piektdiena, 2017. gada 24. februāris

Kas ir apgaismība?

Kas ir apgaismība?
“Par vienotību jeb apgaismību var runāt dažādos vārdos.
Ja cilvēks ir neirozinātnieks, tad teiks, ka tas nozīmē pieres daļas smadzeņu daivu aizvēršanos.
Ja cilvēks ir psihologs, tad viņš teiks, ka apgaismība ir patības sajūtu zaudēšana.
Filozofs savukārt to sauks par atdalītības (separācijas) izbeigšanos.
Mistiķim tā būs realitātes pieredzēšana tieši tāda, kā tā ir.
Garīgs cilvēks teiks, ka pieredz apziņas apvienošanos.

Visai cilvēcei nav vienāds vai vienots apziņas stāvoklis. Katram cilvēkam apgaismības pieredze būs citāda.
Vieni apgaismību salīdzinās ar klusumu, kas atnāk apklustot skaļam ģeneratoram, un tos pārņem TĀDS neaptverams klusums. Bet šis klusums nav pretstats troksnim. Tie teiks: “es esmu klusums”.
Cits teiks, ka kļūst par absolūtu novērotāju, par liecinieku domām un dzīvei kopumā.
Vēl citi nonāks tādā stāvoklī, kurā ir tik daudz mīlestības un līdzjūtības, ka nav iespējama atdalītība.
Cits pieredzēs beziemesla mīlestību un bezgalīgu prieku.
Vēl kādam tas nāks kā visuma apziņas pieredze.
Lai kāds būtu šis piedzīvojums, kopējās un dominējošās personīgās ciešanas - problēmas būs, bet tās vairs neietekmēs cilvēku, jo vairs nav personas un tad nevar būt personīgo ciešanu. Bet joprojām tāds cilvēks sevī sajutīs pasaules ciešanas.
Bet atcerieties, šī ir tikai saruna un stāstījums, kas nav pielietojams kā mācība. Cilvēkam tur ir jānonāk un es jūs turp nogādāšu.”

Šrī Bagavāns
Facebook SAULES TEMPLIS