trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis

Erceņģeļa Mihaela vēstījums 2012.gada aprīlim


Erceņģeļa Mihaela vēstījums 2011.gada aprīlim.
Kur tu esi ceļā uz Pacelšanos?
 
Saņemts caur Ronnu Herman
No angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Mīļotie Meistari, ir pienācis laiks atzīt un pieprasīt likumīgās tiesības uz jūsu Patieso Būtību, jūsu Patieso Identitāti.
Jūs esiet ne tikai vīrišķa vai sievišķa Cilvēciska Būtne, kura dzīvo uz planētas Zeme. Jūs neesiet tikai Dvēsele fiziskā ķermeņa iekšienē ar daudziem jūsu Augstākā Es aspektiem, kas izkliedēti šajā Visumā. Jūs esiet karaliskas izcelsmes, jums ir daudz draugu, slaveni priekšteči.
 
Jūs esiet Zvaigžņu Sēklas, Ceļa Rādītāji no tālām Omniversa robežām, kas tikāt sūtīti atpakaļ ar īpašu misiju, kura strauji tuvojas kulminācijai. Jūs ziniet, kas jūs esiet, jo mēs bieži par to esam runājuši agrāk.
 
Mēs negribam, lai jums rastos priekšstats, ka esiet kas „labāk vai vairāk” nekā pārējā cilvēce, tomēr tie no jums, kuri ir lasījuši mūsu vēstījumus un pieņēmuši mūsu mācību, tagad ir gatavi spert soli uz priekšu un dalīties savā gudrībā ar tiem, kuri ir ceļā aiz jums.
Jums nav jākļūst par formāliem skolotājiem un jāvada nodarbības, lai gan tas ir liels un cienījams aicinājums, ja jūs vēlaties to darīt.
 
Dažādus apziņas līmeņus cilvēku suga ir piedzīvojusi, kopš pirmās iemiesošanās uz planētas Zeme:
* dzīvnieciski/cilvēcisko dabu;
* cilvēciski/cilvēcisko dabu;
* Cilvēciski/Garīgo dabu
* Garīgi/Cilvēcisko dabu.
Mēs šoreiz koncentrēsimies uz Cilvēciski/Garīgo dabu un Garīgi/Cilvēcisko dabu.
 
JŪSU GARĪGI/CILVĒCISKĀS BŪTĪBAS ATTĪSTĪSTĪBA:
 
* Pirmkārt, kā Dievišķās Gaismas Turētājam un pārveidotājam, jums ir jāmagnetizē sevi un jāizstaro no sava Svētās Sirds Centra tik daudz Radītāja Gaismas, cik iespējams.
 
* Otrkārt, jums ir jātiecas kļūt par dzīvu piemēru tam, kā PašMeistarība darbojas attiecīgi jebkurā vidē un situācijā. Jums ir jādzīvo saskaņā ar savu patiesību, kāda tā jums tika atklāta.
 
* Treškārt, jums ir jādalās savā gudrībā ar pārējiem, kad tas ir piemēroti, un jums ir arī jāzina, kad būt klusiem.
 
Aizvien lielāks un lielāks skaits drosmīgu Dvēseļu atrodas ceļā uz PašMeistarību, viegli plūstot augstāko 4-tās dimensijas un zemāko 5-dimensijas enerģiju straumē, kamēr mācās izmantot savas radošās dāvanas veidos, kādi nekad iepriekš nav šķituši esam iespējami.
Jūs, Gaismas Leģioni, savā ceļā nojaucat vecās barjeras un struktūras, kas cilvēci tur ierobežotībā, ierobežotā realitātē gadu tūkstošiem.
 
Jums tagad ir labāka izpratne pašiem par sevi un tiem, kas ir ap jums, jo jūs šķērsojat interaktīvo atbilžu enerģētiskos viļņus, rūpīgi piemeklējot gudrību un izpratni attiecībā uz to, kas ir iekšpus vai ārpus Harmonijas esošs. Daudzi no jums ir pārsteigti par to, kas tagad tiek atklāts jums, izmantojot atspoguļošanās procesu, jo jūsu atspulgs pārtop mīlošākā un maigākā tēlā.
 
Šeit ir bijušas nelielas neskaidrības attiecībā uz atšķirību starp jēdzieniem PASAULES PIRAMĪDA un PASAULES SERVERA PIRAMĪDA.
 
Pasaules Piramīda ir pieejama ikvienai Dvēselei uz Zemes.
Jebkurai personai, kura izjūt altruistisku mīlestību uz citiem, bez jebkādiem nosacījumiem, ir Ēteriska Precīza Kopija Pasaules Piramīdā.
 
Pasaules Piramīda tika radīta visai cilvēcei tādejādi, lai ikviens, kurš vēlas doties turp un komunicēt ar mūsu Dievu Tēvu/Māti, Lielajām Gaismas Būtnēm un Eņģeļu Spēkiem, varētu to izdarīt.
Tā ir vieta, kur paust pateicību un godināt mūsu Dievišķos Vecākus, Augstāko Radītāju un varenos debesu sfēru spēkus.
 
Tā ir svēta visaugstāko formu vieta un visiem, kuri vēlas pieredzēt Vienotības svētību un dalīties tās Garīgajā Pārpilnībā un Svētajā Mīlestībā, tur ir nodrošināta vieta. Jūs variet to dēvēt par lielo Debesu Katedrāli, jo tālāk nākotnē tā ieņems savu vietu daudzos dievnamos, jo pasaules reliģijas sāks atzīt progresīvās gudrības mācības, kas tikušas mūsu Dieva Tēva/Mātes noteiktas/dotas.
 
Tomēr, lai kļūtu par aktīvu biedru Pasaules Servera rindās un saņemtu atļauju ieiet PASAULES SERVERA PIRAMĪDĀ, jums ir jābūt pilnībā integrējušiem līdzsvarotās ceturtās dimensijas augstāko plānu frekvences.
Jums arī ir jāsāk integrēšanas process pat vēl augstākai frekvenču formulai, kas sastāv no dažādām piektās dimensijas enerģijām. Jums ir jācentrējas Svētajā Sirdī tā, lai jūs saņemtu pieeju Radītāja Gaismas Adamantisko/Dimantisko Daļiņu plūsmai.
 
Kad jūsu DVĒSELES DZIESMA ir saskaņota ar augstāk minētajām frekvencēm, jūs automātiski nokļūstat PASAULES SERVERA PIRAMĪDĀ, kas ir izvietota Piektās Dimensijas Augstākajos Plānos.
 
Pasaules Serveri ir arī starpnieki starp – Garīgo Hierarhiju un cilvēci.
 
Kā Pasaules Serveriem jums vienmēr ir jāatceras, kaikvienai personai ir savs viņa/viņas pašas īpašais pacelšanās/augšāmcelšanās ceļš un viņš/viņa veiks ceļojumu paši savā īpašajā laikā un paši savā īpašajā veidā.
 
Jums vienmēr ir jābūt saprotoši līdzjūtīgiem pret tiem, kuri šķērso vētrainās ēnu ielejas, tomēr jums nav jāmaldās daudz zemāka blīvuma ilūziju pasaules turpinošamies drāmās.
 
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs vērotu visu, kas notiek ap jums no daudz augstāka skatupunkta tā, lai jūs varētu palikt centrēti savas Svētās Sirds robežās, jo tā ir – jūsu spēka būtība.
 
Mēs atsvaidzināsim jūsu atmiņu ar dažām galvenajām mācībām tādejādi, lai jūs būtu gatavi dalīties šajās zināšanās ar tiem, kuri vēlas, lai jūs dalītos ar viņiem savā Gaismā un savā Gudrībā.
 
JŪSU CILVĒCISKI/GARĪGĀS BŪTĪBAS ATTĪSTĪSTĪBA:
 
Jums ir jāgodā sava unikalitāte un sava ķermeņa formas īpašais dizains un struktūra, kā arī garīgo un emocionālo dabu, ko esiet izvēlējušies, lai uzkrātu savu pieredzi šajā dzīves periodā. Jūsu rase, dzimums, kultūras un dzimtas mantojums, kā arī vispārējie apstākļi, ar kādiem jums ir jāsastopas, – tas viss tika ieprogrammēts, sniedzot jums vislabāko iespēju, lai sastaptos aci pret aci ar likteņa izaicinājumiem, attīstītu savus talantus un atgrieztos harmoniskas Esības stāvoklī un, pateicoties tam, varētu pieprasīt savu Paš-meistarību.
 
Cilvēki, kuri dzīvo trešās un ceturtās dimensijas zemāko līmeņu realitātē eksistē neredzamu enerģiju virpuļa robežās, tomēr šie spēcīgie, zemo frekvenču paterni ir tikpat reāli, kā gaiss, kuru elpojam.
Cilvēki, kuri skaļi pauž aizkaitinājumu un dusmīgas domas, piesaista daudz zemāko astrālo plānu vielu/substanci, cirkulējošu izkropļotas, haotiskas enerģijas masu.
 
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs kontrolētu un pārvaldītu savu domu tēlus/modeļus, un tādejādi spētu pastāvēt līdzsvarotā mīlošu, spēcinošu un labvēlīgu domformu spēka laukā, nevis negatīvu, izkropļotu, haotisku enerģiju virpulī.
 
Sākumā norisinās pacelšanās procesa attīrošā stadija. Tā ir kā pamošanās no sapņa Apzinātā Izpratnes Stāvoklī.
Jūs sāksiet redzēt lietas citādi un Dievišķā neapmierinātība un dažas Sēklas Domas sāk iefiltrēties jūsu Saprātā.
 
Laika gaitā spēcīgs enerģijas avots sāks plūst caur jums, atnesot jaunas idejas un vēlēšanos uzlabot daudzas jūsu dzīves jomas. Arī jūsu sirdis sāks trīsēt jaunās izjūtās, kurās būs vairāk līdzjūtības un jūtīguma attiecībā uz tiem, ar kuriem jūs ikdienā mijiedarbojaties. Jūs sāksiet arī just ilgas pēc kaut kā, ko nespējat izprast.
 
Apziņa paplašināšanās procesa sākumā, jūsu šauri-fokusētā dzīve būtiski mainīsies. Jūsu Dvēseles Es pakāpeniski kļūs par jūsu dzīves vadītāju un pārvaldītāju, tomēr jūsu Ego vēlmju ķermenis tik viegli neatteiksies no kundzības, kāda tam ir bijusi pār jūsu garīgo un emocionālo dabu - jau ļoti ilgu laiku.
 
Jums progresējot apzinātā apzinātībā, lūgšana attīstās pārejot/pārtopot aktīvā un pasīvā meditācijā.
 
Afirmācijas un mantras ir veids, kādā sarunāties ar mūsu Dievu Tēvu/Māti un Gaismas Būtnēm. Meditācija vai Svētais Klusums ir tad, kad jūs klausāties atbildē jūsu sacītajam.
 
Laika gaitā Ego vēlmes tiks aizstātas ar uz Dvēseli orientētiem garīgiem centieniem – spēcīgu vēlēšanos.
Jums ir jāseko tam, ko diktē jūsu Dvēsele, un jānoskaņojas uz jūsu Augstākā Es čukstiem un piebakstīšanu (You must follow the dictates of your Soul and become attuned to the whispers and nudgings of your Higher Self)
 
Jums būs jāšķērso zemāko astrālo plānu ēnu valstība un jāsastopas ar visām negatīvajām ilūzijām, kuras esiet radījuši: bailēm, vainas sajūtu, kaunu, nekrietnību, noraidījumu un izmisīgas nolemtības sajūtu.
Pakāpeniski jūs iegūsiet pārliecību, ka – ja jūs stājaties pretīm šīm negatīvajām domformām ar paceltu galvu, tad nav no kā baidīties.
Jūs sāksiet dzīvot duālā sevis apzinātībā, pateicoties kurai, jūs pakāpeniski nepiespiesti ieiesiet ceturtās dimensijas augstākajos astrālajos plānos un piektās dimensijas zemākajos mentālajos plānos.
Jūs pamazām harmonizēsiet un integrēsiet jūsu emocionālo un mentālo dabu tādejādi, lai jūs tad varētu virzīties uz priekšu procesā, lai sasniegtu “harmonisku vienotību ar daudzajiem sava cilvēciskā Es aspektiem”.
Kad šis process būs apgūts, jūs būsiet gatavi integrēt daudzos jūsu Augstākā Es aspektus.
Turpinot atsaukties šim aicinājumam, jūs sevī attīstīsiet vēlmi izprast dzīves jēgu un to, kāds ir jūsu augstākais mērķis, ārpus jūsu ierobežotās, piezemētās esamības pasaules.
Pēkšņi jūs apzināties, ka darbības un cilvēki, ar kuriem iepriekš mijiedarbojāties, šķiet vairs nesagādās prieku un gandarījumu, kā tas bija agrāk.
Slēptas Dievišķās neapmierinātības jūtas kļūst aizvien spēcīgākas jūsu prātā un jūsu emocionālā daba sāks gūt pārsvaru.
Pastiprinās jūsu vēlēšanās gūt garīgās zināšanas, kā arī nepieciešamība izprast to, kas ar jums notiek. Tas ir tā, it kā jums no acīm būtu noņemtas klapes un jūs būtu kļuvuši par ārzemniekiem svešā zemē.
 
Iespējams, ka jums nav neviena, kam uzticēties, un jūs sajutīsieties ļoti izolēti un vientuļi. Līdz brīdim, kad atklāsiet sakaru līnijas un saņemsiet pieeju jūsu Dvēseles Es gudrībai, jūsu saules pinums funkcionē fiziskajā plānā, kā jūsu starojošais enerģijas centrs. Tā ir arī – daļa no fiziskā emocionālā centra.
 
Atkarībā no tā, kā jūsu Dvēseles Es iegūst ap-Gaism-ojošu ietekmi jūsu dzīvē, jūs pakāpeniski sāksiet saņemt pieeju savas Svētās Sirds un Svētā Saprāta Centram. Tā rezultātā jūsu Saules Pinums pakāpeniski integrējas par to, ko mēs dēvējam par “Saules-Solārā Spēka Centru/Solar Power Centre”, kurš sastāv no: Saules Pinuma, Sirds, Tīmusa – aizkrūts dziedzera un Kakla.
Tāpēc jūsu Svētā Sirds būs jūsu Spēka-Varenības Centrs, jo jūs saņemat pastāvīgu Gaismas Adamantisko/Dimantisko Daļiņu plūsmu, kas plūst caur jūsu Svētās Sirds Centru, pa visu jūsu fizisko formu/ķermeni, bet pēc tam izplūst jūsu Pasaulē.
 
Jūs arī atklāsiet Mierinājumu, Spēku un Līdzcietību Iekšējajā Svētnīcā – jūsu Svētās Sirds Vissvētākajā Vietā. Jums ir jārada stabils pamats, lai efektīvi mainītu sevi un savu personīgo pasauli uz labāku. Jums ir jācenšas iegūt pieeja jūsu Augstākā Mentālā Ķermeņa Gudrībai, lai izprastu Visuma Likumus un Visuma darbības principus.
Tās ir ļoti nozīmīgs solis procesā, lai tiktu uzņemti par iesvētītiem Pacelšanās/Augšupejas Ceļā, ja esiet veiksmīgi pabeiguši, seno, ierobežojošo, spēku atņemošo-vareno ticību/pārliecību atbrīvošanas procesu, lai tās būtu iespējams aizvietot ar Paš-meistarības ap-Gaismotajām koncepcijām.
Atkarībā no tā, kā jūs integrējat šīs Jaunās, garīgi daudz attīrītākās ticības un ieradumus, tie paplašinoties, pāraugs Jaunā Dzīves Filosofijā, kura izpaudīsies kā līdzcietīga Paš-meistarība.
Un tad jūs būsiet gatavi dalīties ar apkārtējiem savā jaunatgūtajā Gudrībā.
 
Pēc būtības jūs apmeklēsiet iekšupvērstu Kosmisko Universitāti, pateicoties kam, jums vispirms būs jāsaprot, jāintegrē un jānoved līdz pilnībai ikviens Apziņas līmenis, pirms jums tiks atļauts doties tālāk uz nākamo, daudz augstāko ap-Gaismības un iespēju līmeni.
 
Ir ieteicams noteikt prioritātes pārmaiņām, kuras jūs vēlaties īstenot jūsu iekšējā un ārējā realitātē. Tiekšanās izdarīt pārāk daudzas radikālas pārmaiņas uzreiz, radīs pārāk daudz haosa un diskomforta.
Lūk, tāpēc tik daudzi cilvēki atmet ar roku un atsāk savu veco pierasto “Esības veidu”, neraugoties uz to, cik tas viņiem varētu būt sāpīgi un cik ļoti neapmierināti viņi būtu ar sevi.
Ir būtiski, lai jūs noteiktu sākotnējos instinktus un ieradumus, kurus jūs esiet atnesuši līdzi šajā dzīves periodā vai, kurus jūs gadu gaitā esiet pieņēmuši par savu patiesību.
Jums ir jāiziet cauri ierobežotības labirintu, ko radījušas izkropļotu ticību-pārliecību sienas un negatīvo vibrāciju paterni/modeļi.
 
Naids un bailes ir uzskatāmas par enerģija zemākajām frekvencēm. Izvadiet-atsauciet jūsu enerģijas no tumšajiem izplatījumiem un fokusējiet savu Saprātu un visu jūsu Būtni uz GAISMU.
 
Tumsa nevar augt vai turpināt pastāvēt bez naida, baiļu, alkatības, nosodījuma vibrācijām un kalpošanas pašam sev - caur vēlmi kontrolēt un pakļaut.
 
Līdzība jeb “atdzimšanas jēdziens”, kuru mācīja Meistars Jēzus, patiesībā nozīmēja to, ka ikvienam cilvēkam uz Zemes ir jāiziet cauri procesam, paceļot nezināšanas un ierobežotības plīvuru, caur apzinātiem centieniem, lai pieprasītu savu Dieva doto statusu – kā Garīgi-Cilvēciskām Būtnām ar Dievišķu Pirmdzimtību.
 
Mīlestība un Līdzcietība – ir augstākās frekvences Cilvēces Gaismas un Ēnu Spektra iekšienē.
 
Iedvesma, Svētas Domformas, kuru izcelsme meklējama jūsu Svētajā Saprātā un, kas tiek filtrēta caur jūsu Svēto Sirdi, ir uzskatāmas par visspēcīgāko Radošo Enerģiju Materiālajā Esības Pasaulē!
 
Liesma Svētās Sirds iekšienē – ir viena no Augstākā Radītāja Manifestācijām, Balta, Ugunīga Būtība, kas tiek dēvēta par “Adamantiskajām jeb Dimantiskajām Daļiņām”.
 
Uguns elements pastāvīgi kopē/atkārto pats sevi un caur piesaukšanu/invokāciju tas galu galā cilvēces izkropļoto Radīto.
Uguns elements ir augstākais spēks no pieciem elementiem: uguns, gaisa, zemes, ūdens un garīgā ētera.
 
Jūs, priekšplānā esošie – Gaismas Nesēji, tagad esiet ērti nostiprinājušies pastāvīgi pieaugošajos Zemes Ēteriskā Ķermeņa vibrāciju modeļos, kas pakāpeniski virzās uz Ceturtās dimensijas Augstāko Plānu harmoniskajām frekvencēm, gatavojoties pacelties pa spirāli Piektās dimensijas zemāko plānu frekvencēs.
Tomēr, kā jūs zināt, laiks paātrinās un jūsu mīļotā planēta virzās uz priekšu pa Pacelšanās Taku aizvien ātrāk un ātrāk. Atkarībā no tā, kā tas notiek, jūsu īstenība sāks mainīties aizvien būtiskāk.
Kādā laika periodā daudz kas no tā, ko jūs uzskatījāt par savu Patiesību, jūsu jaunais Esības veids, jūsu jaunā identitāte, tiks uzlabota, grozīta vai atstāta novārtā.
 
Parādās jauns hologrāfiskais attēls un savā nedrošībā jūs brīnīsieties: kur jūs iederieties šajā Jaunajā Shēmā un, kas jums tagad ir jādara?
 
Mēs jūs lūdzam palikt koncertētiem uz uzdevumu, kāds jums ir pie rokas patreizējā brīdī, paliekot fokusētiem jūsu Svētajā Sirdī un apGaismot ceļu tiem, kuri ir uz Takas aiz jums.
 
Ir daudz brīnumainu lietu, kas tiek gatavotas, Mīļotie!
Stāviet/Esiet stipri savā Patiesībā, bet mēs apgaismosim jums Ceļu. Jūs tiekat dziļi mīlēti.
 
Es Esmu Erceņģelis Mihaels un Es dalījos ar jums šajā Patiesībā.

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4001851