pirmdiena, 2017. gada 5. jūnijs

MAZVĒRTĪBAS SAJŪTA UN KOMPLEKSI

MAZVĒRTĪBAS SAJŪTA UN KOMPLEKSI pāriet, ja mainām mūsu pašu attieksmi pret sevi. Protams, kompleksos un maldīgos spriedumos par sevi mēs iedzīvojamies bērnībā un citos dzīves posmos gūto traumu dēļ. Tomēr to, cik veiksmīgi darbojamies ārējā pasaulē, nenosaka mūsu pagātnes ciešanu apmērs. Jautājums ir, vai spējam adekvāti rīkoties tagadnes situācijās.
Viena no būtiskām šķautnēm veselīgas pašvērtības veidošanā, ko atklājām Spoguļošanā, ir PAŠTĒLS. Kādi... vārdi un tēli raisās, kad domāju par sevi? Kā mani uztver ārējā pasaulē? Kāds es pats sev liekos iekšējās sajūtās? Galu galā, mainot mūsu pašu attieksmi pret sevi, mēs mainām arī pasaules attieksmi pret mums.
Lai veicas!
Pēteris Draguns
Spoguļošanas moderators