svētdiena, 2017. gada 5. marts

Beziemesla mīlestība? Vienotība?

Kas ir beziemesla mīlestība? Kas ir vienotība?
“Visa šīs radītās pasaules būtība ir Mīlestība. Tā ir cilvēka patiesā daba. Ejot dziļāk un dziļāk realitātē, paliek tikai tukšums. Tas viss ir tukšs. Šis tukšums ir mīlestība. Šai mīlestībai nav iemesla. Tāpēc to saucam par beziemesla mīlestību. Šī beziemesla mīlestība ir jāatklāj. Tam ir jānotiek. Cilvēks tur neko nevar izdarīt. To nevar aprakstīt jo prāts tai netiek ne tuvumā. Tā ir jāpieredz.
Kad reiz cilvēks tur nonāk, tad kļūst par piepildītu cilvēku. Tad tas saprot savu potenciālu, atrazdamies cilvēka būtībā. Brīdī, kad cilvēks atklāj šo mīlestību, atklāj arī savienošanos. Un sajūt savienojumu ar vecākiem, brāļiem, draugiem, lielo plašo pasauli, augiem, dzīvniekiem un visbeidzot ar Dievu. Cilvēks kļūst viens ar Dievu. Tā ir tā vienotība, par ko mēs runājam.”

Šrī Bagavāns
Facebook SAULES TEMPLIS