piektdiena, 2017. gada 4. augusts

Durvis uz Dievišķo Eņģeļi caur Ann Albers

Durvis uz Dievišķo
29.07.2017 … Eņģeļi caur Ann Albers
No angļu valodas tulkoja Maija Čepule …
-----------------------------------------------
Ir jūsu Sirdī tāda vietiņa, kuru jūs varat uzskatīt par Durvīm uz Visumu. Jūs to saucat par savu ”Dievišķo Dzirksti”, taču īstenībā visi jūs esat ”Dievišķas Dzirkstis.” Nav nekā ārpus Dievišķās Mīlestības.

Un tomēr, jūs piedzīvojat sevi fiziskajā realitātē. Jūs piedzīvojat sevi, kā atšķirtu no citiem. Kaut arī jūs plešaties Visumā, un izšķīstat Veselumā, līdzīgi kā vilnis plešas un izšķīst okeānā, jums ir grūti to reāli piedzīvot.

Bet kad jums izdodas aizsniegties līdz šai pieredzei, jūs sākat atcerēties, kas jūs esat. Jūs ieraugat savas problēmas, kādas tās ir – kā mācības un kā ilūzijas. Jūs saņemat atbildes. Jūs kļūstat daudz mierīgāki un pārliecinātāki.

Lūk kādēļ daudzi no jums meditē. Lūk kādēļ jums patīk būt Mīlestībā. Lūk kādēļ jums patīk būt dabā, patīk dziedāt, radīt un darīt to, kas jums tīk. Mīlestība ir apskaujoša. Mīlestība ļauj veldzēties Tagad brīdī. Mīlestība reizēm var aiznest ārpus laika, un novest patiesi Lielas Mīlestības Klātbūtnē. Vienalga, vai Mīlat sevi, saulrietu vai saldējumu … Mīlestība ir patiesība, kas atraisa jūs no visām ilūzijām.

Cilvēciskā mīlestība jebkurā gadījumā ir gaistoša un atkarīga no tās objekta. Dievišķā Mīlestība, līdzīgi okeānam, vienmēr gaida uz jums, lai jūs tanī gremdētos, un veldzētos tās apskāvienos.

Ir daudz metožu, kā piedzīvot šo Mīlestību. Ir daudz Durvju. Vienas no tām rodamas jūsu krūtīs, jūsu enerģētiskā Sirds centra nelielā atvērumā.

Ieelpojiet dziļi. Paskatieties, vai varat iedomāties vai sajust nelielu Gaismas dzirkstīti savās krūtīs, nedaudz pa labi no fiziskās sirds. Centrējieties uz to savā iztēlē.

Lai atvērtu šīs Durvis, iedomājieties kādu vai kaut ko, lielu vai mazu, ko jūs Mīlat. Nozīme ir sajūtai. Fokusējieties uz Mīlestību. Fokusējieties uz šo nelielo Gaismas punktu savā Sirdī. Aizveriet acis, ja jums tīk, un kādu brīdi veltiet, lai sajustu, ka Mīlestības enerģija aktivizējas jūsu Sirdī.

Kad jūs sajūtat šo Mīlestību, iztēlojieties, ka tā izplešas arvien vairāk un piepilda jūs. Jūs esat pievērsušies Gaismai. Jūs tanī atslābstat. Jums nav nekas jādara. Jūs vienkārši ļaujat tai izplesties jūsos, piepildīt jūs, plūst caur jums, un koriģēt visu nelāgo, jebkuru apjukumu, jebkādas juceklīgās domas. Tikai sēdiet, elpojiet, un ļaujiet Gaismai plūst caur Sirdi un izplesties jūsos.

Šī Gaisma vienmēr ir klātesoša. Īstenībā tā vienmēr plūst caur jums. Taču pielietojot šādus vingrinājumus, jūs ļaujat savam prātam atslēgties, un nepretoties vairs dzīvei. Jūs sākat aptvert, ka Gaisma vienmēr ir šeit. Jūs sākat to sajust. Jūs ļaujat tai ieplūst savā ”izdzīvojamajā” realitātē, un tas sāk nest jums turklāt daudz laimīgāku un veselīgāku dzīves pieredzi.

Dārgie, mēs Mīlam jūs. Ļaujiet sev piedzīvot šo mūžīgo un pastāvīgo Mīlestību, un tā noteikti uzlabos jūsu dzīvi, un ieplūdīs arī to cilvēku dzīvēs, ar kuriem jūs saskaraties.
Jūsu ”izaugsme” var būt tik vienkārša!