piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Maiju kalendāra colkins - 15.febr.-27.febr.–2018_Viļņa apraksts_18vilnis_Z_IK_Lamat_IX


1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.


Ziemeļu  vilnis

Ik – Lamat - Ix

15.februāris – 27.februāris   2018

15.febr.
Ik 1
16.febr.
Akbal 2
17.febr.
Kan 3
18.febr.
Chikchan 4
19.febr.
Kimi 5
20.febr.
Manik 6
21.febr.
Lamat 7
22.febr.
Muluk 8
23.febr.
Ok 9
24.febr.
Chuwen 10
25.febr.
Eb 11
26.febr.
Ben 12
27.febr.
Ix 13

Ziemeļu  vilnis

Ik – Lamat - Ix

15.februāris – 27.februāris   2018Ir sācies jauns 13-dienu vilnis, ar vadošo enerģiju IK - Vējš, Kosmiskā elpa, Gars un Kustība. Visā laika vilnī Vējš izkustinās un iekustinās mūsu dzīvi, mums ir tikai jāļaujas...

Šī viļņa galvenais uzdevums ir komunikācija ar Garu un Visuma elpas sajušana dzīvē. Šis ir labs laiks, lai saņemtu informāciju no Visuma un nosūtītu to Visuma plašajā telpā. Kā arī pavisam vienkārši - sazinātos un saņemtu informāciju no sev apkārtējiem cilvēkiem, kā arī efektīgi strādātu un kustētos apkārtējā vidē.Atvēlēsim laiku, lai, iespējams, uzrakstītu kādu vēstuli kādam tuvam cilvēkam vai arī kādam piezvanītu.

Esiet tieši tādi, kādi Jūs ikkatrs esat un nesiet sevi sabiedrībā kā Dievisķu būtni, komunicējiet ar apkārtējiem un iekustiniet tos ar savu elpas ritmu.

Ieskatieties un sadzirdiet sava Gara balsi, jo tas ar mums komunicē daudz smalkākā saziņas formā. Gars ar mums runā katru mirkli, tomēr mēs esam aizmirsuši kā klausīties un, ka ar mums, bez apkārtējiem cilvēkiem, vispār vēl kāds runā. Gars izmanto daudzas metodes kā sazināties – bieži ir situācijas, kad dzīvnieki pie mums atnāk ar kādu ziņu. Ja dzīvnieks ar kaut kādu savu uzvedību pievērš mums savu uzmanību, tad dzīvniekam ir kāda ziņa tieši priekš mums. Piemēram, ja suns dzenas pakaļ vārnai, kad dodamies pastaigā, tas var būt kā brīdinājums, lai esam redzīgi un vairamies no kaut kā nepatīkama. Gars mums nemitīgi dod zīmes - tamdēļ ieskatieties dziļāk šajās zīmēs un padomājiet, ko tās grib pavēstīt.

Šis 13-mit dienu vilnis pastums kaut kādus notikumus diezgan pamatīgi uz priekšu. Kosmiskā elpa nesīs mums informāciju no Visuma, kā arī liks caur darbību un kustību slīpēt un pilnveidot pašiem sevi, pieslīpēties apkārtējiem un nospodrināt apkārtējās formas, līdz ar to radot kaut ko pilnīgi jaunu un skaistu, mirdzošu un skanīgu.Pievērsiet lielu uzmanību vides impulsiem, tiem, kas mūs mazliet pastumj, kaut ko iesaka, liek padomāt un, iespējams, izmēģināt ko jaunu! Un, ja mēs spēsim tos pieņemt un ļauties, tad tas viss mūs nospodrinās, līdz izveidosies jauna forma un apveids, par ko paši būsim pārsteigti un priecīgi!Ir sācies jauns trīspadsmit dienu vilnis, kurš kustinās, virzīs un atbrīvos no liekā.

Šis ir Ik vilnis - vējš, garīgais spēks un brīvība būs tie, kas mūs virzīs uz priekšu.

Šis ir Ziemeļu vilnis un Ziemeļu enerģiju vada Dievs. Ja iepriekšējā vilnī mums cēla ārā karmisko un zemapziņas informāciju, lai mēs to iztransformētu un caur to ieraudzītu savā dzīvē jaunu sākumu, ko jaunu, kas mūs motivēs dzīvot ar pilnu krūti, tad šajā vilnī vējš šo informāciju izvējos un aizslaucīs vecās programmas - ja vien mēs paši ļausimies.Šī viļņa tēma ir brīvība, caur kuru apgūstam garīgo spēku, kurš aizslaucīs lieko un izkustinās vajadzīgo, ja vien būsim harmonijā ar sevi un paļausimies uz Augstākiem spēkiem.Esot harmonijā ar sevi, mēs vieglāk saprotam, kas ir mūsu un kas nav mūsu, jo liela daļa domas un idejas nav nemaz mūsu, tās vienkārši kaut kādā veidā nonāk pie mums un ja cenšamies realizēt svešas domas un idejas, tad tām rezultāta nebūs. Tāpēc ir svarīgi būt harmonijā ar sevi un darīt tikai to, kas ir mūsu, nevis svešas domas, svešus darbus. Ja būsim harmonijā ar sevi, tad ieraudzīsim, ko vēl varam pilnveidot sevī un pacelt pilnīgi jaunā līmenī.Protams, ja iepriekšējā vilnī neizteicām gribu vai neizsakām gribu Austrumu dienās, tad Ziemeļu dienas un Ziemeļu vilnis šķiet fantastisks, jo nekas ar mums īsti nenotiek un var baudīt dzīvi. Kaut ir iespēja pacelties jaunā līmenī un jau tur baudīt dzīvi.

Lai Ziemeļu dienās būtu kustība un Ziemeļu vilnī būtu daudz notikumui, un tas būtu piesātināts, ir jāgrib ko piedzīvot un tad Ziemelis slauka prom visu, kas mums traucē to sasniegt. Bet ja gribu neizsakām, tad Ziemelī nekas tāds nenotiek un varam teikt, ka Ziemeļu dienas ir fantastiskas, jo tās mūsos neko nemaina.Ja izteicām gribu iepriekšējā vilnī vai vakar, tad šajā vilnī garīgais spēks mūs virzīs uz turieni, kur esam gribējuši nokļūt. Taču ja neko neesam gribējuši, sēdēsim uz vietas savā garīgajā attīstībā un mums šķitīs, ka mūsu dzīvē jau viss ir atrisināts.

Jebkurā gadījumā - mums šajā vilnī jāļaujas kustībai, jāļaujas vides impulsiem. Ja esam sapratuši uz kuru ostu doties ar savu buru kuģi, tad šodien atliek pacelt enkuru un buras, lai neesam nekam piesaistīti un vējš mūs aizvedīs uz to ostu, kur vajag.

Šī viļņa garīgā izaugsme vai radošā izpausme ir Ziemeļu enerģijas rīcībā un tas nozīmē, ka Visums caur impulsiem mūs kustinās.

Katrā radošajā darbībā Kimi spēks slaucīs prom lieko - ja radošajā izpausmē kaut kas neiet vai plīst un bojājas, tad tas jālaiž prom, lai nāktu kas jauns vietā. Radošā izpausme cels mūs jaunā līmenī un rūdīs. Būsim modri un vērosim šo procesu un sevi, lai pamanītu to, uz ko Visums norāda, lai pamanītu to, ko Visums cenšas izspiest no mūsu dzīves.Ja ļausimies kustībai un brīvībai, tad nonāksim pie tā, no kā jāatbrīvojas un kurās tēmās jāpaceļas jaunā līmenī. Ja atbrīvosimies no tā, kas lieks - mūsu dzīvē ienāks tas, ko mīlam un tas, kas mums labāk patīk.Šī viļņa Dievišķums ir sakārtot savu dzīvi tā, kā mīlam un tas nozīmē neļaut sev darīt pāri, mācēt pateikt “nē” tur, kur gribās to izdarīt un darīt tikai to, kas tuvs sirdij. Visums mums rādīs to, ko sakārtot un virzīs uz to, lai sakārtotos. Ja nonāksim pie tā, ko mīlam, tad ieraudzīsim savā dzīvē ko vēl varam pilnveidot un kā uzpulēt to, ko mīlam. Tas, kas patīk - ir jāuzpulē un jāuzspodrina. Un šī uzspodrināšana būs tā, kas pacels mūs jaunā līmenī un ievirzīs nākamajā vilnī.Šī viļņa mijiedarbībā, attiecībās un komunikācijā ir Rietumu enerģija un tas nozīmē, ka lai veiksmīgi komunicētu, mijiedarbotos un saprastu, kas notiek attiecībās - ir jāklausās savās sajūtās un intuīcijā.

Šajā vilnī apkārtējā pasaulē ir Akbal enerģija - apkārtējā pasaulē visiem notikumiem redzēsim sākotnēji tikai aisberga redzamo daļu un pārējais būs jāsajūt. Visam, kas notiks apkārtējā pasaulē ir un būs daudz dziļāka nozīme, kuru varēs izprast tikai iedziļinoties savās sajūtās un intuīcijā. Nekas nenotiek tāpat vien:).Tuvākā pasaulē, kas būtu mūsu mājas, darbavieta, attiecības un mijiedarbība ar tuvajiem - ir Manik enerģija. Kas nozīmē to, ka šajā vilnī cilvēki viens otru medīs, manipulēs un centīsies iegūt savu savtīgo labumu no katra, ar ko komunicēs. Tāpēc svarīgs ir augsts pašnovērtējums, lai nekristu kādā iluzorā kārdinājumā un mūs kāds mednieks neievilinātu savās lamatās. Neticēsim prātam, ticēsim sajūtām un tad mūs nenomedīs. Taču šī manipulēšana, vampirēšana un kārdināšana parasti sākumā notiek enerģētiski. Mūsu galvā tiek ielikta doma, ka konkrētā lieta mums ir izdevīga un tad cilvēks nāk un stāsta, ka šī lieta mums ir vajadzīga. Ka viņam pašam tā - bet Tev gan taču vajag šo:). Manipulatori parasti galvā ieliek domu un tad ar to operē. Šī doma ir kā ēsma uz āķa, kuru mums cenšas iegrūst pa visām varītēm un kad esam to norijuši, tad jau no makšķeres vairs nost netikt. Tāpēc novērtēsim sevi, ticēsim savām sajūtām un trīsreiz padomāsim - vai man tas tiešām ir vajadzīgs, ko man tas dos un kāds ir tieši mans ieguvums no piedāvātā kārdinājuma.

Parasti Manik piedāvātais ir pārāk labs, lai būtu patiesība.

Ieklausīsimies intuīcijā, lai atšķirtu patiesu ieguvumu no kārdinājuma.

Lai šajā vilnī sasniegtu rezultātu - ir jābūt vieglai dzīves uztverei un visam jāpieiet radoši. Tā, kā to dara bērni - iekšējais bērns mūs vedīs pie rezultāta un, iespējams, pat jauna interesanta sākuma.Šajā vilnī nedrīkstam neko uztvert pārāk nopietni, visam jābūt viegli, jo no daudz kā būs jāatsakās un parasti tas nav viegli. Tikai viegla dzīves uztvere dod iespēju dzirdēt intuīciju, jo tad prāts netrako un nebļaustās kā nenormāls. Tātad - viegla dzīves uztvere un rezultāts būs rokā.Šī viļņa darbībā ir Dienvidu enerģija, kas nozīmē, ka darbībā būs mūsu domu rezultāts. To, ko esam domājuši un radījuši, tas notiks šī viļņa darbībā. Vienkāršā darbībā mums jādara lietas, kurām nāk ātrs rezultāts un ir liels gandarījums. Teiksim tā - jāatpūšas un jābauda dzīve, jāpriecājas un jāceļas vibrācijās. Viss, kas iepriecina, atjauno un reģenerē caur darbību - vedīs pie kāda rezultāta.

Maģiskajā darbībā ir Lamat enerģija, kas ir harmonija ar sevi un pievilkšanās spēks. Lai maģiski izpaustos un radītu brīnumus, mums jābūt harmonijā ar sevi, nevis pasauli un tās stereotipiem, Ja gribas iedzert - tad jāiedzer, gribas vēl ko tādu, ko cilvēki nespēj pieņemt, tad tas ir jādara, jo tikai harmonijā ar sevi mēs spēsim pievilkt to, ko vēlamies un ielikt jaunu bruģakmeni savā ceļā uz laimi.Šī viļņa Augstākā izpausme ir Eb enerģija, kas nozīmē to, ka pievēršot visam uzmanību, darot ko kopā ar domubiedriem un ceļabiedriem, mēs spēsim paveikt lielas lietas un atrisināt to, kas nerisinās. Šajā vilnī Augstāki spēki mūs vienos un apkopos mūsu spēkus kopīgam mērķim un rezultātam. Uztversim visu vienlīdzīgi - vai tā ir caura zeķe vai nokritusi lidmašīna. Katram notikumam ir vienlīdz liela nozīme mūsu dzīvē un tikai to apzinoties, spēsim atrisināt un paveikt to, kas šajā vilnī jāpaveic.

Viļņa stabilitāti veido Austrumu enerģija un tā ir mūsu griba. Ja gribēsim ko iedzīvināt un izpētīsim to līdz sīkumiem, tad jutīsimies stabili, neatkarīgi no tā, kas notiek makā vai mājās. Ja zinām, ko gribam izpētīt, ja zinām, ko gribam iedzīvināt, tad stabilitāte būs neatkarīgi no skaitļiem kontā.Lai Justos garīgi stabili - ir jāmaina zemapziņas programmas un jāgrib izzināt procesu, kurā iedziļināmies. Ūdens un informācija veidos mūsu garīgo stabilitāti un dos sirdsmieru.Augstāko stabilitāti vai pašpietiekamību dos tas, ka gribam komunicēt ar Debesīm, ka zinām mērķi un ejam uz to. Ir jāgrib sasniegt mērķi - ir jāuzdrīkstas un jātiecas pretī izaugsmei un ja to darīsim no sirds un ar pilnu atdevi, tad jutīsimies pašpietiekami un stabili. Mērķis būs tas, kas neļaus Zemei pazust zem kājām. Pat ja pazudīs mērķtiecība - neļaus nokrist bezdibenī.

Šajā vilnī jāļaujas un jāpievērš uzmanība tam, kas ap mums notiek un jābūt modriem, lai izprastu notikumu būtību.

1 IK

Ziemeļu vilnis - Ziemeļu diena – 1 IK – Vējš, Kosmiskā elpa, Kustība.

Šodien ir Vēja diena!:) Un vējš šodien mūs ir aizpūtis prom no ikdienas ierastā ritma! Taču laiktelpā tāpat kā katru dienu valda enerģija, kas veido mūsu realitāti!

Ja dienu sākām ar labu noskaņojumu, tad esam ielēkuši vilcienā, kas mūs uz pozitīvas nots arī ved uz priekšu!:)Šajā dienā mūs pavada kāds nezināms spēks... ja tam izdodas pieslēgties jau no paša rīta, tad darbība būs aktīva līdz vēlam vakaram. Ejot no mājas, iekļaujieties cilvēku straumē, tas ir pirmais un galvenais, kas ir jāizdara! Viss pārējais pats šodien atnāks. Ļoti labs laiks, lai sāktu biznesu vai arī uzsāktu jaunas darba gaitas – šajā dienā iesāktais ir uz ilglaicīgu turpinājumu! Ja iekšēji rodas kāds jautājums, izejiet dabā un atbilde atnāks, jo ir cieša saikne ar Gara spēku.Šodien ir tā diena, kad attīrīt un iztīrīt visu negatīvo, smagnējo un neveselīgo, kas ietekmē mūsu dzīvi. Lai kas tas arī būtu – slimība, hronisks ieradums, bailes vai fobijas, neveselīgas attiecības ar draugu vai mīļoto, boss, kas piespiež pie zemes. Šajā dienā mums ir atbalsts, lai izstumtu ārā visu negatīvo un traucējošo, un pārvērstu to visu pozitīvajā!Tiem, kas par to kādu reizi ir iedomājušies, bet nav nonākuši pie darīšanas vai atraduši motivāciju, šī ir īstā diena!! Izmantojiet šīs dienas spēcīgo pirmo enerģiju un dariet to!

Ļaujieties vēja enerģijai! Ļaujiet, lai tā nes projām to, kam ir jāiet prom, un lai atnes mums to, ko sirdī vēlamies!

2 Akbal

Ziemeļu vilnis – Rietumu diena – 2 Akbal – Sapņu pasaule, Bezgalīgs potenciāls, Aka, Tumšā nakts, Dziļas sajūtas.

Otrā diena laika vilnī ir diena, caur kuru apstiprinām vai noliedzam izvēlēto virzienu, kurā doties.

Otrā diena mums parāda, caur ko ir jādarbojas, lai saprastu, ko patiesi šajās trīspadsmit dienās darīsim un vai darīsim to, ko esam iesākuši.

Šo vilni vada mūsu Augstākais “Es” un visas trīspadsmit dienas Dievs mums rādīs, kurp doties un ko darīt, lai tuvotos saviem mērķiem.

Šodien ir Akbal diena otrajā pakāpienā, kas nozīmē to, ka visu šo vilni apkārtējā pasaule liks iedziļināties savās sajūtās un intuīcijā.

Apkārtējā pasaulē šodien un šajā vilnī ir dziļš piepildījums, kuru varam sajust, vadoties pēc sajūtām un vērojot netveramo. Akbal enerģija ir bezgalīgs piepildījums, kuru šajā vilnī spēs sniegt apkārtējā vide.Ja skatīsimies uz apkārtējo pasauli un notikumiem ar apziņu, ka pilnīgi nekas nenotiek tāpat vien, ka pilnīgi visu esam radījuši mēs paši, kaut kādu šobrīd nezināmu iemeslu dēļ, mēs pasauli ieraudzīsim daudz savādākā skatījumā. Mēs pamanīsim visu, kas ap mums notiek un piešķirsim tam nozīmi savā dzīvē. Principā, viss, kas ap mums notiek, ir mūsu radīts un, ieskatoties dziļāk, varam savilkt paralēles ar savu dzīvi. Piemēram, ja šodien brauksim sabiedriskajā transportā un tur būs kāds no cilvēku tipiem, kurš mums nepatīk, tad mums ir jāskatās un jāiedziļinās sevī un jāatrod sevī, kur mūsos slēpjas tā informācija, kura piesaista šos cilvēkus.Jo pilnīgi viss, kas notiek ap mums, ir atspulgs no tā, kas notiek mūsos! Varētu teikt tā, ka trolejbusu vai kustību uz ielas varam uztvert kā savu zemapziņu un katrs cilvēks, kuru satiekam, atspoguļo kaut ko no tā, kas ir mūsos.Ja mums kaut kas ļoti nepatīk, ir jāskatās sevī un jāatrod tas, kur mūsu attieksme un uztvere ir neatbilstoša Dievišķajam.

Šodien pilnīgi visam notiekošajam ir daudz dziļāka būtība un, dzīvojot ar tādu domu, mēs spēsim ieraudzīt savas dziļākās dzīles. Šodien cilvēkiem nāks ārā visapslēptākās domas un vēlmes, kuras ir dziļi katrā no mums.

Lai šodien sasniegtu maksimālu rezultātu un ieraudzītu sevi no daudz dziļāka skatpunkta, mums ir jāļaujas savām sajūtām - jādodas tikai tur, kur jūtam dziļu piepildījumu, jādara tikai tas, kas sagādā dziļas sajūtas un ja tās ir sajūtas, kas mūs kaut kur ved, mēs ieraudzīsim to, ko kaut kad esam gribējuši, vai ieraudzīsim sevi vēl labāk no iekšpuses.Ja šodien spēsim Tvert pasaules dziļumu un daudzslāņainību, skatīsimies uz visu caur daudz dziļāku skatpunktu, tad ieraudzīsim apkārtējā pasaulē Dievu un viņa brīnumus, un arī sevi un to, cik paši esam brīnumaini. Sajutīsim to, cik patiesībā esam dziļi un bezgalīgi, kā arī visu to, ko nesam sevī kā apslēptus dārgumus.

Un atcerēsimies ik mirkli, ka mēs paši esam Dievs, ka visā ap mums ir Dievs un ka viss apkārtējā pasaulē arī ir Dievs.

Lai mums visiem sajūtās dziļa Sestdiena - Sapņosim un sajutīsim, iegrimsim tajās sajūtās, ko mēs gribam piedzīvot, un ļausim tam notikt mūsu dzīvē!

AKBAL enerģija

Gribētos sākt šodienas rakstiņu ar to, ka cilvēki, kuriem nerezonē tas, ko mēs rakstām, droši drīkst nelasīt un pievērsties tam, kas patiesi rezonē un sirdī ir Tuvs!

Man, piemēram, nerezonēja nekas no tā, ko skolā mācīja un es necentos skolotājai pierādīt pretējo. Daudzi domā, ka Ēģiptes piramīdas ir cēluši vergi un to droši var turpināt darīt:).

Mēs ne ar vienu necīnāmies un nav jācenšas oponēt. Taču šoreiz ir sajūta, ka ir jāatbild sievietei, kura pilda vīra, bērnu un kāda cita gribu.

Ir ļoti daudz cilvēki, kas tic tam, ka ja viņi izklāsies citiem kā paklājs - tad viņus mīlēs. Kā paklājus noteikti mīlēs un kājas noslaucīs vienmēr.

Es, pirmkārt, neticu, ka mātei nav savas gribas pabarot bērnu vai samīļot vīru. Ja tiešām sieviete baro bērnu tikai tāpēc, ka bērnam gribas ēst, nevis tāpēc, ka grib, lai viņas bērns ir paēdis un aprūpēts, tad tādām sievietēm ir jāaizliedz dzemdēt.

Es arī neticu, ka ja vīrs gribēs, lai sieva ar vīra draugiem brauc makšķerēt vai dzert šņabi garāžā, ka sieva būs gatava pildīt vīra gribu. Kompromiss attiecībās nozīmē to, ka attiecībās patiesa mīlestība nav un nevar būt.

Ja cilvēki nespēj pieņemt viens otru tādus, kādi tie ir, tad attiecībās saista tikai karmiskie mezgli, nevis mīlestība.Mīlestība dzimst mūsos, nevis attiecībās ar kādu. Ja cilvēki mīl sevi un ir harmoniski ar sevi, tad pievelkas attiecīgi harmonisks cilvēks, ar kuru attiecības būs harmoniskas. Ja cilvēki iet uz kompromisiem, tad attīstība apstājas un sākas stagnācija līdz brīdim, kad griba ir uzģenerējusies tik liela, ka var pat vīram vai sievai nodarīt ko ļoti nepatīkamu, jo ilgstoši ir apspiesta griba un tā nāk ārā kā milzīgs neapzināts naids.Ja cilvēki ir harmoniski ar sevi, tad attiecībās ir absolūta harmonija un nekad nav jāpiekāpjas otram, jo abu cilvēku griba neatšķiras. Protams, ka nevienam nevar neko pārmest, jo gadu tūkstošus esam audzināti kā paklausīgi vergi, kuriem jāpakļaujas priekšniekiem, vīriem un politiķiem. Tikai apspiežot mūsu gribu, var mūs piespiest darīt to, ko citi grib.Dzīve nav tikai karjera vai attiecību un ģimenes simulācija. Dzīve ir tam, lai iegūtu pieredzi un savu pieredzi, nevis kāda, kurš grib, lai viņam pakļaujamies.

Mēs apziņā augam un attīstāmies tikai tad, kad dzīvojam savu dzīvi un ja sākam dzīvot vīra vai kāda cita dzīvi, tad negūstam to pieredzi, kas ļauj mums attīstīties.Egoisms ir svarīga lieta - ego ir tas, kas sargā mūs no iznīcības. Ja nebūtu ego, mūs citi izmantotu par grīdas lupatām. Bez egoisma mēs šeit neko nevaram panākt. Un droši vien kādam tas šķitīs neticami, taču lielākais ego ar lielākajām ambīcijām bija Jēzum, un viņš uz Zemes nāca tikai savai attīstībai, nevis kādam citam. Viņš ieguva savu pieredzi un gāja savu ceļu. Ja viņam nebūtu savs ego, viņš noteikti nomirtu kā galdnieks sirmā vecumā, turpinot tēva gribu.

Ego ir gaismas instruments, taču egocentrisms ir destruktīvs un graujošs. Kad kāds cilvēks iedomājas, ka citi uz šīs planētas, piemēram – cilvēki, dzīvnieki vai daba, ir tieši viņam.

Egoisms ir tad, kad domāju par sevi un tajā nav nekā slikta. Ja nedomātu par sevi, tad izšķīstu gaisā jau bērnudārza pirmajā grupiņā. Taču egocentrisms ir tad, kad domāju, ka visi septiņi miljardi vai kaut vai ģimene, dzīvo priekš manis. Egocentrisms pakļauj citu brīvo gribu, egoisms attīsta mūs pašus.Nav jēga uz visu skatīties virspusēji un nav jēga pieņemt citu teikto vai rakstīto kā pašsaprotamu. Visam ir daudz dziļāka nozīme - gan tam, ka esam mācīti piekāpties un mēģināt atrast vidusceļu, gan tam, ka mums tiek radīts ienaidnieks. Gan tam, ka esam iemācīti meklēt vainīgos.Ļoti daudz no tā, kam esam mācīti, ļoti daudz, ko mums ir iemācījuši, ir tam, lai kalpotu citiem. Šī izpratne jau ir nedaudz dziļāka par to, kā vienkārši pieņemam un dzīvojam ar to, ko iedod. Taču arī tam, ka mūs pakļauj un uztaisa par ģenerātoriem un patērētājiem, ir daudz dziļāka nozīme. Mūs māca par radītājiem, par pašpietiekamiem radītājiem un Dieviem. Un paskatoties uz Sauli, mēs labi varam mācīties to, ko šī skola mums māca. Saule nekad nav gājusi uz kompromisu ne ar Venēru, ne Jupiteru, ne Marsu. Saule dzīvo sev un ja Saulei nebūtu savs ego, tā sen jau būtu beigusi spīdēt. Protams, caur to, ka viņa domā par sevi dod arī citiem. Taču ja viņa būtu egocentriska, tad sen jau būtu apēdusi visas planētas ap sevi.

Visumā apkārtējā pasaulē it visam šajā dienā un arī šajā vilnī - ir daudz dziļāka nozīme un būtība, un tas ir tas, ko mums māca ieraudzīt. Nevis Holivudas filmās parādītās paraug ģimenes, bet izprast pašas ģimenes un attiecību būtību.Ja tikai akli ticēsim tam, kas rakstīts grāmatās un paši neiedziļināsimies savas dzīves būtībā, tad dzīves beigās pat nebūs par ko pastāstīt Dieviņam, kad centīsimies tikt tai saucamajā paradīzē. Visticamāk, ka viņš sūtīs mūs atpakaļ, palikt uz otru gadu, lai iemācāmies kārtīgāk šīs dzīves mācības.Akbal dienas parasti izceļ uz āru ko dziļu - mūsu dziļākās vēlmes, mūsu dzīlēs mītošos dēmonus un visu ko citu, kas mūsos noslēpts un ko paši tur esam noslēpuši. Tāpēc būsim modri, vērosim savas sajūtas un centīsimies izprast, ko šis viss cenšas parādīt un iemācīt.Visu šo vilni apkārtējā pasaulē notiks lietas, kuru būtību nevarēs uzreiz ieraudzīt, taču varēs sajust. Visumā ir bezgalīgs dziļums, taču bezgalīgi tālu mēs neredzam, mēs labi redzam tikai nedaudz dziļāk par to, ko rāda un tas, ko mēs jūtam attiecībā uz pasaules notikumiem ir tas, ka mums cenšas novērst uzmanību no mums pašiem. Dziļākais iemesls varētu būt tas, ka uz jaunu līmeni var tikt tikai stiprākie, kuri nokārtojuši visus eksāmenus. Viens no lielākajiem eksāmeniem ir tas, ka duālisms neeksistē. Un ja spējam no tā izkāpt, tad esam gana tīri, lai pārceļoties uz jauno planētu nepiesārņotu to un neiznīcinātu sevi ar savām destruktīvajām domām.Duālisms neeksistē, tas tiek mākslīgi radīts, lai mēs skatītos uz citu skabargām, nevis uz saviem baļķiem. Ja meklējam vainīgos vai ienaidniekus, tad noteikti vēl neesam gatavi izkāpt no duālisma. Nav nevienā lietā - ne sliktuma, ne labuma. Tas viss vienkārši ir un tas viss ir jāpiedzīvo, lai saprastu, ko gribas pašam.Nevar taču teikt, ka tagad lidmašīnas ir sliktas vai okeāns ir slikts, jo tajā slīkst cilvēki. Ja domājam, ka ir slikts un labs, tad nažus kā tādus jāaizliedz ražot un izgatavot. Jo ar nazi taču var nogalināt. Ja ticam sliktajam, tad viss pasaules ūdens ir jāiztvaicē un jāaizsūta Visumā, jo daudzi ir noslīkuši un vēl daudzi aizrijušies. Ūdens, principā, ir nāvējošs un ir nogalinājis daudz vairāk kā teroristi. Un vulkāniem vispār jāaizliedz darboties - jo tie vienā dienā rada vairāk CO2 nekā visa cilvēce vairākos gados. Un vulkāni ir tie, dēļ kuriem jāmaksā CO2 nodeva.Nav sliktais un labais - tie ir tikai viena koka divi gali, taču koks ir tikai viens un patiesība ir tikai viena. Viss atkarīgs no tā, cik esam piedzīvojuši un pieredzējuši. Ja esam redzējuši zilonim tikai asti vai snuķi, tad varam domāt, ka tā ir čūska vai kas cits. Kā anekdotē par trīs aklajiem, kuri tausta ziloni. Bet zilonis taču nav tikai aste vai snuķis, vai ilkņi. Tāpat kamēr neredzam visas puses katram notikumam vai lietai, mēs nespējam izprast tā būtību. Ja skatāmies uz ziloņa pēcpusi, tad varam domāt, ka šis dzīvnieks tikai sūdus taisa. Taču arī mēsliem ir divi gali - tie smird, tie ir nepatīkami un cilvēkam neizmantojami. Taču daba un augi par tiem ir sajūsmā. Nevienai lietai nav tikai melnā puse - Visam ir vismaz divi gali un viss ir daudzfunkcionāls.

Neatceros konkrētā cilvēka vārdu, taču bija bokseris, kuru nepatiesi notiesāja par slepkavību, jo mašīnā atrada pistoli un tā kā bokseris bija melnādainais, tad to notiesāja bez lielas izmeklēšanas. Šis cilvēks uzrakstīja grāmatu par tūkstoš sadzīves priekšmetiem, ar kuriem var nogalināt - pat ar galda tenisa bumbiņu var nogalināt cilvēku.Tas, kā mēs to izmantojam, ir mūsu ziņā. Taču arī nogalināt nav slikti vai labi. Nāve ir lielākais radīšanas brīdis un tieši caur nāvi mēs spējam daudz ko iemācīties un lai cik tas dīvaini nebūtu, mēs visi mirsim un tas nemaz nav slikti.

Padomāsim par duālismu un centīsimies to atstāt aiz muguras, centīsimies visur nemeklēt tikai labo vai slikto, bet gan centīsimies ieraudzīt dziļāko, Dievišķās realitātes būtību katram notikumam mūsu dzīvē.Vēl pavisam nedaudz par šo karsto laiku. Vasara ir Tumsas aktivitāšu laiks – laiks, kad gaisma ļauj tumsai izpausties, lai tā izlīstu no savām pažobelēm un pagrabiem. Tāpēc karstums ir tik ilgi, lai tumsa un visi, kuri slēpjas, izlīstu pavisam no ēniņas. Ziemas aukstumā un tad, kad apkārt ir pilns ar kristāliem augstā vibrācijā, tad mošķi sēž paslēpušies, taču vasarā visi lien ārā. To var redzēt pēc apsēstajiem cilvēkiem, kuri vasarās ir daudz vairāk daudzstāvu māju pagalmos. Un kad nāks pērkona negaiss, tad Pērkons un zibens saspers visus šos mošķus. Tāpēc būsim pacietīgi, apzināsimies, ka tumsa kļuvusi aktīvāka, jo viņiem to ļauj, lai visus vienlaicīgi aizslaucītu. Tas ir līdzīgi kā mājā ar tarakāniem - kamēr ir tumšs, tie lien ārā, kad paliek gaišs - tie laižas lapās. Taču viņus noķert un nosist var tikai tad, kad tie izlien ārā. Tāpat šis karstais laiks ļauj visai tumsai iznākt ārā gan no mums, gan visiem pagrabiem un pažobelēm. Siltais laiks ļauj tumsai izpausties un saulīte vēl no mums pašiem pavelk šo tumsu ārā. Un kad nāks negaiss, tad arī to visu noslaucīs un paliks krietni vieglāk.

Irbe vērpa, Pērkons grieza,

Viņpusē Daugavai.

Kas irbītei iekšu deva,

Kas pārcēla Pērkonīti!

Lai mums visiem patīkams šis vakars.

3 KAN

Ziemeļu vilnis – Dienvidu diena – 3 KAN – Ķirzaka, Atjaunošanās un reģenerēšanās, Prieks, Dzīvesprieks.

Trešā diena laika vilnī parāda enerģiju, caur kuru šajā vilnī darbosimies un kādā tēmā veiksim darbības.

Šodien ir Dienvidu enerģija, kas nozīmē to, ka darbība šajā vilnī būs pasīva! Šajā vilnī darbības lietās mums ir vairāk jābauda dzīve un jāredz rezultāts, uz kuru ejam, nekā nopietni jāstrādā.Šodien ir KAN enerģija, kura māca priecāties par dzīvi, priecāties par visu, kas notiek un priecāties par to, ka esam un ar katru sperto soli tuvojamies savai Laimei.

KAN ir atjaunojoša enerģija, un priecājoties par savu dzīvi, mēs sevī atjaunojam enerģiju.

Iespējams, vakar bija pasmaga diena, jo no mūsu zemapziņas līda ārā visādi tarakāni un izpaudās apkārtējā pasaulē!

Ja iedziļinājāmies un atradām iemeslu, kāpēc tas tā notika, tad atjaunojamies un gūstam prieku. Lai cik notikumu bija nepatīkami un, iespējams, izcēla kādas nepatīkamas šķautnes mūsos, tas viss notika tamdēļ, lai mēs atjaunotos un spētu gūt no dzīves vairāk prieka un gandarījuma.KAN enerģija ir arī gandarījums! Ja aktīvi darbojāmies vakar, tad šodien ir gandarījums par to, ko paveicām. Arī šodien darbi vai darbības ir jāveic tādas, kuras sagādā gandarījumu, kuras atjauno mūs un iepriecina. Šis process ir vajadzīgs mūsu turpmākajā dzīvē, lai akumulētu un atjaunotu enerģiju, kura ir nepieciešama tam, lai mēs iedzīvinātu savā dzīvē to, ko no sirds vēlamies.

Prieka un gandarījuma enerģija ir tāds kā dzinējspēks - tā iekustina mūsos visus resursus un rada enerģiju, kuru varam ielikt kādā no procesiem, kuru gribam pavirzīt uz priekšu.

Tāpēc, šodien sadarīsim ko tādu, kas mums sagādā gandarījumu un prieku! Kaut ko tādu, kas atjauno mūsu enerģētiku. Kaut ko, kas piepilda pilnu mūsu dzīvības enerģijas trauku un mēs sagribam dzīvot ar lielāku jaudu un amplitūdu.Vai tā būtu pavadīta diena pie dabas, priecājoties par to, kā dabā viss mainās un par to, ka arī mums jāmainās līdzi tam? Vai tā būtu kādas atjaunojošas procedūras apmeklēšana? Vai tas būtu kas pilnīgi traks un neparedzēts? Vai varbūt apmeklējot kādu uzjautrinošu pasākumu vai vienkārši priecājoties un svinot savu dzīvi?Kan enerģija ir tam, lai mēs spētu priecāties par to, kas jau ir un caur to ģenerētu enerģiju tam, kas vēl tikai būs.

Tāpēc pavadīsim šo dienu uz patīkamas nots - ģenerēsim sev un apkārtējiem situācijas, kuras sagādā prieku, atjauno mūs un ģenerē enerģiju un iedvesmu mūsu turpmākajiem dzīves izaicinājumiem.Visas šīs darbības nostiprinās un nostabilizēs mūs šajā vilnī un radīs daudz patīkamu momentu nākotnē.

Baudiet dzīvi, ieprieciniet viens otru un priecājieties paši par sevi, padarot savu dzīvi par svētkiem ik dienu.

KAN

Trešā diena vēja vilnī - trešā ir darbības diena. Un šī diena ir piesātināta ar Kan enerģiju.

Šī viļņa darbībā mūsos atjaunosies kas tāds, ko it kā sen jau bijām piemirsuši vai zaudējuši. Mūsos atjaunosies tas, kas mēs patiesībā esam - Mīlestība.

Mēs sevi esam nomaskējuši ar visvisādām maskām, taču zem tām visām ir tīra mīlestība. Ja būsim “šeit un tagad”, tad maskas viena pēc otras kritīs un mēs pamazām atgriezīsimies pie tā, kas patiesībā esam.Atgriezīsies visi, taču vai visiem sanāks tieši šajā trīspadsmit dienu vilnī ieraudzīt savu pirmsākumu un būtību - ir atkarīgs tikai no mums pašiem.

Šajā vilnī, kā arī protams katru dienu, mums ir jāiepriecina sevi, jāmīl sevi, jādomā par sevi un jāpalutina sevi, lai mūsos atjaunotos enerģija, kura spēj lauzt ilūzijas un iedzīvināt mūsos to, ko vienmēr esam gribējuši redzēt.Kan ir prieks, un liels prieks visās tēmās ir Laime. Laimīgi mēs varam būt tikai tad, kad esam harmoniski ar sevi, nevis sabiedrības stereotipiem vai pasaules ilūzijām. Laimīgi mēs varam būt, izkāpjot no duālisma ilūzijas.

Duālisms ir tad, ja domājam, ka ir labs un slikts. Taču ja neesam duālismā, tad lietas vienkārši IR. Un ja lietas vienkārši IR, tad tās var rezonēt ar mums vai nerezonēt, vienkāršāk sakot - patikt vai nepatikt. Man, teiksim, ne pārāk patīk stulbi un nozombēti cilvēki, taču viņi ir un tas nav ne labi, ne slikti. Un arī es esmu bijis nozombēts un stulbs. Nevaru to nekādi noliegt .

Ja nav duālisma, tad nepieķeramies tam, kas mums nepatīk. Ja ir duālisms, tad cīnāmies ar to, kas nepatīk.

Izkāpjot no duālisma, mēs spējam domāt tikai par to, ko vēlamies, tikai par to, ko gribam izbaudīt un piedzīvot, jo zinām, ka nav nekas tāds, kas varētu traucēt. Izvēle vienmēr ir un tā vienmēr ir mūsu rokās. Mēs paši izvēlamies uzturēt ilūziju vai atlaist to un doties pretī laimei.Šis ir tāds laiks, kad Visuma enerģijas un no Saules nākošā intensīvā gaisma skalo ārā vecās paradigmas un dogmatiskās ticības. Šī gaismas enerģija, kas ir Mīlestība, šķīdina visu, kas nav patiesība, šķīdina visu, kas ir necaurspīdīgs un nedzidrs. Un izšķīdīs viss, kas miglā tīts.

Ja palaidīsim visu vaļā - maskas nokritīs un atcerēsimies, ka esam mīlestība. Taču ja pieķersimies ilūzijai - izšķīdīsim kopā ar viņu. Taču arī tas nav slikti vai labi, jo visi ceļi ved uz Laimi un atgriešanos pie sevis, tikai citi ceļi, kuri izskatās viegli - ir ļoti gari un jāiet būs krietni ilgāk un citi ceļi, kas izskatās grūti - ir pārvarami pāris soļos.Taču arī tas nav ne slikti, ne labi!

Ejot garu ceļu, labāk iemācāmies un atceramies dzīves mācības, ejot īsu ceļu - ātrāk sasniedzam mērķi. Katram vajadzīgs savādāks trieciens, lai sabruktu ilūzijas un mēs ieraudzītu patiesību. Tāpēc nav pareizu vai nepareizu ceļu. Taču visi viņi ved caur ilūziju sabrukšanu un stereotipu atmešanu. Jo vairāk pie tiem turēsimies, jo smagāka būs transformācija. Transformācija notiek caur to, ka ego atsakās no visa, kas nav patiesība un viņam vairs nav pie kā pieturēties, jo šo patiesību prātam nevar pierādīt - to var tikai sajust. Un lai prāts spētu ieklausīties sajūtās - tam jāatsakās no visa, kam viņš tic. Tas, ka prāts atsakās no visa, kam ticējis, to var saukt par sajukšanu prātā. Un sajuksim prātā mēs visi, grūtāk ies tiem, kas nelaidīs ilūziju vaļā, jo caur to stieps procesu garumā un Visums lauzīs ilūzijas caur smagiem triecieniem.Pats vieglākais veids var izskatīties pats bezatbildīgākais, taču mums nav ko zaudēt, mēs varam tikai iegūt. Palaižot visu vaļā un ļaujoties enerģijas plūsmai - mēs neizbēgami nonāksim tur, kur vēlamies, jo mūsu domas ir kā kuģa stūre un ja domājam par mīlestības un laimes piepildītu dzīvi, tā atnāks nemanot.Palaižot visu vaļā, mēs spējam baudīt un priecāties, un tieši prieks ir tas, kas padara mūs vieglākus un ved pretī laimei. Mēs varam ar prātu censties visu sakārtot, taču tas nav iespējams, jo prātam nepietiek informācijas, un varam vienkārši visu atdot Dieva rokās, un tikmēr baudīt dzīvi.Dievs un enerģijas, kuras šobrīd caurstrāvo Zemi - ir ļoti augstā frekvencē – tā ir tik tīra un spoža gaisma, ka mēs pat to neredzam un šī gaisma izskalo visu tumšo un nepatīkamo no mums, līdzīgi kā upe izskalo savu gulti. Ja ļausimies šai straumei, tā mūs aiznesīs tur, kur vienmēr esam tiekušies. Atliek tikai paļauties un neķerties pie krastiem - lai sevi lieki netraumētu.

Baudīsim dzīvi, uztversim visu viegli un par to, kas mums šķiet neveiksmes - vienkārši pasmaidīsim. Nedaudz iedziļinoties jebkurā situācijā - spēsim sajust, ka tā ved uz laimi un ja paļausimies uz to, ko jūtam, tad ar dziļu sirds un prāta mieru ieiesim tīrā gaismā, kas paši vienmēr esam bijuši.

Mēs esam neredzamā Dieva redzamā daļa.

Lai jauka šī diena...Dieviņš kāpa kumeļā,

Es kāpslīti pieturēju.

Dievs man deva visu Zemi,

Par to kāpšļa turēšanu.Šī tautasdziesma palīdzēs ego ieklausīties sirdī un intuīcijā, un ļaus Dievam izpausties caur mūsu gribas centriem, kuri atrodas uz muguras cilvēkam, kura simbols ir Kumeļš.

4 Chikchan

Ziemeļu vilnis – Austrumu diena – 4 Chikchan – Čūska, Dzīvības enerģija, Kundalini un Seksuālā enerģija, Sīkumainība un detaļas.

Ceturtā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo mūsu stabilitāti un parāda to, caur ko jādarbojas, lai šo stabilitāti iegūtu.

Šodien aktīva ir Chikchan enerģija – enerģija, kura caur detaļām iedzīvina it visu. Šī ir Austrumu diena, kurā visu nosaka mūsu griba iedzīvināt. Chikchan ir tā enerģija, kura pamana visas detaļas un sīkumus un sīkumainība ir tā, kura iedzīvina tēmu, kurā ienirstam detaļās.

Šodien ir jāiedziļinās tajā tēmā, kuru gribam iedzīvināt savā dzīvē, tajā tēmā, kuru iedzīvinot kļūsim stabili.

Viss, kam šodien pieķersimies un viss, kur iedziļināsimies detaļās, kļūs dzīvs.Ja iepriekšējās trīs dienas esam virzījuši kādu no tēmām, tad šodien to nostabilizēt un iedzīvināt varam, iedziļinoties detaļās un izpētot visu līdz sīkumiem.

Chikchan ir dzīvības enerģija, kura rodas caur iedvesmas gūšanu!

Ja vakar darījām to, kas mūs iepriecina un atjauno, tad guvām enerģijas lādiņu, ar kuru spējam iedzīvināt to, ko vēlamies. Ja vakar darījām to, kas gala rezultātā sagādā gandarījumu, tad arī gandarījums ir tāds enerģijas lādiņš, kuru varam izmantot savas dzīves un stabilitātes iedzīvināšanai. Ja vakar iedvesmojām un iepriecinājām citus, tad arī tas mūs uzlādēja un šodien varam iedzīvināt to, ko gribas.Savukārt, ja vakardienu pavadījām bez prieka, iedvesmas un gandarījuma, tad šodien ko paveikt būs grūti, jo neesam sevi aktivizējuši un uzlādējuši. Tas nozīmē tikai to, ka, ja neizbaudām Dienvidu dienu un nepriecājamies uz “pilnu klapi”, tad kaut ko tālāk darīt ir grūti, jo iedvesma ir minimāla un enerģijas lādiņš ir mazs.Tā kā Chikchan enerģija ir dzīvības enerģija, tā iedzīvinās šodien mūs visus, taču vairāk tā apdāvinās tos, kuri māk baudīt un svinēt savu dzīvi.

Šodien un šajā vilnī stabilitāti mums dos tas, ka iedziļināmies detaļās, pievēršam uzmanību sīkumiem un niansēm. Šī enerģija ir tā, kura visos cilvēkos aktivizē sīkumainību un tas šodien var izpausties it visur - mūsu darbības kāds pētīs sīkumos un mēs, ja sajutīsim dienas enerģiju, darīsim tāpat.Šo dienu var izmantot, lai iedziļinātos savā stabilitātē un saprastu, kas tur pietrūkst, caur to iedzīvinot savu stabilitātes pakāpienu, un mūsu stabilitāte aktivizēsies. Iedziļināsimies tajā, kas mums dod stabilitāti un atradīsim to, kas tur traucē, caur to iedzīvinot savu stabilitāti, un dzīvē jutīsimies daudz līdzsvarotāki.Šodienas stabilitāti dos aktīvas darbības - tās var būt fiziskas darbības, piemēram, sportošana vai citas aktivitātes un tās var būt mazāk fiziskas darbības, taču vairāk iedziļināšanās detaļās. Iedziļinoties detaļās, mūsu uzmanības fokuss ir uz vienu vai dažām lietām un visa enerģija tiek fokusēta tieši uz šīm detaļām, līdz ar to tās piepildās ar enerģiju un aktivizējas.

Tāpēc fokusēsimies šodien un vispār tikai uz tām lietām, kuras gribam iedzīvināt savā dzīvē, un piepildīsim tās ar savu enerģiju. Atcerēsimies, ka visi esam Dievi un spējam darīt brīnumus! Atcerēsimies, ka esam pelnījuši šos brīnumus un esam pelnījuši Dieva mīlestību un Gaismu.

Atcerēsimies, ka paši esam Gaisma un spējam izgaismot pasauli.Iedziļināsimies visur, kur vien gribam, un piepildīsim to visu ar savu Gaismu un Mīlestību, lai pasaule ātrāk top tāda, kādu vēlamies to redzēt.

Stabilitātes diena šajā vilnī - un šo stabilitāti mums dod Chikchan enerģija.Lai justos stabili un veiksmīgi noslēgtu šo dienu, un arī visā vilnī nepazaudētu stabilitāti, mums jābūt kā čūskām, kuras pamana sīkumus un detaļas. Katrs sīkums un detaļa, kuru redzam un kura notiek mūsu dzīvē, ir nozīmīga, jo viss lielais veidojās no detaļām.

Ja esam modri, vērojam visu, kas ap mums notiek, tad pamanīsim sīkumus kuri izskaidros lietu būtību. Katrs sīkums un detaļa parāda to, kas ar mums notiek.

Tā kā šajā vilnī Manik ir tuvākajā pasaulē, tad visticamāk, kāds mūs medīs, centīsies manipulēt un izmantot savā labā. Lai mūs neizmantotu un nemanipulētu ar mums, ir jābūt sīkumainiem un jāpievērš uzmanību detaļām. Katrs pateiktais vārds liecina par cilvēka nodomiem un aizmugurējām domām. Šajā brīdī uz Zemes ir maz tādu cilvēku, kuri paši grib realizēt savu dzīvi, pārsvarā ir tādi, kuri grib, lai citi viņu vietā to realizē.Vienīgais veids kā neļaut ar sevi manipulēt un neļaut zagt informāciju un enerģiju, ir nestāstīt nevienam savas idejas un plānus. Ja pat ir vēlme pastāstīt, tad jāsaprot, no kurienes šī vēlme uzradusies - vai ir vainas, vai parāda sajūta, vai arī gribās palīdzēt.

Katrai šai sajūtai ir kāds iemesls un ja ir sajūtas, tad jādomā, kas ir iemesls.Mēs varam dalīties ar informāciju un pieredzi, taču daloties ar saviem plāniem, mēs enerģiju un iespējas atdodam citiem un citi to arī realizē, un mūsu dzīvē pamazām iestājas tukšums, kuru pēc tam piepildīt ir grūti.Ja brīnāmies kāpēc neviena ideja nerealizējās no tām, kuru izstāstām kādam, tad viens iemesls ir tas, ka šo enerģiju kāds pārņem savā varā un otrs ir tas, ka Tumsa dzīvo ārpus laika un viņa redz, kas notiks, ja šo ideju realizēs. Un protams, ka daudzas idejas viņi neatbalsta.

Tāpēc būsim modri, domāsim, ko runājam un darām, nestāstīsim nevienam savas idejas un plānus, kamēr tie nav realizēti, lai nebūtu jābrīnās par nepatīkamo rezultātu. Pievērsīsim uzmanību visiem sīkumiem un detaļām, jo no tām veidojās kopēja bilde. Savelkot sīkumus kopā – ieraudzīsim kopainu un taps skaidrs, kas notiek.Chikchan ir uzmanības fokuss un lai šajā vilnī, lai justos stabili, mums jāfokusējas un sīkumos jāizpēta tas, ko vēlamies darīt un realizēt. Caur to, ka izpētām, piepildām šo tēmu ar enerģiju, tā spēj atdzīvoties un realizēties.

Skatīsimies uz sevi un savu dzīvi, lai iedzīvinātu to, ko no sirds vēlamies! Izpētīsim sīkumos to, ko gribam iedzīvināt un viss notiks.

5 KIMI

Ziemeļu vilnis – Ziemeļu diena – 5 KIMI – Nāve, Baltās lapas diena, Pacelšanās jaunā līmenī, Nostiprināšanās.

Piektā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo radošo izpausmi šajā vilnī. Dienas enerģija ir Kimi - nāve, bailes, pacelšanās jaunā līmenī, nostiprināšanās un baltās lapas diena.

Šī viļņa radošā izpausme ir atbrīvošanās no bailēm!Pats IK vilnis ir tāds, kurš attīra mūs no liekā un daudz ko aizslauka prom.

Un šī Kimi diena ir tā, kura pastiprināti ceļ ārā mūsu bailes, lai mēs no tām atbrīvotos. Kimi mums palīdz atbrīvoties tieši no bailēm radošajā jomā, no bailēm, kuras bremzē mūsu radošo izpausmi.Šī diena atbrīvos no daļas bailēm, kuras atrodas mūsos, lai mūsu radošā izpausme paceltos jaunā līmenī un nostiprinātos mūsu dzīvē kas jauns – kaut kas, kas būs pilnīgi jaunā līmenī.

Kimi atspoguļo nāvi – kaut kam ir jāaiziet, kaut kam ir jānomirst mūsos, lai ceļu varētu turpināt pilnvērtīgi, un mēs paceltos jaunā līmenī.

Šodien ir jāaiziet visam liekajam, visam, kas mums vairs nav vajadzīgs un visam, kas mums ir lieks.

Šī dienas enerģija ir ļoti laba tam, lai atbrīvotos no kaut kā, kas mums traucē - vai tie būtu kaitīgi ieradumi vai vecie domāšanas paterni, vai kādi citi uzskati un pieņēmumi, kuri bremzē mūsu radīšanas mākslu.Mēs visi esam pēc Dieva ģīmja un līdzības veidoti! Mēs visi esam daļiņa no Dieva un ap mums viss ir Dievs. Dievs ir radītājs – tas, kurš apzināti rada to, kas ar viņu notiek, un mums no viņa ir jāņem piemērs, jo esam taču pēc viņa līdzības veidoti.

Mēs visi esam radītāji un nākuši uz Zemes ar vienu domu - pieredzēt savu radīšanu šajā dimensijā. Tas, ko šī diena mums palīdz izdarīt, ir atbrīvoties no bailēm, kuras traucē mums radīt, no bailēm, ka var nesanākt, no bailēm, ka neesam radītāji, no bailēm, ka to, ko radīsim, neviens nemīlēs un nepieņems, utt.. Šodien šīs bailes tiks izceltas gaismā, lai mēs tās piepildītu ar mīlestību un gaismu, samīļotu tās un aprunātos, lai rezultātā tiktu no tām vaļā.Arī bailes ir dzīvas un ar viņām vajag runāties, vajag pateikt paldies un atlaist. No bailēm var atbrīvoties tikai baidoties, tikai izejot cauri tām situācijām, no kurām baidāmies, lai saprastu, ka baidīties tur nav no kā. Bailes ir aukstas, un lai no viņām atbrīvotos, vajag viņas sasildīt - vai izgaismot ar mīlestību vai ejot pirtī ar domu, vai jebkurā citā veidā. Bailes ir viszemākā frekvence, kura mums ir pieejama un tā mūs nelaiž uz priekšu. Ir jāpieņem, ka baidos un ņemot vērā to, no kā baidos, mums ir jāiet cauri situācijām, pieliekot spilventiņu tur, kur mums bail nokrist vai sasisties.Kā saka – “Nebaidās tikai stulbs ego, gudrs nodrošinās, lai vairs nedabūtu no dzīves vēlreiz tādu triecienu, lai atkal bailes pastiprinātos”.

Mēs visi no kaut kā baidāmies! Tikai daži pieņem to un iet visam cauri un daži sastingst un nekur vairs nekustas. Mums ir jāpanāk tas stāvoklis, kad spējam iet cauri bailēm ar visu to, ka baidāmies un ņemam vērā bailes. Tiekot pāri savām bailēm, mēs paceļamies jaunā līmenī un spējam jau ar drošākiem un lielākiem soļiem doties uz priekšu.

Piepildīsim savas bailes ar mīlestību, pieņemsim tās un mīlēsim kā pilnvērtīgu savu sastāvdaļu un tās sāks kust un izšķīst mīlestības radītajā siltumā.Baidīsimies, taču tamdēļ neapstāsimies! Iesim cauri savām bailēm un apzināsimies, ka patiesībā esam daudz spēcīgāki nekā domājam un apzināsimies sevi vēl vairāk. Apzināsimies, ka šajā Visumā nav nekā neiespējama un viss ir iespējams! Paplašināsim savu apziņu un izpratīsim dzīvi vēl vairāk, un bailes sāks atkāpties, līdz pilnībā piepildīsim savu lauku un dzīvi ar beznosacījumu mīlestību, kura nesatur baiļu frekvenci.

Bailes mums ir dotas tikai tam, lai tās pārvarētu, nevis ar tām nodzīvotu visu dzīvi! Bailes mums ir kā izaicinājums un to tā arī vajadzētu uztvert.Varam uzdot paši sev jautājumu - Vai šoreiz spēsim pārvarēt savas bailes vai gaidīsim baidoties nākamo reizi, kad atkal paliks bail? Labāk tomēr iesim savām bailēm cauri un uzzināsim, ka nemaz nebaidāmies - ka tā ir tikai ilūzija, ka mums no kaut kā ir jābaidās.

Šodien mums visiem radošā izpausme pacelsies jaunā līmenī un nostiprināsies tas, ko esam sapratuši un sasnieguši. Radošajā izpausmē sāksies pilnīgi kas jauns un līdz šim nepiedzīvots!Izbaudīsim to un pateiksim paldies Visumam par to, ka mums ir tādas iespējas.

Lai mums visiem izaicinājuma pilna diena! Vērojiet un esiet, izstarojiet gaismu un piepildiet ar mīlestību savas bailes un visu to, kam ir jāaiziet!

6 Manik

Ziemeļu vilnis – Rietumu diena – 6 Manik – Briedis, Zilā roka, Ieguvums, Dziednieks, Mednieks un medījums.

Sestā diena laika plūsmā ir diena, caur kuru saharmonizējam iepriekšējo piecu dienu virzīto nodomu! Kā arī diena, kura parāda, caur ko notiek mijiedarbība tuvākajā pasaulē.

Šodien aktīva ir Manik enerģija un Manik ir mednieks, briedis un roka, kura spēj notvert vēju.Ja runājam par nodoma harmonizēšanu, tad šodien iepriekšējo dienu virzītajā nodomā, ir jāierauga ieguvums! Ieguvumam jābūt nevis materiālā plānā, bet paša izaugsmē. Ja process, kuru virzām, dod ieguvumu izaugsmei un attīstībai, tad caur šo enerģiju mums aug pašnovērtējums. Taču, ja iegūstam kādu lietu vai priekšmetu, tad pieaugošs pašnovērtējums ir diezgan iluzors, jo diez vai auto vai jauna telefona iegāde var celt pašnovērtējumu.Ja vakar atbrīvojāmies no bailēm, tad pašnovērtējums viennozīmīgi aug, jo nebaidāmies vairs no kaut kā tāda, no kā esam baidījušies visu mūžu, un spējam doties uz priekšu lielākiem soļiem, kā arī apzināmies, ka spēsim tikt vaļā arī no citām bailēm, un tas ir liels ieguvums.Manik enerģijas dienā sevi ir jānovērtē! Ir jāapzinās, kas esam un cik daudz zinām un mākam. Manik enerģija ir tā, kura māca sevi novērtēt un Manik dienās mēs varam būt gan medījumi, gan mednieki.

Ja novērtējam sevi kā medījumu, tad mūs medī! Taču ja novērtējam sevi kā mednieku - medīsim mēs.

Šī ir svarīga lieta mūsu izaugsmē, jo, ja novērtējam sevi kā upuri, cietēju vai kā sāpinātāju un upurētāju, tad turpinām piedalīties 3D spēlītēs. Ja novērtējam sevi kā līderi vai kā pakaļskrējēju, tad arī turpinām spēlēt šo spēli, kurā ir jācīnās par savu vietu zem Saules, par savu dzīvi un par rezultātu.Mēs nedrīkstam sevi novērtēt zemāk kā esam, jo citādi mūs izmantos. Mēs nedrīkstam sevi novērtēt augstāk kā esam, jo tad kā Ikars kritīsim un sasitīsimies. Šī ir ļoti interesanta lieta, jo nepareizs pašnovērtējums mums liks turpināt šo 3D spēlīti, kura nebeigsies tik ilgi, kamēr vien nesapratīsim, ka nav labāko un nav sliktāko, nav čempionu un zaudētāju, nav bagātāko un nabagāko. Visi ir vienlīdzīgi un katrs no mums ir unikāls! Mēs visi esam unikāli un katrā no mums ir kas tāds, kas nav citiem. Katrs no mums ir svarīgs un vajadzīgs šajā Visumā. Katram ir sava vieta un katram ir savs Visums, kurā darboties un kuru radīt.Mums sevi ir jāapzinās kā Dievu vai radītāju savā Visumā, mums nav jācīnās, jo Visums katram ir savs un viņi nekonkurē savā starpā. Mums sevi ir jāapzinās kā pilnvērtīgu radītāju un to var izdarīt apzinoties, ka viss, kas ar mums un ap mums notiek, ir mūsu pašu radīts.Mēs katrs kā indivīds esam radījuši savu dzīvi! Mēs esam radījuši savu realitāti un pilnīgi viss no tā, kas notiek mūsu galvā, līdz tam, ko dzirdam ziņās, ir mūsu pašu radīts. Tāpēc izdevīgi un ērti ir apzināties sevi kā Dievu, jo tad mēs varam izmest no savas dzīves visu to, kas mums nepatīk un uzbūvēt savā dzīvē visu to, kas mums patīk.

Novērtēsim sevi kā pilnvērtīgu radītāju un apzināsimies, ka visu radām mēs paši. Ja mēs spējam apzināties, ka viss mūsu dzīvē ir mūsu radīts - pat visas bedres uz ceļa, pa kuru braucam uz darbu , tad tas ir ļoti liels ieguvums, jo caur to apzināmies, ka arī visu paši spējam mainīt.Padomājiet paši, cik reizes esat nodomājuši tad, kad uz ceļa lej jaunu asfaltu, ka jau pēc gada tas būs bedrēs un nekam nederēs, varbūt tomēr ir vērts nodomāt, ka tas kalpos ilgi - tik ilgi, kamēr vien mašīnas sāks lidot! Un tā visās savās dzīves jomās.

Ja spējam sevi novērtēt kā radītāju, tad dzīvē mums vairs nebūs problēmu! Būs tikai jāizmaina domāšana un jārada to, ko gribam. Novērtēsim sevi ar adekvātu novērtējumu. Padomāsim par to, ko jau šajā dzīvē esam sasnieguši un ko vēl gribētu sasniegt.

Mēs neesam ne upuri ne upurētāji, bet gan savas dzīves radītāji un tas ir ļoti augsts pašnovērtējums! Centīsimies dzīvot ar tādu pašnovērtējumu un dzīve taisnā ceļā virzīsies uz turieni, kur varam būt laimīgi.Negribētos ticēt, ka cilvēki, kuri domā, ka ir varas un citu varu, kara vai vēl kaut kā upuri, jūtas laimīgi! Vai arī tie cilvēki, kas ir bijuši pie varas, traumējuši citus un ietekmējuši citu dzīves šobrīd jūtas laimīgi. Laimīgi jūtas tie, kuri novērtē sevi, nejaucas citu dzīvēs un rada paši savu dzīvi kā mākslinieks ar otu rada gleznas.Ieraudzīsim un sajutīsim to - kas mēs esam, kādi mēs esam, ko esam apguvuši un uz kurieni virzāmies! Sajutīsim savu bezgalīgo potenciālu un sāksim beidzot to izmantot savas dzīves radīšanā, nevis citu glābšanā vai citu dzīvju ietekmēšanā.

Sajūtām piepildītu un mīlestības pilnu mums visiem šo dienu! JJa aizvakar izteicām gribu un kaut ko iedzīvinājām, fokusējāmies uz to, ko gribam.

Tad vakar Visums pārkārtoja mūsu realitāti tā, lai Tas kļūtu iespējams. Iespējams daudzas lietas neizdevās kā iecerēts un līdz ar to nācās pievērsties kam citam, vai caur to arī mūs novirzīja uz atbilstošā viļņa, lai sasniegtu to, ko vēlamies. Iespējams, vakar kaut kas aizgāja, saplīsa vai pazuda, to visu ir jālaiž vaļā, jo atnāks kas labāks.Savukārt, ja vakar palaidām vaļā un ļāvāmies tam, kur Visums mūs virza, tad šodien intuīcija saka priekšā - kurp doties un uz ko vērst uzmanību.

Šodien ir sestā diena laika vilnī - tā diena, kura atspoguļot to, kas notiek šajā vilnī mūsu Tuvākajā pasaulē. Un enerģija, kura vada notikumus mūsu Tuvākajā pasaulē - ir Manik enerģija. Manik ir mednieks, pārdevējs, briedis un roka, kura spēj notvert vēju. Šī enerģija ir visveiksmīgākā pārdošanā, jo māk pasniegt produktu labāku, kāds tas ir. Manik ir arī kārdinājums un tas kārdina, un caur to ved mūs nost no mūsu pašu ceļa. Tā dara Rietumu pasaule - kārdina ar materiālām vērtībām, ar skaisti noformētiem burgeriem uz bildēm vai ar puskailām sievietēm uz skatuves vai žurnālu vākiem.

Manik iestāstīs mums jeb ko, lai tikai mēs tiektos pēc tā, kas vajadzīgs tiem, kas ar mums manipulē. Manik ir ļoti veiksmīgs manipulators un var nomanipulēt nemaz nemanot. Manik iecienītākā zinātne varētu būt NLP - caur šo psiholoģiju darbojās visi telefonpārdevēji, spicē kosmētikas veikaliņi un politiķi. Manik ir meistarība nomedīt to, ko izvēlējies. Taču šīs visas ir smilšu kastes spēlītes, kurās mūs katru dienu cenšas kāds ievilkt.Taču tas, kā mēs varam izmantot Manik spēku - ir ieklausīties savās sajutās, tajās, kas nāk no sirds, jo manipulatori spēj ielikt mūsu galvās domas un mēs domāsim, ka tās ir mūsējās un iesim pēc mednieka izvēlēta scenārija. Tāpēc jāieklausās sirdī, jāieklausās sajūtās un ja kaut kas šķiet nav tīrs, tad jāprasa Visumam, lai rāda patiesību, lai rāda to, kas aiz šī visa slēpjas. Manipulē mūsdienās visi, jo kapitālistiskā sistēma to ir gadu simtiem mācījusi. Nevis cieņu,ne mīlestību, bet to, kā tik vairāk notirgot nevienam nevajadzīgu preču un pasniegt tās kā super produktus.Lai ar mums nemanipulētu un mūs nemuļķotu, mums ir jāpazīst pašiem sevi, jāzina, ko gribam tieši mēs, kas ir mūs mērķis un tad jau vieglāk būs pamanīt svešas domas savā energo laukā. Vēl, protams, intuīcija un sajūtas ved mūs pie rezultāta. Manipulatori izmanto prāta shēmas, lai sasniegtu rezultātu, taču tas vairs lielākoties nestrādā, jo cilvēki mostas un Zemē ienākošās enerģijas izgaismo patiesību. Līdz ar to daudzas shēmas pārvēršas putekļos un nekas nenotiek. Ir pienācis laiks šo Manik enerģiju izmantot intuitīvi – sajust, kur tas ved un ko tas cenšas parādīt. Intuīcija ir veiksmīga Manik spēka galvenais instruments. Ja paļaujas uz savām sajutām, kā to dara plēsīgie dzīvnieki, tad nonāk pie vēlamā rezultāta.

Iedziļināsimies savās sajutās, savā intuīcijā un mūs neviens neapmuļķos un nepiespiedīs nopirkt to, ko nevēlamies.

Modrs prāts un modra apziņa šajā laikā ir tā, kas palīdzēs nenoiet no ceļa un nebarot ar savu enerģiju visādus parazītus. Vampīri izmanto visādas tehnikas, lai parazitētu uz citu rēķina, jo viņiem trūkst enerģijas, lai izdzīvotu. Tehnikas ir visvisādas - daudzi pieiet ļoti radoši.Visbiežāk iedod kaut ko, lai pēc tam mēs Justos parādā un ja jūtamies parādā, tad no mums tikai var smelt un smelt, kamēr pašiem vairs nav spēka un neko negribās.

Vēl ir vainas sajūtas iedzīšana - ja jūtamies vainīgi – tad no mums var smelt ar spaiņiem enerģiju, līdz attopamies.Vēl ir tādi cilvēki, kas speciāli provocē uz kašķi, lai no mums izsistu enerģiju - tie ir tie, kuriem der ļoti zemas vibrācijas un der jebkura atbilde, lai tik provocētu mūs arī turpmāk. Labs piemērs tam ir cilvēks, kurš pāris dienas atpakaļ sāka komentēt un apmelot, lai izsistu enerģiju no mums šīs lapas veidotājiem. Viņiem vienalga, ka viņus lād, lamā vai kā citādi pievērš uzmanību - tie jebkurā gadījumā panāk savu. Ja mūsu emocijas aizsvilstas, tad viņi pumpē un pumpē, kamēr esam bez spēka. Daudzi provocē uz ielas kašķi, pieķeras sīkumiem, lai tikai nokaitinātu un tad tik var smelt un smelt. Protams tiem, kuriem nav enerģijas un kanāls ir ciet, no tiem nav ko ņemt. Tāpēc ķeras klāt tikai tiem, kam enerģija pietiek. Tā kā ja kāds Jums enerģētiski slēdzās klāt - tas jau ir kā kompliments, ka enerģija ir . Atliek tikai to noturēt pie sevis un ar to radīt savu dzīvi.Mums dotā Dieva enerģija ir svēta un tā ir paredzēta tikai mūsu dzīves radīšanai, tāpēc būsim modri un neļausim smelt no sevis enerģijas potenciālu. Šajā vilnī šie vampīri un enerģijas mednieki, kā arī manipulatori ir ļoti aktīvi. Visbiežāk tie ir labi "Draugi" un ģimenes locekļi, kuriem nemākam pateikt “nē”. Jo viņi ar kaut ko ir iekārdinājuši un liek domāt, ka mums viņi ir vajadzīgi, jo .... .Ja esam kā gaisma - tad vampīri ir kā naktstauriņi, kuri skrien virsū gaismai. Ja mūsu lauks ir vājš, tas ir kā spuldzīte bez cokola - stikla apvalka. Ja naktstauriņš ieskrien kvēldiegā, tas pārdeg. Taču, ja noturam savu lauku spēcīgu kā stikla kupolu ap sevi, kurš laiž cauri gaismu, taču nelaiž cauri naktstauriņus, tad neviens netiek mums klāt. Lai noturētu savu lauku spēcīgu var skatīties sveces liesmiņā tik ilgi, kamēr ir sajūta, ka esam šī sveces liesmiņa vai ir sajūta, ka tāda liesmiņa esam mēs, paši. Un ja padomājam kas notiek ar nakts tauriņu sveces liesmiņā , tad sapratīsim kas notiks ar vampīriem mūsu laukā

Būsim modri un vērosim to, kas ap mums notiek

7 Lamat

Ziemeļu vilnis – Dienvidu diena – 7 Lamat – Pievilkšanās spēks, Gravitācija, Magnētisms, Zaķis. Zvaigzne.

Septītā diena laika vilnī ir diena, kura savieno mūs ar Augstāko “Es” un caur kuru atstājam nospiedumus laiktelpā, kā arī katru Septīto dienu mēs izsakām nodomu savam Augstākajam “Es”.Šodien aktīva ir Lamat enerģija un Lamat ir pievilkšanas spēks, kurš darbojas ar domu spēku. Viss, ko mēs domājam, pievelkas! Pievelkas katra doma, kuru esam nodomājuši un domājuši - pilnīgi viss, no paša negatīvākā un nepatīkamākā līdz pašam patīkamākajam.

Tas nozīmē to, ka visu šīs dienas notikumu cēloņi slēpjas mūsu pagātnes domās! It viss, kas šodien notiks, to esam nodomājuši kādu laiku atpakaļ.

Šī Lamat enerģija pievelk ne tikai domas, bet arī padara visu skaistāku un pievilcīgāku. Viss, kas pats par sevi ir skaists, šodien paliek vēl skaistāks un viss, kas ir neglīts, paliek vēl neglītāks.Šajā enerģijas dienā ir ļoti svarīgs vakardien jau pieminētais pašnovērtējums - kā sevi novērtēsim, tādi būsim! Ja novērtēsim sevi kā neveiksmīgu, neveiksmes nāks viena pēc otras, taču ja novērtēsim sevi kā veiksmīgu, veiksies visur, kur sevi uzskatām par veiksminiekiem.Lamat ir Dienvidu enerģija un tā savā ziņā ir rezultāta enerģija. Tā kā šajā vilnī Lamat iekrīt septītajā pakāpienā, kurš ir maģiskās darbības pakāpiens, tad šajā vilnī, lai maģiski izpaustos, mums vienkārši ir jānovērtē sevi, mums ir jāpriecājas par to, kas jau ir, mums ir jāpriecājas par visu skaisto un patīkamo, tādā veidā vairojot savā dzīvē visas šīs patīkamās lietas.

Mums ir jābūt kā puķēm vai zvaigznēm, kuras apzinās, ka ir skaistas un staro! Mums ir jāstaro tikai tas, ko vēlamies un jāpiepilda sava dzīve ar tām domām, kādas gribam izbaudīt savā dzīvē. Lamat enerģija ir arī zelta un naudas enerģija, kas noteikti šodien izpaudīsies kādā no plāniem.Šīs dienas tēmas varētu vīties ap naudu - sarunas par to, ka nauda trūks vai ir par daudz, vai jāmaksā tas, par ko negribas. Lamat enerģija māca to, ka nekad nedrīkst domāt un konstatēt, ka naudas nav, pat ja tā iet uz beigām vai vairs nav, ir jādomā, ka nauda pietiks visam, ko vajag! Ka naudas ir vienmēr gana, caur to ģenerējot situācijas, kurās vienmēr nauda ir.

Nauda nav jāpelna - tas ir muļķīgs mūsu uzstādījums, kurš neļauj naudai nākt pie mums! Visi uzstādījumi naudas sakarā mums traucē naudu pievilkt. Nauda ir radošā enerģija un mēs esam radītāji! Radītājam radošā enerģija pienākas tāpat, lai radītājs spētu ko radīt. Iedomājieties, ka zivīm būtu jānopelna ūdens, kurā viņas var izpausties vai arī viņas ūdeni dabū tikai tad, kad ir labi uzvedušās! Tas izklausās diezgan neloģiski. Nauda mums visiem pienākas tāpat un visas domas par to, ka tā ir jānopelna, par to, ka nauda nenāk viegli, ka ir jāsatraucas vai pietiks, vai nē, ģenerē tieši tādas situācijas. Nauda vai radošā enerģija var atnākt jebkurā veidā, taču ja mēs uzliekam nosacījumus šim procesam, tad nauda var ienākt tikai tajā veidā, kādā esam izdomājuši un ja esam izdomājuši, ka lai naudas būtu daudz, ir jākāpj pa karjeras kāpnēm un tad varbūt pēc desmit gadu smaga darba mums būs nauda, tad naudas mums līdz tam brīdim nebūs.Domāsim, ko mēs domājam par šo tēmu, un neierobežosim sevi, neļausimies programmēšanai un tām domām, kuras mums cenšas iestāstīt.

Mēs radām savu realitāti, nevis bankas, valdības vai sociālie dienesti! Viņiem nav nekādas ietekmes uz mūsu dzīvi, ja darām un domājam pa savam, taču ja ticam, ko tie saka, tad viņi ietekmē mūsu dzīvi pilnībā.Šī diena ir svarīga, jo šodien nosūtam savam Augstākajam “Es” domas uz materializāciju un tām ir ļoti liels spēks, jo aktīva ir šī Lamat enerģija. Pievilksies pilnīgi viss, ko šodien nodomāsim! Tāpēc neļausimies apkārtējo ietekmei un domāsim tikai par to, ko patiesi gribam! Domāsim visas skaistās un patīkamās domas, starosim tās no sevis un pievilksim rezultātu tādu, kādu vēlamies.Atradīsim šodien brīvu brīdi pameditēt un padomāt klusumā par to, ko gribam piedzīvot! Padomāsim par to, kādu dzīvi gribam, un padomāsim par to, kas mūs visvairāk iepriecinātu un kādu vispār pasauli ap sevi gribam redzēt.

Atmetīsim visus vecos paternus un nosacījumus, pēc kuriem esam dzīvojuši un atmetīsim visus uzstādījumus un ļausim savai dzīvei piepildīties ar visu skaisto un patīkamo, domājot tikai par pašu labāko.

Un atcerēsimies, ka mūsu domas ir magnēts situācijām, kuras mēs piedzīvojam! Visu, ko domāsim - pievilksim un piedzīvosim. Tāpēc ir svarīgi tikt vaļā no bailēm vai vismaz neņemt tās vērā, kamēr domājam par labām un skaistām lietām savā dzīvē.

Lai magnētisma pilna šī diena!Domājiet, ko domājiet! Mēs esam tas, ko domājam!

Šodien ir septītā diena laika vilnī - tā ir diena, kad katra mūsu doma tiek nosūtīta mūsu Augstākajam "Es" un tā kā šīs dienas enerģija ir Lamat - tad baudot un esot harmonijā paši ar sevi - spēsim nodot Augstākajam "Es" savu ziņu!Šī diena ir kā mūsu domu rezultāts! Katra situācija, katrs teikums un frāze, ko dzirdam - ir domāta mums. Tamdēļ vērosim to, kas notiek ap mums un mūsos! Ja esam harmoniski paši ar sevi - tad pasaule atbildēs ar to pašu! Ja mūsos kaut kas neharmonizē - tad pasaule liks par to manīt!

Viss skaistais un harmoniskais ir šīs dienas atslēga! Šodien ir Dienvidu diena, līdz ar to baudīsim to, būsim "šeit un tagad" un būsim tādi, kādi esam, jo tikai tad, kad esam dabīgi - mēs spējam būt harmoniski!Ja nēsājam maskas un neļaujam sev izpausties, mēs radām sevī disharmoniju! Ja kaut ko tēlojam - tad arī esam disharmonijā. Lamat enerģija ir tā, kas pievelk to, kas ir mūsos un vairo to, par ko domājam - tamdēļ baudīsim, būsim dabīgi un ļausim visām nodomātajām domām nonākt pie mūsu Augstākā "Es", lai tās vairotos un veidotu mūsu pasauli aizvien skaistāku un harmoniskāku!

8 Muluk

Ziemeļu vilnis – Austrumu diena – 8 Muluk – Ūdens, Informatīvais lauks, Informācija.

Astotā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo mūsu garīgo stabilitāti.

Šodien aktīva ir Muluk enerģija un tas nozīmē, ka šodien lielu lomu spēlēs informācija.

Šodien un visu šo vilni, lai justos garīgi stabili, mums ir svarīgi zināt, svarīgi ir uzzināt visu nepieciešamo informāciju. Lai justos stabili, mums jātiecas uzzināt un izzināt to, kas mums ir aktuāls.Muluk ir arī zemapziņas un karmiskā informācija, un tamdēļ svarīgi ir izzināt tieši karmisko informāciju un savas zemapziņas domas. Karmisks mums ir pilnīgi viss - pilnīgi viss ap mums atspoguļo mūsu karmu! Un karma ir tas, ko esam ar savām domām un darbiem radījuši. Un tas nozīmē, ka pilnīgi viss ap mums un tas, kas notiek ar mums, ir karmisks.Visa apkārtējā pasaule atspoguļo to, ko esam domājuši un radījuši. Katram no mums kaut kas šajā apkārtējā vidē ir tāds, kas mums nepatīk, kas mūs kaitina un pat ļoti ļoti nepatīk.Un, lai kā mūsu ego tam negribas ticēt, tāpat viss, kas notiek ap mums, ir mūsu radīts.

Mēs paši esam radījuši visas savas slimības, problēmas, sarežģījumus, traumas un visu citu, kas ar mums notiek. Atbildes un atrisinājumi katrai no situācijām slēpjas mūsos - mūsu zemapziņā un apziņā. Mēs ar šo informāciju saskaramies katru dienu, tikai pie tā esam tā pieraduši, ka nepamanām, ka tām pozitīvajām domām, kuras domājam, palaižam līdzi negatīvās domas un caur to radām savā dzīvē visu, kas mums nepatīk.Lai šo tēmu risinātu - ikdienā ir jābūt ļoti modriem un jāvēro tas, ko mēs domājam, un jāpiefiksē viss, ko domājam tā, kā mums nemaz negribas. Mums ir jāpiefiksē visas domas, kuras domājam tāpēc, ka apkārtējie tā domā! Jāpiefiksē visas domas, kuras domājam pēc inerces! Ir jāpiefiksē visas domas, caur kurām radām situācijas, kuras mums nesagādā prieku.

Mūsos ir ļoti daudz domu par to, ka kaut kas nav iespējams un tas ir pretrunā ar Visumu, jo Visumā viss ir iespējams, un mūsu gadījumā tas nav iespējams, jo paši esam sev to aizlieguši.

Visas domas, ka - man nesanāk, es nemāku, es neesmu pelnījis, varbūt man to nemaz nevajag, Visums man neļauj, Dievs man neļauj utt. – rada tikai šķēršļus. Mums viss ir atļauts, pilnīgi viss ir iespējams, ja vien spējam par to iedomāties.Visumā ir trīs pamatlikumi, pēc kuriem vajadzētu vadīties, lai neradītu sev nepatīkamu pieredzi!

  1. Dievs mīl visus :)
  2. Katram ir brīvā griba - dari ko gribi!
  3. Visu, ko tu esi radījis citiem, pieredzēsi uz savas ādas.

Ja mēs vadāmies pēc šiem likumiem, tad dzīvē neradīsim neko tādu, ko pēc tam nāksies nožēlot. Dievs mīl visus, neskatoties ne uz ko.

Mēs drīkstam gribēt pilnīgi visu un varam darīt pilnīgi visu, kas vien ienāk prātā! Un pilnīgi visu, ko radam citiem caur to, ka veidojam savu dzīvi, mums būs jāpiedzīvo uz savas ādas.Ja gribam zagt, mēs to varam darīt, tikai ir jārēķinās, ka zags arī no mums. Ja gribam manipulēt - lūdzu, tikai jārēķinās, ka manipulēs arī ar mums. Ja gribam darīt pāri citiem, nav nekādu problēmu – mēs varam to darīt, tikai mums ir jārēķinās, ka visu, ko izdarījām citiem, visu izbaudīsim uz savas ādas. Ja gribam ierobežot citiem brīvo gribu, droši tā varam darīt, tikai mums ir jāapzinās, ka tādā gadījumā arī mūsu brīvo gribu ierobežos.Var izskatīties, ka Visuma likumus var apiet, taču tā nav! Zemes likumus var apiet, bet Visuma likumus nevar. Agri vai vēlu, tiklīdz būs akumulēts nepieciešamais enerģijas daudzums, tā viss apgriezīsies otrādi, un mēs sāksim izbaudīt visu uz savas ādas.

Ja mums šobrīd liekas, ka ar mums kāds kaut ko dara ne tā, kā mums gribas, tad paši to iepriekš esam radījuši un tagad tikai izbaudām sekas. Ja gribas kaut ko mainīt šajā situācijā, mums ir jāatsakās no tās tēmas, kurā mums negribas būt. Piemēram, ja ar mums manipulē, tas nozīmē, ka esam to darījuši jau agrāk un mums ir pilnībā jāatsakās no manipulēšanas, lai šo tēmu aizslēgtu un vairs nekad nepiedzīvotu. Un tā ir ar jebkuru tēmu.Apkārtējie atspoguļo mums tikai to informāciju, kura ir mūsos, un izmainot informāciju sevī, tā izmainās apkārtējā pasaulē. Apkārtējo pasauli citādi nav iespējams izmainīt, jo tā ir tikai mūsu spogulis, un kā jau zināt, spogulī saķemmēt matus nav iespējams! Mati ir jāķemmē uz savas galvas un tikai tad izmainīsies bilde spogulī.

Vērosim sevi, vērosim savas domas un visas domas, kuras mums rada tādu nākotni, kādu negribam, ķersim aiz astes un neitralizēsim.

Smaida pilnu dienu mums visiem J

9 OK

Ziemeļu vilnis - Ziemeļu diena – 9 OK - Baltais suns, Mīlestība pret formu, Struktūra un Harmonija.

Devītā diena laika vilnī ir diena, kura atspoguļo mūsu Dievišķumu.

Šīs dienas aktīvā enerģija ir Ok. Tā kā OK ir Ziemeļu enerģija, tā savā būtībā ir gana skarba. Ok ir tas, kurš sakārto visu pēc Visuma likumiem! Ok patiesībā pieskata, lai visi Visuma likumi tiktu ievēroti. Šī enerģija kārto un strukturē mūsu pasaules uztveri. Ja vakardienas Muluk enerģija izcēla saulītē mūsu zemapziņas informāciju, tad Ok ir tas, kurš to sastrukturē.

Ok dienās vajag ļauties tam, kas notiek, ļauties vides impulsiem, un tas ved pie tā, ka mūsu apziņā kaut kas sakārtosies. Katram tas būs kaut kas cits, taču tā būs kāda konkrēta tēma visiem.Devītais pakāpiens ir mūsu Dievišķā izpausme un Ok vai Baltais suns šodien kārtos un strukturēs mūsu Dievišķo apziņu. Tas lauzīs vecos stereotipus un paternus, kuri traucē mums apzināties sevi kā Dievu.

Ok ir Ziemeļu enerģija un Ziemeļu enerģiju vada Dievs vai Visums - šajā procesā mēs varam tikai ļauties notiekošajam, jo Dievs redz visu no plašāka skatpunkta. Dievs redz kopainu. Dievs redz, kas mūsos jāsakārto un kas ir jāizmaina pasaules uztverē, lai mēs sevi apzinātos vēl vairāk kā Dievu savā dzīvē, realitātē un pasaulē.Devītais pakāpiens kopā ar Ok enerģiju tiem, kuri neļaujas un nepaļaujas uz Dievu vai savu Augstāko "Es", var radīt skarbu un diezgan skaudru dienu - no vides būs daudz pretsitienu un atsitienu, jo Gars vai Augstākais "Es" visu kārtos un liks pa plauktiņiem. Tas mācīs caur situācijām un nepatīkamiem momentiem saprast to, kas jāapzinās mums kā Dievam.Ok enerģija ir mīlestības skarbā puse, tā ir mīlestība, kura neļauj sevi nemīlēt. Ja šodien nemīlēsim sevi un savu dievišķumu, mums to centīsies iemācīt.

Piemērs par to, kā Ok neļauj sevi nemīlēt - Mēs esam ieplānojuši Ok dienu pavadīt ar ģimeni pa māju, jo mājās nav sanācis pabūt dēļ tā, ka ir daudz darba! Taču mums piezvana priekšnieks vai citā situācijā draugs un lūdz izlīdzēt aizvest viņu līdz lidostai. Šādā situācijā jau pašā sākumā viss sāks iet šķērsām - aizmirsīsies atslēgas, tad izrādīsies, ka mašīnai riepa ir tukša, pa ceļam uzrausimies uz policijas, jo pumpējot riepu, jau sākam kavēt apsolīto laiku. Turpinājumā jau nikni sēdēsim sastrēgumā un domāsim - kamdēļ mums tas viss ir vajadzīgs! Un tad vēl kāds nogriezīs ceļu vai sanāks vēl kāda šmuce. Beigu beigās būsim nelaimīgi, nikni uz visu pasauli, lādēsimies uz sevi un citiem, un no tā visa nebūs nekādas jēgas, jo mīlot sevi, mēs tajā brīdī būtu mājās ar ģimeni, ēstu siltas pusdienas, baudot savu dienu tā, kā patiesi vēlamies.Ok ir tas, kurš mums sadod "pa pakaļu", ja nemīlam sevi - ja saistībā ar citiem esam gatavi izdarīt visu, taču sevis labā nedarām neko. Ok māca domāt tikai par sevi un dzīvot tikai sev, mīlēt, pirmkārt, sevi un tikai tad apkārtējos.

Mēs paši esam savas dzīves centrā un paši nosakām savu dzīvi. Ja savas dzīves centrā ieliksim kādu citu, tad savu dzīvi vairs nedzīvosim un arī tas, kurš būs centrā - nedzīvos savējo! Tādā veidā mēs bojāsim gan savu dzīvi, lieki tērējot enerģiju tur, kur to nevajag tērēt, un arī otra dzīvi šāda situācija novirza no ceļa! Beigās labi nebūs nevienam un labumu nebūs guvis neviens.Ir jādzīvo tikai sev un vienīgi sev! Mīlot sevi un domājot par sevi. Ir jāmīl sevi, savu Dieviškumu, kas patiesībā ir mūsu dzīve, jo caur Dievišķo devīto pakāpienu mēs radām savu dzīvi. Un ja mēs radām dzīvi, kurā mēs sevi nemīlam, tad no dzīves gandarījumu diezvai gūsim.Mums ir jārada dzīve, kurā sevi mīlam. Patiesi mīlot sevi, pievilksies tie cilvēki, ar kuriem gribēsies būt kopā un gribēsies dalīties savā mīlestībā ar viņiem. Ir jāaizmirst pieklājības normas un etiķete, ja caur to nemīlam sevi.

Mēs nedrīkstam dzīvot bez mīlestības pret sevi, jo viss, ko nepiepildām ar mīlestību, agri vai vēlu sabruks.Mīlestība ir tā, kas visu satur kopā! Mums ir jādara tikai tas, ko mīlam! Mums ir jābūt ar cilvēkiem, kuri ļauj sevi mīlēt! Mums ir jāizbauda tikai tas, kas vairo mīlestību mūsos. Viss pārējais būs īslaicīgs un vienīgais, ko no tā iegūsim, ir tas, ka sapratīsim, ka sevi ir jāmīl.

Darīsim un radīsim visu caur mīlestību un mums aizvien māzāk būs jāpiedzīvo tas, ka darām paši sev pāri.

Mīlestības pilnu šo dienu mums pašiem pret sevi:) mīlēsim sevi un mīlestība staros mums apkārtējā pasaulē!10 Chuwen

Ziemeļu vilnis - Rietumu diena – 10 Chuwen-Rūķis, Meistars un Āksts, Radošā enerģija.

Desmitā diena laika vilnī ir diena, kura atnes rezultātu un paceļ mūs statusā.

Dienas aktīvā enerģija ir Chuwen vai Rūķa enerģija.

Lai šajā vilnī mēs saņemtu rezultātu, mums ir jāizpaužas radoši, radoši jāiziet no situācijām, radoši jādomā par savu dzīvi un visam citam ir jāpieiet radoši.

Rūķis arī mums māca visu uztvert viegli - tas nozīmē, ka dzīve ir jāuztver vieglāk, tā kā spēle.Chuwen ir meistars un āksts, un šodien jābūt gataviem uz to, ka rūķis mūs visus meistarīgi āzēs. Visvairāk izāzēs un izjokos tieši tos, kuri visu uztver ļoti nopietni un ir pārāk nopietni piegājuši savas dzīves problēmu un sarežģījumu risināšānai. Caur to, ka Chuwen mūs izjoko, viņš māca uztvert visu vieglāk - nekas šajā pasaulē nav tik nopietns, ka vajadzētu iet uz dzīvību un nāvi. Daudzas lietas vienkārši ir japalaiž vaļā un tās atrisinās. Ir tāds teiciens, ka 90% problēmu pašas atrisinās un 10% vispār nerisinās. Šo teicienu noteikti ir izdomājis Rūķis!

Šajā vilnī Chuwen enerģija ir desmitājā pakāpienā un tā māca uztvert visu vieglāk, tieši statusa jautājumos. Viss, par ko esam atbildīgi, ir jāuztver viegli un kā spēle.

Desmitais pakāpiens ir arī rezultāts, un Chuwen māca to, ka nevajag iespringt, lai saņemtu rezultātu, ir japalaiž visas tēmas vaļā un jāļaujas savām sajūtām - tās aiznesīs tieši tur, kur vajag un tad, kad vajag.Ja centīsimies šo dienu nodzīvot ar prātu, tad vienmēr visur būsim vai nu par vēlu, vai nu par ātru un no dienas ieguvumu dabūsim labi ja 10%. Šīs dienas rezultāts varētu būt kas tāds, kas izkrāsos mūsu dzīvi, padarīs visu daudz krāsaināku un interesantāku, piepildīs visu ar radošām izpausmēm.

Rūķis ir arī inovators un viņš visu laiku Visumā cenšas ieviest kaut ko jaunu, nedaudz uzlabojot vai izkrāsojot veco.Chuwen ir arī multimākslinieks, kurš var visu, ja viens sajūt, ka to vēlas. Šī diena mums piedāvā iejusties šī Rūķa ādā, sajusties kā multimāksliniekiem un paskatīties uz savu dzīvi caur šo prizmu, un izdarīt korekcijas, kādas tur ieviestu Rūķis. Paskatīties uz dzīvi kā meistariem, kuri spēj ākstoties radīt savas meistarīgās lietas un paskatīties kā ākstiem, kuri mesitarīgi joko un izkrāso komunikāciju. Un ieraudzīt dzīvi caur rūķa acīm.Pamēģināsim šodien iejusties citā ādā un nodzīvot šo dienu ar pilnīgi citu skatījumu uz dzīvi. Skatoties caur citu prizmu, tas padarīs mūsu dzīvi, viennozīmīgi, interesantāku. Ja šodien jārisina kaut kādas tēmas un situācijas, tad izvēlieties vienmēr to risinājumu, kuru neesat izmantojuši un dzīve izmainīsies un paliks krietni krāsaināka.

Kā teicis Alberts Einšteins "Ir muļķīgi darot vienu un to pašu lietu, gaidīt citu rezultātu"!Lai saņemtu citu rezultātu un ieviestu savā dzīvē ko jaunu un interesantu, ir jāveic kardināli citas darbības un viss sāks mainīties.

Būsim šodien kā mākslinieki un izkrāsosim savu dzīvi tā, lai tā vairs nekad nav garlaicīga. Atcerēsimies filmu, kurā cilvēks nolēma teikt visam un visur "Jā", kaut vienmēr bija teicis "Nē". Izmainot vienu atbildi uz vienu piedāvājumu, dzīve sagriežas pilnīgi citā virzienā.

Pieņemsim šodien pilnīgi savādākus lēmumus, dosimies pa neierastiem ceļiem uz neierastām vietām, lai veiktu neierastas darbības un piepildīsim savu dzīvi ar vēl nebijušām krāsām.Tā kā mēs nesam atbildību par saviem bērniem, tad arī viņiem varam izkrāsot dzīvi - komunicējot ar viņiem pilnīgi nopietni ākstoties vai pilnīgi nenopietni runājot pilnīgi nopietni. Rūķis jebkuru dienu padara par pirmo aprīli, kurā var ākstīties un jokoties līdz apnikumam, padarot savu dzīvi ļoti krāsainu.

Būsim šodien Rūķi:) iejutīsimies Rūķa ādā un sajutīsimies kā bērni, kas radoši izdzīvo katru mirkli un izkrāsosim savu dzīvi!

11 EB

Ziemeļu vilnis – Dienvidu diena – 11 EB – Zāle, Ceļš, Vienlīdzības un kopības spēks, Zobi, Kāpnes.

Vienpadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda, vai esam savu nodomu virzījuši atbilstoši Dievišķajai realitātei vai nē.

Šī ir diena, kura pasaka mums priekšā, kā atrisināt to, kas nav risinājies šajā vilnī.Šodien aktīva ir Eb enerģija un tas nozīmē, ka šodien un šajā vilnī, visu var atrisināt, pievēršot uzmanību pilnīgi visam un darot visu kopā - lietas ies uz priekšu.

Eb ir kopības un vienlīdzības spēks – to, ko nespējam atrisināt paši, spēsim atrisināt kopā ar kādu. Eb māca, ka kopībā ir spēks, ka saliekot prātus kopā, nāk risinājums. Darbojoties kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, mēs spējam atrisināt un sakārtot savu dzīvi. Ne visu varam atrisināt un sakārtot paši kā indivīdi, bieži vien ir vajadzīga palīdzība no malas, kaut vai skats no malas, lai situāciju izprastu labāk.Eb ir vienlīdzības un kopības spēks, kas nozīmē, ka viss šajā vilnī un šajā dzīvē ir jāuztver vienlīdzīgi - nav svarīgākas vai nesvarīgākas lietas, viss ir mūsu dzīvē vienlīdz svarīgs. Gan katrs solis mūsu attīstībā ir vienlīdz svarīgs, gan katrs cilvēks vai lieta, kura ir ap mums vai mijiedarbojas ar mums, ir vienlīdz svarīga.Eb parāda arī to, ka ja viens netiek ar kaut ko galā, tad mijiedarbībā ar kādu, visu var atrisināt. Eb ir kā pulksteņa mehānisms - visi zobrati ir vienlīdz svarīgi un to, ko nevar viens zobrats, to var visi kopā.Tā kā šodien ir 18.novembris, tad šī ir iekritusi ļoti atbilstoša diena šai enerģijai, jo ir svētki, kuri vieno tautu savā zemē, un noteikti daudzi šo dienu pavadīs kopā ar savām ģimenēm, draugiem un, iespējams, kolēģiem. Šajā dienā visi sanāk kopā un kopībā ir spēks - sanākot kopā, mēs spējam paveikt daudz.Katrs kā indivīds jau esam savā realitātē Dievs, un, ja sanākam kopā ar apziņu, ka visi esam Dievi, ka esam atnākuši ciemos pie Dieva vai Dievs ir atnācis ciemos pie mums, tad svētku sajūta pastiprinās daudzkārt. Dievi svin savu dzīvi.

Eb ir arī garīgais ceļš – ceļš, kuru ejam katru mirkli! Ceļš, kuru ejam gan miegā, gan nomodā. Šodien ir labi atcerēties to, no kurienes nākam un uz kurieni dodamies. Ir vērts atcerēties tos soļus, kurus esam spēruši, lai nonāktu tur, kur esam un apzināt tos soļus, kuri vēl jāveic. Katrs solis ir vienlīdz svarīgs mūsu dzīvē, nav bijuši svarīgāki vai nesvarīgāki soļi. Viss, ko mēs darām, viss, ar ko mijiedarbojamies, viss, ko uzzinām un atklājam, veido mūs un mūsu realitāti. Katra niecīga daļiņa mūsu dzīvē, kura ienāk un aiziet, atstāj pēdas mūsos un pēc katra, pat visniecīgākā dzīves momenta, mēs jau esam savādāki, kādi bijām pirms tam.

Atcerēsimies šodien, ka viss ir vienlīdzīgs, viss mūsu dzīvēs ir vienlīdz svarīgs, visi apkārtējie mūsu dzīvē ir vienlīdz svarīgi un viss šajā Visumā ir vienlīdz svarīgs. Vienlīdzībā un kopībā ir spēks - pievēršot visam vienlīdz lielu nozīmi un darbojoties kopā, mēs ejam pa savu garīgo ceļu lieliem soļiem uz priekšu.Eb enerģija māca, ka pat mazākā dzīves nianse ir vienlīdz svarīga mūsu dzīvē ar pašu lielāko dzīves notikumu.

Pievērsīsim uzmanību it visam, kas ap mums un ar mums notiek, un būsim pateicīgi kā par vislielākajām lietām mūsu dzīvē, tā arī par vismazākajām. Un to, ko vieni nevaram paveikt, tur ņemsim talkā apkārtējos, jo ko nevar izdarīt viens, to var visi kopā.

Šodien Visums mums arī māca un atgādina, ka esam viens vesels, ka esam kā okeāns, kurā katram pilienam ir iespēja sevi sajust kā atsevišķu brīdī, kad tas putojošā vilnī palecas un atdalās no visa okeāna.Mūsu dzīve uz zemes ir kā piliens, kurš atdalījies no kādām šļakatām okeānā. Pat, ja piliens tai brīdī iztvaikoja, vai pat ja kāds šo pilienu izdzēra, tas tāpat, agri vai vēlu, atgriezīsies okeānā. Katrs atsevišķi mēs esam kā piliens un tas var paveikt ļoti daudz šajā Visumā, taču kopā mēs esam okeāns un okeāns var paveikt ļoti, ļoti, ļoti daudz.

Atcerēsimies, ka esam ne tikai pilieni, bet arī svarīga sastāvdaļa lielajā okeānā, un katrs kā piliens veicam šajā okeānā svarīgu uzdevumu. Ja nebūtu pilieni, nebūtu arī okeāna!Svinēsim šodien savu dzīvi – pavadīsim šo dienu, esot kopā ar saviem ceļa biedriem, un iedegsim savā sirdī uguntiņu, kas staro un vairo gaismu pasaulē!

Lai mums visiem šodien un arī citas dienas, sirdī ir Svētku sajūta, kas mūs ceļ un iedvesmo!

12 BEN

Ziemeļu vilnis – Austrumu diena – 12 BEN – Niedre, Taisnākais ceļš pie Dieva, Mērķtiecība.

Divpadsmitā diena laika vilnī ir diena, kura atspoguļo mūsu pašpietiekamību un šī ir diena, caur kuru ieraugām, ko darīsim nākamās 13-mit dienas.Šodien aktīva ir Ben enerģija, Ben ir Taisnākais ceļš pie Dieva. Šī enerģija mūs savieno ar Dievu. Ben ir kā kanāls, caur kuru sazināmies ar savu Augstāko “Es”. Lai šo kanālu atvērtu un pastiprinātu, ir jābūt izteiktai gribai komunicēt un just savu Augstāko “Es”. Ir nepārtraukti jātiecas pretī gaismai, Saulei un Dievam! Mums ir nepārtraukti sevī jāapzinās, ka esam gaisma, ka esam mīlestība un esam pelnījuši mīlestību no Dieva. Šāda apziņa ir zālei, kura aug mūsu pagalmos, dārzos un visur citur - tā nepārtraukti tiecas pretī Saulei, neatkarīgi ne no kā. Mēs zāli varam pļaut, bradāt un citādi censties to iznīcināt, taču tā tāpat apzinās sevī pietiekami mīlestību, lai spētu turpināt augt. Daba un augi apzinās savu mērķi un neatkarīgi ne no kā, turpina uz to tiekties.Arī mums ir jāapzinās, uz ko mēs ejam, un ka neatkarīgi ne no kā, mums ir jāturpina ceļš uz savu mērķi. Zinot un jūtot mērķi, mūs nekas nespēs sagraut! Ja apzināmies mērķi, mēs būsim pacietīgi, kad tādiem jābūt, mēs iesim uz priekšu tad, kad to varēsim, un mūsu ticība nesagrūs. Ticība pazūd tad, kad mēs vairs nejūtam mērķi un neredzam gaismu tuneļa galā - tādi brīži pienāk, kad esam ļoti attālinājušies no sava pirmsākuma, no sava avota, no sava Augstākā “Es”, kurš katram no mums ir Dievs. Tādos brīžos, kad pazūd ticība un cerība, ir jācenšas tuvināties savam Augstākajam “Es”, lai atjaunotu un pastiprinātu saikni ar Dievu. Dievs priekš mums visiem ir enerģijas un mīlestības avots, un Ben enerģija ir saikne, caur kuru mēs šo enerģiju un mīlestību saņemam. Jo spēcīgāks ir kontakts, jo vairāk enerģiju spējam saņemt un vairāk šeit uz Zemes spējam realizēt. Ja šī saikne mums nav, mēs kļūstam par vampīriem, jo citu enerģijas avotu mums nav, kā tikai apkārtējie cilvēki. Par vampīriem mēs kļūstam tad, kad enerģiju no Dieva nesaņemam, taču bez enerģijas šeit dzīvot nav iespējams. Tā enerģija, kuru uzņemam šeit caur ēdienu un gaisu, ir stipri par maz, lai kaut ko radītu! Mēs varam tikai zagt, ja nav šī saikne ar Augstāko “Es”.Mēs priekš Augstākā “Es” esam kā roka, kura dara to, ko ķermenis grib. Ķermenis ir kā Augstākais “Es” un ja roka zaudē saikni ar ķermeni, tā neko daudz nevar paveikt - tai nepieplūst asinis, vajadzīgās vielas šūnām un citām lietām.

Ja mēs dzīvē nevirzāmies uz savu mērķi, mums šo saikni atņem! Ja mēs vēl darām daudz muļķību un destruktīvu lietu, mums enerģijas avots tiek atslēgts, lai mēs nesastrādātu kaut ko ļoti nevajadzīgu.Tāpēc ir svarīgi uzturēt nepārtrauktu kontaktu ar savu Augstāko “Es”, iet savu Dvēseles ceļu un radīt tikai to, kas ir saskaņā ar mūsu būtību, un enerģijas daudzums mums pieaugs, mērķus redzēsim skaidrāk un ticība tam, ka viss ir iespējams, palielināsies.

Mums ir jāapzinās, ka esam viens vesels ar savu Augstāko “Es” un ka darām visu kopā. Viņš nevar bez mums un mēs bez viņa. Tā ir mijiedarbība, bez kuras mēs nespējam neko radīt, un tā ir mijiedarbība, bez kuras Gars nespēj neko piedzīvot.

Apzināsimies, ka esam viens vesels ar savu Augstāko “Es” un ka tikai kopā ar viņu varam veikt brīnumus, sasniegt mērķus un būt laimīgi. Tieksimies pie sava Augstākā “Es”, pastiprināsim saikni ar viņu, iesim uz savu mērķi un spēsim piepildīt un radīt savu dzīvi tādu, kādu gribam.

13 IX

Ziemeļu vilnis – Ziemeļu diena – 13 IX – Jaguārs, Pilnveidošanās, Baltais burvis.

Trīspadsmitā diena laika vilnī ir diena, kas parāda, uz ko esam gājuši visas šīs trīspadsmit dienas, un parāda, caur ko savienoties ar Augstāko “Es”, lai piepildītu sevi ar enerģiju jaunam trīspadsmit dienu ciklam.Šodien aktīva ir Ix enerģija un tas nozīmē to, ka šodien un visu šo vilni pilnveidojamies, lai paceltos jaunā līmenī.

Visu šo trīspadsmit dienu vilni esam darbojušies, lai pilnveidotu sevi un caur pilnveidošanos paceltos jaunā līmenī.

Ix ir pilnveidojoša enerģija, tā slīpē un pulē mūsu būtību, lai kā briljants mēs spētu caurvadīt un atstarot aizvien vairāk un vairāk gaismas. Tā kā šodien ir aktīva šī Ix enerģija, tad šīs dienas tēma ir pilnveidošanās. Ix ir Ziemeļu enerģija un tā savā ziņā ir pasīva - principā speciāli nevajag uzprasīties uz pilnveidošanos, taču ļauties gan vajag, ja impuls tiek dots.

Šodien mums ir jābūt kā biljarda bumbiņām - ja saņemam impulsu, tad ir jāripo uz turieni, kur diena virza.Šī diena mūs visus pilnveidos! Katram tā būs sava tēma, taču visiem būs kopīgs tas, ka pilnveidosim visi savu prasmi pārcelties jaunā līmenī. Mūs šodien mācīs noslēgt vienu tēmu un uzņemt enerģiju jaunai tēmai, kura sāksies jau rīt.

Ix ir ne tikai pilnveidojoša enerģija, bet arī diezgan maģiska enerģija. Visi, kuri ir atvēruši sevī mistiskās un maģiskās zināšanas, tos māca un pilnveido tieši šajā tēmā. Ix ir viss netveramais ar prātu, viss, ko mēs neizprotam un nesaprotam.

Ix ir baltais burvis un viņš māca visas zināšanas, kuras sākotnēji šķiet maģiskas. Tas būtu šamanisms, gaišredzība, ektrasensorās spējas, rituālu veikšana un viss cits, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet maģisks, netverams un neizprotams.Tā kā Ix ir trīspadsmitajā pakāpienā, tad šodien noslēgsies kāda tēma, kurā esam pilnveidojušies iepriekšējās 260 dienas un šodien pacelsimies jaunā līmenī.

Tas, kas mums pirms 260 dienām likās nesaprotams un neizprotams, tas šodien pacelsies jaunā līmenī un daļu no tā, ko nesapratām, jau labi pazīsim un izpratīsim.Ix enerģija pilnveido pilnīgi visu - vai tās būtu dzīvnieku medīt prasmes, vai tās būtu cilvēka amatniecības prasmes, vai enerģiju pārvaldīšanas prasmes, vai komunikācija ar citām dimensijām, vai radīšana. Ix pilnveido visu un slīpē visu, kas viņam stājas ceļā.

Mums var šķist šī Ix diena skarba un nepatīkama, taču mums ir jāapzinās, ka viss, kas mūs nenogalina, mūs padara stiprākus un gudrākus. Ja spējam pilnveidošanos uztvert ar prieku un pieņemt to, ka tam šā vai tā būs jāiet cauri, tad dzīve kļūst daudz vieglāka, uzdevumi risinās daudz ātrāk un vieglāk tiekam visiem pārbaudījumiem cauri, jo neatgrūžam to, ko paši esam prasījuši un gribējuši. Bailes mūs var atturēt īslaicīgi, taču agri vai vēlu tam būs jāiet cauri, tāpēc labāk ļauties uzreiz šiem procesiem un ātrāk tas viss beigsies un pat varbūt iepatiksies.Ix savā ziņa ir pedants, taču tas bremzē viņa attīstību, jo, ja redz, ka kaut ko nav izdarījis pietiekami labi, tas pārmet pats sev. Un pārmetumi bremzē attīstību, jo rodas bailes, ka atkal man nesanāks tik labi, cik gribētos un cik vajag. Taču nepastāv mums nekādas normas par to, cik ātri un cik kvalitatīvi mums jāpilnveidojas, tās izdomā pats Ix un līdz ar to bremzē savu attīstību.

Lai šī pilnveidošanās būtu produktīva, ir jābūt priecīgam un pateicīgam par visu, kas ir paveikts un par visu, kas ir sasniegts. Ir jāpasaka Visumam paldies un jāpriecājas, ka vismaz kaut kas ir sanācis, jo varēja arī būt tā, ka nekas nesanāk un viss var palikt vēl sliktāk. Mums ir jāpriecājas par visu paveikto un apgūto, jo tas padara mūs tikai pilnīgākus, taču uzstādot sev normas, mēs tikai un vienīgi bremzējam sevi.Izbaudīsim šos pilnveidošanās procesus, metīsimies iekšā tajos ar prieku un iedvesmu, lai gūtu gandarījumu un patīkamu pieredzi, kuru gribēsies vēl ilgi atcerēties.

Viss, kas mūs slīpē, padara mūs pilnīgākus un ceļ mūsu pašapziņu, kura ir tik ļoti vajadzīga, lai radītu savu dzīvi patīkamu.Ja iemācāmies pilnveidoties ar prieku, tad no šī procesa varam gūt lielu baudu un gandarījumu!

Izbaudiet šo dienu un ļaujieties pilnveidošanās procesam ar prieku.1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.