piektdiena, 2016. gada 29. jūlijs

Apgaismība

Pamatmācības par apgaismību:
·         Eksistē tikai viens Prāts - Senais Prāts. To veido atdalītība, separācija un dualitāte.
·         Tavs prāts nav tavs prāts, bet gan Senā Prāta daļa.
·         Tieši tāpat arī tavas domas nav tavas paša domas, bet gan lejupielādes no domu lauka, kas ir saistīts ar šo Seno Prātu.
·         Atdalītības sajūtu rada cilvēka smadzeņu neirobioloģiskā struktūra.
·         Šis ‘Es’ jeb ‘Pats’, pieredzot sevi kā atdalītu, rada alkas, nepatiku, salīdzinājumus un kritiku, kas arī ir pamatā ciešanām.
·         Kad izzūd ‘Pats’, tad beidzas ciešanas. Kad izzūd alkas, ieskaitot alkas sasniegt apgaismību, tad esi apgaismots.
·         Kad tiek dota ‘dikša’, tad sākas neirobioloģisks process, kas ved pretim atdalītības sajūtas vai fiksētā ‘Es’ izšķīdināšanai.
·         Kad izzūd fiksētais ‘Pats’, tad pieredzi sevi tik vienkārši kā dažādu personību deju. Šīs personības nāk un iet...
·         Tavs ķermenis nav tavs ķermenis. Kad izzūd ‘Pats’, tad izzūd arī ķermeņa piederības sajūta un tavs ķermenis tev kļūst par līdzekli dievišķās apziņas dejai. Galu galā viss radītais kļūst par tavu ķermeni.
·         Prāts, balstīts dualitātē, nevar būt apgaismots.
·         ‘Pats’, kas ir ilūzija, nevar būt apgaismots. ‘Pats’ ir tikai koncepts.

·         Apgaismība tā ir apjausma, ka nav tāda ‘Es’, kam jākļūst apgaismotam!