pirmdiena, 2012. gada 9. aprīlis

Ješua "Par bērnu ciešanām"Dārgais Ješua! Guļu ar meitu slimnīcā, izejam ar sievu dziļas transformācijas. Katru dienu redzu daudz slimu bērnu. Tie ir jaunie bērni. Saki, kas notiek ar viņiem un viņu vecākiem, ja pēdējie negūst mācību no viņu veltes, kuru šie bērniņi nes savu ciešanu būtībā? Slimnīcas – tie ir mūsdienu moku kambari.

Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par šo jautājumu. Pēc savas būtības šis jautājums ir saistīts ar jēgu tām ciešanām, kuras iziet jebkura saprātīga būtne, iemiesojoties tik zemos matērijas līmeņos. Es pateicos tev par dziļo sapratni, kura eksistē tev, kad tu runā par šo ciešanu būtību. Es ļoti labi saprotu tās dziļās sāpes, kuras izjūt tava dvēsele, kad viņa saskaras ar šīm ciešanām, un tici man, mans dārgais, tu ļoti saproti būtību – saskaršanās ar ciešanām izsauc cilvēkos patiešām dziļas transformācijas.

Ciešanas – tas ir viens no veidiem pamodināt dvēseles līdzcietībai. Tas ir viens no veidiem, kā iemācīties mīlēt no dziļākas, jūsu iekšējās dievišķās būtības, kā izpaust Mīlestību. Līdzcietība ir viens no ļoti svarīgiem elementiem Mīlestībā, augstākas pakāpes mīlestībā, nekā tā mīlestības sapratne, kura bija izplatīta uz planētas līdz šim laikam ļoti liela cilvēku daudzuma izpratnē.
Daudzas dvēseles, nonākot šajā matērijas līmenī, ļoti dziļi iegrima šajās materiālajās spēlēs, tās realitātes spēlēs, kura eksistē apkārt viņiem.

Tādējādi, tās arvien tālāk aizgāja no savas dievišķās būtības. Viņas neaizdomājās par to, kas viņas ir patiesībā, un nemēģināja atgriezties pie tā savas sākotnējās dievišķības stāvokļa, kas viņas ir patiesībā. Šajā nozīmē jaunie bērni, kura nāca uz šo Zemi pēdējās desmitgades un kuri nāk šurp tagad, – daudzi no viņiem nāca tieši ar tādām programmām, pēc kurām viņi savā veidā izvirzīja sev mērķi ietekmēt to cilvēku apziņas stāvokli, kuri, kā es jau teicu, ir aizspēlējušies matērijā un ļoti tālu aizgājuši no savas sākotnējās būtības. Šajā gadījumā šie bērni pilnīgi apzināti izvēlējās savam iemiesojumam tos vecākus, tās dvēseles, kuras ir nonākušas šajā situācijā. Visbiežāk tie ir bērni, kuri ir atnākuši no tās pašas kosmiskās dvēseles, no kuras ir atnākušas tās dvēseles, kuras jau eksistē šajā matērijā un ir iemiesojušās šeit vairākkārt. Un tu pilnīgi pareizi novērtē, ka tā ir viņu diža velte no mīlošām un līdzcietīgām dievišķām būtnēm, kuras stiepj palīdzības roku šīm dvēselēm, – saviem vecākiem un tiem cilvēkiem, kuri saskaras ar viņu dāvāšanu. Dāvāšanu caur ciešanu izpausmi caur to ķermeni, kurā viņas ir iemitinājušās. Tas ir viens no tiem iemesliem, kuru dēļ notiek tas, par ko tu runā savā jautājumā.

Ir arī otrs šī jautājuma aspekts. Ciešanas, kuras izjūt saprātīgās būtnes, kad iegrimst šī līmeņa materiālajā visumā, sen jau ir visa visuma pētniecības priekšmets. Ciešanām ir ļoti daudz visdažādāko aspektu, un tam, lai izpētītu šo pieredzi, un tam, lai izpētītu šo pieredzi no iekšienes, tam, lai nodotu šo pieredzi visam visumam, dvēseles speciāli nolaidās šurp šīs pieredzes iegūšanai. Šīs dvēseles iegūst ciešanu pieredzi, un iegūst tās to ne tikai tam, lai iemācītu tiem, kas dzīvo tagad uz šīs planētas, bet arī nodotu šo savu pieredzi visam visumam, jo ciešanas eksistē uz bezgalīga skaita planētām, kuras eksistē šajā apziņas līmenī un šajā matērijas līmenī.

Tam, lai aizietu no ciešanām un izstrādātu dvēseles atgriešanās pie sava sākotnējā dievišķā stāvokļa metodikas, tad arī ir vajadzīga šī pieredze. Tādi bērni, sastrādājot noteiktu pieredzi, aiziet caur nāvi, izzinot tajā skaitā, arī nāves un šī ķermeņa atstāšanas pieredzi. Viņu velte un viņu varoņdarbs šajā nozīmē ir visdziļākās cieņas un vislielākās goddevības, bezgalīgas mīlestības un atzinības viņiem par tāda veida izpēti cienīgi. Tas ir ļoti sarežģīts izpētes veids, un dvēseles, kuras izvēlas šo pētījumu veidu, tās ir attīstītas dvēseles ar ļoti lielu līdzcietības potenciālu. Es jau teicu, ka līdzcietība – tā ir viena no augstākajām mīlestības izpausmēm, un caur līdzcietību viņas iegūst to patiesības kripatiņu par to, ko sajūt ķermenis, ko sajūt dvēsele šajā ķermenī, kad viņa nonāk tik stingros eksistences apstākļos. Dvēseles, kuras izvēlas tādas programmas un pētījumus pie iemiesošanās, tiecas uz mērķi iegūt šo pieredzi tam, lai nostiprinātu savu līdzcietības funkciju un izmantotu to tam, lai izpaustu to ar lielāku efektivitāti citās visuma vietās. Tā, bez jebkādām šaubām, arī no zemiešu redzes viedokļa un visa visuma redzes viedokļa ir svarīga un visdziļāko cieņu pelnoša pieredze.

Tas, ka slimnīcas atrodas tādā stāvoklī jūsu teritorijā, to valstu, kurās patiešām ir ļoti daudz ciešanu, teritorijā, tas viss arī nav nejauši. Tas viss ir tautu karmisko atstrāžu programmas, un tie visi ir tie apstākļi, kurus pieprasa sev dvēseles, tas ietilpst viņu programmu daļā. Dažreiz ciešanu visu apstākļu pētījumi ar pašiem vissliktākajiem apstākļiem ir visoptimālākie un dziļa, sarežģīta pieredze, kuru var pielietot arī vieglākiem gadījumiem visumā.

Es lūdzu jūs attiekties pret tādām dvēseļu izpausmēm, pret bērnu, kuri ir atnākuši šurp ar tādām programmām, ciešanām ar visdziļāko cieņu un sapratni. Es redzu, dārgais, ka tā tev ir. Tā ir tā milzīgā pieredze, kuru viņi izplata, atrodoties starp tiem cilvēkiem, kuri iemiesoti šeit. Un viņi bieži ir pionieri ļoti smagu pieredžu izpētē, un viņiem palīdz tās kosmiskās dvēseles, kuras sūta viņus šajā ceļojumā, atbalstot viņus šajā ceļojumā, jo notiek tiekšanās uz ļoti augstiem un ļoti svētīgiem mērķiem.

Bērni, viņi arī pieaugušas dvēseles, kuras aiziet no šejienes šo pārbaudījumu procesā, tās arī ir ieprogrammētas aiziešanas, kā es teicu augstāk. Bērni, kuri paliks te līdz pārejai, tiks izārstēti, un tā arī ir pieredzes iegūšanas programma. Izejot caur šīm ciešanām un daudz ko iemācījušies, nodevuši šo pieredzi cilvēkiem viņiem apkārt, – izturības pieredzi, vīrišķības pieredzi un līdzcietības, kuru viņi izplata, pieredzi, viņi tiks izārstēti, un viņi pāries uz jauno dimensiju, ir arī tādas programmas.

Vieda attieksme un tādu dvēseļu atbalsts ir ļoti svarīgi viņiem, tāpēc es aicinu visus, kas kaut kādā veidā saskaras ar tamlīdzīgu pieredzi dzīvē, attiekties pret to ar sajūsmu un lielu goddevību un sniegt tādām dvēselēm atbalstu un palīdzību, tā kā, neskatoties uz to, ka daudziem no viņiem ir ļoti labs kontakts ar savām dvēselēm un ir kontakts ar savu kosmisko dvēseli, tomēr viņi, tāpat kā visi cilvēki, sajūt, atrodoties šajā matērijas līmenī, zināmu vientulības stāvokli. Atbalsts viņiem un līdzcietības izpausme pret viņiem ir tas, kā dēļ viņi cieš visas šīs ciešanas un šīs mocības caur savu ķermeni, kurā viņi dzīvo šeit.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 27.08.2009. Nika


 tulkoja Jānis Oppe