otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs

13.jūnijs – 25.jūnijs – 2017 - Maiju kalendārs, colkins - Viļņa apraksts_19vilnis_R_ MEN_Imix_MANIK


1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt:


3

Mājas lapa - Tolteku laiks

var skatīt aprakstus arī:


4

Facebookā ir lapa Tolteku laiks.

5

Facebookā ir lapa Zabre

6

Var paskatīties internet un youtubē - Ivo Puriņš7

Portālā draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/astrologi.lv/ ir pakalpojums par maiju kalendāru.Men – Imix - Manik

13.jūnijs – 25.jūnijs   2017

13.jūn.
Men 1
14.jūn.
Kib 2
15.jūn.
Kaban 3
16.jūn.
Etznab 4
17.jūn.
Kawak 5
18.jūn.
Ahaw 6
19.jūn.
Imix 7
20.jūn.
Ik 8
21.jūn.
Akbal 9
22.jūn.
Kan 10
23.jūn.
Chikchan 11
24.jūn.
Kimi 12
25.jūn.
Manik 13

Rietumu vilnis

Men – Imix - Manik

13.jūnijs – 25.jūnijs   2017

Šodien ir sācies MEN vilnis un šis ir vilnis, kas izmainīs pilnīgi visu mūsu dzīvēs.

Men enerģija ir Visuma tīklojums, kurš savieno visus punktus Visumā. Men ir kā zirnekļa tīkls, kurš sasaista visu, kas atrodas šajā Visumā, un vismazākās izmaiņas šajā tīklojumā izmaina visa tīkla uzbūvi.Men ir makrokosmoss un tas nozīmē, ka izmaiņas notiks mums redzamajā realitātē un visi notikumi šajā vilnī ietekmēs mums visiem mūsu turpmāko dzīvi.

Šis ir Rietumu vilnis, kas nozīmē, ka sajūtas un intuīcija dominēs visas šīs dienas. Paļaujoties uz sajūtām un intuīciju, mēs radīsim paši sev jaunu sākumu! Caur to, ka darbosimies caur sajūtām un intuīciju, mēs paši sev radīsim izeju uz pilnīgi jaunu sākumu.Šis vilnis vedīs mūs no plašām sajūtām caur emocionālu transformāciju uz jaunu sākumu, lai mēs iedziļinātos visā, kas notiek un sajustu ieguvumu tam, ko esam radījuši šī 260 dienu cikla laikā.

Šajā vilnī vide mums nesīs rezultātus, un darbībā būs jāieliek sava griba, pārliecība un pieredze.

Visu šo vilni mums ir jāieklausās savās sajūtās un jādara tikai tas, ko patiesi gribam.Šajā vilnī ir jādomā un jāģenerē tikai tas, ko gribam savā dzīvē uzsākt, kādu gribam redzēt savu dzīvi, un jāsajūt, ko gribēsim darīt nākamajā 260 dienu ciklā. Jau pēc 26 dienām sāksies jauns 260 dienu cikls un tas, ko mēs šajā nākamajā ciklā darīsim, uzpeldēs jau šajā vilnī. Jau šajā vilnī sajutīsim un ieraudzīsim to, ko gribam paveikt nākošā cikla laikā.

Šim MEN vilnim būs globāla un plaša ietekme gan uz mūsu dzīvi, gan planētu kopumā. Tas, ko šajā vilnī darīsim, ietekmēs ne tikai mūsu dzīvi, bet visus planētas iedzīvotājus un planētu pašu kā tādu. Šis vilnis izmainīs visu un katra šajā vilnī nodomātā doma un izdarītā lieta radīs kādu jaunu sākumu mūsu dzīvē. Tāpēc piedomāsim pie tā, ko domājam un darām, jo tam būs liela ietekme uz to, ko turpmāk darīsim un kā tas izpaudīsies. Viss, ko nodomāsim un izdarīsim šajā vilnī, atbalsosies mūsu dzīvē vēl ilgi.Šis vilnis ir labs sapņošanai un lidošanai meditācijās un domās uz savu laimīgo zemi. Šo vilni mēs varam izmantot, lai paceltos savos gribas enerģijas spārnos, kuri mums reāli ir, tikai retais no mums tos ir sajutis;). Un lidot savās sajūtās un vīzijās uz savu laimīgo zemi, uz savu paradīzi zemes virsū.

Mēs šajā vilnī varam pacelties spārnos un lidot tur, kur turpmāk gribam dzīvot, darboties un radīt savu pasauli. Mums vajag tikai sajust - kur un kā tas būs un uzdrīkstēties lidot uz savām jaunajām mājām.Noticēsim sev un lidosim uz to vietu, uz to dzīvi, kur no sirds vēlamies būt. Neliegsim no šī brīža sev neko, jo mēs pilnīgi visu esam pelnījuši un varam atļauties. Sapņosim par to, ko vēlamies un vienmēr esam gribējuši, un lidosim tiešā ceļā uz turieni. Noticēsim sev un Visumam, un mēs nonāksim savas paradīzes dārzā, kur būs viss, ko vien vēlēsimies.

Izbaudīsim šo 13 dienu lidojumu.

1 MEN

Rietumu vilnis – Rietumu diena – 1 MEN – Ērglis, Visuma tīklojums, Plašas sajūtas un plašs skatījums!

Pirmā diena laika plūsmā ir diena, kura uzsāk jaunu laika vilni un visi procesi notiek mūsos. Visi procesi notiek mūsos un iekš mūsu ego.

Šī Men enerģija mums palīdzēs sajust savus plašumus, apzināties to, cik patiesībā lieli esam. Mums šķiet, ka esam tikai ķermenis un prāts, taču mūsu enerģija un domas staro un atstarojas cauri visam Visumam. Retais tikai jūt to, ka esam bezgalīgi, ka mūsu ķermenis nav tikai rokas stiepiena attālumā - mūsu ķermenis ir tik liels, cik tālu mēs vien redzam un cik tālu vien spējam iedomāties.Mēs esam bezgalīgi gan plašumā, gan smalkumā, un tas mums dod bezgalīgas iespējas ietekmēt sevi un savu dzīvi.

Mēs neesam skudras skudru pūznī, kur visu nosaka skudru māte. Mēs visi esam bezgalīgi Visumi ar bezgalīgām iespējām radīt, ietekmēt un uzlabot savu dzīvi. Neviens no mums īsti neaptver savas plašās iespējas un ietekmi uz savu dzīvi.Atdosim varu pār savu dzīvi sev pašiem un sāksim dzīvot atbildīgi paši pret sevi.

Tā kā šodien ir pirmā diena laika vilnī un šodien ir Men enerģija, tad visi notikumi, kuri notiks ar mums, ietekmēs visu mūsu turpmāko dzīvi. Tas nenozīmē, ka mums ir jāmūk un jāizvairās no tā, ko paši esam radījuši, taču tas nozīmē to, ka visi lēmumi un visas rīcības ir jāizdara pie pilnas apziņas, apzinoties to, ka visam ir sekas. Pieņemsim tādus lēmumus un veiksim tādas darbības, kuras balstās uz mīlestības principiem.Padomāsim, pirms kaut ko darām, vai darām to tāpēc, ka baidāmies no kaut kā, vai tāpēc, ka mīlam sevi un apkārtējo pasauli. Nedarīsim neko tāpēc, ka baidāmies! Pietiks baidīties. Mums ir jāpaceļas spārnos un jālido tur, kur mūsu sirdis grib un ir jāizbauda tas, ko mēs no sirds vēlamies. Un kā lai mēs paceļamies spārnos, ja baidāmies? Mums ir jāpieņem, ka baidāmies un jāiet bailēm cauri, un jāsāk jauna dzīve, kuru radīsim caur šo dienu.Pirms sāksim dienas darbus, apsēdīsimies un sajutīsim šīs dienas enerģiju, sadraudzēsimies ar to, jo tā ietekmēs visu mūsu dzīvi. Sajutīsim, uz kurieni tā mūs nes un ko tā mums grib pateikt.Šodien mēs spējam izmainīt visu savu dzīvi, izmainot attieksmi un uztveri pret to! Uzņemsimies atbildību paši par savu dzīvi un sāksim pie tās strādāt. Paņemsim atpakaļ tiesības ietekmēt to, ko gribam piedzīvot. Tas ir ļoti muļķīgi uzticēt lēmumus par savu dzīvi citiem. Tāpēc uzņemsimies atbildību paši, radīsim paši un apzināsimies, ka visu, ko piedzīvojam, esam radījuši mēs paši. Aizmirsīsim to, ka mūs ietekmē valdības, deputāti, bagātnieki, ES, priekšnieks vai cilvēks, ar kuru esam kopā - tās visas ir muļķības un meli.

Mēs paši un tikai vienīgi mēs ietekmējam savu dzīvi.Neticēsim meliem, neticēsim tam, ka kāds var ietekmēt mūsu dzīvi - to var ietekmēt tikai tik, cik mēs ļaujam. Valdība var ietekmēt mūsu dzīvi, ja mēs to ielaižam savā mājā un tā sāk plēst traukus vai ko citu, taču tā nevar ietekmēt mūsu dzīvi, sēžot citā ēkā un citā pilsētā vai televizorā. Viņi ir spējīgi ietekmēt tikai un vienīgi savu dzīvi un tas, ka mēs kā muļķīši ticam, ka viņi ietekmē mūsu dzīvi, ir mūsu pašu vaina, jo esam tam noticējuši.

Tikai un vienīgi katram mums pašam ir ietekme pār savu dzīvi! Atcerēsimies to un neietekmēsim savu dzīvi tā, kā to ir izdomājuši citi. Ietekmēsim un radīsim to, ko mēs paši vēlamies, un ļausim viņiem radīt to, ko viņi vēlas.Būsim šodien kā putni debesīs, kas ļauj sev sajust un ļauj baudīt lidojumu neatkarīgi ne no kā.

Atļausim sev lidot !

Men ir tas, kurš parāda, no kurienes mēs nākam un uz kurieni ejam. Šīs dienas, kad Men enerģija ir aktīva, ir ļoti nozīmīgas un rāda konkrētas zīmes katram no mums.

Mēs nerunāsim par tiem, kas ir aizgājuši, jo nekas nenotiek tāpat vien un katrs piedzīvo to, ko ar savām domām ir radījis.

Taču mēs gribam vērst uzmanību uz to, ka tā ir zīme mums visiem, jo visi par šo notikumu esam uzzinājuši. Ja informācija ir atnākusi līdz mums, tad tā ir adresēta tieši mums.Šajā vilnī apkārtējā pasaulē ir Kib enerģija un tas nozīmē to, ka apkārtējā pasaule šajā vilnī parāda patiesību par to, kas notiek un to, kas tikai vēl notiks. Mūsuprāt, lielveikals simboliski atspoguļo kapitālismu un šis notikums (Maxima lielveikala traģēdija) parāda to, ka kapitālisms brūk un tam vairs nav uz ko balstīties, jo tas ir izsmēlis pats sevi. Korupcija ir šīs sistēmas pamatlikums, uz kuras tad visa sistēma arī balstās. Korupcija ir cilvēku izdomāta un tas nav dabas likums, tāpēc tas nevar pastāvēt mūžīgi. Un nu, beidzot, ir pienācis tas brīdis, kad viss šis pasākums sāk brukt. Tā ir simboliska zīme par to, ka sabruks viss, kas balstās uz korupciju gan materiālā pasaulē, gan smalkajā pasaulē. Tā ir zīme mums, kuri paliek un redz notikumu sekas. Tā ir zīme, par kuru ir jāaizdomājas - kāpēc mēs šo zīmi redzam un par ko tā liek mums aizdomāties. Tā ir zīme par to, ka nekas nav mūžīgs, jo mūžīgas ir tikai pārmaiņas. Tas liek mums aizdomāties par to, cik pilnvērtīgu dzīvi dzīvojam un par to, vai esam jau tagad gatavi aiziet no šīs realitātes. Tā ir zīme, lai mēs aizdomātos, kā mēs dzīvojam šo dzīvi - vai uzņemamies atbildību par to, ko paši radām, vai apzināmies, ko mēs radām ik mirkli caur savām domām. Neviens mums nevar dot garantijas, ka nepiedzīvosim to, ko paši esam radījuši, taču tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mums šķiet, ka ir vajadzīga sistēma un valdība. Mēs domājam, ka viņi mums var garantēt, ka nepiedzīvosim to, ko radām ar savām domām.Neviens mums neko nevar garantēt - ne pensiju, ne pabalstu, ne arī darbu, kuru darīt, ne labu dzīvi.

Mums neviens neko nevar garantēt, ja mēs paši to neesam radījuši.

Vienīgais likums, kas Visumā pastāv, ir tas, ka Tu piedzīvosi to, ko esi radījis gan citiem ar savu darbību, gan sev - ar savām domām. Mēs visi piedzīvosim to, ko esam radījuši, un ja domājam par to, ka mums ir slikta dzīve un visas izrietošās sekas, tad mēs turpinām radīt šo dzīvi tādu, par kādu domājam.Šis notikums tikai parāda to, ko mēs jau esam radījuši paši sev. Pagaidām to mēs redzam televīzijā vai internetā, taču ja mēs nemainīsim savu pasaules uztveri un domāšanu, tas ienāks arī mūsu dzīvē. Tas varbūt nebūs lielveikals vai prezidenta pils, taču tas materializēsies, ja turpināsim iet pa ierasto taku.

Mēs nevaram izmainīt citu likteni, taču mēs varam izmainīt savējo.

Šī visa sistēma ir ilūzija, kura balstās uz korupciju. Tieši kā šajā veikalā, korupcija un nolaidība radīja apstākļus, ka kapitālismam nav vairs uz ko balstīties un tas sāk sabrukt. Ir dzīvots tik ilgi ilūzijā un viss balstīts uz naudu, ka esam aizmirsuši to, uz kā viss patiesībā balstās, un esam pacēlušies tik augstu savā ilūzijā, ka neredzam to, ka viss, ko esam uzbūvējuši, vairs ne uz ko nebalstās. Ka nav vairs pamata zem kājām, jo esam iznīcinājuši visu, uz kā balstās mūsu dzīves.

Un tas nozīmē tikai vienu, ka šis notikums ir šobrīd aisberga redzamā daļa un vēl tikai bruks pilnīgi viss, kas nebalstās uz patieso Dievišķo realitāti, jo pamatu vairs tam visam nav. Bruks sistēma pati par sevi, bruks valdības un politiskās iekārtas, bruks kapitālisms un demokrātija.

Sabruks pilnīgi viss, kas nav saskaņā ar patiesību.

Būsim gatavi tam, ka pārmaiņu procesi ir sākušies. Negribas to saukt par traģēdiju, jo tas ir loģisks iznākums tam, ko visa civilizācija ir ģenerējusi pēdējos gadu tūkstošus. Visi šie notikumi ir tikai likumsakarības tam, ko esam radījuši.

Šis notikums ir zīme tam, ka sākušās ir lielas pārmaiņas un ka viss vecais sāk aiziet un cilvēce uzplauks no jauna. Mēs esam lielu pārmaiņu priekšvakarā! Izdzīvos tas, kurš spēs mainīties.2 KIB

Rietumu vilnis – Dienvidu diena – 2 KIB – Alķīmiskā uguns, Piedošana un Atlaišana, Pūce.

Otrā diena laika vilnī ir diena, kura parāda to, kas notiek apkārtējā pasaulē. Diena, caur kuru izlemjam, vai turpināt uzsākto tēmu vai meklēt ko citu.

Šodien aktīva ir Kib enerģija! Tā ir enerģija, kura transformē, attīra un sadedzina. Kib ir alķīmiskā uguns, kura izgaismo patiesību, sadedzina lieko un attīra enerģiju.

Šodien un šajā vilnī apkārtējā pasaule mums atnesīs patiesību, tā liks mums analizēt un piedot to, kas jāpiedod. Daudzās tēmās saistībā ar apkārtējo pasauli uzpeldēs un izgaismosies patiesība. Apkārtējā vide caur savu darbību izgaismos un izcels gaismā atbildes uz jautājumiem, atnesīs atklāsmes un patiesību. Notikumi, kuri notika vakar, iekustinās mūsos analīzi un transformāciju, kura šodien notiek jau automātiski.Apkārtējā pasaule šajā vilnī mūs provocēs domāt, analizēt, meklēt patiesību un transformēt. Iespējams, būs jāierauga sāpīga patiesība, kuru atnesīs kāds no apkārtējiem, un būs jāstrādā ar sevi, lai spētu piedot gan sev, gan citiem.Šī Kib enerģija ir piedošanas enerģija un visa šīs dienas tēma un tēmas, kuras mums šajā vilnī pametīs apkārtējā pasaule, ir piedošanas tēma. Apkārtējā pasaule mums mācīs piedot un atlaist to, ko neesam spējuši piedot līdz šim un to, kam šobrīd esam gatavi. Lai piedotu un atlaistu, mums ir jāierauga patiesība – patiesība, kura ir šīs situācijas, kuru nevaram palaist vaļā, cēlonis. Cēlonis bieži atrodas citās dzīvēs, citās inkarnācijās, kas tēmu padara vēl sarežģītāku un bez meditācijas palīdzības, praktiski neiespējamu. Ir jāierauga patiesie iemesli - kāpēc radušās situācijas, kurās nākas padot enerģiju un piedot situācijas dalībniekiem. Visbiežāk šīs situācijas esam radījuši mēs paši.Ja kāds mums iedod enerģētisku pļauku, tas nozīmē, ka mēs paši šo tēmu esam atvēruši un kādam šo pļauku esam iedevuši pirmie. Šajā tēmā, kuru nesanāk palaist, ir jāpadod virsū gaisma, lai tēma izgaismotos un kļūtu pārskatāmāka.

Šīs situācijas ir jāizgaismo un jāmetas tajās iekšā, lai ieraudzītu pirmsākumu pašai situācijai. Ieraugot situācijas cēloņus, visbiežāk top skaidrs, ka pats es to visu izraisīju un šobrīd man ļauj sajust to, kā esmu licis justies citiem.Saprotot šo, piedot kļūst vieglāk citiem, taču ir jāpiedod vēl sev, un to palīdz izdarīt tas, ka apzināmies, ka bez šīm situācijām nemaz tālāk attīstībā netiekam un mums ir jāpiedzīvo viss, ko vien šī planēta piedāvā. Ieraugot patiesību savā tēmā un apzinoties, ka tās visas ir tikai mācības, ir vieglāk sev un citiem piedot un atlaist šīs situācijas, lai tās nevilktos pakaļ kā smaga nasta, kuru jau vairs nav spēka nest uz saviem pleciem.Kib enerģijai piemīt tāda lieta, kura darbojas neatkarīgi no tā, vai cilvēks saprot, kas notiek vai nesaprot. Ja tēma tiek ar domu palīdzību piepildīta ar gaismu, tā jebkurā gadījumā iet uz risinājumu. Principā, mēs varam vienkārši meditēt un domās savu problēmu piepildīt ar gaismu. Gaisma ir mīlestība un Dievs, kuri satur visu informāciju par to, kā kam ir jābūt! Visa daba saņem no gaismas informāciju par to, ko un kā darīt. Tāpat arī jebkuru situāciju piepildot vienkārši ar gaismu, tā sāks risināties, jo gaisma transformē, dedzina, izgaismo tumsu un visu sastrukturē. Galvenais, šo visu izprast un tam noticēt, tad šī metode strādā perfekti. Protams, šīm tēmām un situācijām būs jāiet tāpat cauri, lai saprastu, taču tas jau notiks vieglāk un, iespējams, pat nemanāmi.Tāpēc vairosim gaismu ap sevi, vairosim gaismu sevī, pat vistumšākajos nostūros padosim gaismu virsū savām problēmām un nelaimēm, un dzīvot kļūs daudzkārt vieglāk.

3 KABAN

Rietumu vilnis – Austrumu diena – 3 KABAN – Zemestrīce, Pārliecība, Inerce.

Trešā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo šā viļņa darbību un tas ir tikai likumsakarīgi, ka šajā vilnī darbībā ir Kaban enerģija, kuru sauc par zemestrīci.Kaban ir zemestrīce, pārliecība, inerce, evolūcija, attīstība un spēcīga griba. Šajā vilnī un šodien darbībā ir Kaban enerģija, kas nozīmē, ka tas, ko darām, ir jādara ar lielu pārliecību, lai radītu inerci tajā, ko darām.

Kaban ir pārliecība, kura vērsta uz attīstību un evolūciju. Šī enerģija ir visspēcīgākā no tām, kura iedod impulsu attīstībai, taču tā ir arī visbremzējošākā. Kaban ir bremzējoša tajā gadījumā, ja mūsu pārliecība nav saskaņā ar patiesību, nav saskaņā ar Dievišķo realitāti. Un tas, kas notiek šajās Kaban dienās, ir tas, ka izpaužas mūsu pārliecība, un tā tiek grauta, ja tā nesaskan ar Dievišķo realitāti.Šī enerģija parāda to, ka notiek tas, par ko esam pārliecināti. Pārliecība mums rodas pieredzes rezultātā, taču pieredzam mēs to, par ko esam pārliecināti. Sanāk tāds kā apburtais loks un sanāk, ka pārliecība liek visam strauji attīstīties un arī visam strauji sabrukt.

Kaban ir zemestrīces enerģija un zemestrīce veidojas tad, kad mūsu pārliecība nesaskan ar Dievišķo realitāti. Ja mēs domājam vienu, taču patiesībā ir kas cits, tad šo abu spēku mijiedarbībā rodas milzīga spriedze un rezultātā zemestrīce, kura parāda to, kas ir nepareizs mūsu pārliecībā.

Kaban ir spēks, kurš visam liek evolucionēt. Tas ir spēks, kurš iedod paātrinājumu un spēku. Šī enerģija it kā parāda to, ka katram no mums ir pārliecība, jo tas, par ko esam pārliecināti, arī notiek, taču patiesība ir tikai viena - tas, par ko būsim pārliecināti, arī notiks.Taču Visumā pastāv likumi, kurus pārkāpt ir neiespējami un ja pārliecība ir pret dabas likumiem, tad agri vai vēlu pārliecība sabruks kā kāršu namiņš un tad radīsies pārliecība par to, ka nekas nav mūžīgs, izņemot pārmaiņas.Mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ko gribam un darām, un šī pārliecība ir jāpārbauda - vai tā mums ir no bailēm, vai aiz mīlestības pret sevi. Visas pārliecības, kuras rodas caur bailēm, sabruks un pārstās eksistēt, taču visas pārliecības, kuras rodas caur mīlestību, darbosies vēl ilgi.

Viss, kas nāk no bailēm, ir vērsts uz iznīcību un viss, kas nāk no mīlestības, vērsts uz attīstību.

Pavērosim sevi, pavērosim savas pārliecības un inerci, kurā virzienā tā mūs nes un sapratīsim, vai tas, par ko esam pārliecināti, vispār rezonē ar mūsu patieso gribu. Bieži vien esam pārliecināti par to, ka mums nesanāks, mums neizdosies, ka es nemāku utt.. Šīs visas pārliecības radušās caur bailēm un neļaus mums attīstīties, mums tās būtu jāgriež otrādi ar domu - man izdosies, es iemācīšos, ja neesmu pārliecināts, tad nemāku, taču iemācīšos. Un tā visas domas, viss, par ko mēs esam pārliecināti, ir jāmaina uz to, ko patiesi gribam, nevis radām caur bailēm.Iespējams ir pilnīgi viss, un nav nekā neiespējama. Notiek viss, kam mēs ticam un viss, ko mēs gribam, galvenais - neģenerēt to, ko negribam.

Lai visiem jauka un pārliecības, kura radusies caur mīlestību, pilna diena!

4 ETZNAB

Rietumu vilnis – Ziemeļu diena – 4 ETZNAB – Spogulis, Krams, Patiesība un Objektivitāte.

Ceturtā diena laika vilnī ir diena, kura parāda to, kas mums šajā vilnī dod stabilitāti un cik stabili mēs esam.

Šodien aktīva ir Etznab enerģija. Etznab ir objektivitāte un patiesība.

Lai šajā vilnī justos stabili, mums ir jāskatās uz lietām objektīvi, mums katram uz sevi jāpaskatās no malas.

Mums ir jāredz sevi objektīvi un jāgriež nost viss liekais, jo tikai atbrīvojoties no liekā, mēs jutīsimies stabili.Katram no mums ir kādi traucēkļi, kas liedz justies stabili un šī ir tā diena, kad mēs visu varam mainīt, paskatoties uz sevi un savām situācijām no malas ar nulles punkta skatījumu.

Tikai paskatoties uz visām situācijām no malas, mēs ieraugām to, kas patiesībā mums traucē būt stabiliem. Mēs ieraugām to, ko mēs darām lieku un kas mums galīgi nav vajadzīgs.

Šī diena pati par sevi ir kā objektivitātes spogulis un, ja būsim neitrālā pozīcijā ar skatu no malas, pati diena parādīs mums visu to, kas mums traucē un ir lieks.Ja spējam lietas tvert objektīvi un redzēt savu pasauli objektīvi, tad ieraugām visus šķēršļus un traucēkļus, no kuriem ir jāatbrīvojas.

Šī ir Ziemeļu diena, kura pati pēc būtības ir ļoti skarba un asa! Ja paši negriezīsim nost lieko, tad šī enerģija to izdarīs un tas jau būs krietni sāpīgāk. Etznab ir pati spēcīgākā enerģija attiecībā pret tumsu, bailēm, šaubām un citiem traucēkļiem. Tā ir kā zibens, kas spēj sašķelt visu lieko, visu traucējošo un nevajadzīgo. Mums atliek tikai iedomāties, ka zibens ir mūsu labākais draugs un jāsarunā ar viņu, lai viņš sašķeļ un transformē gaismā visu to, kas mūsu dzīvē lieks.

Objektivitāte un patiesība mūsu dzīvē ir svarīga sastāvdaļa, lai attīstītos, virzītos uz priekšu un produktīvi radītu savu realitāti. Mums katram ir jāapzinās reālā situācija mūsu dzīvē, mums ir jāierauga patiesība, lai cik tas sāpīgi arī nebūtu. Mums ir jāierauga patiesība, jo mēs varam izmainīt un ietekmēt tikai patiesību. Ja neredzam skarbo vai patīkamo patiesību, nespēsim neko savā dzīvē izmainīt, jo ilūziju izmainīt nevar, no tās var tikai atteikties. Un šī enerģija ir tā, kura lauž ilūziju, stereotipus un nepareizus pieņēmumus.Etznab parāda to, kas mūsos un mūsu apkārtējā vidē ir lieks. Etznab mūsu dzīvē ir kā spogulis un šis spogulis ir pilnīgi viss, kas notiek ap mums mūsu realitātē. Ja mums kaut kas nepatīk no tā, kas notiek mūsu dzīvē, tad ir jāieskatās sevī, jo pilnīgi visas tēmas ir mūsos, nevis apkārtējā vidē. Apkārtējā vide tikai atspoguļo mūsu domas un mūsu attieksmi. Ja, piemēram, braucam sabiedriskajā transportā un mums tur kāds nepatīk vai neadekvāti uzvedas, tad viņš tikai atspoguļo to, kas ir mūsos tāds, no kā gribam atbrīvoties. Mēs varam pārmest politiķiem, ka viņi rīkojas tā vai šitā, taču viņi tikai atspoguļo to, kas ir mūsos.Ja ikdienā vairāk skatīsimies uz sevi, ja sapratīsim, ka tas, ko stāstām citiem, īstenībā ir adresēts mums! Ja apzināsimies, ka katrs dzīvojam savā realitātē, savā pasaulē un ja apzināmies, ka pilnīgi viss ap mums ir mūsu radīts, tad varam to mainīt, taču, ja domājam, ka vainīgi ir visi apkārtējie un mēs jau tie gaišie un svētie, tad nekas nemainīsies līdz brīdim, kad sapratīsim, ka katrs dzīvojam savā realitātē un katram jāstrādā ar tām lietām, kuras mums traucē.Esat taču noteikti pamanījuši, ka Jums nepatīk kaut kas kādā situācijā un ir sajūta, ka tas nav pareizi un visiem vajadzētu būtu tā, ka tas nepatīk, taču visus apkārtējos šī tēma vispār nesatrauc. Tas tikai skaidri parāda to, ka apkārtējiem ar šo tēmu problēmu nav. Mums visiem pret visu ir jābūt neitrālai attieksmei, jo tikai tad mēs spēsim ģenerēt beznosacījumu mīlestību, kura ir vienīgā, kas paveic brīnumus mūsu realitātē.

Skatīsimies uz saviem baļķiem, nevis uz citu skabargām.

Pasaule sākās no mums un mūsos tā ir jāmaina! Liksim mieru apkārtējiem un strādāsim ar sevi, jo tikai sevi mainot, mainīsies atspulgs, kuru redzam apkārtējā pasaulē. Nebaidīsimies ieraudzīt patiesību, jo bez tās mēs vispār neko nevaram izdarīt.

Lai patiesības pilna diena mums visiem.

Dienas atklāsme

Mēs visi esam Radītāji un radām caur katru darbību, caur katru domu, caur katru izpausto un neizpausto emociju. Mēs radām caur visām mūsu izpausmēm.

Padomāsim paši, cik lielu daļu no tā visa, kādas darbības veicam vai kādas emocijas paužam, cik lielu daļu no šī visa veicam apzināti?

Cik daudz darbībām pieslēdzam apziņu un procesā ieliekam domu?

Šodien mums atnāca atklāsme vai izpratne par to, cik nozīmīgi ir visu darīt apzināti un katru procesu piepildīt ar domu. Piemēram, ēdienu gatavot ar domu, ka tas ir pats labākais, ko organismam šobrīd vajag. Vai dzert kādu dzērienu ar domu, ka tas palīdz uzņemt Visuma mīlestības frekvenci, vai varbūt braukt uz darbu ar domu, ka iebraucu jaunā dzīvē, kur valda mīlestība, pārticība un gaisma.

Katrā procesā ieliktā informācija ved mūs uz rezultātu vai mērķi, jo materializēšanas pamatos ir četri soļi – griba, darbība, sajūtas un rezultāts. Ja griba jau ir ielikta procesā un darbība jau tiek veikta, tas nozīmē, ka puse darba jau ir paveikta! Atliek tikai ielikt sajūtas, domu un paļauties, ka rezultāts nāk.Sanāk, ka dienas laikā varam izdarīt tik ļoti daudz savas dzīves un realitātes uzlabošanā un materializēšanā, ka arī visi procesi piepildās ar mūsu staroto mīlestību pret to, ko vēlamies un darām. Katru darbību var veikt kā rituālu! Dzert tēju vai pastaigāties ar konkrētu domu un rezultātu, uz kādu caur šo darbību dodamies.Jo vairāk mēs nokomandēsim un piepildīsim savu dzīvi ar to, ko vēlamies, jo ātrāk un kvalitatīvāk tas materializēsies. Darbību piepildot ar domu, parādās lieliska iespēja darīt mazāk kaut ko speciāli, bet vairāk izmantot praktiskas nodarbes savas dzīves radīšanā. Piemēru ir daudz un tos katrs pats varam izdomāt - kā nu kurā situācijā darboties. Var mazgāt māju ar domu, ka attīru savu dzīvi no liekā un nevajadzīgā vai attīru savu enerģijas lauku. Stādu kokus vai augus ar domu, ka izaugs tas, ko gribas. Pat visus nosacīti kaitīgos ieradumus, ja dara, tad dara ar tādu domu, kāda labvēlīga šajā sakarā.

Piepildīsim savu dzīvi ar savu gribu un sapņiem caur ikdienišķām, taču ļoti nozīmīgām darbībām, lai dzīve kļūtu skaistāka, krāsaināka un katram tieši tāda, kādu gribam un par kādu sapņojam.

5 Kawak

Rietumu vilnis – Rietumu diena – 5 Kawak – Pērkona negaiss, Sajūtu pārpilnība, Emocionāla transformācija.

Piektā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda to, caur ko laiktelpā visvieglāk ir radoši izpausties.

Šodien aktīva ir Kawak enerģija un šī enerģija ir visu lietu paātrinātājs, emociju transformētājs un pilns emociju spektrs. Šajā dienā mēs izbaudīsim to, kā piepildās mūsu emociju spektrs, kuru esam saģenerējuši! Emocijas, kuras izcēla ārā Men enerģija.

To, ko Saule mūsos izgaismoja šī viļņa sākumā, ar to šodien būs jāstrādā. Mums visiem šī diena būs emocijām piepildīta! Un emocijas, kuras mūsos šodien rodas, ar tām ir jāstrādā radoši.Viss, kas mūsos ienāk Kawak dienās, mēs ar to spējam radīt. Šo enerģijas principu var izmantot jebkurā brīdī, taču ne vienmēr varam mākslīgi sakāpināt savas emocijas. Taču šodien, kad Kawak enerģija ir aktīva, tas var notikt ļoti viegli, jo šodien pilnīgi jebkas var izraisīt emociju uzplūdu.Šajā dienā visas mūsu uzkrātās emocijas tiek izceltas un iegrieztas lielā ātrumā, kas arī piesātina mūsu lauku ar emocijām, kuras piesakās uz transformāciju.

Šo enerģiju vislabāk izmantot gan emociju transformēšanā, gan savas dzīves radīšanā, jo visas emocijas spējam transformēt sev vajadzīgajās lietās un tas notiek ar domu palīdzību. Mums jebkurā brīdī ir jāizmanto Kawak enerģija to domu izmainīšanā, kuras nāk kopā ar emocijām - visas destruktīvās domas, kuras ienāk mūsu prātā, ir jāpavērš sev vēlamā virzienā un tajā brīdī, kad nāk virsū eksplozija, viss šis spēks un emocijas ir jāieliek konkrētajā domā, kura tika pavērsta sev izdevīgā virzienā.Piemēram, doma ienāk caur apkārtējo vidi, kura ir mūsu atspulgs - informācija, ka mums nav naudas tam, ko gribas. Taču nauda nav tā, kas rada - radošā enerģija ir tā, kas rada un ja nepieciešams, rada arī naudu tam, kam tas ir nepieciešams, taču daudzos gadījumos naudu vispār nevajag. Tāpēc doma ir jāgriež riņķī tajā virzienā, kurā mums vajag. Ja mums vajag dzīvokli vai māju, tad mēs domājam to, ka patstāvīgi ir māja, nevis domāju par to, par ko nomaksāšu rēķinus! Tas nav vajadzīgs, ja māja ir uzģenerēta ar emocijām un domām! Un šajā dienā Kawak enerģija šo visu procesu paātrina.Un tas, kas mums ir jādara, ir jāģenerē domas, jāpiepilda tās ar emocijām un ar spēcīgu impulsu jāpalaiž, pēc tam paļaujoties uz to, ka nav iemeslu radītajam nematerializēties.Tātad visas sajūtas, domas un emocijas varam transformēt sev vēlamajā dzīvē! Mēs varam ņemt visu materiālu, kas pie mums nāk, pilnīgi visu emociju spektru un transformēt to tajā, ko no dzīves vēlamies. Galvenais šajā procesā ir negaidīt rezultātus, jo gaidīšana ģenerē tādu rezultātu, ka mēs visu laiku gaidām, un tā var ģenerēt tik ilgi, kamēr apnīk un nekas nenotiek.

Transformēsim šodien un visu šo vilni visu, kas ienāk mūsu realitātē! Transformēsim to tajā, ko mēs vēlamies un dzīve sāks piepildīties ar beznosacījumu mīlestību. Un ar laiku jau iemācīsimies radīt šo beznosacījumu mīlestību paši. Un būsim pateicīgi par visu, kas ienāk mūsu dzīvē, jo tas ienāk tamdēļ, lai mēs varētu uzlabot katrs savu dzīvi. Visas emocijas un domas ir gana labs materiāls, lai transformētu to un izmantotu kā būvmateriālu konkrētai domai.Ja šodien kaut kas uzvelk līdz eksplozijai, tad eksplodēt vajag ar konkrētu domu, lai visa enerģija paātrina tās materializēšanos.

Sajūtām piepildītu mums visiem šo dienu

Visu caurstrāvo smalks tīkls, kurš nemitīgi viļņojas, veidojot lielākus un mazākus viļņus. Mēs sakļaujamies ar tiem viļņiem, kādus esam radījuši un izvēlējušies.

Un vai mēs maz pamanām, ko mēs radām un izvēlamies?Taču to, ko saņemam, to mēs pamanām vienmēr – vai nu tas, kas saņemts neatbilst pasūtījumam vai ir nepilnīgs, vai nav tāds, kādu esam gribējuši, utt.. vai dažs labs vispār nesaņemam, jo neesam to ļāvuši un nenoticam paši sev.

Mēs ar savu būtību katrs izstarojam kaut kādas sajūtas, ko varētu nosaukt par viļņiem. Un kādu vilni izstarojam – tādu saņemam sev pretī.

Mūsu pasaule var būt tik vienveidīga, cik vienveidīgas ir mūsu domas.

Tamdēļ, ja domājam un sajūtam skumjas, saņemam skumjas. Ja domājam un sajūtam bailes, tad tās nāk pretī. Ja domājam un izjūtam prieku un laimi – tas ienāk mūsu dzīvē.Taču ir būtiski tas, ka tam visam ir jānāk no sirds. Dzīve kļūst krāsaina un skaista tad, kad izprotam lietu patieso būtību, kad pieņemam sevi un pasauli, un apzināmies, ka tā ir mūsu radīta. Ja esam radījuši katrs savu ārējo pasauli, kā tad to vispār varam nepieņemt? Jo, ja nepieņemam, tātad nepieņemam paši sevi. Jo ārējā pasaule ir mūsu atspulgs.Un tā mēs klīstam pa pasauli, skatīdamies savā spogulī. Taču domājam, ka tas ir citu veidots, radīts un īstenots. Atspulgs ir mūsu pašu radīts! Atspulgs esam mēs katrs pats sev.

Ir jāsāk dzīvot! Ir jāsāk dzīvot ar sirdi! Ja mēs darīsim to, kas ir mūsu sirds lieta, dzīve taps skaistāka. Ja mēs mīlēsim sevi un dzīvosim ar sirdi ik mirkli, ko mēs izdzīvojam – it viss taps piepildīts un krāsains. Taču mums jāsāk pašiem ar sevi. Nevis ar apkārtējiem, nevis ar kādu, bet gan tieši katram pašam ar sevi.Mēs radām savu dzīvi caur to, ko mēs izstarojam. Un to, ko mēs izstarojam, to mēs izvēlamies. Un saņemam to, ko izvēlamies.

Nevar no atspulga saņemt to, ko mēs paši neizstarojam šim atspulgam.

Radīsim ik mirkli ar sirdi. Dzīvosim ik mirkli ar prieku! Būsim priekš sevis tieši tādi, kādus mēs gribam paši sevi redzēt, un pasaule atspoguļosies aizvien skaistāka un krāsaināka!

6 Ahaw

Rietumu vilnis – Dienvidu diena – 6 Ahaw – Dieviņš, Beznosacījumu mīlestība, Saule, Apskaidrība.

Sestā diena laika plūsmā ir diena, caur kuru harmonizējam savus nodomus, un diena, kura atspoguļo mūsu tuvākās attiecības.

Šodien aktīvā enerģija ir Ahaw un šodien noslēdzas divdesmit dienu cikls. Ahaw ir pati piesātinātākā enerģija no visām enerģijām, jo satur visas pārējās enerģijas.

Ahaw ir beznosacījumu mīlestība, kura veidojas no visu enerģiju harmonijas mūsos. Lai mēs izstarotu beznosacījumu mīlestību, mums ir jābūt izpratnei jebkurā tēmā, mums ir jāspēj pieņemt viss, kas notiek ap mums. Mums ir jābūt kā saulei, kura apspīd visus un ikvienu. Paskatīsimies saulē un pamācīsimies no viņas - tā apspīd pilnīgi visu, bez izņēmumiem un bez ierobežojumiem.

Beznosacījumu mīlestība ir tad, kad neuzliekam sev nekādus ierobežojumus, neliedzam sev neko, neliekam rāmjus sev apkārt un netēlojam to, kas neesam.Beznosacījumu mīlestība pret sevi ir tad, kad spējam pieņemt sevi tādus, kādi esam, kad mēs nemelojam paši sev un netēlojam neko! Mēs spējam pieņemt un izprast sevi. Mēs sev neko nepārmetam, mēs nepārmetam sev, par to, kādi esam! Mēs domājam, kā sevi izmainīt un uzlabot. Mēs spējam piedot sev visu un pieņemt visu sevī.

Beznosacījumu mīlestība sākas caur pieņemšanu - caur to, ka pieņemam to, kas esam, un to arī izmantojam kā izejas punktu tālākām darbībām. Ja mēs esam patiesi pret sevi, nemelojam un netēlojam to, kas neesam, ja esam atklāti pret sevi un spējam pieņemt sevi, tad arī pret apkārtējiem izturamies patiesi.

Viss sākas mūsos! Ja spējam paši sevi mīlēt, cienīt, būt atklāti, patiesi, spējam piedot un atlaist visu, tad arī pret apkārtējiem tādi būsim. Ja spējam mīlēt sevi bez nosacījumiem un uzstādījumiem, tad arī pret apkārtējiem izturēsimies tāpat.

Ja starosim šo beznosacītību, neuzliksim nosacījumus, rāmjus, uzstādījumus un noteikumus, tad arī pret mums Visums sāks izstarot to pašu. Jo apkārtējā vide ir mūsu spogulis - apkārtējā vide tikai atstaro to, ko mēs izstarojam. Nav iespējams saņemt no apkārtējās vides izpratni, ja neizprotam apkārtējos! Nav iespējams saņemt mīlestību no apkārtējiem, ja ar tādu neizturamies pret pasauli.Mēs visi gribam, lai mūs mīl, lai mums viss ir labi un lai mēs tiekam mīlēti, taču negribam saprast, ka tas viss sākas mūsos, ka mūsos ir jābūt tām visām kvalitātēm un vērtībām, ja gribam to redzēt apkārtējā pasaulē. Ja mums apkārtējā pasaulē kas nepatīk, tad jāieskatās ir sevī, jo apkārtējos nespējam redzēt to, ko neredzam sevī. Tātad, ja neredzam apkārtējos, tad tas nav arī mūsos! Ja nepatīk tas, kas ir apkārtējos, tad tas ir arī mūsos.Mēs katrs dzīvojam pilnīgi savā dimensijā un savā realitātē, jo visu redzam caur savu prizmu un nemaz nespējam redzēt tās frekvences, kuras nepazīstam. Ja kaut kas ir mūsos, tas izstaro vibrāciju un pievelk situāciju - ja kaut ko nespējam pieņemt, tas atrodas mūsos ar emocionālu piesaisti, un to negribas redzēt, jo aiz tā slēpjas nepatīkamas emocijas. Ja tēma mums ir sāpīga, to atstaros visa apkārtējā pasaule, jo piepildām to ar emocijām.Vērosim to, kas ir mūsos! Mīlēsim sevi ar visu to, kas ir mūsos, un mīlestība sāks piepildīt mūsu dzīvi un arī apkārtējo pasauli un mēs beidzot sāksim saņemt no apkārtējiem to, ko gribam piedzīvot.Šī ir ļoti sarežģīta tēma, kura veras vaļā ilgā laika periodā, taču tā ir ļoti svarīga, un ir jāizprot, ka tas viss sākās mūsos, un ir jāizprot, ka tas viss strādā. Ir svarīgi saprast, ka visi apkārtējie tikai rāda mums to, ko paši esam gribējuši sevī pamanīt, izmainīt un uzlabot. Ir svarīgi saprast, ka nekad nesaņemsim to, ko neizstarojam! Ir svarīgi saprast, ka katrs dzīvojam un veidojam tikai savu realitāti, un citi viņu neietekmē.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir ap septiņi miljardi cilvēku, un aptuveni arī tik ir realitātes, kuras tikai nedaudz pārklājas. Mūsu dzīvē nav sliktie vai nejaukie viņi - tas viss esam mēs un attieksme pret kaut ko rāda, kādu attieksmi mēs saņemam pretī, un ja tā nepatīk, tad jāmaina ir sevi, nevis jāgrib mainīt apkārtējā realitāte.Mūsu dzīve izmainās tad, kad izmainām sevi. Šodien mīlēsim sevi! Šodien palutināsim sevi un uzdosim katrs sev jautājumu – vai es mīlu sevi un dzīvoju šo dzīvi, mīlot sevi bez nosacījumiem?

Lai mums visiem mīlestības piepildīti mirkļi.

7 IMIX

Rietumu vilnis – Austrumu diena – 7 IMIX – Pirmsākums, Avots, Krokodils.

Septītā diena laika vilnī ir diena, caur kuru nododam visas savas vēlmes savam Augstākajam “Es”. Šī ir diena, caur kuru spējam darboties maģiski, ar augstu pievienoto vērtību.

Šodien aktīva ir Imix enerģija. Imix ir pirmsākums vai pirmavots visām lietām, situācijām un notikumiem.Šī ir enerģija, kura iekustina visu jauno, tā ir kā sēkla, kura izaug par koku un dod jaunas sēklas. Šī ir enerģija, bez kuras Visumā nekas neuzsākas! Imix ir kā vieta, kur sākas avots, kurš ar laiku pāraug upē.

Šodien mēs visi esam šis avots, no kura var uzsākties kas pilnīgi jauns, kas tāds, ko esam ļoti gribējuši un vēl nekad neesam piedzīvojuši. Šī ir diena, kad kopīgi ar savu garīgo ģimeni, Dvēseli un Garu, varam iestādīt savā dzīvē jaunu koku, kurš izaugs par kaut ko lielu, ja to lolosim un rūpēsimies par to. Šodien mēs visi pārtopam par radītājiem, kuri rada savu dzīvi paši.

Šī diena ir tam, lai izteiktu savas vēlmes Visumam! Šī ir diena, kad mums ir konkrēta griba jāizsaka savam Augstākajam “Es”.

Caur šo dienu mūsu visu dzīvēs sāksies kas jauns, mums tikai pašiem ir jāsaprot, kas ir tas, ko gribam uzsākt. Kādu koku gribam iestādīt un ko mēs no tā gribam izaudzēt.

Šī ir diena, kad visās lietās, visās tēmās ir jāizsaka sava griba. Mums Visumam ir atklāti jāpasaka, ko no sirds gribam piedzīvot un izdzīvot.Šodien visu noteiks tas, ko mēs gribam, cik ļoti mēs gribam un kādu spēku mēs tajā visā ieliekam.

Griba ir impulss, kurš iekustina materializācijas procesus, jo spēcīgāk mēs gribam, jo ātrāk materializēsies tas, ko gribam.

Ar gribēšanu vien nepietiks, šī griba ir jāpārvērš spēcīgā impulsā, kurš mūsu domas iekustinās un vedīs uz materializāciju. Šodien ir jāatmet visi ierobežojumi, jāatmet visi nevaru un visi nemāku un jāsāk domāt par to, ko patiesi es gribu.

Lai mēs spētu radīt tieši to, ko gribam, mums ir jāsaprot, ka pilnīgi viss ir iespējams! Mums ir jāatmet pilnīgi visas domas par to, ka kaut kas nav iespējams, jo iespējams ir pilnīgi viss. Mums ir jāsaprot, ka Visums ir milzīgs enerģijas okeāns, kurā ir neierobežots daudzums enerģijas, un, principā, enerģija ir vienīgais, kas Visumā ir. Un no šīs enerģijas var radīt pilnīgi jebko! Un mēs esam radītāji, kuri to visu var radīt ar savu domu un emociju palīdzību.Visumā pietrūkst tikai radošums - tikai tas, ka kāds ģenerē domas, caur kurām viss rodas.

Ir jārada domas un jāpiepilda tās ar emocijām, kuras ir mūsu spēcīgākais instruments.

Un šis instruments nav daudzām civilizācijām, kuras Visumā darbojas.

Šī radošā domāšana un enerģija nav arī tiem, kas ir okupējuši zemi. Un zeme okupēta ir tikai tāpēc, lai mēs ģenerētu domas kādam citam un radītu lietas citiem, kuri paši to nevar izdarīt.

Pietiks radīt citiem, mums ir jārada tikai sev un tāpēc šodien sāksim domāt par sevi! Sāksim domāt, ka mēs visu varam un viss ir iespējams. Padomāsim par to, ko mēs patiesi no sirds gribam piedzīvot!Padomāsim par to, kādu gribam redzēt šo planētu! Padomāsim par to, kādus cilvēkus mēs sev apkārt gribam redzēt un cik skaistu un krāsainu dzīvi gribam piedzīvot. Atmetīsim visus iluzoros ierobežojumus, atmetīsim domas, ka esam niecības! Mēs esam Dievi, mēs esam radītāji, kuri var radīt visu, ko vien vēlas! Mums nav jāzog citu idejas vai radītās mantas. Mēs paši visu varam radīt.Mūs var ierobežot tikai viens cilvēks, un šis cilvēks esam mēs paši. Tikai mēs varam sevi ierobežot! Atmetīsim visus ierobežojumus un sāksim domāt kā Dievs, radīt kā Dievs un dzīvot kā Dievs.

Mēs esam. Mēs esam stipri un vareni, mēs esam radītāji, kuri spēj radīt jebko.

Tāpēc sāksim radīt tikai to, ko patiesi gribam un neaizmirsīsim to, ka mēs varam pilnīgi visu un varam atļauties pilnīgi visu.

Šodien padomājiet, kas ir tas, ko gribat? Atmetot visus stereotipus, ierobežojumus, sabiedrības uzskatus… apsēdieties uz padomājiet, ko no sirds gribētos piedzīvot!!

Lai mums visiem šī diena ir bagāta ar idejām!

Ērglis šajā vilnī mums māca uz visu skatīties daudz plašāk, kā esam raduši.

Šī diena ir ļoti nozīmīga mūsu dzīvē caur to, ka meklējam patiesību un objektīvu skatpunktu uz lietām, caur to, ka transformējam apkārtējās emocijas sev vēlamajā rezultātā un šodien izpaužam savu gribu pēc jauna sākuma.Mēs visi šodien ieliekam pirmo ķieģeli vai ieminam pirmo pēdu jaunā ceļā.

Šī viļņa mūsu izpaustā griba un darītās lietas iemīs jaunam ceļam pirmās pēdas.

Viss, ko šodien iekustināsim, nodomāsim un izpaudīsim, iekustinās to, kas notiks nākamās 260 dienās. Tāpēc paudīsim savu gribu, jo jauns sākums nāks, aču ja mēs nepaudīsim savu gribu, citi izpaudīsies mūsu vietā un mēs turpināsim dzīvot pēc citas gribas vēl kādu laiku.Izpaudīsim savu gribu un Visums mums palīdzē to realizēt, ja ieklausīsimies savos eņģeļos un Garā.

Šajā vilnī no dievišķā skatpunkta mums ir liela mācība un pilnīgi visam šajā vilnī ir daudz dziļāka būtība, un jātic ir tikai savai intuīcijai, lai saprastu, kas notiek.Ja iedziļināsimies savās sajūtās, atklāsmes nāks un tās atjaunos mūsos spēku turpināt iedzīvināt savu realitāti tādu, kādu to patiesi gribam. Caur to nostiprināsim to, ko vēlamies un ja atmetīsim tajā lieko, tas būs dzīvotspējīgs.

Šajā vilnī ir jātur fokuss uz tām lietām, ko gribam savā dzīvē, lai sajustu to, kur to iegūsim.

Vadīsim un radīsim savu dzīvi, citiem novēlot to pašu, nevis ģenerēsim tumsai to enerģiju, kuru tā vēlas lai mēs ģenerējam.

8 IK

Rietumu vilnis – Ziemeļu diena – 8 IK – Vējš, Kosmiskā elpa, Gars, Kustība.

Astotā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda, caur ko varam iegūt garīgo stabilitāti.

Šajā dienā ir aktīva IK vēja enerģija. Ik mums ir kā garīgais skolotājs, jo Ik ir mūsu katra garīgais tēvs. Ik ir Tēvs, kurš redz visu, kas ar mums notiek, notiks un ir noticis, kurš mums grib tikai to labāko un tēvs, kurš redz to, ko neredzam mēs. Tas ir mūsu katra Gars!

Saikne ar Garu šajā vilnī padara mūs garīgi stabilus! Cik loģiski skan, ka Gars mums dod garīgo stabilitāti!

Lai šajā vilnī mēs justos stabili, mums ir jāļauj Garam sevi vadīt, mums ir jāieklausās savā Augstākajā “Es” un jāsaprot, uz kurieni dodamies un ko tur darīsim. Mums ir jāļaujas savam Garam, lai viņš mūs vada un viņam vienīgajam ir tiesības mūs vadīt, jo viņš esam mēs paši. Gars mums ir kā kosmosa stacija kosmonautiem, kurus vada no kosmosa stacijas un kuri visus norādījumus saņem no kosmosa stacijas.Gars zina, kāpēc mēs visi esam šeit, kāds mums uzdevums šeit ir jāpaveic un kādi rezultāti jāpanāk, un viens no uzdevumiem ir klausīties savā Garā, nevis kādā citā. Ir pagājis tas laiks, kad jāklausās politiķos, kuri tāpat ir nespējīgi! Ir pagājis laiks, kad jāklausās kolēģos vai pat savos vecākos.

Un ir pienācis laiks, kad ir jāklausās tikai un vienīgi savā sirdsbalsī un savā Garā.

Mēs neesam nākuši šeit dzīvot politiķu, draugu, kolēģu vai pat vecāku dzīves! Mēs esam nākuši šeit dzīvot savu dzīvi, piepildīt savus sapņus un realizēties. Mēs dzīvojam sev un vienīgi sev, taču mēs ne visu redzam paši, tāpēc mums ir Gars, kurš redz un saprot visu un var atbildēt gan uz visiem jautājumiem, gan palīdzēt, piepildot mūs ar enerģiju un gaismu.

Šis ir laiks, kad katram no mums ir jāsāk dzīvot sava dzīve! Šis ir laiks, kad ir jāieklausās savā Augstākajā “Es” un šis ir laiks, kad viņam varam lūgt palīdzību visos jautājumos un lūgt informāciju par jebkuru tēmu. Mums nav neviena tuvāka par mūsu Garu šajā Visumā un nebūs neviens tāds, kurš sapratīs mūs labāk par mūsu pašu Garu.Vērsīsimies pie sava Dieva, pie sava Augstākā “Es” un lūgsim padomu un palīdzību katrā situācijā, Un ticēsim, ka tas tā notiek, jo ietekme nāk no smalkajiem plāniem un mēs ne vienmēr to sajūtam un pamanām uzreiz. Jautāsim un Mums tiks atbildēts.

Šī ir vēja diena, ziemeļu enerģija un šodien ir jāļaujas vides impulsiem, lai iekustinātu savu dzīvi un savas domas. Arī vides impulsi nāks no Augstākā “Es”. Šodien vide un Visums mūs kustinās - ļausimies procesiem un nonāksim pie savas garīgās stabilitātes. Nepieķersimies lietām un situācijām, ļausim, lai viss nāk un iet, būsim elastīgi, pielāgosimies un sajutīsim, kur vējš mūs šodien nes.Pa vējam mēs varam palaist visu nevajadzīgo un pa vējam mēs varam palaist visas domas un nodomus, kurus gribam piedzīvot.

Ļausim vējam darīt savu darbu un ļausimies viņa dotajiem impulsiem. Izmantosim šo enerģiju, šo Dieva dāvanu savā labā un iekustināsim to, ko patiesi vēlamies, caur procesiem, kuri šodien notiks mūsu vidē.

Neļausimies procesiem, kuri mūs norauj lejā zemās vibrācijās un neļausimies tiem, kas velk mūs atpakaļ pagātnē, lai mēs sāktu dzīvot atkal politiķu vai valdošo struktūru dzīvi. Neļausimies apkārtējo ietekmei, kuri grib mūs tikai ievilkt atpakaļ ilūzijā par to, ka kāds var kaut ko solīt, ka visu var nopirkt un pārdot. Mēs neesam zagļu banda, kura tirgojas ar svešām mantām, mēs esam radītāji, kuri var radīt sev pilnīgi visu, ko grib.

Atliek mums tikai sevi apzināties un domāt par to, ko mēs gribam, nevis par to, ko grib politiskie instrumenti vai masu mediji.

Mums ir jāapzinās, ka esam radītāji, kuri rada caur katru domu, caur katru emociju un caur katru darbību. Mums ir jāapzinās, ka viss, kam veltam enerģiju, tiek barots. Nebarosim to, ko vairs negribam savā dzīvē redzēt, un veltīsim visu savu enerģiju tam, ko mēs paši no sirds gribam.

Domāsim domas un sapņosim sapņus, kurus mēs gribam piedzīvot un piepildīsim to visu ar mīlestību, jo mīlestība ir vienīgais spēks, kurš spēj šobrīd materializēt visvienkāršākās lietas un vislielākos brīnumus.

Ļausimies vēja enerģijai, vērosim dienu un apzināsimies katru savu domu, ko padomājam!Sveiki Lasītāji,

Šajā “Visuma laika un telpas radošā alķīmija” lapā, mēs runājam par to, kā radīt savu dzīvi un cenšamies izprast Visuma fizikas likumus un enerģiju ietekmi uz to, ko darām.

Vējš šodien ir atnesis gaisā domu, ka katras dienas enerģiju mēs varam izmantot tam, lai veiktu rituālus, caur kuriem palaižam domas Visumā par to, kādu gribam piedzīvot šo dzīvi.

Par rituālu to sauc tāpēc, ka prāts tam labi pieslēdzas un laika gaitā neaizmirst, ka ir kaut ko darījis lietas labā un tas viņam noenkurojas kā doma, ka darīts ir! Rituāls ietver sevī gribu, darbību, mērķi, vīziju un fokusētu domu. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs, lai radītu to, ko vēlamies. Tādā veidā prāts tiek pieradināts pie tā, ka caur darbībām var veikt radīšanu un ar laiku tas varētu sākt darboties ikdienas darbos un caur to tiktu radīta dzīve.

Tāpēc nolēmām, ka dalīsimies ar tiem rituāliem, kurus paši uzskatīsim par gana labiem. Katru dienu ir cita enerģija un katru dienu mums ir jāsaslēdzas ar to, tamdēļ labi rituālus veikt ir atbilstoši dienas tematikai.Šīs IK – Vēja dienas rituāls

Paņemsim divas papīra lapas, kuras pēc tam sadedzināsim, bet par to vēlāk. Tātad paņemam divas lapas, noliekam sev priekšā abas blakus un uz kreisās sarakstām visu, ko no dzīves gribam sagaidīt, visu, ko gribam piedzīvot, bez nekādiem ierobežojumiem un rāmjiem. Sarakstām visu, ko patiesi no sirds vēlamies un pa īstam gribam izbaudīt uz savas ādas.

Uz otras lapas rakstām visu to, ko vairs savā dzīvē negribam piedzīvot, visu, no kā atsakāmies, visu, kas ir apnicis un ko vairs negribas piedzīvot.

Sanāks, ka mums ir divas lapas - viena ar to, ko gribu un otra ar to, no kā atsakos.Kad sarakstīts viss, kas šodien nāk prātā, tad ņemam lapu, izejam ārā un sadedzinām to tā, lai pelni aiziet pa Vējam. Rakstām un dedzinām ar domu, ka vēstule ir Dievam un to, ko gribam, atdodam vējam ar domu, lai top! Un to, kur rakstīts tas, no kā atsakāmies, to sadedzinām ar domu, ka palaižam to pa vējam, lai iet ...

Ieliksim šajā procesā sirdi un Dvēseli, apzināsimies sevi kā pilnvērtīgu radītāju un izdarīsim šo procesu ar lielu ticību un nopietnību, un jau pavisam drīz pamanīsim, ka viss jau notiek.

9 Akbal

Rietumu vilnis – Rietumu diena – 9 Akbal – sapņu pasaule, Dziļas sajūtas, Bezgalīga pārpilnība un apslēptais potenciāls.

Devītā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda to, caur ko mēs varam izpausties, lai Justos kā radītāji. Šodien aktīva ir Akbal enerģija. Akbal ir dziļās sajūtas, tuvākais ceļš pie Dieva, apslēptais potenciāls un bezgalīgā pārpilnība.

Šai enerģijai ir milzīgs potenciāls, tikai, lai to atvērtu, mums ir jāiedziļinās savās sajūtās un jātransformē to emocionālo piesaisti situācijām, kuras traucē mūsu dzīvē.Akbal dienās visiem notikumiem ir daudz dziļāka nozīme un būtība, arī šajā vilnī no Dievišķā skatpunkta, visās tēmās ir daudz dziļāka nozīme. Šajā dienā uzpeldēs visādas situācijas un tēmas, no kurām esam gribējuši izvairīties ilgi. Līdīs ārā visas mūsu bailes un citas apslēptās lietas.

Šī diena caur to, ka ierauj un ievelk dziļās sajūtās kā atvarā, pastiprinās mūsu saikni ar mūsu radītāju.

Šodien ir izteikti jāklausās tajā, ko jūtam!

Sajūtas šodien noteiks visu - ar prātu pieņemtie lēmumi nevedīs nekur tālu.Šodien uzpeldēs visas mūsu apslēptās vēlmes un līdz ar to, uzpeldēs neapmierinātība par to, ka šīs vēlmes nav piepildītas. Visu dienu gribēsies beidzot sajusties kā Dieva ausī, kur ir mierīgi un neviens netramda.

Šī diena būs savā ziņā interesanta, jo ieraudzīsim sevi no iekšpuses, ieraudzīsim to, ko patiesi gribam un ar ko neesam apmierināti. Šodien visa apkārtējā vide mums atspoguļos un norādīs uz lietām, kurās mums ir jāiedziļinās, lai sakārtotu savu dzīvi.

Vide atspoguļos mūsu zemapziņas informāciju un tas nozīmē to, ka viss, kas mums nepatiks apkārtējā vidē, ir mūsos un ar to ir pienācis laiks pastrādāt.

Šodien izteikti ir jānotic un jāpaļaujas uz savām sajūtām, pat ja tās šķiet pilnīgi absurdas un neticamas. Šī diena var izvērsties nepatīkama un sajūtas mūsos var būt tādas, ka nomirt gribas, taču tas viss mums ir vajadzīgs, lai atlaistu visas vecās un nevajadzīgās lietas, kuras esam paši no sevis noslēpuši un negribam risināt.Ir jāļaujas un jāiegrimst šajās sajūtās, lai atrisinātu to, kas sen aizmirsts un sasāpējis.

Šajā dienā svarīgākais, kas jāatceras, ka visi esam radītāji, ka paši nosakām savā dzīvē visu un paši arī visu varam mainīt. Un jāatceras, ka mēs esam gaisma un mīlestība, tas palīdzēs jebkurā situācijā, lai to atrisinātu.

Mums šodien visiem ir jāmīl sevi bez nosacījumiem, lai neturpinātu darīt sev pāri un spētu pieņemt visu to, kas uzpeldēs un spētu to transformēt, jo nepatīkamo un bailes transformē tikai un vienīgi mīlestība.

Ļausimies sajūtām, iegrimsim tajās un radīsim no tām ko skaistu un piepildītu!

10 Kan

Rietumu vilnis - Dienvidu diena – 10 Kan - Ķirzaka, dzīvesprieks, atjaunošanās un reģenerēšanās.

Desmitā diena laika vilnī ir diena, kura atnes rezultātu un rāda, caur kādu enerģiju to ir iespējams saņemt!

Šodien aktīvā enerģija ir Kan un Kan ir Dzīvesprieks, Atjaunošanās un reģenerēšanās, kā arī Ķirzaka.Šodien rezultātu mums atnes prieks un prieka enerģija! Un priekam ir jābūt iekšienē, tas dzimst mūsos un vairojas pasaulē!

Tā kā šī ir Dienvidu enerģija, tad šodien ir jābūt "šeit un tagad", jābauda un jānovērtē tas, kas mums jau ir, lai pievelkas tas, ko esam gribējuši! Ja mūsos ir prieks, tad prieks ir tas, kas atnes prieku! Ja esam nomākti un prieka enerģijas ir maz, tad esam šādu rezultātu paši radījuši, taču par to nevajag pārdzīvot, jo tikai un vienīgi ļaušanās mūsos atjaunos šo prieka enerģiju!

Šodien sajutīsimies kā Ķirzaka, kas ir aktīva un priecīga, kas mīl izlīst uz kāda silta saulē apstarota akmens, un gozēsimies Saulītē! Nedomāsim, kas ir jādara rītdien. Nedomāsim par to, kas ir aizgājis. Nedomāsim par to, kas būs nākamajā nedēļā un kas ir plānots vai neplānots! Domāsim par to, ka esam savas dzīves radītāji un ieskatīsimies sevī un pavērsīsim savu skatienu apkārt - novērtēsim paši sevi un atradīsim prieku tajā, ka varam izbaudīt šo dienu un ļausim tai ritēt savu ritumu! Nepretosimies, bet gan ļausimies, jo ļaušanās ir šīs dienas būtiskākā lieta!Ķirzaka ir tā, kas izbauda un ļaujas... Un arī mums šodien ir jāļaujas, lai mēs ļautu ienākt mūsu dzīvē priekam un labsajūtai, jo caur prieku mēs atjaunojamies un reģenerējamies. Prieks ir tas, kas atjauno katru mūsu šūnu un reģenerē visu mūsu organismu. Taču, ja mēs neļaujam visiem procesiem notikt dabīgā ceļā un tos steidzinām vai kontrolējam, tad šim priekam nav kur izpausties, jo ir noliktas kaut kādas robežas, kas šo prieku ierobežo! Noņemsim šodien visas robežas un uzstādījumus, baudīsim šo dienu, gozējoties Saulē kādā jaukā vietā un novērtēsim sevi!

Būsim "šeit un tagad", starosim un pasaule staros pretī:) priecāsimies un ļausimies šīs dienas prieka enerģijai mūs atjaunot!

11 Chikchan

Rietumu vilnis – Austrumu diena – 11 Chikchan – Čūska, Dzīvības enerģija, Detaļas un Sīkumi.

Vienpadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo to, ko Augstākie spēki mums rāda - caur ko varam atrisināt to, kas šajā vilnī nav risinājies.Šodien aktīva ir Chikchan enerģija, Chikchan ir mikrokosmoss, sīkumi, detaļas un uzmanības fokuss, dzīvības enerģija, kundalini un seksuālā enerģija.

Chikchan enerģija ir tā, kura visu iedzīvina, un iedzīvināt tā spēj tāpēc, ka izpēta visu detaļās, iedziļinās sīkumos un izprot, kā kas strādā. Kad Chikchan ir iedziļinājies un izpētījis visu sīkumos, tad viņš saprot, kā var radīt kaut ko un iedzīvināt.Tā kā Chikchan ir Austrumu enerģija un Austrumu enerģija ir GRIBA, tad tā spēj iedzīvināt tikai to, ko gribas - tātad tikai to, par ko esam iedegušies, spējam to izprast un gribam to radīt.Tas nozīmē to, ka mums šajā vilnī, lai dzīvi dzīvotu tādu, kādu gribam, bija un ir jādara tikai tas, ko patiesi no sirds gribas, tikai tas, kur mēs spējam iedziļināties un izpētīt šo tēmu līdz sīkumiem.

Šī enerģija caur uzmanības fokusu uz kaut ko spēj to iedzīvināt, jo piepilda visu ar savu dzīvības enerģiju caur pētīšanas procesu.

Chikchan māca to, ka tas, uz ko fokusējas – atdzīvojas! Tas, kur mēs liekam savu uzmanības fokusu - tas piepildās ar enerģiju.

Ja fokusējamies uz iznīcību un destrukciju, tas stiprina to mūsu dzīvē, ja fokusējamies uz laimi un prieku, tad to arī iedzīvinām savā realitātē. Un te atkal ir stāsts par to, ka jādara ir tikai un vienīgi tas, ko gribas patiesi un no sirds, tāpēc ir jāatsakās no TV, kurā visu laiku mūsu uzmanības fokusu novirza. Ir jāatsakās no ziņu portāliem un visa tā, kur nav nekā no tā, ko mēs gribam. Ja skatāmies TV, tad uzmanības fokuss ir uz reklāmām filmas laikā, ziņām un dažādām nepatīkamām lietām, tikai ne uz savu dzīvi! Tas pats ir ar interneta vietnēm un citām lietām.Uzmanības fokuss ir kā mikroskops un interneta savienojums ir tas, uz ko skatāmies mikroskopā - tas ir mūsu dzīvē. Tam, kam esam pieslēgušies, no tā saņemam informāciju. Ja fokusējamies uz nāvi, tā būs visur mūsu dzīvē, jo fokuss ir uz nāvi. Ja fokusējamies uz neveiksmēm, tas tā arī notiek.

Tas, uz ko fokusējamies, to piepildām ar enerģiju, un tas mūsu dzīvē atdzīvojas.Ja patīk pļāpāt un fokusēties uz visu nepatīkamo, parunāt par to, ka kādam iet slikti un grūti, tas automātiski sāk manifestēties mūsu dzīvē, jo fokuss ir uz to! Uz ko ir fokuss - to piepildām ar enerģiju un iedzīvinām savā dzīvē. Tāpēc būsim modri un vērosim to, uz ko mēs fokusējamies, ko mēs iedzīvinām savā dzīvē. Ja mūs provocē runāt un domāt par tēmām, kuras negribam savā dzīvē, tad, iespējams, nevajag tā izpausties.Mums ir jādomā par to, ko mēs gribam! Mums ir jādomā par to, ko gribam manifestēt savā dzīvē.

Tamdēļ domāsim par to, ko gribam, fokusēsimies uz to, ko gribam un mūsu dzīve piepildīsies ar to, ko mēs gribam.

Lai skaista mums visiem šī dzīvīgā diena

12 KIMI

Rietumu vilnis – Ziemeļu diena – 12 KIMI – Nāve, Pacelšanās jaunā līmenī, formu nostiprināšanās, Balts/Melns.

Divpadsmitā diena laika vilnī ir diena, kura atspoguļo mūsu pašpietiekamību un parāda to, caur ko jādarbojas, lai šo pašpietiekamību sasniegtu.

Šodien aktīva ir Kimi enerģija un tā māca to, ka ir jāatbrīvojas no bailēm un jālaiž vaļā viss liekais un traucējošais.Šodien, lai iegūtu pašpietiekamību, mums ir jāļaujas vides impulsiem un modri jāvēro, ko šie impulsi cenšas mums pateikt. Šodien vide rādīs tās lietas, no kurām ir jāatbrīvojas. Galvenokārt, mums ir jāatbrīvojas no bailēm, un daudzu baiļu pamatā ir tas, ka baidāmies kaut ko zaudēt. Materiālā pasaule mums ir radījusi ilūziju, ka mēs spējam kaut ko zaudēt, taču tā ir tikai ilūzija. Mēs nespējam neko zaudēt, jo esam nākuši tikai un vienīgi pēc pieredzes. Pieredze ir tā, ko mēs iegūstam un to nevar pazaudēt, ne par velti ir teiciens, ka talantu nevar pazaudēt, nodzert vai aizmirst. To, ko mēs esam iemācījušies, to mēs vairs nevaram zaudēt. Teorētiski, mēs varam zaudēt materiālas lietas, taču mēs tās nekad neesam ieguvuši, līdz ar to arī nevaram zaudēt. Materiālas lietas mums ir vajadzīgas tikai tam, lai iegūtu pieredzi. Un to mēs saprotam īsi pirms nāves - ka līdzi neko nevaram paņemt.Visumā nepastāv tāda iespēja kaut ko zaudēt, tās ir tikai mūsu bailes.Viss, ko mēs darām, ir tikai ieguvums! Pat tad, ja mēs lietojam daudz alkohola vai lietojam narkotikas, tā ir tikai pieredze. Sabiedrībā ir izveidojies viedoklis, ka tādi cilvēki degradējas, taču tā ir absolūta ilūzija. Šie cilvēki iegūst milzīgu pieredzi un, ja viņiem tā patīk, tad nav nekādu pretrunu šajā Visumā. Ja cilvēks grib lietot alkoholu, viņu nekas no tā neatturēs, tātad, acīm redzot, šāda pieredze ir vajadzīga šim cilvēkam un tur mēs neko nevaram padarīt. Mums ir jāļaujas savai gribai un jāizbauda tas, ko mēs patiesi gribam, neļaujot bailēm to sabojāt.Mēs nevaram zaudēt to, ko esam ieguvuši kā pieredzi! Ja mēs esam direktori, tad, ja mums nebūs bailes pat tad, kad mūs atlaiž no darba, mēs jau pēc neilga laika būsim turpat, kur bijām un iesim tālāk uz priekšu.Šīs dienas galvenā tēma ir atbrīvošanās no visa nevajadzīgā! Un, galvenokārt, tās ir bailes. Mēs ļoti daudz baidāmies no tā, no kā patiesībā nav jābaidās, kur patiesībā nekas ar mums nevar notikt. Materiālisms mums ir iedzinis bailes pilnīgi par visu. Taču mums ir jāatbrīvojas no tā un droši jāiet uz priekšu.Mēs esam mūžīgas būtnes! Ja zaudēsim darbu, būs labāks vietā. Ja zaudēsim māju, būs labāka vietā. Ja zaudēsim ķermeni, tad dabūsim labāku vietā. Mēs baidāmies zaudēt tuviniekus, taču mēs neesam tie, kas spēj ietekmēt tuvinieku dzīvi. Protams, tuvinieki ir mūsu atspulgs un ar viņiem kaut kas notiks tikai tāpēc, ka baidīsimies.

Bailes ne pie kā mūs nenoved, tikai pie mūžīga sasaluma. Tāpēc kausēsim savas bailes, izsildīsim tās, samīļosim un piepildīsim tās ar gaismu un mīlestību, un tās sāks atkāpties.

Iesim cauri visam, ko dzīve piedāvā un ātrāk sasniegsim to, ko patiesi gribam.

Bezbailība paātrinās visus procesus un neviens mums neko nespēs izdarīt. Ja mēs esam brīvi no bailēm, tad esam brīvi no visa, tad mūs nekas nespēj apturēt un ietekmēt.Mēs esam mūžīgi un mēs nevaram neko zaudēt. Visumā nav tāda funkcija kā degradācija vai kaut kā zaudēšana, tā ir tikai mūsu ilūzija, no kuras arī ir jāatsakās.

Būsim brīvi un bezbailīgi! Darīsim visu, ko sirds mums liek, un dzīve tikai sāksies.

Šodien gaisā valda spēks, kas visu pārkārto, pārbīda un nenovēršami stumj prom, un caur to piestartē jaunu sākumu mūsu dzīvē Ļausimies un nenobīsimies, darīsim un vērosim to, kas notiek mums apkārt. Un ļausim Garam caur zīmēm un impulsiem mums apjaust to, ka kaut kam ir jāaiziet, lai sāktos kas jauns!
Šī diena ir kā rokāde šahā - tā pārvieto.. pārbīda un samaina...Tradīcijas ir jāturpina...
Laiks skrien vēja spārniem un ir mirklis, kurā apdomājam to, ar ko esam kādu lietu vai procesu sākuši un kas ir bijis tas, kas pamudinājis to uzsākt!
Mēs Saules kalendāru jeb Tzol-kin, par ko rakstām šajā lapā, sākām vērot un apgūt jau pirms vairāk kā trim gadiem:) laiks varētu teikt ka skrien:) atklāsmes ir daudz un caur visu šo procesu esam iepazinuši tuvāk sevi, dziļāk izpratuši savu patieso būtību un to, kas ir mūsos un kā to visu pielietot.
Un katrs mēs, lai vai ko mēs darītu un par ko interesētos, mēs caur to izzinām sevi un iegūstam jaunu pieredzi.
Un sāksim šo visu procesu paši ar sevi:)
Katrs no mums ir dzimis konkrētā dienā, mēnesī un gadā, caur ko esam ienākuši šajā pasaulē un šī diena pēc Saules kalendāra ir noteiktā laika vilnī un laika viļņa dienā!

Laika viļņa pamata enerģija nosaka mūsu zemapziņas pamatprogrammu vai mūsu iekšējo būtību,

taču

diena, kurā esam dzimuši - to, ko paužam uz ārpusi un ko vislabāk pārvaldām savā dzīvē.
13 MANIK

Rietumu vilnis – Rietumu diena – 13 MANIK – Briedis, Zilā roka, Roka, kas noķer vēju, Mednieks vai medījums.

Trīspadsmitā diena laika plūsmā ir viļņa noslēgums. Tā ir diena, caur kuru saslēdzamies ar Augstāko “Es” un uzlādējamies jaunam vilnim.

Šodien aktīvā enerģija ir Manik. Manik ir Briedis, Mednieks, Roka, kura spēj notvert vēju, Dziednieks.

Trīspadsmitā diena laika vilnī ir diena, kura paceļ mūs jaunā līmeni. Lai paceltos jaunā līmenī, mums šodien ir jāizmanto sava intuīcija un jāpaļaujas uz to. Ja vadīsimies pēc savas intuīcijas, tad nonāksim pie sajūtām, kuras vedīs pie ieguvuma.Manik ir enerģija, kura jūt ieguvumu un jūt to, kur to atrast! Ja vien fokusējamies uz to, ko vēlamies iegūt.

Šodien izteikti ir jāklausās savās sajūtās, tās vedīs mūs un virzīs šodien tur, kur mēs esam gribējuši. Manik ir briedis, kurš sevi apzinās kā diženu un cēlu būtni, un mums ir jāņem piemērs no viņa un jāapzinās savas vērtības. Mums ir jāapzinās sevi un jānovērtē sevi, lai mēs spētu iet ar paceltu galvu, kā to dara briedis.Manik ir dziednieks, kurš jūt to, kur ir problēma un dziedina to. Šodien mums visiem ir jāsajūtas kā dziedniekiem un ekstrasensiem, lai šo dienu nodzīvotu pilnvērtīgi.

Mūsos virmos visādas smalkas sajūtas - mums tās ir jāsajūt un jāidentificē, lai spētu risināt to, kas mūsos sastāvējies vai nobloķējies, lai spētu izdziedināt paši sevi.

Mums visiem ir dziednieka un ekstrasensa talants! Tās nav Dieva dāvanas vai dotības tikai kādam, tās ir cilvēka īpašības spēt dziedināt un just smalkos plānus. Tas viss ir tikai darbs ar sevi un praktizēšana, lai nonāktu pie ekstrasensa cienīgiem sasniegumiem.

Ja esam kā mednieki un fokusējamies uz ko konkrētu, mēs to sajutīsim un varēsim izmainīt. Ja mums ir kāda veselības problēma, mums uz to ir jāfokusējas un jācenšas sajust, kas ir tās cēlonis. To spēj visi, taču paveikt varēs tikai tie, kuri to mēģinās un praktizēs.

Mums šodien ir jābūt kā medniekiem un dziedniekiem, kuri fokusējas uz savu dzīvi, savām problēmām, un caur sajūtām tās risina un sakārto.

Manik dienās visi iejūtas mednieka lomā, tāpēc aktivizējas ceļu policija, transporta kontrole un visi citi dienesti, kuru funkcijas ir medīt! Tāpēc šodien jābūt piesardzīgiem.Taču pats galvenais – mums pašiem ir jābūt medniekiem, citādi medīs mūs.

Manik ir mednieks, kurš medī smalkas sajūtas, smalkas vibrācijas, visu smalko un praktiski netveramo. Manik var nomedīt materiālas lietas, taču tas nesagādā gandarījumu! Gandarījumu sagādā viss, kas viņu piepilda ar vēl nejustām un neizprastām sajūtām. Manik ir sajūtu, “fīlinga” un jutekliskuma mednieks.Medīsim šodien katrs savas sajūtas un caur tām dziedināsim savu dzīvi, apzinoties to, ka esam diženas un varenas gaismas būtnes, kuras spēj visu, ko vien tās vēlas.

Pacelsimies jaunā līmeni caur to, ka sajutīsim to, ko vēlamies iegūt. Būsim kā smalko sajūtu antenas, kuras uztver visu smalko, tai skaitā gaismu, kura piepilda un izgaismo mūsu dzīvi.Gaiss ir piesātināts ar smalkām sajūtām! Ķersim šodien sajūtas aiz astes.

Būsim šodien sajūtu mednieki un ļausimies sajūtām, taču ļausimies tām sajūtām, ko paši gribam piedzīvot!Šodien mums ir izvēle, notvert visdažādākās sajūtas, taču tas sajūtu pavediens, kuram pieķersimies, tas pārcels mūs jau jaunā laika vilnī. Šodien noslēdzas viens laika vilnis un rīt jau sākas nākamais - pēdējais laika vilnis 260 dienu ciklā. Vēl 13 dienas un noslēgsies pārmaiņu virpulis, kas ienesīs pārmaiņu augļus mūsu dzīvē!Šodien caur smalkām sajūtām spēsim notvert vīziju - uz kurieni mēs virzāmies. Atliek tik mums noturēties uz šī viļņa un sajust katru smalko niansi, lai vilnis mūs nestu turp, kur gribam mēs, nevis turp, kur kāds cits grib, lai mēs dodamies!

Uzticēties un klausīties sajūtu niansēs un intuīcijā - tā ir šīs dienas atslēga!1

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi.

2

Šobrīd var papildus skatīt: