pirmdiena, 2017. gada 10. aprīlis

Turpini savu izaugsmi

Kādā meklējumu brīdī cilvēks saprot, ka tam vajadzīgs skolotājs, ka paša spēkiem vairs nepietiek, ka iekšā ir lielāks potenciāls un tas spēj vairāk, ka grib mērķtiecīgi un lietderīgi izmantot savu enerģiju.
Ja šis brīdis ir klāt, tad...
Vai gribi, lai Tava izaugsme tiktu prasmīgi vadīta? Vai gribi, lai ar Tevi strādātu un padomus dotu Apgaismoti pasniedzēji, kuru dzīves uzdevums un misija ir palīdzēt cilvēkiem atrast īsāko un taisnāko garīgās izaugsmes ceļu?
Mūsu zemei un cilvēkiem šajā pavasarī dota fantastiska un unikāla iespēja. Latvijā, Jūrmalā tiek rīkots divu dienu dzīvi transformējošs un jaunas atziņas sniedzošs kurss Fenomens & Dāvana. Tur varēsi iepazīties ar saviem iespējamajiem skolotājiem. tur varēsi sajust, vai TAS IR TAS, KO IEKŠĒJI MEKLĒ.
Izmanto iespēju! 

“Pēc kursa Fenomens & Dāvana paredzēti progresa zvani.
Progresa zvanu nodoms ir turpināt dalībnieku tālāko izaugsmi pēc F&D kursa. Pavisam kopā būs 36 zvani - epizodes. Šīs tikšanās sniedz cilvēkam aizvien dziļāku sapratni un ļauj dzīvē progresēt. 


Mācības, mājas darbi, procesi! Tas viss notiek šo zvanu laikā. Nolūks? Lai visu laiku būtu saskarē ar Fenomenu. Ja ezeri nav savienoti ar jūru un okeānu, tad tie izžūst. Tas pats attiecas uz mums. Ja neesam savienoti ar Augstākiem spēkiem, tad palēnām...
Šī saite ir progresa zvani.”


Pasaules Vienotības universitātes pasniedzēji
Pieteikties kursam un vairāk par to uzzināt: fenomenslatvija.com