pirmdiena, 2016. gada 18. jūlijs

4 Lūgšanu stundas par mieru visā pasaulē, 2016. gada 23. jūlijā 12:00, 15:00, 18:00 un 21:00 15.07.2016

4 stundu lugsanas

Dārgie draugi!
Lai nostiprinātu un vairotu lūgšanu spēku, kas radīts mūsu iepriekšējās Lūgšanu stundās šajā gadā, aicinu uz 4 Lūgšanu stundām par mieru visā pasaulē 2016. gada 23. jūlijā.
23. jūlijs ir astroloģiski svarīga diena: Siriusa heliakālā lēkta diena. Šis ir moments, “kad Zeme sāk jaunu savas garīgās attīstības ciklu. To mēs saucam par planetārā “Jaungada” svinēšanu. Šajā laikā ziemeļu puslodes rīta debesīs Saule nostājas vienā līnijā ar Siriusu – šis ir notikums, ko senie ēģiptieši pazina kā zvaigznes Siriusa “spirālveida lēktu”.
Sīkāk par Siriusa heliakālo lēktu var izlasīt šeit.
23. jūlijs ir arī 23. datuma dispensācijas diena. Šajā dienā mūsu lūgšanu pūliņi tiks pareizināti ne tikai ar cilvēku skaitu, kas lūgsies vienlaikus, bet arī ar cilvēku skaitu, kuri piedalīsies lūgšanās visa 23. datuma laikā un saskaņā ar dispensāciju pavadīs lūgšanās ne mazāk kā vienu stundu.
Lūgšanu stundu mērķis:
– izmantot Siriusa heliakālā lēkta varenās enerģijas un 23. datuma dispensāciju, lai ar mazu lūdzēju skaitu sasniegtu ievērojamu rezultātu;
– novērst karu, jebkādu asinsizliešanu, terorismu, ekonomisko krīzi, defoltu, dabas un tehnogēnās katastrofas;
– paaugstināt cilvēces apziņu.
Lūgšanu stundu laiks 2016. gada 23. jūlijā:
šajā dienā mēs lasīsim Rozārijus, sākot katra nākamā Rozārija lasīšanu trīs stundas pēc iepriekšējā. Simboliski mēs apstaigāsim četru stūru pilsētu, radīdami Dieva Valstības tēlu uz Zemes no četrām debess pusēm.
No 12:00 līdz 13:00 mēs lasīsim Atbildības Rozāriju Kunga Sanata Kumaras (Lidojošais Ērglis pie ziemeļu vārtiem) aizgādībā.No 15:00 līdz 16:00 mēs lasīsim Patiesības Rozāriju Kunga Gautama Budas (Vērsis pie Austrumu vārtiem) aizgādībā.No 18:00 līdz 19:00 mēs lasīsim Miera Rozāriju Kunga Maitreijas (Lauva pie Dienvidu vārtiem) aizgādībā.No 21:00 līdz 22:00 mēs lasīsim Mīlestības Rozāriju Iemīļotā Jēzus (Cilvēks pie Rietumu vārtiem) aizgādībā.
Ja jūs nevarat piedalīties visu četru Rozāriju lasīšanā, tad pieslēdzieties tik, cik jums iespējams: triju, divu vai pat tikai viena Rozārija lasījumam.
Pieslēgšanās interneta translācijai:
Rezerves pieslēgums translācijai:
Lai koncentrētu lūgšanu pūliņus, aicinām pirms katra Rozārija lasīšanas nolasīt šo lūgsnu:
ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, Visuvarenā Dieva vārdā es vēršos pie Kunga Sanata Kumaras, Kunga Gautama Budas, Kunga Maitreijas, Iemīļotā Jēzus, pie visām Dievišķajām Būtnēm, pie Gaismas spēku Hierarhijas, kas kūrē cilvēces evolūciju un virza Zemes cilvēces attīstību pa Dievišķu Ceļu.
Es lūdzu, lai Dievišķās Būtnes virza manas lūgšanas enerģiju to spēku neitralizācijai, kas kurina naidu un karus, veicina ekonomisku nestabilitāti, veic terora aktus un rada spriedzes perēkļus uz Zemes nacionālu, mantisku, reliģisku iemeslu dēļ.
Es lūdzu, lai Dievišķās Būtnes manas lūgšanas enerģiju virza mieram visā pasaulē un planētas Zeme cilvēku apziņas paaugstināšanai līdz līmenim, kurā visi cilvēki uz planētas Zeme justos kā brāļi un māsas neatkarīgi no mūsu ticības, reliģijas, ādas krāsas, nācijas vai tautības.
Saskaņā ar 23. datuma dispensāciju es lūdzu transmutēt nākamā mēneša karmu, kas var būt par cēloni dabas un tehnogēnām katastrofām, lokāliem vai globālam karam, ekonomiskai krīzei vai defoltam!
Personīgā lūgšana (Te jūs varat izteikt savus personīgos lūgumus un vēlējumus).
Es lūdzu, lai manas lūgšanas enerģija tiktu pavairota un pareizināta ar cilvēku skaitu, kas piedalās šajās Lūgšanu stundās par mieru visā pasaulē, ar Siriusa heliakālā lēkta enerģijām un atbilstoši 23. datuma dispensācijai!
Lai notiek Dieva Griba!
Lai Dievišķā Patiesība triumfē uz Zemes!
Lai miers valda uz Zemes!
Lai Dievišķā Mīlestība valda visā pasaulē!
Ne mans, bet Tavs prāts lai notiek, Tēvs! Āmen!
Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!

Gadījumam, ja kādu iemeslu dēļ jums nav iespējama pieslēgšanās interneta translācijai vietnē «Сириус», lūdzu, iepriekš sagatavojiet sev Rozāriju tekstus un lasiet Rozārijus patstāvīgi.


* 2016. gada vasarā Latvijas laiks sakrīt ar Maskavas laiku
http://sirius-riga.lv/