piektdiena, 2012. gada 6. aprīlis

AKAŠI Hronikas par 2012. gada APRĪLI


01.04.2012 caur Jen Eramith
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule …
Kādu enerģiju un kādus piedzīvojumus mēs varam sagaidīt Aprīlī 2012?
 
Šī ir ārkārtīgi noteikta enerģija šinī mēnesī, kuru jums vajadzēs pieņemt un lietot, lai liktu lietām darboties.
Vadošais princips šinī Aprīļa mēnesī 2012 ir Dievišķā Vīrišķā princips.
Dievišķais Vīrišķais ir tieši tāds pats kā Dievišķais Sievišķais. Tas ir ikvienā lietā. Tas ir daļa no jums. Dievišķais Vīrišķais ir jūsu ES svarīga daļa, kura ir jāapgūst un jālieto šinī mēnesī – lai liktu lietām darboties, lai tās darbotos JŪSU labā, un lai IZGLĀBTU PASAULI. Mēs lietojam frāzi „izglābt pasauli” – APZINĀTI, jo tas ir tieši tas, ko JŪS tagad dariet uz Planētas Zeme. Cilvēces nākotne vēl joprojām ir nenoteikta, un tas veids, kā IKVIENS no jums pieņem lēmumus –– tas veids, kā IKVIENS no jums izvēlas savas domas, savus uzskatus, un RĪKOJAS savā ikdienā –– TAS BŪS IZŠĶIROŠAIS. Vai nu jūs palīdzat GLĀBT Pasauli, vai arī jūs palīdzat uzturēt tās sabrukumu.
 
Jūs par Dievišķo Vīrišķo jau esat dzirdējuši arī citos čenelingos, bet TAGAD ievērojiet to, ka Aprīlis 2012 –– SATUR šo enerģiju, un tā ir GATAVA –– FOKUSĒTIES jūsu dzīvē. Jūs pamanīsiet, ka jūsu NODOMI – vienalga, vai tie mērķtiecīgi vai gluži nejauši – vedīs pie manifestācijām daudz vieglāk kā parasti. Ja jums ir kāda DOMA – tā, ļoti iespējams, pārvērtīsies realitātē. Ja jums ir NODOMS, ja jūs vēlaties, lai kaut kas notiktu – ļoti iespējams, ka tas arī notiks kaut kādā veidā. Tas nozīmē tikai to, ka tad, ja jūs savās domās neesat pietiekami piesardzīgs, ja jūs neesat savās domās un darbībās pietiekami apzināts un mērķtiecīgs – jūs redzēsiet, ka notiek lietas, kuras patiesībā jūs nemaz neesat vēlējies. Nejaušas domas vai iegribas, par kurām jūs iedomājaties ne visai apzināti – gūs piepildījumu tādā veidā, ko jūs nevarēsiet kontrolēt, vai nebūsiet gaidījuši. Tādēļ SVARĪGI ir šinī mēnesī – būt SAPRĀTĪGIEM un APZINĀTIEM.
 
NERUNĀJIET TO – KO NEESAT DOMĀJUŠI, un neļaujiet savam prātam riņķot ap lietām, kuru realizēšanos jūs nemaz nevēlaties.
 
Šīs Dievišķās Vīrišķās enerģijas DĀVANA ir tāda, ka tad, kad jūs esat apdomīgs savos nodomos, kad jūs izvēlaties PIEVĒRSTIES un RĪKOTIES saskaņā ar savu Augstāko Labumu – jūs varat būt neticami produktīvs šinī mēnesī. Šis ir mēnesis, kad Cilvēcei pavērsies – IESPĒJA UZSĀKT RISINĀT dažas no savām lielākajām problēmām. Jums kā indivīdiem pavērsies iespēja – uzsākt risināt dažus no saviem samilzušākajiem jautājumiem. RĪCĪBĪBAI ir ļoti svarīga loma šinī mēnesī. Ir ļoti svarīgi, lai jūs neapmaldāties paši savās domās, un negriežaties tikai ap savām emocijām vien.
 
Šis mēnesis nav priekš sevis žēlošanas. Raugieties uz to – kā jums RĪKOTIES attiecībā pret katru savu domu un katru savu emociju, kas jums rodas. Ir labi, ka jūs ļaujat tām nākt, un pievēršaties tām savā prātā, bet ATRODIET – KO JŪS VARĒTU ar to IESĀKT. Pat ja jūs izvēlēsieties NOGAIDĪT – pārliecinieties, ka jūs izvēlaties AKTĪVU nogaidīšanu –– ka jūs apzināti izvēlaties nogaidīt, nevis, ka gaidāt uz nejaušību vai gaidāt lai izvairītos. IZVAIRĪŠANĀS jums ir TOKSISKA šinī mēnesī. Tātad - lai kas tas arī nebūtu – vienalga – DARIET to. Pat ja jūs neesat drošs par to, ko IESĀKT – DARIET kaut ko, lai to NOSKAIDROTU. DARIET kaut ko, lai uzzinātu ko VAIRĀK par radušos situāciju.
 
Kādas specifiskas darbības mēs varētu veikt šinī mēnesī, lai būtu daudz mērķtiecīgāki un produktīvāki?
 
Daudzus gadus GaismasDarbinieki tika aicināti pievērsties savām emocijām un saviem nodomiem. Jums vajadzēja padomāt par to – KĀ jūs JŪTATIES, un KO jūs DOMĀJIET. Viss tas paliek spēkā. Vēl joprojām ir svarīgi uzmanīt savas domas un emocijas. Taču šinī mēnesī jums vajadzēs sākt noteikt savu pieredzi – vairāk caur savu RĪCĪBU.
 
Katras dienas noslēgumā ... apsēdieties, un ... uzrakstiet – kas ir noticis. Visvienkāršākajā veidā ieskicējiet savas aizvadītās dienas galvenos momentus. Tas varētu būt: „Es paēdu brokastis. Man bija tikšanās. Es savācu bērnus no skolas. Man bija veļas diena.” Lai kas tas arī nebūtu – vienkārši uzrakstiet pārskatu par visām savām DARBĪBĀM, un sastādiet dienas notikumu sarakstu. Jums nevajag aprakstīt katru detaļu, jums nevajag apskatīt katru atsevišķu momentu – jums būtu jāpiefiksē tikai būtiskākās lietas. Pierakstiet visu zīmīgāko, vai to kas ienāk prātā tanī brīdī. Veiciet šo pārskatu, pierakstiet katru savu DARBĪBU, un dariet to – katru vakaru visu Aprīļa mēnesi.
 
Ik pēc dažām dienām pārskatiet savu sarakstu, un sāciet piefiksēt paternus. Būs tādas darbības, kuras jūs veicat katru dienu, bet īstenībā jūs daudz par to nedomājiet. Būs arī tādas lietas, kuras jūs reti darāt, bet kuras jums ir ļoti nozīmīgas. Sāciet piefiksēt – cik daudz no jūsu darbībām atbilst tam, ko jūs visaugstāk vērtējat. Sāciet piefiksēt – cik daudz no jūsu darbībām ved jūs uz kaut ko – vienalga, vai jūs šo kaut ko vēlaties, vai nē. Pēc darbību pierakstiem jūs varat sākt pamanīt paternus. Kad jūs ieraudzīsiet paternus – tad jūs varēsiet sākt izdarīt savādākas izvēles –– tādas izvēles, kuras ļaus jumspavadīt vairāk laika DAROT TO KAS JUMS PATĪK, pavadīt vairāk laika darot lietas, kuras produktīvi NOVEDĪS JŪS TUR – KUR JŪS GRIBAT BŪT. Jūs varēsiet ieraudzīt – KUR jūsu aktivitāte tiek šķiesta veltīgi. KUR jūsu laiks tiek tērēts lietām, kurām patiesībā priekš jums nav nekādas vērtības. Tik vienkārši ir pielietot šo pārskatu.
 
Šeit runa nav par sevis tiesāšanu, un nav tas domāts, lai pārvērstu jūs par produktivitātes mašīnu. Tas ir domāts, lai palīdzētu jums ieraudzīt daudz skaidrāk – KĀ jūsu DARBĪBAS patiesībā RADA DZĪVI, kuru jūs PIEDZĪVOJAT.
 
Un kad jūs patiešām APTVERSIET šo patiesību – jūs būsiet daudz stiprāki, kā jebkad iepriekš. Kad jūs APTVERSIET patiesību par to, KĀ jūsu DARBĪBAS patiešām RADA jūsu REALITĀTI – tad jūs būsiet spējīgi IZLEMT PAŠI – KĀDU realitāti jūs gribat veidot PRIEKŠ SEVIS. Jūs būsiet spējīgi IZLEMT PAŠI – KAM jūs tērējat SAVU laiku. Tas izmainīs pilnīgi visu priekš jums. Tas padarīs iespējamu JUMS PAŠIEM IZLEMT – KĀDU DZĪVI JŪS DZĪVOJAT.
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3976187