 


Ja vēlaties nopurināt ziemas smagumu un atmodināt savas spēka rezerves pavasarim, aicinu piedzīvot kustību prieku un iepazīties, kas ir deju un kustību terapija. Arī, ja apsverat iespēju uzsākt individuālu deju un kustību terapiju, lieliska izdevība ieskatam šajā terapijas laukā – iespējās, sesijas struktūrā un norisē.


*      Atvērta tematiskā grupa deju un kustību terapijā (1-3 reizes) SOLI TUVĀK SEV UN SAVAM ĶERMENIM 


27. aprīlis, 18. maijs, 8. jūnijs, 18.30-20.00, cena 5 Ls/ par reizi 


Aicinu izkustēties, kā arī apstāties – piedzīvot mirkli un vairāk izprast sevi. To palīdz kustība, kas spēj izteikt visdažādākos vārdus un noskaņas, un tieši tad rodas deja! Grupas nodarbības veidotas, lai veltītu laiku patīkamai pieredzei kustoties sabalansētā fiziskā aktivitātē un izzinātu saikni starp domām, jutām un kustībām. Stiprinot ķermeņa pozitīvo pieredzi, šī ir iespēja likt pamatus izmaiņām savai pašizjūtai un attiecībām ar citiem. 


*     Individuālas sesijas deju un kustību terapijā, cena 10-15 Ls/ par sesiju 


Iespēja veltīt laiku sev, sev aktuālu jautājumu un grūtību risināšanai, radošai sevis izzināšanai un izpausmei. Notiek pēc iepazīšanās intervijas un vienošanās ar terapeitu par sadarbības mērķi un ilgumu, veidojot sesiju plānu, atbilstoši jūsu vajadzībām un izvirzītajiem jautājumiem/ grūtībām. 


*     Individuālas sesijas maigajā bio-enerģētikā (MBE), cena 5-10 Ls/ par sesiju 


Iespēja darbam ar agrīnajām traumām, balstoties uz ķermeņa terapijas novirziena / maigās bio-enerģētikas 3 stūrakmeņiem – Dzīves Enerģija, Trauma un Bruņas – un to mijiedarbību. Ar MBE tehniku palīdzību notiek darbs ar ķermeņa atmiņām, "kausējot bruņas" un atjaunojot dabisko dzīvības enerģijas plūsmu, kas nosaka, cik brīvi mēs (ne)izdzīvojam dzīves notikumus, sajūtas, emocijas. 


Sīkāka informācija par šiem terapijas novirzieniem: www.makslasterapija.lv, www.maigabioenergetika.lv 
Ieva Vāverniece 
29441983 
ieva.vaverniece@gmail.com