svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Ješua "Nacionalitātes Zemes vēstures gaismā"


Materiāli no skype-konferences 11.09.2009


JAUTĀJUMI PAR NACIONALITĀTĒM ZEMES VĒSTURES GAISMĀ.
Ješua atbilde uz piedāvājumu apspriest slāvu izcelšanās tēmu un viņu apziņas un vibrācijas krišanas vēsturi.

Ar Mīlestību un goddevību es sirsnīgi sveicu jūs, dārgie!
Tēma, kuru jūs izvirzāt, tā vai citādi ir saistīta ar nacionālajiem jautājumiem. Taču, tā kā auditorija, kura šeit ir sapulcējusies, pārstāv pamatā pašreizējās Krievijas teritoriju, tad mūs interesē jūsu garīguma atdzimšanas jautājums, jūsu kultūras, kuru jūs saucat par slāvu kultūru, jautājums.

Nacionalitāšu jautājums un nacionālās pašnoteikšanās jautājums tā vai citādi pastāvīgi uzrodas daudzos jūsu planētas reģionos, un šī tēma bieži dod sāpīgus sašķiebumus. Saistībā ar to es gribu šodien parunāt ar jums par jūsu saknēm, par visas cilvēces izcelšanās saknēm. Es domāju, ka tā sapratne, kura, es ceru, šodien parādīsies mūsu sarunā, dos jums atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Dos atbildes jūsu prātam, jo jūsu dvēseles glabā atmiņu par to, par ko mēs runājam, taču apstākļu ietekmē, kuri ir normāli šī līmeņa matērijai un šim apziņas līmenim, šis jautājums satrauc jūsu prātus. Saistībā ar to, ka šis jautājums tā vai citādi tagad daudzējādā ziņā ir saistīts ar jūsu valsts teritoriju, saistīts ar visu blakus robežojošos valstu teritorijām, visas atbildes mēs atradīsim to tēmas aspektu saknēs, par kuriem es stāstīšu jums šodien.

Mani dārgie, mana vēršanās pie jums balstās uz visdziļāko cieņu un Mīlestību pret katru no jums, un es ļoti gribētu, lai šodien jūs pieņemtu informāciju ne tikai ar savu prātu, lai jūs pieņemtu to ar savu sirdi, tā kā tur jūs atradīsiet ļoti lielu paplašinājumu to tēmas aspektu sapratnei, par kuriem mēs šodien ar jums parunāsim. Mēs ar jums ļoti daudzās sarunās caur Niku un caur citiem kanāliem atnesām pietiekoši daudz informācijas par to, kas ir planēta Zeme, kas esat jūs, kā lielas kosmiskas būtnes, kā kosmiskas dvēseles, un tā saruna, kura notiks ar jums tagad, daudzējādā ziņa bāzēsies uz tām sapratnēm, kuras mums izdevās pamodināt jūsos iepriekšējās sarunās.

Un tā, mani dārgie, mēs ar jums atgriezīsimies pie šīs planētas vēstures un tādā veidā izvērsīsim tos tēmas aspektus, kuri ir satraukuši jūs sākotnēji, kā mūsu šodienas sarunas tēma. Planēta Zeme tika dibināta kā eksperimentāla planēta. Tas sākotnēji bija mērķis, kuru nosprauda Dievi no 11-tā blīvuma, aktīvi piedaloties 12-jam blīvumam, un to programmu, kuras bija nepieciešams izpētīt šeit, pamati nāca no turienes. Bija ļoti interesanti paskatīties, kā norit daudz-plānu procesu attīstība 3-šā apziņas līmeņa materiālajā Visumā, un kāda veidā var paātrināt šos procesus.

Mani dārgie, iepriekšējās mūsu sarunās, un es tagad atgādināšu jums, mēs bieži lietojām izteikumu “Garīgais Visums” un “Materiālais Visums”. Es nedaudz paskaidrošu jums jūsu labākai sapratnei, un tā, protams, būs vienkāršota shēma, taču tā būs paredzēta sapratnei ar jūsu prātu un to apziņas stāvokli, kurā atrodaties jūs tagad.

Un tā, garīgais visums – tas ir visums, kuram nav materiālu aspektu un kurš sastāv no bezgalīgiem dievišķo enerģiju veidiem, kuri atrodas Mīlestības un Kalpošanas stāvoklī. Šīs enerģijas ir tieši vērstas uz to, lai paplašinātu dievišķos Radījumus, virzītu un paplašinātu šos Radījumus arvien tālāk no Radītāja. Tādejādi, viņas it kā, no vienas puses, izpilda konkrētus Radītāja uzdevumus, no otras puses, viņas visas ir pašpietiekamas būtības, kuras Kalpo pilnīgi noteiktiem dievišķajiem garīgajiem principiem un Likumiem un kuras eksistē pa visu visumu, kā garīgo, tā arī materiālo. Es runāju par ercenģeļu un eņģeļu pasaulēm, es runāju par zvaigžņu pasaulēm, es runāju šajā gadījumā par vienoto universālo kosmisko apziņu. Tas viss ir enerģijas, ar kurām cauraužas viss visums, un kuras nes sevī tās vai citas dievišķās Radīšanas programmas, tās vai citas garīgās Kalpošanas programmas. Tur, kur neeksistē ļoti blīva matērija, tur, kur valda Mīlestība un kur valda Gars, tur es jūsu labākai sapratnei lietoju izteikumu “Garīgais Visums”.

Visi Dievi, par kuriem es tagad teicu, kuri radīja Zemi, viņi visi nāk no garīgā visuma. Tādejādi, šiem Dieviem arī ir iespēja izpaust sevi un izpaust savu sākotnējo radošo dabu, ar kurām apveltīts Radītājs. Ar šo enerģiju ir apveltītas visas garīgā visuma būtnes, un tāpēc pastāvīga Kalpošana un pastāvīga Jaunrade ir, runājot jūsu valodā, normāls un dabisks šo būtņu stāvoklis. Viņu pašu radīts ir arī tā saucamais materiālais visums, kurš tika radīts pēc principa matērija-antimatērija. Lieli pasauļu bloki, kuros eksistē dažādi matērijas veidi. Jums no šejienes vissaprotamākais ir 3-šais matērijas līmenis, kurš eksistēja un eksistē vēl uz šīs planētas, taču ir arī citi matērijas veidi, kuri ir mazāk blīvi un ar dažādiem apziņas līmeņiem. Variantu šeit ir ļoti daudz.

Es augstāk lietoju jēdzienu pasaule-antipasaule, un, lai šeit nebūtu sajukuma, es jums paskaidrošu, ka, kad es saku pasaule-antipasaule, tad es saku, ka tādā veidā ir uzbūvēta visa materiālā visuma matrica. Ja jūs iztēlosieties bišu šūnas, tas ir vistuvākais priekšstats tam, par ko es jums tagad saku, un, ja to vēl paplašina uz daudzdimensionalitāti, tad tam, lai šīs pasaules neatliptu un būtu sastiprinātas šahveida kārtībā, tām ir polaritātes kārtība “plus-mīnus”, un tieši par to es runāju, kad runāju par antipasauli. Šīs pasaules un antipasaules pēc savas būtības ir līdzīgas, tās arī ir materiālā visuma elementi, vienkārši enerģētisko plūsmu polaritāte tur ir ielikta pretējā virzienā. Šajā gadījumā tam nav jūs jāsatrauc, es vienkārši nedaudz paveru jums aizsegu uz to, kā iekārtots materiālais visums.

Un tā, vienā no materiālā visuma pasaulēm tika radīta šī planēta, tika radīta šī saules sistēma, un tās sākotnējais mērķis, kā es teicu, bija izpētīt jaunu Radījumu, jaunu dzīvu un saprātīgu būtņu iespējas. Kad planēta bija radīta šeit, bija periods, kad šeit radīja paši Dievi. No 11-tā blīvuma viņi taisīja šurp projekcijas, lai izpaustu radošās spējas, un tas ir periods, kuru jūs saucat par Pangeju. Tas bija viens no tādiem vispamanāmākajiem šīs planētas eksistēšanas periodiem, kad šeit tika ražotas saprātīgas būtnes, krustojot dažādas DNS no dažādām materiālo visumu pasaulēm. Materiālais visums ietver ļoti lielu skaitu pasauļu, un saprātīgā dzīvība eksistē tur arī 3-jā matērijas līmenī. Tas jums ir tuvs un saprotams kā piemērs, jo 3-šais apziņas līmenis, tas ir tas, kas eksistēja uz šīs planētas pietiekami ilgu periodu jūsu uztverei.

Šo pasauļu eksistēšanas un attīstības procesā radās ļoti daudz konflikta parādību, kuras bija nepieciešams risināt. Nepieciešams tās bija risināt garīgā visuma ietvaros, tā kā tas bija viņas Radījums. Konflikta situācijas un agresivitāte, kura veicināja to problēmu rašanos, kuras bija dažādās materiālā visuma civilizācijās, mudināja uz to, lai analizētu šīs situācijas. Analīze pieveda pie tā, ka tika konstatēts liels daudzums ļoti līdzīgu situāciju, un darbs DNS koriģēšanā tika veikts pastāvīgi, un tomēr bija vajadzīga vieta, kurā tiktu veikti sava veida eksperimenti, kaut kādu jaunu programmu, jaunu izmaiņu “piestrāde”. Vienlaicīgi šī pētnieciskā laboratorija, šī sistēma nevarēja būt slēgta, tā kā viens no mērķiem, kurš tika sprausts, – būt maksimāli atvērtai sistēmai, tā kā tieši tādos apstākļos eksistē vairums planētu un civilizāciju, kuras atrodas materiālajā visumā. Pārvietošanās un sajaukšanās starp dažādām civilizācijām notika regulāri, un zināmā attīstības etapā pārvietošanās no vienas planētas vai no vienas saules sistēmas uz citu bija pastāvīgas. Ja pārvietošanās bija saistītas ar agresivitātes izpausmi, tad tas izsauca galaktiska mēroga karus. Visas šīs problēmas krājās un prasīja atrisinājumu.

Tas periods, kuru mēs saucam par Pangejas periodu, beidzās ne gluži veiksmīgi, un tie eksperimenti ar DNS, kuri tika veikti, tika pilnībā anulēti. Tā bija rūpīgi izpētīta kā pieredze, kura bija ne gluži veiksmīga, un šīs pieredzes atbalsis līdz šim laikam nenozīmīgi eksistē uz planētas. Tālāk planēta palika atvērta sistēma, taču ar zināmu aizsardzības pakāpi. Tā kā sākotnēji uz šīs planētas tika radīti apstākļi, kuri bija ļoti pietuvināti kā fiziskā matērija apstākļiem, kuri eksistē uz citām planētām, citās civilizācijās, viņa bija pievilcīga daudziem. Tā kā daudzie kari, nesaskaņas un daudzās problēmas, kuras radās dažādās pasaulēs, izsauca veselu civilizāciju izraidīšanu vai to pilnīgu izzušanu, tad daudzas no tām devās ceļojumā, lai meklētu sev patvērumu. Visattīstītākās civilizācijas tādā veidā ieguva pieeju, un kaut kādā nozīmē garīgais visums tās nosūtīja uz šo vietu, un planēta Zeme sākotnēji pieņēma šeit daudz tādu civilizāciju.

Tādejādi, es gribu jums teikt, ka visā šīs planētas eksistēšanas vēsturē 1026 civilizācijas, kurām ne obligāti bija humanoīda ķermeņa forma, pie kuras jūs esat pieraduši un ar kuras palīdzību jūs uztverat sevi tagad, ieradās šeit. Visas ieradās uz šīs planētas, un ļoti daudzas atrada šeit ļoti ērtus eksistēšanas apstākļus tam, lai eksistētu savā dabiskajā formā. Dažām civilizācijām neizdevās šeit nostiprināties, un tās meklēja veiksmīgākus variantus. Tā kā sistēma bija atvērta un garīgais visums bija noskaņots uz sākotnējo mērķi – pētīt attīstību un virzīt to, ļoti uzmanīgi izpētīt visus attīstības materiālajā visumā, apziņas attīstības materiālajā visumā procesus, tad planēta pieņēma visus.

Visas dvēseles, kuras šurp nolaidās, bija ne tikai ar zemu apziņas līmeni. Šurp no dažādām civilizācijām pēc rekomendācijas un lūguma vai pēc viņu personīgas vēlēšanās devās attīstītāko civilizāciju pārstāvji, kuri atnesa šurp garīgo Zināšanu un veicināja to, lai civilizācijas, kuras nonāca šeit uz planētas, pašnesagrautos, neveiktu pašiznīcināšanu un ar planētu nenotiktu tas pats, kas notika ar to planētām sākotnējā variantā, no kurienes tās ieradās. Tā kā to pārstāvji sākotnēji nesa graujošu elementu, graujošu aspektu, kuri viņiem bija, informāciju, nesa šurp problēmas, kuras bija viņiem civilizācijā, to bija vajadzīgs koriģēt. Tāpēc šurp ieradās pēc pašu vēlēšanās un ar lielu interesi strādāt augsti attīstītu civilizāciju pārstāvji, un mēs ar jums ļoti sīki pie tā neapstāsimies. Vienu es jums teikšu, ka tās civilizācijas, kuras jums ir zināmas un nedaudz ir pavērts aizsegs par viņu eksistenci, tās ir senā Lemūrija un Atlantīda. Tas viss ir augsti attīstītas garīgas civilizācijas, kuras ieradās šurp tam, lai saharmonizētu to procesu, kurš notika uz planētas tajā laikā. Un viņām tas izdevās.

Lemūriešiem izdevās ar vadošo garīgo būtību palīdzību nostiprināt šo saules sistēmu un šo planētu, izlikt planētas Zeme aizsardzību. Aizsardzību, kura pie jums vēsturiskos avotos bieži tiek saukta “2 mēneši”, kuri biji klātesoši ap Zemi. Runa ir par to, ka šeit patiešām eksistēja ļoti spēcīga aizsardzības sistēma pret jebkuru karojošu grupējumu iekļūšanu. Šī sistēma bāzējās uz augstu garīgu aizsardzību, šī sistēma bija uzbūvēta, pateicoties to civilizāciju, kuras šeit ieradās, augsti garīgai enerģijai. Bija objekti, kuri tika radīti tieši tajās teritorijās, kuras tās apdzīvoja uz šīs planētas, no tām tika uzbūvēti portāli uz garīgajām sfērām, un tie uzturēju šo “2 mēnešu” sistēmu. Šī sistēma turēja aizsardzības lauku ap planētu un nedeva iespēju iekļūt šeit nekādiem grupējumiem ar skaidri karojošiem nodomiem.

Vēsture attīstījās tādā veidā, ka šīs civilizācijas bija garīgi aktīvas, ļoti interesanti attīstījās un ienesa ļoti lielu harmoniju šīs planētas enerģētikā, sastrādāja savus pētījumus un izmantoja tos to civilizāciju attīstībai un harmonizācijai, kuras šeit parādījās tajā laikā. Tajā laikā šeit bija vairākas augsti attīstītas civilizācijas, tajā skaitā Lemūrieši un Atlanti, sastāvošas no dažādām grupām un dažādām civilizācijām, bija liela delfīnu pārstāvniecība, kuri arī ieradās šeit un iemitinājās šīs planētas ūdens plašumos savā dabiskajā formā. Viss bija brīnišķīgi, un viss attīstījās līdz tam brīdim, kamēr nenotika sava veida neieplānota jeb negaidīta traģēdija.

Nebija domāts, ka notikumi izvērsīsies tik ātri, un garīgais visums nespēja pietiekami ātri noreaģēt tās situācijas novēršanai, kura notika saules sistēmā, un notika tā planētas Marss teritorijā. Planēta Zeme šajā periodā bija aizsargāta ar spēcīgu lauku, kurš uzturēja šeit ļoti aktīvas un vētrainas garīgās attīstības iespēju, viņa uzturēja saikni ar visām galaktiskajām struktūrām, uzturēja labu saikni ar garīgo visumu. Taču planēta Marss šajā brīdī izrādījās daudzējādā ziņā nelabvēlīgā situācijā, un tai pakāpeniski uzbruka tieši tās civilizācijas, kurām bija ļoti liela sava DNS agresīvā komponente. Tādejādi šīs planētas vēsturē, neskatoties uz to, ka tur arī eksistēja garīgas būtības, lūk, šī pastāvīgā agresīvo grupējumu iesakņošanās Marsa teritorijā un to sajaukšanās ar marsiešu civilizāciju noveda rezultātā pie tā, ka civilizācija aizgāja ne pa garīgo, bet pa tehnokrātisko attīstības ceļu.

Marsa teritorijā notika milzīgas jaudas sprādziens, kurš novirzīja visu trajektoriju planētu kustībai saules sistēmā, un tika veikti steidzīgi pasākumi šīs sistēmas stabilizācijai. Šī sprādziena dēļ notika tuvākās no planētām sabrukšana un, pats galvenais, šajā brīdī tika sabojāts viens no planētas Zeme aizsardzības slāņiem. Parādījās caurumi tajā aizsardzības laukā, kas bija Zemei, tāpēc dvēseles, kuras gāja bojā šīs katastrofas apstākļos, lielākā to daļa iemiesojās uz šīs planētas. Tādejādi tajā brīdī šurp tika atnests ļoti daudz agresīvās komponentes, destabilizējošas komponentes, attālinošas no garīgās attīstības, attālinošas no Dieva. Tās problēmas, kuras tajā laikā eksistēja uz Marsa, tās kā DNS kods nonāca tajā brīdī uz planētas Zeme.

Vienlaicīgi garīgi attīstītas marsiešu grupas daļa arī ieradās uz šīs planētas, un viņi ienesa diezgan lielu ieguldījumu šīs planētas garīgajā komponentē. Taču tomēr caur tām dvēselēm, kuras atnesa uz šejieni agresijas gēnu, tas nonāca uz planētas Zeme, un situācija tika atstāta tādā veidā. Nācās samierināties ar tām reālijām, kuras šeit bija tajā brīdī. Garīgais visums uzskatīja, ka tas arī ir pietiekami interesanti, tā kā tas ir viens no variantiem, kuri pietiekami bieži ir sastopami citās materiālā visuma saules sistēmās, un bija interese to visu izpētīt.

Es jums sīki stāstu par to viena vienkārša iemesla dēļ, kuru jūs sapratīsiet mazliet vēlāk. Es gandrīz beidzu savu stāstu un apstāšos pie tā, ka tā agresīvā DNS, kura nonāca uz šīs planētas caur marsiešiem, tā pietiekami stipri ietekmēja ļoti atvērtos un ļoti draudzīgos atlantus, ļoti uzticīgus. Tādejādi atlantu attīstības virziens sadalījās divās daļās. Tehnokrātiskie marsieši piedabūja daļu atlantu iet pa tehnokrātisko attīstības ceļu, atlantu garīgā daļa turpināja attīstīties garīgi un pēc iespējas stabilizēt situāciju uz planētas. Lemūrija šajā situācijā cieta vismazāk. Tā nepieļāva marsiešu agresīvās daļas nonākšanu savā teritorijā, taču pieņēma tur Marsa civilizācijas garīgo daļu, un lemūrieši turpināja attīstīt garīgo komponenti uz šīs planētas.

Tālāk notika ļoti spēcīgs pēc iedarbības notikums, kurš ļoti stipri ietekmēja šīs planētas vēsturi. Atlantu tehnokrātiska grupa izmantoja vienu no ierīcēm, kura bija izstrādāta ar marsiešu tehniskās grupas palīdzību, veica šī objekta palaišanu, kurš caursita un galīgi sagrāva tos aizsardzības laukus, kuri eksistēja uz planētas. Tieši tajā brīdī šurp ienāca tie kareivīgie grupējumi, kuru mēs nosaucām “tumšā ass”, un mēs ar jums jau esam izmantojuši šo nosaukumu mūsu sarunās. Tumšā ass – tas ir tas attīstības virziens, kurš savā laikā vispār atteicās savā attīstībā no garīgās komponentes un aizgāja pa pilnīgi citu attīstības ceļu, ar pilnīgi citu savas eksistences avotu. Viņi atteicās no Pirmavota enerģijas, no Mīlestības enerģijas un sāka attīstīt savu virzienu.

Es teicu jums jau par to, ka Dievs, kurš pats par sevi ir visa esošā Radītājs, viņš pats sastāv no Mīlestības enerģijas un ir būtne ārkārtīgi radoša. Šajā stāvoklī nav dalīšanas labajā un sliktajā, un nav apziņas dualitātes, kura eksistē jūsu sapratnē, jūsu matērijas līmenī. Pie reizes jāsaka, lūk, šis duālās apziņas stāvoklis uz šīs planētas parādījās tajā brīdī. Dažas minūtes jūsu lineārā laika pietika tam, lai caursistie planētas aizsardzības lauki ielaistu šeit tumšo asi, un tā paspēja te nostiprināties. Tajā brīdī steidzamā kārtā šo divu kontinentu – Lemūrijas un Atlantīdas – garīgie centri bija spiesti sakopot visu sakrāto garīgo informāciju, nošifrēt to caur tiem līdzekļiem, kuri tiem bija, un ar šo informāciju augšupcelties uz citu dimensiju augstāk.

Tādā veidā parādījās tie objekti, kurus jūs tagad saucat par Hiperboreju, un tas objekts, kuru jūs saucat par nogrimušo Atlantīdu. Tās ir tās vietas, kuras izrādījās iekonservētas uz šīs planētas dimensijās, nepieejamās tumšajai asij, dimensijās, kurās vispār neeksistē dualitāte. Man jums ir jāatgādina jūsu labākai sapratnei, mani dārgie, ka visi materiālie objekti, kuri eksistē materiālajā visumā 3-jā matērijas līmenī, tie visi ir trijiski. Planētu Zeme, kuru jūs sajūtat ar sava ķermeņa palīdzību, jūs sajūtat viņu no 3-šā apziņas līmeņa, kurā eksistēja un eksistē no tiem laikiem dualitāte.

Taču citā dimensijā šeit pat, uz šīs pašas planētas, vienmēr ir eksistējuši tie tilti, kurus ir uzturējis garīgais visums. Tie “tilpumi”, kā jūs tagad saucat Zemes pazemes daļu, tie nav tiešā nozīmē pazemes daļa, kaut arī tai ir šķērsojumi ar jūsu dimensiju, vienlaicīgi pie šī matērijas līmeņa eksistē pilnīgi cits apziņas līmenis un pilnīgi citi enerģētiskie slāņi, uz kuriem aizgāja tās grandiozās zināšanas, kuras bija sakrājuši šeit lemūrieši un atlanti. Tas viss ir sistēmas trijiskuma izpausme. Tieši šīs zināšanas ir saglabājušās līdz šim laikam, līdz laikam, kad planēta sāka augšupcelties. Šīs zināšanas faktiski bija nepieejamas visam visumam, tā kā iespējas nodot tās caur duālās pasaules eksistences sistēmu, neesot tiem lielajiem garīgajiem portāliem, kuri nepieciešami šīs zināšanas nodošanai, nebija.

Šīs sakrālās vietas uz planētas, tā Zināšanu dārgumu krātuve, kura uzkrājās tajā planētas vēstures periodā, tā tagad pakāpeniski atveras. Tikai tagad šīs zināšanas tiek nodotas visam visumam un tiek nodotas jums tajā skaitā, pateicoties kvantu pārejas procesam. Un tā, tās pilsētas, kuras jūs tagad atklājat, tās pilsētas, kuras eksistē uz Zemes, kuras eksistē smalkajā plānā, tie tempļi, kurus jūs tagad augšupcelšanās procesā apmeklējat, – tas viss ir tas garīgās enerģētikas līmenis un tas slānis no 4AL un 5AL, kurš uzturēja saikni ar garīgo visumu. Tie ir tie tempļi, kuri ar savām saknēm ved šīs planētas vēsturē, par kuru es jums tikko kā izstāstīju. Mani dārgie, es jums visu to izstāstīju tam, lai jūs iztēlotos tos grandiozos un plaša mēroga procesus, kuri notika uz šīs planētas. Taču mums ar jums ir jāatgriežas pie tās tēmas, par kuru mēs ar jums gatavojāmies runāt.

Un tā, jums, būtnēm, kā dvēseles jūs to labi zināt, jums visām ir 12 līmeņu vai 9-ņu līmeņu DNS, atkarībā no tā, no kāda līmeņa jūs šurp nolaidāties, taču jūsu sākotnējās saknes iet uz 12-to līmeni. Tas ir, jums visiem dažādā pakāpē izpaužas DNS 12 līmeņi, un tās ir DNS kvantu daļas, kuras ir nezināmas jūsu zinātniekiem. Tās ir tās daļas, kuras pieder jūsu dvēselei, kura ir bezgalīga un nemirstīga, jūsu dievišķajai dvēselei.

Jūs esat pieraduši uztvert sevi ar šī ķermeņa un piederības pie kaut kādas nacionalitātes palīdzību, taču es gribu jums teikt, ka visi jūs esat tieši vai netieši to civilizāciju pēcteči, kuras šeit eksistēja. Bez tam, caur savu kvantu daļu jūs atnesāt šurp kopā ar savas dvēseles enerģiju to civilizāciju atveidojumu, kurās jūs eksistējāt agrāk. Un jums visiem kā dvēselēm, kā dievišķām būtnēm ir daudzveidīgas DNS, un ticiet man, mani dārgie, ka civilizācijas un tā DNS daļa, kuru jebkad jūs pētījāt kā dievišķas dvēseles materiālajā visumā, tā tālu ne vienmēr bija humanoīda.

Tā DNS daļa, par kuru mēs tagad runāsim, kura deva jums humanoīdu ķermeņa formu, ir plejādiešu DNS, kura atnāca šurp vēlāk tajos notikumos, kurus es aprakstīju, šī daļa atnāca šurp tieši tāpat kā no iepriekšējām augsti attīstītajām civilizācijām. Tā atnāca šurp priekš tam, lai noharmonizētu tos garīgās degradācijas procesus, kuri sākās šeit pēc notikumiem, kurus jūs saucat par vispasaules plūdiem. Tas notika tieši tad, kad visas garīgās zināšanas bija pārvietotas uz citu blīvumu, un viss, kas šeit bija palicis, – tie bija saglabājušies atlantu un citu civilizāciju niecīgu grupu ķermeņi, kuri bija izkaisīti pa planētu, un viņi visi izrādījās pilnīgi jaunos apstākļos. Šeit bija parādījusies tumšā ass, kura pilnīgi skaidri tiecās uz saviem mērķiem, un bija izveidojušies dualitātes apstākļi. Viens no galvenajiem tumšās ass, dualitātes otras puses, mērķiem, – dzīvības enerģijas iegūšanas veida atrašana.

Es jums teicu augstāk par to, ka tumšā enerģija, tas ir, tas attīstības virziens, kuru izvēlējās būtnes, atsakoties no Radītāja enerģijas, no Mīlestības enerģijas, tie ir tie, kas atgājuši no garīgās attīstības iespējas tradicionālā ceļā visumā, un aizgājuši pa pilnīgi citu ceļu. Taču, atteikušies no viena enerģijas veida, viņiem bija jāatrod kaut kāds aizvietotājs savai eksistencei visumā. Jāeksistē uz citu savu attīstības iespēju rēķina, jāievieš kaut kādas savas tehnoloģijas, un tas viss noritēja caur prāta attīstību, caur stingri asa analītiska prāta attīstību. Tādejādi melnās ass mērķis, parādoties uz šīs planētas, bija tāds, lai iegūtu pastāvīgus enerģijas avotus. Par tādiem enerģijas avotiem, protams, ka varēja kļūt tās būtnes, kuras bija palikušas uz šīs planētas tajos apstākļos, kad gandrīz visa garīgā komponente bija aizgājusi uz citu šīs planētas enerģētisko slāni un bija nepieejama tumšajai asij pēc savām vibrācijām. Tumšā ass lieliski zināja, ka visas būtnes, kuras te bija palikušas, viņas visas eksistēja, tikai pateicoties dievišķajai enerģijai, pateicoties Mīlestības enerģijai, Radītāja enerģijai, un šis avots vienmēr ir neizsīkstošs un bezgalīgs. Tumšajai asij svarīgi bija pārvirzīt savām vajadzībām caur, lūk, šīm būtnēm šo enerģiju pašas eksistencei un pašas mērķu veikšanai. Patiesību sakot, tas ir mērķis, uz kuru viņi tiecās ne no kaut kādiem savtīgiem nolūkiem, kā pie jums ir pieņemts uzskatīt, tā ir dzīves nepieciešamība viņiem. Tā ir šī attīstības veida eksistences iespēja, – atrast enerģiju, svešu avotu un pārvirzīt pašu vajadzībām.

Šajos apstākļos planēta eksistēja ilgu laiku un neapšaubāmi izsauca garīgā visuma norūpētību par tiem procesiem, kuri saucas šīs planētas vēsturē par visdziļāko krišanu. Runa ir par garīgo krišanu. Tieši tajā brīdī planētai tika sniegta visāda garīga palīdzība, un no tā brīža augsti attīstītās civilizācijas mērķtiecīgi izstrādāja palīdzības programmas šai planētai tam, lai turpinātu tos pētījumus, kuri te tika veikti par paātrinātu attīstību, un atnestu to garīguma elementu, kurš bija nepieciešams tajā brīdī uz planētas. Tādejādi šurp tika nosūtīta garīgu būtņu grupa, un caur pazemināšanu, caur tiem planētas garīgajiem slāņiem, kuri bija nostiprinājušies ar visām garīgajām zināšanām uz šīs planētas, izmantojot trijiskuma sistēmu, šurp sāka ienākt dažādas Zināšanas un tehnoloģijas.

Šurp sāka tikt padoti papildus garīgie Spēki, garīgie Skolotāji to atbalstam, kas bija aizgājuši garīgā “pagrīdē”, un šeit pat tika izsēdināta tieši savā bioloģiskajā formā, tā kā tā ļoti labi piestāvēja, plejādiešu grupa. Tā ir tā grupa, brīvprātīgi savākta augsti attīstītajā plejādiešu civilizācijā, kura izsēdās teritorijā ne tik tālu Hiperborejas un Lemūrijas teritorijas. Jūsu tagad eksistējošajā ģeogrāfijā, ņemot vērā polus, kuri tagad ir nostādīti tieši tā, kā ir, lemūriešu kontinents atradās ziemeļos, augstāk par Eiropas teritoriju. Un šī grupa tika izsēdināta tieši tā kontinenta rajonā, kurš pārstāvēja tagadējo Krievijas teritoriju, tās rietumu daļas. Tās daudzās senās liecības un teiksmas, kuras eksistē attiecībā pret to, ka tieši šajā vietā parādījās grupa zilacainu un baltmatainu humanoīda veida būtņu augumā apmēram 1,8-2,0 m, vēsta par tiem notikumiem.

Tā bija optimāla forma speciāli sagatavotai grupai, kurai bija vistīrākā plejādiešu DNS un kura sāka aktīvi strādāt, tieši izmitinoties pa teritorijām, paplašinoties un asimilējoties starp tiem nelielajiem saprātīgās dzīvības perēkļiem, jau degradējošiem, var teikt, pēc sava attīstības līmeņa. Plejādieši bija orientēti ne tikai uz izdzīvošanu tās eksistēšanas apstākļos, kuros bija nokļuvušas tās daudzās ciltis, kurām bija izdevies izdzīvot šo vispasaules plūdu laikā. Šī plejādiešu grupa tālāk izklīda pa planētas teritoriju, paplašinājās, un vienlaicīgi notika plejādiešu DNS sajaukšanās ar tām rasēm, kuras tajā brīdī glabāja savas DNS perēkļus un kuras vēl bija klātesošas te uz planētas. Lūk, šajā nozīmē senā Krievzemes teritorija tad arī bija tās jaunās garīgās ietekmes avots, kura notika uz šīs planētas. Tālāk tas viss izplatījās pa visas 3-šā matērijas līmeņa planētas teritoriju.

Vienlaicīgi plejādieši aktīvi palīdzēja un sadarbojās ar Hiperboreju un Atlantīdu, kuras eksistēja šeit smalkajos slāņos. Tādejādi parādījās veselas pilsētas, un tās eksistē arī tagad, un jūs par tām jau zināt. Es runāju gan par Telosu, gan par Šambalas dažādo pilsētu un tempļu milzīgo sistēmu, kuri eksistē augstākā līmenī (4AL un 5AL) un citos matērijas blīvumos. Un tā, veicot šo daudzprofilu un daudzdimensionālo darbu, vienlaicīgi izdevās izlīdzināt situāciju uz planētas. Ap to laiku ar garīgā visuma un materiālā visuma kopēju lēmumu jau eksistēja un aktīvi strādāja Gaismas Spēku Galaktiskās Konfederācijas Padome, un bija dažādas materiālā visuma vadības struktūras. Ar kopēju lēmumu tika pieņemts atstāt šeit šo dualitātes situāciju, tāpēc ka tā bija ļoti interesanta pieredze. Un šī pieredze izrādījās patiešām neparasti interesanta un neparasti svarīga.

Un tā, mēs ar jums esam pienākuši tam brīdim, kad jūs uzzinājāt par to, no kurienes nāk tās rases sākotnes, kuru jūs saucat par slāviem. Taču, mani dārgie, šodien starp jums, tajā skaitā arī visos šīs planētas reģionos, tādā vai citādā pakāpē caur jūsu DNS, tā kā vairums no jums, kas klausās tagad mani, ir iemiesojošies šeit simtiem reižu, notika dažādu rasu un dažādu civilizāciju sajaukšanās, un tas viss ir klātesošs jūsu DNS. Starp tiem zemiešiem, kuri ir iemiesojušies šeit simtiem reižu, nav iespējams atrast tīru plejādiešu DNS. Doma, pie kuras es jūs pievedu, mani dārgie, tā ir patiesība, ka katrs no jums tajā vai citā pakāpē caur to DNS, kura ir pietuvināta jūsu ķermenim 2-vos slāņos un vēl tuvākajos 3-jos slāņos, satur sevī ļoti liela skaita būtņu, kuras, starp citu runājot, ir atšķirīgas tajā skaitā arī no humanoīdās formas, DNS.
Jūs jau daudzi esat pazīstami ar aprakstu par dažādu veidu citplanētiešiem, kuri vienmēr ir apmeklējuši šo planētu, un viņu DNS arī vienmēr ir bijusi klātesoša šeit, un tā arī atrodas jūsu DNS struktūrā. Es vēlreiz atgādināšu jums, ka jūsu daudzdimensionālā DNS, jūsu DNS kvantu daļa, satur informāciju par jūsu iemiesojumiem pilnīgi citās civilizācijās, pilnīgi citos apstākļos, atšķirīgos no eksistējošiem uz šīs planētas, un pilnīgi citās saprātīgās dzīvības formās. Tas ir, viss, ko jebkad ir pētījusi vai studējusi jūsu dvēsele, visa šī pieredze, tā visa atrod attēlojumu visā jūsu DNS visos līmeņos, kuros jums ir nācies būt.

Šajā nozīmē visa tā saruna, kura notika mums ar jums, parāda jums, ka šajos apstākļos sevis dalīšana pēc to vai citu sakņu esamības, jebkuri nacionāli saukļi, kuri parādās zemiešu galvās tajos vai citos reģionos, lielos, pat ne kosmiskos, bet planetāros šīs saules sistēmas mērogos, ir ļoti ierobežota sevis uztvere. Es ceru, ka šī saruna izpaudīsies jūsos ar to faktoru, kurš veicinās apziņas attīstību un tās paplašināšanos.

Mani dārgie, es gribu jums pateikt tagad par ļoti svarīgu momentu, kuru jums nav vērts laist garām, izskatot nacionālo jautājumu, un tajās prioritātēs, kuras jūs izvietojat, paceļot pašapzināšanās jautājumus. Man ir jāatgādina jums par dažiem momentiem, kurus jums arī derētu saprast. Visas dvēseles, kuras pietiekoši sen atrodas šeit un ir iemiesojušās šeit daudzas reizes, viņas visas ir veikušas savus iemiesojumus visās šīs planētas daļās, un praktiski nav vietas kontinentos, kur jūs nebūtu iemiesojušies. Protams, bija prevalējošas vietas, kuras pievilka jūs ar kaut kādu DNS procentu, kurš piederēja tai vai citai citplanētiešu grupai. Daudzi no jums pietiekami ilgu laiku iemiesojās, piemēram, Tibetas teritorijā vai Indijas teritorijā, ir tie, kas vairāk iemiesojumu un pētījumu veica, piemēram, Āfrikā.

Taču jebkurā gadījumā visas dvēseles visā savas iemiesošanās periodā šīs planētas teritorijā izgāja visus eksistējušos stūrīšus, runāja praktiski visās valodās, eksistējošās tagad uz planētas, un bija ar to ķermeni, kurš piemīt tam vai citam reģionam. Tās nav nejaušas lietas, tās bija jūsu pētījumu intereses, tā kā jūs pētījāt tajā skaitā arī sevi no savas iekšienes. Tādos pētījumos jūs pētījāt vai nu plejādiešu DNS ietekmi uz jūsu, piemēru, orioniešu DNS, vai arī pētījāt citas civilizācijas ietekmi uz plejādiešu DNS. Šie ļoti interesantie DNS sajaukšanas momenti guva neparasti lielu interesi visā visumā. Caur šīm struktūrām parādījās iespēja veikt smalkākus darbus dažu civilizāciju attīstības koriģēšanā, kuras, sastrādājušas milzīgu garīgās attīstības pieredzi, kaut kādā brīdī bija izlaidušas kaut kādu ļoti svarīgu šīs garīgās pieredzes elementu, un bija iestrēgušas šajā attīstībā un nekādi nevarēja izrauties no šī apļa. Tādi, lūk, pētījumi par ietekmi caur DNS, caur jūsu DNS garīgajām struktūrām, matērijai pietuvinātākām DNS struktūrām, par šīs ietekmes iespēju un attīstības koriģēšanu, tās paātrināšanu – tas tieši bija viens no pētījuma elementiem.

Bez tam, tas šīs planētas dzīves periods, kuru pavadīja plejādiešu grupas ierašanās šeit, viņu lielais daudzdimensionālais darbs uz planētas, deva jaunu impulsu un jaunas intereses dvēselēm, kuras turpināja te iemiesoties. Tajā skaitā bija pakļautas novērojumiem tās dvēseles, kuras bija atnākušas šurp caur tumšo asi, atnākušas šurp no Marsa. Šo grupu ietekme ir ļoti daudz-plānu un daudzveidīga, un tas viss bija ļoti interesanta pieredze, kura tagad tuvojas noslēgumam, pateicoties daudzu civilizāciju pūlēm, kuras mazliet vēlāk pieslēdzās tiem procesiem, kuri šeit notika un notiek.

Jūs tuvojaties tam, uz ko Zeme tiecās jau vairākas reizes. 3 reizes Zeme mēģināja augšupcelties kopā ar visiem saviem iedzīvotājiem uz jaunu savas attīstības vijumu, un katru reizi kaut kas traucēja, un tas neizdevās. Un, lūk, 4-to reizi jums beidzot izdevās to izdarīt, un šis pārejas process notiek tagad. Tādejādi jūs atjaunojat sev visas atmiņas caur tām DNS struktūrām, kuras kļūst pieejamas jūsu apziņai un kuras arvien vairāk un vairāk atklās jums jūsu dvēseles vēsturi, visu to daudzo piedzīvojumu vēsturi, kuri notika ar jums iemiesošanās periodu laikā uz šīs planētas.

Šīs sarunas priekšvakarā es dzirdēju, ka Nikai uzdeva jautājumu par to, kāda ir Krievijas un to plejādiešu grupu loma, kuri izsēdās šeit un kāpēc tagad tik aktīvi notiek šī nacionālā aspekta atdzimšana. Man jums ir jāsaka, mani dārgie, ka visi nacionālistiskie noskaņojumi un norobežošana pēc nacionālas pazīmes, visas kaut kādu nacionālo pazīmju izcelšanas un to izvirzīšana attiecībā pret citām kā prevalējošām, ir liels izkropļojums, kurš ir ticis jūsu apziņā uz to iesakņoto programmu rēķina, kuras izmantoja melnā ass tam, lai zombētu un paverdzinātu šīs planētas iedzīvotājus un izmantotu viņus saviem mērķiem.

Jūsu patiesā būtība, jūsu dievišķā dvēsele lieliski zina par to, par ko es šodien runāju. Kaut kāda sadalīšana pēc nacionālas pazīmes tā gaismā, par ko es šodien runāju, var izsaukt smaidu. Man ir jāvērš jūsu uzmanība saistībā ar tām tendencēm, kuras eksistē ne tikai Krievijas teritorijā, tās eksistē arī citās teritorijās – tas viss ir to programmu atbalsis, kuras atstāj negatīvu ietekmi uz jūsu pašapziņu, bremzē jūsu apziņas pacelšanos jūsu apziņas augšupcelšanās procesos kopā ar tiem procesiem, kuri notiek tagad uz planētas. Un ir ļoti svarīgi jums tagad saprast, ka garīgās zināšanas, kuras tika izplatītas planētas Zeme tagadējās ģeogrāfijas jebkura kontinenta jebkurā teritorijā, šīs garīgās zināšanas eksistē visā planētas teritorijā. Tās eksistē dažādos variantos, uz dažādiem nesējiem, taču nevajag domāt par to, ka tie kristāli vai tie artefakti, kuri tiks atrasti tagad, pieņemsim, Amerikas vai Āfrikas teritorijā vai Tibetas vai Krievijas teritorijā, ir pilnīgi unikālas zināšanas, kuras ir izaugušas tieši šajā teritorijā. Nevajag naivi domāt, ka šī valsts vai teritorija ir šīs Zināšanas vienīgā īpašniece, un tādejādi tai ir tiesības uz garīgo zināšanu pārvaldīšanas līderpozīcijām.

Tā ir pilnīgi nepareiza pozīcija, tā kā visu garīgo zināšanu avots burtiski visiem cilvēku veidiem, kuri tagad eksistē uz planētas, visām civilizācijām, kuras ir klātesošas jūsu DNS, ir vienots. Šīs Zināšanas avots – visa esošā Radītājs, garīgais visums un materiālais visums. Tie ir tie dievišķie likumi, pēc kuriem eksistē un attīstās viss visums – kā garīgais, tā arī materiālais. Un šīs zināšanas, kuras tika nodotas no paaudzes uz paaudzi, nes zināmus izkropļojumus tajā nozīmē, ka, jo senāki ir zināšanas avoti, kuri atrasti planētas teritorijā, jo tie ir tīrāki no jebkura veida izkropļojumiem. Visas zināšanas, kuras ir ierakstītas vēlāk, ir ierakstītas ar zināmiem izkropļojumiem, raksturīgiem apziņas līmeņa krišanai no vispārējā planetārā krituma attīstībā.

Plejādiešu mērķis bija harmonizēt situāciju uz planētas un izlīdzināt tās agresīvās DNS daļas, dot tālākas attīstības un civilizācijas izdzīvošanas iespēju uz šīs planētas. Vissenākās zināšanas, Atlantīdas un Hiperborejas, un citu civilizāciju zināšanas, bija nepieejamas visumam to iemeslu dēļ, kurus es pateicu skaļi, tās atklājas jums tagad pie tiem apstākļiem, kuri eksistē pie jums šajā laikā. Tagad katram no jums, kad jums ir iespēja izbūvēt uz sevi, augšupceļot savu apziņu un ar pieeju visām savām DNS daļām, tajā skaitā arī tās kvantu daļām, ar iespēju tieši saņemt to pieredzi, kuru bija sakrājušas jūsu dvēseles visas izpētes procesā uz šīs planētas, šī pieredze jums ir pieejama.

Tajā skaitā ir arī pieejama tā Hiperborejas un Atlantīdas pieredze, kura ir saglabāta visu šo laiku un kura tagad ir atvērta. Šī informācija, kura iznāca materiālā un garīgā visuma plašumos, un šī informācija jau atrodas kopējā kosmobankā, tā tiek analizēta. Šī informācija caur jūsu DNS kvantu daļām, tajā skaitā caur jūs uztveri šajā līmenī caur jūsu ķermeni, šī Zināšana kļūst jums pieejama. Un tos izkropļojumus, tās sadalīšanas, kuras eksistē daudzos daudz vēlāka perioda rakstveida avotos, tas ir, perioda pēc vispasaules plūdiem, jūs sakārtosiet atbilstoši Patiesībai. Tikai Zināšanas avotiem, kurus speciāli apsargāja un uzturēja tie garīgie perēkļi, kuriem bija izeja uz jūsu dimensiju, tieši tām enerģētiskajām plūsmām, tām enerģētiskajām atslēgām, kuras turēja nepieejamību šiem informācijas avotu kropļojumiem, ir ticamība. Konkrēti es runāju par pirmavotiem, tādiem kā Bībele, Korāns, un daudziem citiem avotiem, kurus tagad aktīvi atradīs un kuri ir jau atrasti, taču vēl nav zināmi plašai publikai. Dažādi informācijas nesēji, kuri eksistē, tie daudzi ir izpausti arī jūsu blīvumā un speciāli tiek apsargāti. Caur tiem jūs varēsiet nolasīt tās pirmavota zināšanas, kuras ļaus jums attīrīt jūsu apziņu no visiem tiem nepareizajiem priekšstatiem, kuri tika iesakņoti jūsu apziņā ar to programmu palīdzību, kuras atnesa tumšā ass un tie apstākļi, kuri principā eksistē tās garīgās krišanas apstākļos 3-šā līmeņa materiālajā visumā, kura eksistēja kādu laiku uz šīs planētas.

Es ceru, mani dārgie, ka ar to Mīlestību un patieso pateicību, kura nāca no manis pie jums ar visdziļāko cieņu un godbijību par visu to darbu un par visiem tiem daudzajiem pārbaudījumiem, kurus izgāja jūsu dvēsele šajos apstākļos, ka man izdevās pateikt ievērojami vairāk, kā tas vārdu salikums, kurus izrunāja jums Nika. Es pateicos jums visiem par šo jautājumu, kurš jūs ieinteresēja, tā kā tas ir viens no tiem svarīgajiem elementiem, kurš novirza un bremzē dažu reģionu apziņas attīstību. Tajos procesos, kuri tagad notiek Krievijas teritorijā, garīgums ieņem arvien vadošāku lomu, tā kā šeit ir iemiesojies ļoti daudz dvēseļu, kurām ir liela ietekme no plejādiešu DNS un citu augsti attīstītu civilizāciju DNS, un tieši tas atdzīvina šo nacionālā lepnuma un nacionālās pašapzināšanās sajūtu. Taču es lūdzu jūs prasmīgi izkārtot šos garīgās attīstības procesus no tās sapratnes augstuma un dziļuma, kuru mēs tagad ar Niku mēģinājām jums izklāstīt un nodevām jums ar lielu enerģētisku plūsmu ar informāciju, kura satur ievērojami vairāk pašā enerģētiskajā sūtījumā, nekā tie vārdi, kurus mēs izrunājām jūsu prātam.

Es ļoti mīlu jūs visus, mani dārgie, un es esmu pārliecināts, ka tos mērķus, kurus jūs spraudāt uz šo iemiesojumu, jūs esat sasnieguši. Tie koriģējumi un tās sarunas, kuras mēs vadām ar jums, tie jautājumi, kuri rodas jūsu iekšienē, jūsu dvēseles dziļumā, – šie jautājumi sāk jūs satraukt. Es pateicos jums par visiem jautājumiem, tāpēc ka tikai tādā gadījumā gan man, gan citiem garīgā visuma pārstāvjiem ir iespēja apgaismot tos jums. Tādā veidā palīdzēt jums tajos procesos, kuri notiek tagad jūsu dievišķās būtības dziļumā. Mūsu patiess mērķis – palīdzēt jums veikt tās programmas un mērķus, kurus nosprauda jūsu dvēsele iemiesojumā.

Visi jūs nācāt šurp ar cerību, ka jums izdosies šajā reizē veikt garīgu lēcienu, kurš vestu planētu uz augšupcelšanos, un jūs to izdarījāt. Ar ko es jūs sirsnīgi apsveicu, mani dārgie! Es nešaubos par to, ka tā Gaisma, kura tagad iedegas jūsu būtības iekšienē, tas jūsu dvēseļu neticama skaistuma mirdzums, kuru jūs paužat, atrodoties šeit 3-šā līmeņa matērijas apstākļos, tā Gaisma, kuru jūs atnesat šurp, paplašinot jūsu apziņu, mērķtiecīgi pārvietojoties uz savas apziņas kvantu daļu un augšupceļot savu apziņu, izlīs pa visiem jūsu mīļās planētas stūrīšiem. Šī gaisma jau ir ļoti daudz izmainījusi uz šīs planētas, tā ir izmainījusi visas realitātes visās šīs planētas smalkajās struktūrās, un visas šīs izmaiņas ir sākušas jau izpausties tieši vidē, kurā atrodas jūsu ķermeņi. Šī Gaisma caur jums izplatās pa šo planētu un ļauj viņai veikt globālas pārmaiņas, kuras notiek, tajā skaitā arī milzīgu Zināšanu, kuras šeit tika sakrātas, atkonservēšanu.

Es Mīlu jūs visus, mani dārgie, pateicos jums par piedalīšanos šajā sarunā, par jautājumu un to mīlestību, kura plūda no visas mūsu sarunas, kura nāca arī pie manis, un es esmu pateicīgs katram no jums par to Mīlestību, kura dzīvo katrā no jums mūžīgi!

ES ESMU JEŠUA

 tulkoja Jānis Oppe