otrdiena, 2017. gada 14. marts

Sirds un prāts

Sirds un prāts
“Vienīgā realitāte ir sirds. Tikai tas, ko saka sirds, ir patiesība. Sirds var teikt: palīdzi tam cilvēkam, tā ir pareizi. Sirds var teikt: nepalīdzi viņam. Ja tā, tad arī nepalīdzi. Un tā būs perfekta rīcība. Un kāpēc sirds vienā gadījumā saka: palīdzi, bet otrā – nē - tas nav zināms un saprotams. Tā ir kosmiskās apziņas vadība, kas nāk no paša Dieva. Cilvēks nespēj saprast, kāpēc Dievs saka tā vai citādi. Ieklausīšanās savā sirdī nozīmē ieklausīties Dievā.

Daļa pakļaujas visam veselumam. Cilvēks ir daļa. Līdz brīdim, kad tas kļuvis par Dievu, kad cilvēks ir apjautis Dievu, kad tas kļuvis par vienu veselu ar Dievu. Viss veselums manifestē sevi sirdī un cilvēkam nākas tam klausīt. Tas ir Dievs vai arī sirds. Ja sirds saka ko darīt, tad tas ir arī jādara. Ja tā saka – nedari - lai kas tas būtu, tad nedariet. Tas nozīmē - pakļauties sirdij.

Bet cilvēki mūsdienās neklausa veselumam. Tie neseko savas sirds teiktajam. Cilvēki klausa tikai savam prātam. Tieši tāpēc pasaule patlaban ir tādā sajukumā. Ja cilvēki kļūtu apgaismoti, un tas nozīmē, ka viņu sirdis atplauktu, tad spētu klausīt sirdij, un tas nozīmē, ka tad tie seko dievišķajai gribai.

Kad ikviens sekos dievišķajai gribai, tad uz zemes nebūs ne mazāko problēmu. Ja nesekojam dievišķajai gribai, bet savai gribai, tad tā ir ilūzija.”
Šrī Bagavāns
Facebook SAULES TEMPLIS