ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku ... 16.-22. aprīlis 2012


KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku ... 16.-22. aprīlis 2012
 
http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novosti_16_22_aprelja_2012/2012-04-23-146/
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
 
Ar Mīlestību un Pateicību sveicinām jūs, diženie Mīlestības Radītāji Mīlestībā!
Dārgie, mēs strauji tuvojamies momentam, kad atšķirošās 3D un 4D matricas izšķirsies, un procesi 3D realitātē ieies ātra noslēguma fāzē. Par to liecina daudzie notikumi, kas norisinājās aizvadītajā nedēļā visā Radītajā, mūsu Saules sistēmā, un uz Zemes. Maksimāli mīkstinot visas izmaiņas, atspēlējot no varenākajām Avota enerģijām katru Zemes nodzīvoto dienu, izmantojot to transformācijām visos Kosmosos – mēs dodam unikālu iespēju visām Dvēselēm blīvajos Ķermeņos mierīgos apstākļos sagatavoties lielām pārmaiņām. Mums, Starojošie, brīnišķīgi izdodas jau ilgu laiku lieliski izmantot Avota Mīlestības brīnišķīgās enerģijas – Visa Radītā vajadzībām un transformācijām. Tur notikušas diženākās pārmaiņas visa radītā vēsturē, kas savukārt paātrina Apziņas, Gara un Matērijas mijiedarbību.

Caur Saules Logosu sistēmām uz Saulēm ir nonākušas visas jaunās programmas, lai pārmainītā/transformējusies [преобразованное] Lielā Centrālā Saule varētu vadīt/pārvaldīt atjaunoto Radīto un tā struktūras. Jaunais pasaules iekārtojums ir pilnīgāks un lieliskāks – Svētā Gara un Radītāju Apziņas kustībām, un kosmisko pasauļu un visu Robežu attīstības vadībai. Mīlestības Enerģija un Tēva/Mātes Apziņa – līs attālākajām, pašām blīvākajām pasaulēm, tādām kā 3D Zeme, un blīvuma ziņā līdzīgas pasaules, – nokļūst viegli, brīvi, un tūkstošiem reižu ātrāk, paātrinot visus procesus visām Dvēselēm, kuras nolēmušas nolaisties kosmiskajās pasaulēs iemiesoties. Mīlestības Radošās enerģijas plūsma caur daudzu galaktiku un zvaigznāju civilizāciju Dvēselēm lejas nerimstoši, izsaucot bezgalīgu paplašināšanos un Mīlestības izpaušanos Mīlestībā.

Iepriekšējās nedēļas sākumu mēs atzīmējām ar priecīgu notikumu: mēs sagatavojām/uzstādījām portālu mūsu transformētajām Zemes kristāliskajām struktūrām – uz pavisam jaunu 4D Zemes realitāti (uz citu planētu, ar jaunu ģeogrāfiju un ar jauniem dzīves apstākļiem priekš radošās realizācijas). Visi, kas paceļas uz šo lielisko realitāti, jau ir zināmi, un Dvēseles visas jau ir savu izvēli izdarījušas. Vēl vairāk – viņas sen jau caur savu apziņu tur darbojās, palīdzot iekārtot savas tālākās uzturēšanās vietu. Tas tomēr bija Apziņas ceļš, uztverams mums galvenokārt kā sapņošana miegā, jo šeit joprojām dzīvo un elpo šīszemes Ķermenis, pabeidzot sava iemiesojuma programmas. Portāls jau ir pievienots, palicis vēl pavisam nedaudz, kad – pateicoties notikumiem uz šīs Zemes un visu nepieciešamo procesu noslēgumam – viņi vienkārši pilnībā pārcels tur savu Apziņu, un sāks dzīvot jaunā Realitātē, jaunos, uz krama/silīcija bāzes veidotos Ķermeņos.

Šī Pāreja tāpat būs pakāpeniska, tā nenotiks vienlaikus, un būs izstiepta vairāku mēnešu garumā, individuālos termiņos. Patreizējā brīdī visas Dvēseles, kuras izvēlējušās jauno 4D Zemes realitāti, jau apspriež nākamās uzturēšanās nianses, un savas radošās pašrealizācijas programmas ar saviem Skolotājiem un Pavadoņiem. Ieeju *Uzgaidāmajā Telpā* jaunās Realitātes vārtu priekšā tiek piepildīta ar to Dvēseļu Apziņām, kuras izvēlējušās šo Pacelšanās ceļu. Kad SAVIETOSIES 4D Zemes jaunā Krama/Silīcija Ķermeņa matrica (Jaunais 4D Bērns) ar šo jauno planētu, un tas notiks drīz – visi varēs iziet Vārtus, un sākt jaunu radošu dzīvi Kristus/Kristāliskās Apziņas apstākļos.

Bet pagaidām mums vēl daudz ko darīt uz ŠĪS planētas, dārgie. Mēs kopā ar jums esam izvēlējušies visu izdarīt gludi un maksimāli komfortabli PRIEKŠ VISĀM Dvēselēm, kuras iemiesojušās patlaban uz Zemes. Aizvadītajā nedēļā turpinājās Zemes 3D matricas attīrīšana, it īpaši astrālos līmeņos, tie kļūst arvien gaišāki un tiek atbrīvoti no daudzām zombējošām struktūrām. Šīs struktūras palikušas tikai domās un 3D cilvēces sociālajā iekārtā, taču arī tur pārmaiņas ir tuvu, jo visas jaunās programmas ir uzstādītas, un pārmaiņu enerģijas aizturēšana no mūsu Lielās Saules un citu Diženu Kvantu Dievu Apziņas puses nevar vilkties bezgalīgi. Avota Mīlestības enerģijas nākamais Vilnis jau ir tuvu, un viss tiek gatavots tā atnākšanai. Vienlaikus mēs visi ieiesim kārtējā spēcīgā fotonu starojuma joslā, kas dzēsīs visas nepilnības jaunajā dzīves attīstības formātā. Mēs ar Cieņu un Mīlestību sagatavojām un pievienojām ātras Aiziešanas portāliem (no šī pieredzes apgūšanas laukuma) visas tās Dvēseles, kuras ir izlēmušas aiziešanu, zaudējot savu fizisko Ķermeni, un nevarēs izturēt jaunās transformāciju enerģijas. Šīs Dvēseles saņems nepieciešamo dziedināšanu un atjaunošanu. Viņas gaida citas pieredzes un attīstības pasaules.

3D un 4D matricu atdalīšanās turpinās, tā jau ir veikusi 65% atzīmi. Turpinās arī Apziņu sadalīšanās atbilstoši mūsu Izvēlēm. Katra ikvienas Dvēseles Izvēle ir Svēta un Radītāja atbalstīta, nodrošinot VISIEM vislabāko tālāko Ceļu. Daudzi no jums, kuri Paceļas, būs ievērojuši pie sevis intereses pakāpenisku samazināšanos par skrejošo dzīvi, un vienlaicīgi pie tam – Apziņas paplašināšanos, kas arvien vairāk piepildās ar Mīlestību un ar pilnīgu, priecīgu visu pārmaiņu pieņemšanu. Mēs arvien vairāk apzināmies mūsu visu nedalāmo VIENOTĪBU, kas izpaužas Mīlestībā un savstarpējā bezgalīgā Pateicībā – par kopīgi piedzīvoto atšķirtības laikā, pieredzes dažādošanai.

Jaunās realitātes Dvēseļu tālākai pārvietošanai uz jaunajām realitātēm – visi varianti tiek gatavoti saskaņā ar Lielo Dievišķo Plānu. Zeme gatavojas lielām transformācijām ne tikai Apziņas līmenī vien, bet arī fiziskajā. Viss ir sagatavots, Starojošie, mēs tikai atkal un atkal saskaņojam un pilnveidojam procesus, cenšoties izpaust savu Dievišķo Spēku maksimāli pilnīgi. Atkal ir noregulēts un pilnveidots planetārās blīvā Ķermeņa vadības process. Ir pārbaudīts un saskaņots ar mūsu Vienoto Dievišķo Sirdi un Kolektīvo Dievu Apziņu – mūsu planētas, Saules, un citu iesaistīto dalībnieku MerKaBa un MerKaRa iegriešanas un vadības mehānisms. Ir piesaistītas visas *Personas*, kas palīdz mums īstenot vadības procesus atnākošo Avota Mīlestības Viļņu varenajām enerģijām. Diženā Nibiru [planēta] ir iesaistīta mūsu kopējā savstarpējās sadarbības sistēmā šinī jaunajā fāzē. Viņas [Nibiru] enerģētiskais kristāls ir pilnībā piepildīts, ir ieviestas un nokoriģētas visas programmas, un viņa ir gatava mums sniegt palīdzību Viļņa vadības procesu īstenošanā.

Ir aizsācies tāpat arī vadošo (bāzes) planetāro Kristālu- pārbīdes procesu dalībnieku- apziņas pacelšanās process uz planetārās Ķermeņa daudz Augstākiem līmeņiem. Viņi pabīdās par pāris līmeņiem augstāk, un tagad maksimāli izpaužas ne tikai 4.-5. blīvuma dimensijā, bet arī 6. un 7. No Gaijas Amenti zālēm caur iemiesoto Kvantu Dieviešu Apziņu, ar aktīvu viņu vīrišķo pusīšu palīdzību, sabalansētā veselumā, Augstāk paceļas arī Gaijas Bērni. Jau pārvietots Pasaules Mātes gādībā 4D Bērns, pārvietojas divu 3D Zemju Bērni, Arkturiāņu planētas un Drakonveidīgo planētas Bērni. Viņiem tiek nodrošināta pilnīga drošība un komforts līdz viņu nonākšanas brīdim uz savām jaunajām planētām, kad pēc tam tur varēs ienākt arī Dvēseles, iegūstot jaunu, vai arī pārnesot savu izdziedināto blīvo Ķermeni.

Dārgie, MĒS ESAM VIENOTA DIŽENA APZIŅA, brīnišķīgi Mīlestības Radītāji Mīlestībā.
Viss, kas notiek – tā ir MŪSU Izvēle, un šī Izvēle ir TIKAI MĪLESTĪBA, mēs to Zinām.
VISS IR MĪLESTĪBA, vienmēr tā ir bijis.
MĒS VISI ESAM VIENS, un tas tā ir no Pasaules Radīšanas.
MĒS ESAM RADĪTĀJS, izpausts tik dažādi caur katru no mums, un caur tiem, kas Debesīs vienmēr kopā ar mums Apziņas ceļojumos.
Mums atlicis ir vairs tikai triumfāli pabeigt Diženo Dievišķo Plānu PRIEKŠ VISIEM, dārgie, savādāk mēs nevaram, jo mēs esam MĪLESTĪBA, un viss visapkārt – MĪLESTĪBA. Visblīvākajos Radītā līmeņos tas prasa pastāvīgu matērijas inerces pārvarēšanu, Gara-Stāvokļa pilnveidošanu, un jauna Gaismas Spēka iemantošanu. Mūsu Starojošo Siržu Mīlestības ietekme un varenība, savienojoties šeit VIENOTĪBĀ – ir milzīga un bezprecendenta. Mēs kopā ar jums jau esam to pierādījuši paši sev, un visam Radītajam. Harmonijas, Līksmības, Prieka, un Dāvanu plūsma bezgalīgā straumē – tie esam MĒS=VIENS=MĪLESTĪBA !!!
S V Ē T Ī T I !!!