pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

PROGRAMMA “BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”


PROGRAMMA “BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA” (BEA)

CEĻVEDIS UN PALĪGS VECĀKIEMProgramma "Bērna emocionālā audzināšana" (BEA) sniedz ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.Šī ir iespēja iesaistīties vecāku (bērna vecums 4-6 gadi) apmācības grupā, lai labāk izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to uzlabot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai pat agresīvs.BEA programmā ir izdalītas 10 tēmas jeb soļi ( bērna temperaments, ķermeņa kontrole, piesaiste, spēlēšanās un fantāzija, valoda un komunikācijas prasmes, pašvērtējums, disciplinēšanas metodes, emociju pašregulācija, problēmu risināšana) un katrā solī vecākiem tiek sniegta būtiskākais par bērna attīstību un audzināšanas principiem.Mērķis:§  veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, emociju pašregulāciju;

§  palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības,

§  uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, arī attiecības ar vienaudžiem;

§  veicināt bērna uzticēšanos, pašcieņas nostiprināšanos, iesaistīšanos dažādās aktivitātēs;

§  palīdzēt mazināt trauksmes līmeni, bērnu uzvedības problēmas.Guvums:Grupas dalībniekiem ir iespēja gūt zināšanas, praktiskas iemaņas un pieredzi, kā arī izdales materiālus katrā nodarbībā. Tiks piedāvātas mākslas terapijas tehnikas un uzdevumi, gan vecākiem, gan bērniem.Kā grupa darbosies?§  Grupas dalībnieki (6- 10 vecāki) tiksies 10 nodarbībās

§  1 reizi nedēļā/ paredzētā vieta – Rīga, Annas iela (pretī fabrikai “Laima”)

§  Nodarbības ilgums 2,5 stundas (rīta vai vakara grupa)

§  Cena – EUR 5.00/par nodarbībuPieteikšanās un sīkāka informācija

pa telefonu 28818268, Diāna Sergavai epastā – diana.serga@gmail.comParedzētais sākums – marts.

P.S. Programmas efektivitāte ir pārbaudīta zinātniskos pētījumos gan ārzemēs, gan Latvijā. Latvijā pētījuma dalībnieki pēc dalības programmā atzīmēja, ka nozīmīgi pieaugusi viņu apmierinātība ar vecāku lomu, savas efektivitātes novērtējums un kopējā kompetences izjūta, kā arī norādīja mazāk bērna eksternalizētās uzvedības problēmas un kopējās uzvedības problēmas.

_____________________