piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Ješua "Par kosmiskajām dvēselēm un virsdvēselēm"Labu dienu, Nika! Sen lasu, taču tikai tagad nolēmu vērsties ar jautājumu pie Ješua, kurš mani sen satrauc: dibinātāji[1] izstāstīja, ka augstākos līmeņos dvēsele sadalās 12 daļās, augstākajā līmenī – 144 daļās (72 dvīņu dvēseļu pāri). Katra daļa attīstās patstāvīgi, bet kopā tā ir kosmiskā ģimene. Vienas vecāku virsdvēseles daļas var būt augšējos blīvumos un apakšējos vienlaicīgi. Kaut kur Ješua pieminēja, ka uz Zemes tagad atrodas 17 vai 18 dvēseļu no virsdvēseles, kurā ieiet arī Ješua. Jautājums ir par to, kā šīs daļas attīstās uz Zemes un vēlāk savienojas augšējos līmeņos.

Es sveicu tevi, dārgais! Pamēģināšu dot atbildi uz jautājumu, kurš tevi satrauc, taču tam, lai rastos skaidrāka sapratne, man ir jāpaskaidro par to, kas ir “virsdvēsele” un kas ir “kosmiskā dvēsele”. Tad mēs jau atgriezīsimies pie jautājuma par to, kādā veidā notiek iemiesojumi un kādā veidā tas viss savienojas kopējā struktūrā.

Agrāk mēs dažādās globālā kosmiskā mēroga atbildēs, atbildēs uz jautājumiem par kvantu apziņu, par jūsu DNS kvantu dabu, par jūsu kā dvēseļu bezgalīgumu, mēs jau esam pieskārušies šiem jautājumiem. Tagad mēs pamēģināsim apvienot to atsevišķā atbildē un nodemonstrēt, kā tas realizējas tajās nolaišanās uz zema blīvuma matēriju programmās, par kurām tu jautā. Bez šaubām, ka procesi, par kuriem tu jautā, ir daudzdimensionāli un ārpus laika, un jūs tos nevarat saprast no šejienes pilnībā, tāpēc mēs turpinām izmantot shēmas, saprotamas jūsu ķermeņa prātam. Taču kā dvēseles jūs labi zināt šo procesu visā tā diženumā un daudz-plānu raksturā.

Un tā, dvēseles, kuras rodas tālos dievišķos Radījumos – tās ir dievišķas dvēseles, kuras ir patstāvīgas un pašpietiekamas personības, kuras veic dažādus darbības veidus tajos līmeņos. Taču tam, lai katra no šīm dvēselēm varētu realizēt sevi un izzināt visdziļāk visu Radījumu dažādos līmeņos, tajā skaitā arī materiālā radījuma līmenī, dvēsele pārcieš tās nolaišanās, par kurām tu runāji. Tas ir tas process, par kuriem runāja Dibinātāji, process, kurš ietver sevī atdalīšanos, Dibinātāju pieņemto vārdu “dvēseļu pumpurošanos”: izdala atsevišķas daļas no vienas kopējas kolektīvas dvēseles, un viņas sāk eksistēt un veikt kaut kādas atsevišķas dievišķās Kalpošanas, kaut kādu jautājumu, saistītu ar materiālo visumu, programmas.

Tā kā virsdvēseles līmenis, – tas ir līmenis, kurš ir ļoti tāls no materiālā visuma, un dvēseles, kuras eksistē tur, atrodas enerģētiskā stāvoklī gaismas ķermeņu veidā, šīs dvēseles veic sadalīšanos un projekcijas un dara to bieži vienlaicīgi. Tādejādi virsdvēsele, turpinot pumpuroties, rada zināmu dvēseļu koku. No vienas puses, – tā ir viena bāzes dievišķā dvēsele, no otras puses, – katra atdalījusies daļiņa ir pilnībā personīga būtne ar saviem uzdevumiem, interesēm un programmām, ar saviem pašas raksturojumiem un ar savu pašas pētījumu sfēru.

Taču, apvienojoties veidojumā, kurš atrodas zemāk pēc blīvuma un pēc līmeņa, tā jau ir tā saucamā “kosmiskā dvēsele”. Viņa arī sastāv no daudzām daļiņām, kuras, no vienas puses, pieder virsdvēselei un nes šīs virsdvēseles bāzes nospiedumu, no otras puses, viņas apvienojas tā saucamajā kosmiskajā dvēselē. Šī kosmiskā dvēsele arī izpilda lielas programmas, kuras ir tuvas pēc darbības virziena (Virsdvēseles Kalpošanas sfēras virziens) un pēc savu pētījumu kā kosmiskās dvēseles uzdevumiem. Tomēr, katra no atsevišķajām šīm daļiņām, katra atpumpurojusies dvēsele, pēta noteiktu pētījumu un noteiktas pieredzes kopuma aspektu, un šī visa pieredze savācas kopējās kosmiskās dvēseles krājkasītē. Tur šī pieredze tiek analizēta un apstrādāta, un pēc tam šī pieredze tiek nodota virsdvēselei. Tā ir Dieva savu radījumu izpētes vispārējā shēma. Tā ir iespēja, kura tiek piešķirta katrai dvēselei, kura pastāvīgi atrodas radošā procesā, dievišķo Radījumu izpētes procesā, tajā skaitā arī pašas radījumu radīšanā, šo radīšanas procesu organizācijā.

Kā nākošais solis, kuru veic kosmiskā līmeņa dvēseles (“kosmiskā dvēsele”) – tas ir 6-7 līmenis, kurā viņas arī eksistē gaismas ķermeņu veidā, kuri pieskaņoti šiem zemākiem līmeņiem, un protams, kuri nes uz sevis gan virsdvēseles, gan kosmiskās dvēseles, gan pašu individuālās īpašības. Daļa dvēseļu, piemēram, vēlas izpētīt materiālo visumu, un tie ir 3, 4 un 5 blīvuma līmeņi, kur 3-šais līmenis ir pats zemākais. Tad notiek atbilstoša dvēseles daļiņu nolaišana, kārtējā pumpurošanās, kura veido kārtējo zaru, kurš pēta jau materiālā visuma sfēras. Tā pieredze, kuru saņem šīs dvēseles, tā tieši tāpat pēc tāda paša principa tie nodota kosmiskajai dvēselei, bet pēc tam virsdvēselei.

Jūs varat iztēloties sev šo shēmu kā spēcīgu koku, kurš aug no augšas lejup, saknēm gaisā, no stumbra atiet prāvi zari, jo šis koks attīstās, bet no lielajiem zariem atiet sīkāki zari, un uz katra zara ir savas lapiņas. Tāds tēls palīdzēs jums iztēloties, kādā veidā norit dievišķā Radījuma izpēte. Tā pieredze, kuru saņem katra lapiņa, katra atpumpurojusies dvēsele, šajā lielajā un vienotajā izpētes procesā, visa rezultātā savācas no lapiņas savā zariņā, no zariņa lielajā zarā, savācas tā koka stumbrā un ceļas augšup.

Tādā veidā notiek viss izpētes process, un šie pētījumi tiek pakļauti analīzei, un tos izmanto Dievs jaunām radīšanām, un šis process ir bezgalīgs un neierobežots. Un tieši tādā veidā Dievs ne tikai rada pats, bet Viņš arī ļauj savām daļiņām, dievišķajām dvēselēm, savam Radījumam, izpaust tās īpašības, kuras ir ieliktas viņā pašā – tā ir neierobežota Mīlestība un vēlēšanās pastāvīgi pašpilnveidoties caur visa Radījuma pilnveidošanās sistēmu. Tās ir iekšējās programmas, kuras ir ieliktas pašā Radītājā (mūsu sarunā šodien izmantojam vārdu Dievs. Nikas piez.), šīs programmas neredzami eksistē katrā dvēselē, un tieši tas ir pastāvīgais stimuls tam, lai dvēsele veiktu pastāvīgu kustību savā attīstībā un savos pētījumos.

Jūs esat savas pētījumu sfēras dalībnieki, taču jūs vienlaicīgi esat liela un grandioza visu dievišķo Radījumu izpētes procesa dalībnieki. Tā pieredze, kuru sastrādā katrs no jums, katra dievišķā koka lapiņa, tiek savākta vienkopus un tālākajā noteikti izmantota. Izmantota šajā kolektīvajā pieredzē (kosmiskās dvēseles, virsdvēseles), kur rodas pilnīgi jaunas idejas, jauni radījumi un jaunas intereses. Tas ir, pasvītrošu, dabisks stāvoklis jebkurai dievišķajai dvēselei, kura atrodas pastāvīgā attīstības un pašpilnveidošanās procesā.
Dievs pastāvīgi paplašinās un paplašina savs iespējas. Paplašina savs iespējas ne tikai ar paša radīšanu, bet arī caur tām dvēselēm, kuras nes šīs Viņa sākotnējās programmas. Šajā nozīmē katrs no mums ir Dieva daļiņa. Vienlaicīgi jūsos eksistē jūsu kosmiskās dvēseles un virsdvēseles daļiņa, un tas viss ir jūsu dvēseļu, to daļiņu, kuras tajā skaitā ir nolaidušās tagad uz 3-šo matērijas līmeni un pēta tieši šo līmeni, sastāvdaļa.

Mēs ar jums jau esam runājuši par to, ka katra dvēsele, pateicoties tādai struktūrai un tādiem savstarpējiem sakariem, kuri eksistē viņai, nolaižoties ķermenī-nesējā, atrodas vienlaicīgi jebkurā visuma vietā. Atrodoties materiālajā visumā jebkurā tā līmenī vai atrodoties augstāk kosmiskās dvēseles līmenī, vai atrodoties virsdvēseles līmenī, jūsu dvēsele pastāvīgi atrodas darbā, viņa pastāvīgi atrodas kustībā, pastāvīgā radošā procesā. Šajā nozīmē jūs tad arī esat vienota sistēma un esat tas, par ko mēs runājam ne reizi vien, ka viss ir jūsos un jūs esat visā. Šim izteikumam “viss ir jūsos, un jūs esat visā” ir ļoti dziļa jēga, kuru es tagad tev nedaudz paskaidroju.

Kā piemēru es varu tev minēt sevi, jo tas ir tas, kas tevi interesē tavā jautājumā. Es pārstāvu Kristus enerģiju, Kristus-apziņas kosmisko dvēseli, kura pēta un nodarbojas ar vispārējās Mīlestības un pastāvīgā Radošuma dievišķā stāvokļa garīgajiem jautājumiem. Vienlaicīgi es esmu sastāvdaļa virsdvēselē, kura ir Sanandas enerģija. Šajā nozīmē es kā dvēsele eksistēju kā zemākos līmeņos, tajā skaitā arī manas daļiņas ir iemiesotas šajā matērijas līmenī, un vienlaicīgi viņas visas ar savu kvantu paplašinājumu, savu apziņu ir saistītas ar kosmisko dvēseli ar nosaukumu Kristus Enerģija, un vienlaicīgi arī man ir savas sākotnējās saknes, sava dzimtas projekcija no virsdvēseles ar nosaukumu Sanandas Enerģija. Tas viss, kā es paskaidroju augstāk, ir mana dievišķā koka sastāvdaļa.

Tāpēc katra dvēsele, kura iemiesojas, tajā skaitā arī šajā līmenī, un tās dvēseles, par kurām tu jautā, tas ir, tās, kas tagad ir iemiesotas uz šīs planētas šajā matērijas līmenī, viņas visas nes šajā nozīmē Kristus Enerģijas daļiņu un šīs kosmiskās dvēseles programmas, tāpat viņas nes arī savas virsdvēseles, Universālās Kosmiskās Apziņas (UKA) enerģijas un programmas – Sanandas Enerģiju. Saskaņā ar augstāk piedāvāto dievišķā koka shēmu šīs dvēseles ir izpaustas kā virsdvēseles līmenī, tā arī kosmiskās dvēseles līmenī, tā arī izpausmes šajos ķermeņos līmenī. Tas ir tikai piemērs, un tādu kosmisko dvēseļu ar dažādām programmām un ar dažādiem dievišķās Kalpošanas virzieniem ir pietiekoši daudz, un var minēt arī citus piemērus.

Taču šajā gadījumā, tā kā jūs visi kopā ar planētu tagad piedalāties pārejā par līmeni – Kristus-apziņas līmeni, tieši mūsu kosmiskā dvēsele un virsdvēsele strādā, lai pārvestu šeit Kristus Enerģijas un nostiprinātu tās uz šīs planētas. Pateicoties šiem globālajiem procesiem, kuros piedalās viss Garīgais Visums un Materiālā Visuma daļa, šeit tiks veikta pāreja no 3-šā uz 4-to blīvuma līmeni un no 3-šā uz 4-to apziņas līmeni. Tas viss ir programmas, kuras ir Kristus enerģijas kosmiskās dvēseles enerģiju atnestas un tiek uzturētas ar šī paša zara enerģijām, Sanandas enerģijām.

Vienlaicīgi šajā procesā piedalās arvien augstākas dievišķās enerģijas, kuras nāk no visa esošā Radītāja. Tas ir grandiozs process, kurā piedalās liels daudzums dvēseļu, kuras ir pieslēgtas šim darbam un veic darbu tieši tajā virzienā, par kuru mēs ļoti daudz esam runājuši, tajā virzienā, kuru mēs saucam par kvantu pāreju. Tā vai citādi visas dvēseles, kura nāk iemiesojumā uz šo planētu, viņas visas ir saistītas ar šiem procesiem, apziņas augšupcelšanās procesiem un planētas augšupcelšanās procesiem.

Šo savienojumu ar dievišķo Radījumu augšējiem līmeņiem dvēseles veic no šejienes caur atvērtiem portāliem, caur atvērtiem aizsegiem, apziņas kvantu dabas, kura ir piemītoša katrai dvēselei, izpausmes ceļā. Taču no šī blīvuma un apziņas līmeņa tas kļūst iespējams apziņas maigās augšupcelšanās procesā. Izmantojot tās gaismas struktūras, izmantojot 6, 7, 8, 9, 10, 11 blīvumu gaismas ķermeņus, kuri ir Kristus Enerģijas kosmiskās dvēseles un Sanandas Enerģijas virsdvēseles līmeņos, tiek atvestas un kontrolētas kvantu pārejas programmas.

Tieši tādā veidā, kā mēs aprakstījām agrāk iepriekšējās mūsu sarunās, notiek šie sakari. Šie sakari uzstādās pilnā apjomā pēc tam, kad jūs esat pieņēmuši lēmumu par apziņas augšupcelšanos, pēc tam, kad jūs esat radījuši tam tādu iespēju, tikko kā šis process ir sācies – sāk atvērties visi aizsegi un tiek izmantoti gaismas ķermeņi. Tās dvēseļu daļiņas, kuras pieder tieši šim zaram, šim kokam, kuras ir iemiesotas uz šīs planētas, tagad samērā ar viņu apziņas augšupcelšanos, samērā ar visu enerģētisko barjeru pārvarēšanu, atrodas ciešā kontaktā un saiknē ar savām kosmiskajām dvēselēm un ar savām virsdvēselēm.

Daudzējādā ziņā tagad šī sazināšanās notiek zemapziņas līmenī, taču jūsu apzinātība samērā ar situācijas izmaiņu uz planētas un samērā ar jūsu apziņas paplašināšanos mainīsies. Mēs vairākkārt esam runājuši arī par to, un tā izmaiņa, par kuru es jums teicu, par to, ka jūs visi apzinātāk piedalīsieties šajos procesos, to jau jūs novērojat. Jūs bieži ar izbrīnu un pārsteigumu novērojat, kā šī apzinātība arvien vairāk un vairāk izpaužas jūsos, kā paplašinās jūsu sapratne par piedalīšanos šajā struktūrās un kādā veidā notiek struktūru mijiedarbība. Tieši tāpēc arī parādās tādi jautājumi, kurus jūs uzdodat, un tieši tāpēc parādās tās atbildes, kuras mēs dodam jums tam, lai palīdzētu jums pārejā uz apzinātu tā lielā darba, kuru jūs veicat tagad, sapratni. Ar visdziļāko mīlestību un cieņu.

ES ESMU JEŠUA.
Pieņemts 07.09.09. Nika


[1] Skat. Sal Rachele - Founders, Сэл Рейчел - Послания Основателей (Tulk piez.)
tulkoja Jānis Oppe