pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs

Cilvèka dzīves uzdevums - dot dzīvību pašam sev, kļūt par to, kas viņš potenciāli ir

- Cilvèka dzīves uzdevums - dot dzīvību pašam sev, kļūt par to, kas viņš potenciāli ir. Svarīgs viņa piepūles auglis - viņa paša personība.
- Mums nav pienākums dot paskaidrojumus un atskaitīties, kamēr mūsu rīcības nenodara sāpes vai citādi slikti neietkmē citus.
Cik daudz dzīvju sagrautas ar šo "nepieciešamību", kura parasti ietver sevī, ka jūs tur aizdomās, lai jūs "saprastu", tas ir - lai jūs attaisnotu uz sevi liktās cerības.
Lai spriež pēc jūsu rīcības, bet, ziniet, ka iekšēji brīvs cilvēks kaut ko paskaidro tikai pats sev - savam prātam un apziņai - un tiem, pavisam nedaudzajiem, kuriem ir tiesības palūgt paskaidrojumu no jums.
- Ja es mīlu, es rūpējos, tas ir - es aktīvi piedalos attīstībā un otra cilvēka laimē, es neesmu vērotājs.
- Jūtīgs cilvēks nav spējīgs noturēties pretim dziļām skumjām lielas tradeģijas priekšā. Gan prieks, gan skumjas - ir neizbēgami jūtīgà, dzīvības pilna cilvēka pārdzīvojumi.
- Daudzu cilvēku nelaimīgs liktenis - viņu pašu NEIZDARĪTĀS izvēles sekas. Viņi nav ne dzīvi, ne miruši. Dzīve kļūst kā nasta, nenozīmīga nodarbe, bet darāmās lietas - vien aizsarglīdzeklis no pastāvēšanas mokām.
- Ja bērnu mīlestība izriet no principa: "Es mīlu, Tapēc, ka es mīlu", tad pieauguš mīlestība izriet no: "Es esmu mīlēts, jo es mīlu."
Nenobriedusi mīlestība dveš: "Es mīlu tevi, jo Tu man esi vajadzīgs!".
Nobriedusi mīlestība spriež: "Tu esi vajadzīgs man, jo es mīlu tevi".
Pašaizliedzīga apsēstība ar otru - nav mīlestības spēka apliecinājums, bet tikai pierādījums par esošo Bezgalīgo vientulību.
Ja persona piedzīvo "sev piederošu" mīlestību, tas nozīmē, ka viņš cenšas atņemt savam "mīlestības" objektam brīvību un to kontrolēt. Šī mīlestība nedāvā dzīvību, bet apspiež, iznīcina un nogalina viņu.
- Lielākā daļa pārliecināti, ka mīlestība ir atkarīga no objekta, ne no personīgās spējas mīlēt..
Pat ir pārliecināti - ja viņi nevienu nemīl, izņemot "mīļoto" cilvēku, tad pierāda viņa mīlestības spēku.
Šeit izpaužas maldi - uzstādījums uz objektu. Tas līdzinās cilvēka stàvoklim, kurš grib nodarboties ar mākslu, bet tā vietā, lai mācītos gleznot, atkārto, ka viņam vienkārši jāatrod pienācīgu tam personu: kad tas notiks, viņš zīmēs izcili, pie tam, tas notiks pats no sevi.
Taču, ja es patiešām kādu cilvēku mīlu, es mīlu visus cilvèkus, es mīlu pasauli, es mīlu dzīvi.
Ja es varu pateikt kādam "es mīlu tevi", man būtu jāspēj pateikt: "es mīlu tevī visu", "es mīlu, pateicoties Tev, visu pasauli, es mīlu tevī sevi pašu"..
- Ja cilvēks spējīgs pilnvērtīgi mīlēt, viņš mīl arī sevi; ja spējīgs mīlēt tikai citus, viņš nespēj mīlēt vispār.
- Pieņemts uzskatīt, ka iemīlēšanās - tas jau ir mīlestības virsotne, tai laikā, kad patiesībā - tas ir tikai sākums un mīlestības atnākšanas iespēja.
Pieņemts uzskatīt, ka mīlestība ir noslēpumainības un aizraušanās vienam ar otru rezultāts, kas notiek pats no sevis.
Jā, vientulība un vēlme pēc seksa padara iemīlēšanos par vieglu lietu un te nav nekà noslēpumaina, bet tas ir tas sasniegums, kurš aiziet tik pat ātri, kā atnāca.
- Netīšām par mīļotiem nekļūst; Tava personīgā spēja mīlēt izsauc mīlestību otrā, tāpat, kà ieinteresētība padara cilvèku interesantu.

https://econet.ru/articles/153327-erih-fromm-neschastnaya-sudba-lyudey-sledstvie-nesdelannogo-imi-vybora#.WT450s5wdCo.facebook

Эрих Фромм: Несчастная судьба людей – следствие НЕсделанного ими выбора

Предлагаем вам 30 цитат выдающегося немецкого философа и психолога Эриха Фромма. Цитат, дарящих жизнь, цитат, которые отвечают на самые тревожные вопросы человека. Его мысли никого не оставят равнодушным. 

1. Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий – его собственная личность.
2. Мы не должны никому давать объяснения и отчитываться, пока наши действия не причиняют боль или не посягают на других. Сколько жизней было разрушено этой необходимостью «объяснять», которая обычно подразумевает, чтобы вас «поняли», то есть оправдали. Пускай судят по вашим поступкам, и по ним — о ваших истинных намерениях, но знайте, что свободный человек должен объяснять что-либо лишь самому себе — своему уму и сознанию — и тем немногим, у которых есть право требовать объяснения.
3. Если я люблю, я забочусь, то есть я активно участвую в развитии и счастье другого человека, я не зритель.
4. Цель человека – быть самим собой, а условие достижения этой цели – быть человеком для себя. Не самоотречение, не себялюбие, а любовь к себе; не отказ от индивидуального, - а утверждение своего собственного человеческого я: вот истинные высшие ценности гуманистической этики.
5. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно.
6. Если человек может жить не в принуждении, не автоматически, а спонтанно, то он осознает себя как активную творческую личность и понимает, что у жизни есть лишь один смысл – сама жизнь.
7. Мы есть то, что о себе внушили сами и то, что о нас нам внушили другие.
8. Счастье — не какой-то божий дар, а достижение, какого человек добивается своей внутренней плодотворностью.
9. Для человека все важно, за исключением его собственной жизни и искусства жить. Он существует для чего угодно, но только не для самого себя.
10. Тонко чувствующий человек не в силах удержаться от глубокой грусти по поводу неотвратимых трагедий жизни. И радость, и грусть – неизбежные переживания чувствительного, полного жизни человека.
11. Несчастная судьба многих людей – следствие несделанного ими выбора. Они ни живые, ни мертвые. Жизнь оказывается бременем, бесценным занятием, а дела – лишь средством защиты от мук бытия в царстве теней.


12. Понятие «быть живым» - это понятие не статическое, а динамическое. Существование – это тоже, что и раскрытие специфических сил организма. Актуализация потенциальных сил – это врожденное свойство всех организмов. Поэтому раскрытие потенциалов человека согласно законам его природы следует рассматривать как цель человеческой жизни.
13. Сочувствие и переживание предполагает, что я переживаю в себе то, что пережито другим человеком, и, следовательно, в этом переживании он и я – одно. Все знания о другом человеке действительны настолько, насколько они опираются на мое переживание того, что переживает он.
14. Я уверен, что никто не может «спасти» своего ближнего, сделав за него выбор. Все, чем может помочь один человек другому – это раскрыть перед ним правдиво и с любовью, но без сантиментов и иллюзий, существования альтернативы.
15. Жизнь ставит перед человеком парадоксальную задачу: с одной стороны реализовать свою индивидуальность, а с другой – превзойти ее и прийти к переживанию универсальности. Только всесторонне развития личность может подняться над своим Я.
16. Если детская любовь исходит из принципа: «Я люблю, потому что любим», то зрелая любовь исходит из принципа: «Я любим, потому что я люблю». Незрелая любовь вопит: «Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе!». Зрелая любовь рассуждает: «Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя».
17. Самозабвенное помешательство друг на друге — не доказательство силы любви, а лишь свидетельство безмерности предшествовавшего ей одиночества.
18.Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это означает, что он стремится лишить объект своей «любви» свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее.

19. Большинство людей уверены, что любовь зависит от объекта, а не от собственной способности любить. Они даже убеждены, что, раз они не любят никого, кроме «любимого» человека, это доказывает силу их любви. Здесь проявляется заблуждение — установка на объект. Это похоже на состояние человека, который хочет рисовать, но вместо того чтобы учиться живописи, твердит, что он просто должен найти достойную натуру: когда это случится, он будет рисовать великолепно, причем произойдет это само собой. Но если я действительно люблю какого-то человека, я люблю всех людей, я люблю мир, я люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то «я люблю тебя», я должен быть способен сказать «я люблю в тебе все», «я люблю благодаря тебе весь мир, я люблю в тебе самого себя».
20. Характер ребенка — это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер.
21. Если человек способен полноценно любить, то он любит и себя; если он способен любить только других, он не может любить вообще.
22. Принято считать, что влюбленность — это уже вершина любви, в то время как на самом деле — это начало и только возможность обретения любви. Принято считать, что это результат таинственного и влечения двух людей друг к другу, некое событие, совершающееся само собой. Да, одиночество и сексуальные желания делают влюбленность легким дело, и здесь нет ничего таинственного, но это тот успех, который так же быстро уходит, как и пришел. Случайно любимыми не становятся; твоя собственная способность любить вызывает любовь так же, как и заинтересованность делает человека интересным.
23. Человек, который не может создавать, хочет разрушать.
24. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить.
25. Насколько важно избегать пустых разговоров, настолько же важно избегать плохого общества. Под «плохим обществом» я понимаю не только порочных людей — их общества следует избегать потому, что их влияние гнетуще и пагубно. Я имею в виду также общество «зомби», чья душа мертва, хотя тело живо; людей с пустыми мыслями и словами, людей, которые не разговаривают, а болтают, не думают, а высказывают расхожие мнения.
26. В любимом человек надо находить себя, а не терять себя в нём.
27. Если бы вещи могли разговаривать, то на вопрос «Кто ты?» пишущая машинка ответила бы: «Я — пишущая машинка», автомобиль сказал бы: «Я — автомобиль» или более конкретно: Я — «форд» либо «бьюик», либо «кадиллак». Если же вы спрашиваете человека, кто он, он отвечает: «Я — фабрикант», «Я — служащий», «Я — доктор» или «Я — женатый человек» или «Я — отец двоих детей», и его ответ будет означать почти то же самое, что означал бы ответ говорящей вещи.
28. Если другие люди не понимают нашего поведения — так что? Их желание, чтобы мы делали только так, как они понимают, это попытка диктовать нам. Если это означает быть «асоциальным» или «нерациональным» в их глазах, пусть. Больше всего их обижает наша свобода и наша смелость быть самими собой.
29. Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе.
30. Человек есть центр и цель своей жизни. Развитие своей личности, реализация всего внутреннего потенциала есть наивысшая цель, которая просто не может меняться или зависеть от других якобы высших целей. опубликовано econet.ru